Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10731
Toplam 15600427
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

unu en baa koyalm: Kalpler ancak Allah'n c.c. elindedir. Kimse sonundan emin olamaz. Biz her zaman imnmz korumaya almalyz ve Allah'tan c.c. her zaman hsn- htime istemeliyiz.
05/04/2021

Hz. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yapt duâ: "Ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz, kalplerimizi senin dininde sâbit eyle" idi.

Çünkü kalp 'dönerse' her ey döner. Kalp deiirse her ey deiir.

Bulunduunuz hâle bakarak hep böyle devam edecek ve böyle kalacak diye bir çeit 'emniyet' duygusu içinde olmamalyz. 

Her zaman sonumuzdan korkmal ve ince bir 'endie' içinde olmalyz. Çünkü bu duygu bizi 'diri' tutacaktr Allah'n c.c. izniyle..

Bizler yaadmz toplumda çeitli ekillerde sürekli kirleniyoruz. Ne yazk ki imânn ve islâm'n hâkim olmad bir toplumda yayoruz. te sâdece bu yüzden bile sürekli kirleniyoruz.

Toplumun hemen her katmannda insan 'kirleten' ve 'zehirleyen' çok ey olmasna ramen, onlar arndran ve tedâvi  eden etkiler ve mânevi hekimler oldukça azdr. Olanlar da toplumun dier katmanlar tarafndan etiketlenir, ötekiletirilir ve kötülenir.

Dolaysyla 'temizlenmek' için çok özel çaba sarfetmeye ihtiyacmz vardr! Ancak herkes bunu salkl bir ekilde yapamaz ve çou kez kendini 'akntya' brakr.

Tüm bunlarla birlikte,

Özellikle okuyan ve düünen insanlarda zaman zaman zihinsel 'gitgeller' olabilir. Çünkü okuyan insanlar farkl fikirlere, bâzen de bir çok 'bâtl' düünceye mâruz kalabilir. 

Onca 'fikir' bombardmanndan syrlmak, kalbinde açlan yaralar sarabilmek ve en önemlisi onlara 'cevap' üretip iç dünyasnda 'çürütebilmek' hiç de kolay deildir.

Önceleri srât- müstakim üzere olupta sonradan yoldan çkan ve 'acayip' (âz) fikirler ileri süren zatlar (hocalar) biraz da böyle okumak ve anlamak gerekir.

Çünkü bu zatlarn bir çou, çokça okuduu için bir süre sonra, kar arazinin kitaplarn da (merak edip) okumaya balyor. Artk büyük bir özgüvenle, "kendi kültürümün kitaplarn okudum ve biliyorum" düüncesiyle beslendii kitaplar arkaya atabiliyor. çinde 'zehirli' otlarn çokça olduu kar arazinin kitaplar içinde 'cesurca' dolaabiliyor.

Eer oradaki iddialara, vehimlere ve üphelere zihin dünyasnda verilecek salkl 'cevaplar' yok ise degrade 'deiim' balyor demektir!

te ne oluyorsa bundan sonra oluyor! nsana önce farkl ve ilginç gelen, içi 'çözümsüz' felsefe dolu kitaplar okudukça zihni yeniden 'ekillenmeye' balyor! Sapma ve srat- müstakimden uzaklama tam da burada balyor.

Okuyan herkes bilir ki

Felsefe ile uraan bir insan, eer hazrlkl ve 'donaml' deilse mutlaka 'yara' alr. Çünkü felsefe vehim, 'üphe' ve zan üzerine kuruludur. Birinin dediini dierinin kabul etmez. çi adetâ 'çelikiler' ve hurafeler yumadr. 

Tüm bu zihinsel hurâfe dolu felsefî kitaplar 'savunmasz' ve hazrlksz bir ekilde okuyan insanmzda 'gelgitler' ve 'üpheler' olumaya balar.

Akabinde

Önce, zihnindeki mevcut anlaynda yada 'inanç' sisteminde kendince bâz 'tadilatlar' yapar. Ancak zamanla buda ona yeterli gelmez. Çünkü zihin youn bir ekilde bâtl 'üphe' bombardmana mâruz kalmtr.

çinde yeni yeni ekillenen bu farkl yap kendisini bir süre sonra iyice tatmin etmemeye balar. Daha sonra inacndaki mevcut mânevi binay tamamen 'ykp' yeni batan, aklna, hevâsna ve 'zanlarna' göre bambaka bir inanç sistemi inâ eder.

Sonra bizim karmza çkar; "ben gelitim, deitim eskiye sünger çektim, bambaka bir insan oldum, "agnostik" oldum yâda önceki inancm "uydurulmu dinmi", ben imdi indirilmi dine inanyorum" diyebilir!

Mesela

Daha önce zat evrim teorisine tamamem karyken, kendi ifâdesiyle: "Ben 800 tane evrim videosu seyrettim" diyebilir. Ardndan bir bakarsnz açkça evrim teorisine imân ettiini ilân ediverir ve buna inanmayan insanlar da hââ Kur'ân'a uymamakla, âyetleri inkâr etmekle itham edebilir!

