Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 5758
Toplam 12847752
En Fazla 16179
Ortalama 2454
Üye Sayısı 1165
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

SONUÇLARI İTİBARIYLA

İSTİĞFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın...” (Hud, 11/3.)
31/08/2020

Kur’an’da Yüce Allah, kendisinden başka bir varlığa kulluktan sakınmaya, istiğfar ve tövbe etmeye davet etmektedir. Çünkü tevhit, dinin temelidir; istiğfar ve tövbenin sıhhati de tevhide bağlıdır. Tevhide tabi olduktan sonra onu istiğfar ve tövbe ile tamamlayan kullardan bahseden bu ayetlerden biri şöyledir: “Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.” (Hud, 11/3.)

Ayet-i kerime Allah’tan başka varlıklara tapanların, O’na karşı türlü günahlar işleyenlerin O’ndan af talep etmelerini, geçmişte yapmış olduklarından dolayı pişman olarak Allah’a yönelmelerini emretmektedir. İstiğfar kelimesi bazı ayetlerde tek başına (Nuh, 71/10-11; Neml, 27/46; Bakara, 2/199; Enfal, 8/33.) bazılarında ise tövbe ile birlikte (Hud, 11/3; 52; 61; 90.) gelmiştir. İslam âlimleri istiğfar ve tövbe hakkında çeşitli görüşler beyan etmişlerdir. Bu görüşlerden, ikisi arasındaki ilişkiyi daha kapsamlı olarak ifade edeni şöyledir: İstiğfar ve tövbe, tek başlarına kullanıldıklarında birbirlerinin manasını da içerecek şekilde aynı anlamda kullanılmaktadırlar. Ancak ikisi birlikte kullanıldığında anlamları farklı olmaktadır. Bu durumda istiğfar, geçmişte işlenen kötülüklerden; tövbe gelecekte kötü ameller işlemekten korumasını Allah’tan istemektir. Kul tövbe ile bir daha o günahları işlememeye azmetmektedir. İstiğfarda ayrılma, tövbede dönme söz konusudur. “Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin.” cümlesi batıldan ayrıldıktan sonra hakka yönelmeyi ifade etmektedir. (İbn Kayyim, Medaricü’s-Salikin, I, 334-335.) Bu yüzden istiğfar ve tövbe kavramlarının, birlikte kullanıldıklarında anlam açısından bir bütünlük teşkil ettikleri anlaşılmaktadır. Kul işlediği fiillerin kötü olduğunu kabul ettiği takdirde Allah’tan af diler. Af diledikten sonra ise aynı kötülükleri işlememe kararlılığı ile Allah’a yönelir.

İstiğfar ile Rablerinin mağfiretini talep eden, tövbe ile O’na yönelenlerin Allah rızıklarını bollaştırır, kendilerine sıhhat ve afiyeti, türlü türlü güzel nimetleri ikram eder. Hayatlarını güven ve rahat içinde yaşamalarını lütfeder. Allah’ın kullarına ikramı, maddi nimetlerden ibaret değildir; onlara manevi nimetler de ikram eder. İstiğfar eden müminler Allah’tan güzel bir hayat yaşamayı ve onun sevabına nail olmayı umarlar. İbadetlerle O’na yaklaşmaktan ferahlık duyar, O’nun vaatleriyle sevinirler. Huyları güzel, akılları rahat, hâlleri düzgündür. Mevcuda kanaat eder, elden kaçana üzülmezler. Helal ile yetinir, hâllerine razı olurlar. Çirkinliklerden uzak durup erdemli davranışlara yönelirler, sekinet ve huzur içinde hayatlarını yaşarlar. Bazı âlimler “…Sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın.” ifadesinin, dünyanın maddi nimetlerinden ziyade manevi nimetleri ile ilgili olduğu görüşündedirler. Fahreddin er-Razi de bunu savunanlardandır. İtaatkâr kulların bu dünyadaki payının zorluk ve bela olduğunu ifade eden ayetler yanında, onların bu dünyadan payının kolaylık ve rahatlık olduğunu ifade eden ayetler vardır. Ona göre, bu ikincisi ile kastedilen manevi nimetlerdir. Allah’a ibadet ve muhabbet yolunda ilerleyen kişinin mahlûkat ile bağı azalınca sevinci ve süruru artar. Çünkü o aradığı şeyin değişmesinden ve yok olmasından emin hâle gelmiştir. Allah’tan başkasına kalbini bağlayana gelince; o mahbubunun elinden kaçması ve yok olmasından korku duyar, keder ve ızdırap içinde yaşar. (Mefatihu’l-Ğayb, XVII, 316.) Yüce Allah’ın istiğfar ve tövbe eden salih kullarına dünyada emsalsiz manevi nimetler bahşettiği muhakkaktır. Ancak Kur’an’da onları dünyada maddi nimetlerle de ödüllendireceğini ifade eden ayetler de vardır: “Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın.

Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin.” (Hud, 11/52.), “Dedim ki: ‘Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. Bağışlama (dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.’” (Nuh, 71/10- 12.) Bu ayetler Allah’ın söz konusu kullarını maddi nimetlerle de mükâfatlandıracağını ifade eden iki örnektir. (Bu manayı ifade eden diğer ayetler: Nahl, 16/97; Araf, 7/96; Cin, 72/16; Maide, 5/66.)

İstiğfar ve tövbe eden itaatkâr kulların nail olacağı uhrevi nimete gelince; Allah onların işledikleri amellerin karşılığını verir, onlara cennetini ihsan eder. Buna mukabil isyankâr olanları “büyük bir gün” beklemektedir. O güne, gerçekleşecek işlerin büyüklüğünden, olayların korkunçluğundan dolayı “büyük gün” denmiştir. “Gün” kelimesi (yevm), korkunun büyüklüğünü ifade için nekre/belirsiz gelmiştir. Bu, azabın ahiretten önce dünyada onların peşini bırakmayacağının ifadesidir. (İbn Aşur, et-Tahrir ve’t-Tenvir, XI, 319.)

İstiğfar ve tövbe, Allah ile münasebetinde kulun umudunu diri tutar. Allah ile kul arasındaki bağı onarmaya, yeni bir başlangıç yapmaya imkân verir. Evet, Yüce Allah tövbe ve istiğfara ram olan kullarına dünya ve ahiret nimetleri lütfeder. Çünkü nimete şükür nimeti artırır. (İbrahim, 14/7.) Şüphesiz inkârcılar gibi onlar da zorluk ve belalara giriftar olabilir. Şu kadar var ki onlar, istiğfar ve tövbe ile dua ederek Hak Teâlâ’nın kapısını çalarlar. Duaların kabulünün bir zamanı olduğunu da bilirler. Zira kul acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur. (Müslim, Zikir, 91) Üstelik onlar şunu da bilirler ki; istiğfar, zorluk ve belalardan kurtulmaya da vesiledir. Tıpkı Allah Resulü’nün (s.a.s.) ifade ettiği gibi: “Allah, istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık sağlar. Onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır.” (Ebu Davud, Vitr, 26.)

 

Bu yazı 864 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

08/08/2022 - 10:21 İSLAM’IN ASLİ KAYNAKLARINI DOĞRU ANLAMANIN YÖNTEMİ ÜZERİNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANGİ NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALİH VE BAKİ AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENİN ÇALDIĞI İNSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHİDDEN HİDAYETE  NEBEVİ RİSALET

n

12/01/2021 - 11:25 İŞTE TOPLUMUMUZUN HÂLİ BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HİCRET YOLCULUĞU

n

06/10/2020 - 11:27 ŞEHİTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI İTİBARIYLA İSTİĞFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLİK NEREYE GİDİYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 ŞİMDİ TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMİLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESİNİ YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 ŞEHR-İ RAMAZAN VE SORUMLULUK BİLİNCİ / Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLİMİZE ŞÜKREDEBİLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUĞUN EN GÜZEL KIVAMI: İHSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMİNDE İLİM / Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HİCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZİKİR: KALPLERİ DİRİLTEN İKSİR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNELİŞ BİLİNCİNİ TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEVİ ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 İnancı kuşanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Kılmak ve Takva Sahibi İmam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEİZMİ VE ATEİZMİ BESLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR İBADETSİZLİ

