Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10785
Toplam 15600481
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

MAN VE SAMMYET

nsann bana zararl bir ey geldiinde yan st yatarken veya otururken ya da ayakta iken he[1]men bize dua etmeye koyulur; onu zararl durumundan kurtardmzda ise -sanki bana gelen zarar gidermeye bizi arp yalvarmam gibi- inkrcla dnp yoluna devam eder; haddi aan[1]lara ite bu ekilde yaptklar gzel grnmektedir. (Yunus, 10/12.)
27/11/2023

Bizleri yoktan var eden, saysz nimetler baheden Yüce Allah’a kar kulluk görevlerimizin banda O’na iman etmek gelir. Makbul bir imann en temel özellii ise üpheden uzak ve samimi bir iman olmasdr. Sahabe-i kiramdan Temim ed-Dari öyle anlatyor:  “Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Din samimiyettir.’ buyurdu. Biz, ‘Kime kar (samimiyet)?’ deyince ‘Allah’a, kitabna, resulüne, Müslümanlarn idarecilerine ve bütün Müslümanlara.’ buyurdu.” (Müslim, man, 95.) “Güvende olmak, korkmamak, emniyette olmak” gibi anlamlar bulunan “emn” kökünden gelen iman kelimesi (bn Manzur, Lisanü’l-Arab, “emn” md.) Allah’a inanmakla birlikte O’na güvenmeyi de ifade etmektedir. Güvenmek ise tevekkül ve teslimiyeti içermektedir.

Her hâl ve artta Allah’a dayanp güvenmek, imandaki samimiyetin bir gereidir. Bu samimiyet sadece bamz sktnda, dara dütüümüzde O’nu hatrlamann çok ötesindedir. Böyle bir iman samimiyetten uzak olduu gibi ayet-i kerimenin de ifadesiyle (Yunus, 10/12.) menfaate dayal bir imandr. Zira günlük ha[1]yatmzda Allah’a imanmzn izleri yoksa sadece sknt ve dert annda O’nu hatrlyor, bu hâlden kurtulunca O’nu hatr[1]lamay, O’na ükretmeyi terk ediyorsak (Taberi, Camiu’l-Beyan, 15/36-37.) bu samimi bir iman olmad gibi tevekkül eksikliinin de bir göstergesidir. (bn Atiyye, el-Muharrerü’l-Veciz, 3/109.) Oysa asl “marifet, makbul olan iman ve kulluk, iyi ve kötü, zararl ve faydal, geni ve dar, ac ve tatl her durumda Allah’ hatrlamak, ibadet, dua, tövbe, hamd, ükür gibi davranlarla O’na yönelmektir.” (Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, c.3 s.88.)

“Yine insanlar içinde kimileri vardr ki Allah’a artl olarak kulluk eder, öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur ama bana bir imtihan sknts gelse he[1]men yüz çevirir. Böyleleri dünyasn da ahiretini de yitirmitir ve apaçk hüsran ite budur.” (Hac, 22/11.) mealindeki ayetinde vurgulad üzere, samimiyetten uzak ve menfaate dayal bir iman sonuç itibaryla sahibini kurtaramayacaktr. Allah’a kulluu dünya hayatndaki rahatlk artna balayan bir iman; her ey yolunda olduu sürece Allah’a kulluk etmekten memnun olup bir imtihana maruz kalndnda hemen yüz çevirmeyle sonuçlanan, pamuk ipliine bal bir imandr. (Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, c.3 s.718.) Yüce Allah’ âdeta imtihan edercesine; ayet istediklerini kendisine verirse O’nun ilah olduunu kabul edip iman etmeye, aksi durumda ise O’nun uluhiyetinden üphe duymaya dayal, menfaat artna bal bir imann hüsranla sonuçlanaca ortadadr. Oysa hakiki iman, varlkta da yoklukta da her hâlde Yüce Allah’a inanmay, güvenmeyi, teslimiyeti ve kulluu gerektirir. Bu ise Yüce Allah’ hakiki anlamda tanyp bilmekle dorudan alakaldr. Zira Rabbini tanyan kendini tanyacak, O’nun ilahln idrak ettii gibi kendi kulluunun da idrakinde olacak, böylece her hâl ve artta kulluk ve ibadete devam edecektir. (Matüridi, Te’vilatü Ehli’s-Sünne, 7/395.) Oysa menfaate dayal bir iman, üphe ve endie içerir; dinin kalbi ve merkezinde deil kysnda köesindedir. Karar klmam, sükûn bulmam, mutmain olmamtr. Tpk zafer kokusu alan bir askerin salam ve dik durup aksi durumda korkup kaçmas gibidir. (Zemaheri, el-Keaf, 3/146.)