Felsefe

Kimsenin kolay kolay 'sorgulayamad', sorgulayanlarn da acmaszca 'infaz' edildii, insanla faydadan çok zarar getiren, kendine ve 'aklna' imân etmi insanlarn oluturduu zihinsel vehimler, 'domalar' ve 'varsaymlar' bütünüdür! 

Felsefe

Kendisini hakikat ve 'hikmet' araycs gibi gösteren, ancak gerçekte hikmet ile ve onun gerçek sahibi ile 'kavgal' olan, eytandan ald 'vahyi', kendi zihinsel düünceleri gibi sunan bâtl ve tutarsz, bir yn 'üpheler' dünyasdr.

Felsefe 

nsan aslâ hakikate ve hikmete ulatramaz! Çünkü felsefe hikmetin sâhibi olan Rabbimiz ile kavgaldr ama buna karlk eytan ile son derece barktr. 

nsanlara sâdece kendi çkarmlarn yani aklnn ulat yerleri vâdeder, kendi domalarn doru kabul edip insanlarn inanmalarn bekler!

Felsefe

lk bakta insan 'aklnn' üretimi gibi gözükür, ancak gerçekte hiç de öyle deildir. Çünkü felsefe eytann insana bir çeit' vahyidir'. Ama eytan bu vahyi, kiinin kendi düüncesi gibi gösterir. Buda onun bir baarsdr.

Felsefe ve sevenleri aslâ felsefenin 'eletirmesini' kabul edemezler. Kendilerini bir bakasnn eletirmesini de tahammül edemezler.

Özellikle bizler gibi 'inanç' sâhibi insanlar felsefe üzerine yapm olduu hakl ve doal eletirilere bile iddetle kar koyar ve geri püskürtmeye çalrlar.

te bu yüzden felsefe eletirisi pek yaplamaz. Çünkü yapanlar 'linç' edilmeyi göze almak durumundadrlar!

FELSEFENN YARALARI NASIL SARILABLR?

Felsefe sonuçta bir üpheler ve vehimler yumadr demitik. 'üphe', eytann en çok sevdii zehirdir. lginçtir eytan bir tek kendisinden üphe ettirmez!

eytan, topluma faydas olacak olanlarla herkesten daha çok ve daha 'özel' ilgilenir. Tâbi uda bir gerçektir ki; eytan, ancak bizim açtmz kapdan girebilir! 'Zaaflarmz' ona açlm kaplarmzdr. 

Ancak ona kar çou kez tek bamza kolay kolay gâlip gelemeyebiliriz. Bu çok kolay deildir. Bunu ancak Allah'a c.c. teslimiyetle ve 'birlikte' snarak yapabiliriz.

Felsefenin ve onun hâmisi eytann açt 'yaralar' giderebilmek için, içinde hiç üphe olmayan Allah'n c.c. kitab olan Kur'ân ile tedâvi edilmelidir. çinde 'üphe' olmayan tek kitap Kur'ân'dr. Çünkü o Allah'n c.c. sözleridir. Dier tüm sözlerin ilac ve ifâs ancak Kur'ân'dadr.

Sonuçta

Kur'ân'n ifâ olmad, tedâvi etmedii hiç bir üphe ve 'maraz' yoktur! Tam korunma ise ancak ihlâs ve takvâ ile olur.

Tüm bunlarla birlikte

Bu derin yaralar Allah'a c.c. içten snmakla, çok duâ etmekle, çok hayrlar yapmakla, Kur'ân'a sarlmakla ve Hz. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 'sünnetlerini' yaamakla mümkün olabilir.

Kul, Allah'tan uzaklamazsa,
Allah'ta kuldan uzaklamaz!

Kendimizden emin olmadan
Her dâim Allah'a c.c. snarak ve O'na koayak yaayalm inaallah.

Selâm ile.
Abdülhamit Kahraman
19. aban.1442
02. Nisan. 2021

 

Bu yaz 1887 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"De ki: "Ben Rabbime isyan edersem gerekten, byk bir gnn (kyamet gnnn) azabndan korkarm.( En'm Suresi - 15)

Bir Hadis

Ebu Mes'ud el-Bedr (radyallahu anh) anlatyor:

Hz. Reslullah (aleyhissaltu vesselm) buyurdular ki:

"Mslman kii, ailesinin nafakas iin harcar ve bundan sevap umarsa bu ona sadaka olur."


Buhar, Nafakt 1, man 41; Mslim, Zekt 48 ; Nes, Zekt 60; Tirmiz, Birr 42

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim Ey Rabbim! Gerek bana gerekse anne babama verdiin nimete kretmeye ve honut olacan iyi iler yapmaya beni muvaffak kl. Rahmetinle beni iyi kullarnn arasna kat!


(Neml Suresi-19)

Hikmetli Sz

Kendi nefislerine faydas olmayann, sana da faydas yoktur.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com