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA VE MÜBAREK ŞEHİR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFİS İLE MÜCADELE CİHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DİNÎ TEBLİĞDE DİL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’İ GÜNÜMÜZ İNSANINA DOĞRU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 İNSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DİN AŞIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DİN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DİNİN DOĞRU ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Başından Serçe Geçen Bir Çocuktur  İSMAİL

n

12/07/2017 - 10:42 İNSANLIĞA KARŞI EN BÜYÜK GÜNAH:  FİTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEBİ

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENİYETİ

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEĞİŞEN MAHREMİYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DİNLERİ KİMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADİS İLMİ”NİN İSLÂMÎ İLİMLER ARASINDAKİ YERİ

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERİNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRİKAYA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BİR GÜVEN ABİDESİ:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadın Başka Bir Versiyonu: İFTİRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAMİ

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz İslam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VİCDANIMIZIN "Selfie"SİNİ ÇEKEBİLİR MİYİZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Boş Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kişilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaşamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an İkliminde İyiliklerle Dinamik Bir Hayat İnşası

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Yoğunlaşmış İbadet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLİME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huşu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Alnı Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. ALİ (Ö: 40/660)’NİN KUR’AN-I KERİM ANLAYIŞI

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan-ı İlahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 İlim, Marifet ve Hikmet İlişkisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccın Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasında Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA-İ FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVİH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 Şeytanın Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardeşlik ve Dostluğa Açılan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaşan Sinsi Düşman: Şeytan

n

12/06/2015 - 03:38 İnsanın Temel Bir Zaafı

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERİN BİR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuşanmak

n

27/04/2015 - 12:30 Şiddet Karşısında rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKİP EDİLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümanın Varlıkla İmtihanı

n

23/12/2014 - 04:12 İslami Bakışla Varlık ve Servet Algımız

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHİY İLİŞKİSİ

n

27/10/2014 - 03:06 Sabır-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunması Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 İslam’ın Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan İklimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLETİ TATİL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’İN ADÂLET ANLAYIŞI

n

09/04/2014 - 02:07 BİR YÖNETİCİ OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’ın Korumasını Hak Etmenin Yolu: Sabah Namazı

n

10/02/2014 - 02:47 Değerini Bilemediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 

n

22/07/2013 - 03:39 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

22/07/2013 - 03:33 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?
 

Site İçi Arama

18 Muharrem 1444 |  16.08.2022

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

Ey iman edenler, Allah'a kesin (nasuh) bir tevbe ile tevbe edin. Olabilir ki, Allah sizin kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nurları, önlerinde ve sağ yanlarında koşar-parıldar. Derler ki: "Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz Sen, her şeye güç yetirensin."

( Tahrîm sûresi - 8)

Bir Hadis

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor:

Hz.Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Mescidler hakkında övünme olmadan kıyamet kopmaz."Ebu Davud, Salat 12, (449); Nesai, Mesacid 2, (2, 32)

Bir Dua

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

“Allah’ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet istiyorum.”

(Ebû Dâvûd, Edeb, 100,101)

Hikmetli Söz

Ey insanlar! Kumar aletlerinden sakınınız. Kimsenin görmediği, vâkıf olamadığı işlerinizde Allah'a muhalefetten sakınınız.Cennet mutluluğunu bilerek istirahat edene ve Allah'ı bildiği halde başkasını zikredene hayret ederim.

Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com