Allah’a ükrümüzün ifadesi olarak “elhamdülillah” veya “ükürler olsun” derken bunu sadece dil alkanl olarak söylüyorsak, bu ifadeler dilimizden dökülürken kalbimizin bir köesinde ufak da olsa bir tereddüt, bir soru iareti varsa Yüce Allah’a teslimiyetimizde eksiklik var demektir. Oysa imanmzn üpheden arnm, kâmil ve daim olmas esastr. Bu balamda, “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdii kitaba ve daha önce indirdii kitaba iman edin…” (Nisa, 4/136.) mealindeki ayet, ayn zamanda neye nasl inanmamz gerektiini de öreten, bizleri hakiki imana çaran bu yönde bir çardr bizlere. (Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, c.2 s.160.) Öyle ki eksiz, samimi bir iman her hâl ve artta Allah’a güvenebilmeyi, O’na teslim olabilmeyi gerektirir. “Her hâl ve artta Allah’a hamdolsun.” diyebiliyor[1]sak ve bunu içimizden gelerek bütün benliimizle söyleyebiliyorsak bu hâl, imanmzdaki samimiyetin, Allah’a güvenip teslimiyet içerisinde olabilmenin ifadesi olacaktr.

Günlük hayatn karmaas içerisinde oradan oraya savrulurken, bir türlü yetiemediimiz dünyann peinden kotururken endielerin, kayglarn, korkularn pençesine kaptrveriyoruz kendimizi çou zaman. Çalmak, çabalamak, sorumluluk sahibi olmak elbette ki sünnetullahn gereidir. Tembellik, miskinlik, hazrclk ise Müslümana yakan davranlar deildir. te bu noktada bize düen, samimi bir imana sahip olmaktr. Bu iman güvenmeyi, sorumluluk ve teslimiyeti gerektirir. Verilene ükretmeyi, verilmeyene sabretmeyi, “olanda hayr olduunu” idrak edebilmeyi gerektirir. Bu, “Allah’a tevekkül ettim.” (Hud, 11/56.), “O ne güzel dost, ne güzel yardmcdr.” (Enfal, 8/40.), “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” (Âl-i mran, 3/173.)

diyebilmektir. eytann bizi fakirlikle korkutmasna (Bakara, 2/268.) kanmamaktr. Baz imkânlara eriemememin de bir imtihan vesilesi olabileceinin (Bakara, 2/155.) uurunda olabilmektir. Bir musibetle karlaldnda ise “Dorusu biz Allah’a aidiz ve kukusuz O’na döneceiz.” (Bakara, 2/156.) mealindeki ayetin mesajna uygun bir durua sahip olabilmektir. Yunus Emre’nin, “Ne varla sevinirim, ne yoklua yerinirim.” sözünün manasna vâkf olabilmektir. Yüce Allah’n; iman edip dünya ve ahiret için faydal iler yapanlarn karln mutlaka alacaklarna, asla hakszla uramayacaklarna dair vadine (Taha, 20/112.) gönülden teslim olabilmektir. Bu ise hiç üphesiz, imanmzdaki samimiyet yannda dünyaya verdiimiz deer ve ona yüklediimiz anlamla dorudan alakaldr.

Hakiki iman, varlkta da yoklukta da her hâlde Yüce Allah’a inanmay, güvenmeyi, teslimiyeti ve kulluu gerektirir. Bu ise Yüce Allah’ hakiki anlamda

 

Bu yaz 1420 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Onlar (eskiler) bir mmetti, gelip geti.
Onlarn kazandklar kendilerinin, sizin kazandklarnz sizindir.
Siz, onlarn yaptklarndan sorumlu deilsiniz (sorulmayacaksnz).


( Bakara sresi - 134)

Bir Hadis

Ebu Zerr (r.a.)tan dedi ki: Ey Allahn Rasl, bana tavsiyede bulun, dedim. yle buyurdu:

"Ben sana Allaha kar takval olmay tavsiye derim. nk takva, senin btn ilerin iin bir gzelliktir."

Ey Allahn Rasl, bana daha fazla tavsiye et, dedim. yle buyurdu:

"Kuran okumaya, yce Allah zikretmeye devam et! nk senin iin semada bir anl, yeryznde de bir nurdur."

Bana daha fazlasn buyur, dedim. yle buyurdu:

"Uzunca susup konumamaya bak. nk bu eytan kovar ve dinin ile ilgili sana yardmc olur."

Bana daha da artr, dedim. yle buyurdu:

"Sakn ok glme. nk ok glmek kalbi ldrr ve yzn nurunu alp gider."

Daha da artr dedim, yle buyurdu:

"Allah iin yaplacak bir ite knayan kimsenin knamasndan korkma."

Daha da artr deyince yle buyurdu:

"Kendi hakknda bildiklerin (kusurlarn) seni insanlardan (onlar hakknda ileri geri konumaktan) alkoysun."

(Ahmed, Msned, IV, 299; bn Hibban, Sahih, VI, 257]

Bir Dua

Allahn gazabndan, kullarnn errinden, eytanlarndan vesveselerinden ve (onlarn) bana uramalarndan, Allahn tam kelimelerine snrm.

(Ebu Davud, Tb, 19)

Hikmetli Sz

Kudretinin stndeki ilere ve bilmedikleri ilme mdahale edenler, kadir ve meziyetlerini kaybederler.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com