Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 703
Toplam 15061164
En Fazla 20355
Ortalama 2597
ye Says 1174
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

SONUÇLARI TBARIYLA

STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

Rabbinizden balanma dileyin, sonra da Ona tvbe edin ki sizi belirlenmi bir sreye (mrnzn sonuna) kadar gzel bir ekilde yararlandrsn... (Hud, 11/3.)
31/08/2020

Kur’an’da Yüce Allah, kendisinden baka bir varla kulluktan saknmaya, istifar ve tövbe etmeye davet etmektedir. Çünkü tevhit, dinin temelidir; istifar ve tövbenin shhati de tevhide baldr. Tevhide tabi olduktan sonra onu istifar ve tövbe ile tamamlayan kullardan bahseden bu ayetlerden biri öyledir: “Rabbinizden balanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmi bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir ekilde yararlandrsn ve her fazilet sahibine faziletinin karln versin. Eer yüz çevirirseniz, ben sizin adnza büyük bir günün azabndan korkuyorum.” (Hud, 11/3.)

Ayet-i kerime Allah’tan baka varlklara tapanlarn, O’na kar türlü günahlar ileyenlerin O’ndan af talep etmelerini, geçmite yapm olduklarndan dolay piman olarak Allah’a yönelmelerini emretmektedir. stifar kelimesi baz ayetlerde tek bana (Nuh, 71/10-11; Neml, 27/46; Bakara, 2/199; Enfal, 8/33.) bazlarnda ise tövbe ile birlikte (Hud, 11/3; 52; 61; 90.) gelmitir. slam âlimleri istifar ve tövbe hakknda çeitli görüler beyan etmilerdir. Bu görülerden, ikisi arasndaki ilikiyi daha kapsaml olarak ifade edeni öyledir: stifar ve tövbe, tek balarna kullanldklarnda birbirlerinin manasn da içerecek ekilde ayn anlamda kullanlmaktadrlar. Ancak ikisi birlikte kullanldnda anlamlar farkl olmaktadr. Bu durumda istifar, geçmite ilenen kötülüklerden; tövbe gelecekte kötü ameller ilemekten korumasn Allah’tan istemektir. Kul tövbe ile bir daha o günahlar ilememeye azmetmektedir. stifarda ayrlma, tövbede dönme söz konusudur. “Rabbinizden balanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin.” cümlesi batldan ayrldktan sonra hakka yönelmeyi ifade etmektedir. (bn Kayyim, Medaricü’s-Salikin, I, 334-335.) Bu yüzden istifar ve tövbe kavramlarnn, birlikte kullanldklarnda anlam açsndan bir bütünlük tekil ettikleri anlalmaktadr. Kul iledii fiillerin kötü olduunu kabul ettii takdirde Allah’tan af diler. Af diledikten sonra ise ayn kötülükleri ilememe kararll ile Allah’a yönelir.

stifar ile Rablerinin mafiretini talep eden, tövbe ile O’na yönelenlerin Allah rzklarn bollatrr, kendilerine shhat ve afiyeti, türlü türlü güzel nimetleri ikram eder. Hayatlarn güven ve rahat içinde yaamalarn lütfeder. Allah’n kullarna ikram, maddi nimetlerden ibaret deildir; onlara manevi nimetler de ikram eder. stifar eden müminler Allah’tan güzel bir hayat yaamay ve onun sevabna nail olmay umarlar. badetlerle O’na yaklamaktan ferahlk duyar, O’nun vaatleriyle sevinirler. Huylar güzel, akllar rahat, hâlleri düzgündür. Mevcuda kanaat eder, elden kaçana üzülmezler. Helal ile yetinir, hâllerine raz olurlar. Çirkinliklerden uzak durup erdemli davranlara yönelirler, sekinet ve huzur içinde hayatlarn yaarlar. Baz âlimler “…Sizi belirlenmi bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir ekilde yararlandrsn.” ifadesinin, dünyann maddi nimetlerinden ziyade manevi nimetleri ile ilgili olduu görüündedirler. Fahreddin er-Razi de bunu savunanlardandr. taatkâr kullarn bu dünyadaki paynn zorluk ve bela olduunu ifade eden ayetler yannda, onlarn bu dünyadan paynn kolaylk ve rahatlk olduunu ifade eden ayetler vardr. Ona göre, bu ikincisi ile kastedilen manevi nimetlerdir. Allah’a ibadet ve muhabbet yolunda ilerleyen kiinin mahlûkat ile ba azalnca sevinci ve süruru artar. Çünkü o arad eyin deimesinden ve yok olmasndan emin hâle gelmitir. Allah’tan bakasna kalbini balayana gelince; o mahbubunun elinden kaçmas ve yok olmasndan korku duyar, keder ve zdrap içinde yaar. (Mefatihu’l-ayb, XVII, 316.) Yüce Allah’n istifar ve tövbe eden salih kullarna dünyada emsalsiz manevi nimetler bahettii muhakkaktr. Ancak Kur’an’da onlar dünyada maddi nimetlerle de ödüllendireceini ifade eden ayetler de vardr: “Ey kavmim! Rabbinizden balanma dileyin, sonra O’na tövbe edin ki üzerinize bol bol yamur göndersin ve gücünüze güç katsn.

Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin.” (Hud, 11/52.), “Dedim ki: ‘Rabbinizden balama dileyin; çünkü O çok balaycdr. Balama (dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yamur indirsin. Sizi mallarla, oullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için rmaklar var etsin.’” (Nuh, 71/10- 12.) Bu ayetler Allah’n söz konusu kullarn maddi nimetlerle de mükâfatlandracan ifade eden iki örnektir. (Bu manay ifade eden dier ayetler: Nahl, 16/97; Araf, 7/96; Cin, 72/16; Maide, 5/66.)

stifar ve tövbe eden itaatkâr kullarn nail olaca uhrevi nimete gelince; Allah onlarn iledikleri amellerin karln verir, onlara cennetini ihsan eder. Buna mukabil isyankâr olanlar “büyük bir gün” beklemektedir. O güne, gerçekleecek ilerin büyüklüünden, olaylarn korkunçluundan dolay “büyük gün” denmitir. “Gün” kelimesi (yevm), korkunun büyüklüünü ifade için nekre/belirsiz gelmitir. Bu, azabn ahiretten önce dünyada onlarn peini brakmayacann ifadesidir. (bn Aur, et-Tahrir ve’t-Tenvir, XI, 319.)

stifar ve tövbe, Allah ile münasebetinde kulun umudunu diri tutar. Allah ile kul arasndaki ba onarmaya, yeni bir balangç yapmaya imkân verir. Evet, Yüce Allah tövbe ve istifara ram olan kullarna dünya ve ahiret nimetleri lütfeder. Çünkü nimete ükür nimeti artrr. (brahim, 14/7.) üphesiz inkârclar gibi onlar da zorluk ve belalara giriftar olabilir. u kadar var ki onlar, istifar ve tövbe ile dua ederek Hak Teâlâ’nn kapsn çalarlar. Dualarn kabulünün bir zaman olduunu da bilirler. Zira kul acele etmedii müddetçe duas karlk bulur. (Müslim, Zikir, 91) Üstelik onlar unu da bilirler ki; istifar, zorluk ve belalardan kurtulmaya da vesiledir. Tpk Allah Resulü’nün (s.a.s.) ifade ettii gibi: “Allah, istifara devam eden kimsenin her sknts için bir çk yolu ve her kederi için bir ferahlk salar. Onu hiç beklemedii yerden rzklandrr.” (Ebu Davud, Vitr, 26.)

 

Bu yaz 1365 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

21 Sa'bn 1445 |  02.03.2024

Bir Ayet

Bismillhirrahmnirrahm

Eer O'nun ayetlerine inanyorsanz, artk zerinde yalnzca Allah'n ismi anlanlardan yiyin.

( En'm Suresi - 118)

Bir Hadis

Eb Hreyre radyallahu (r.a)den rivayet edildiine gre Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurdu:

Mal biriktirmek iin dilenen, gerekte kor istiyor demektir. Artk ister az, ister ok dilensin.Mslim, Zekt 105. Ayrca bk. bn Mce, Zekt 25

Bir Dua

Allahm! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulatracak ameli istiyorum. Allahm! Sevgini, bana canmdan, ailemden ve souk sudan daha sevimli eyle.

(Tirmizi, Deavt, 74)

Hikmetli Sz

Hayatta her ey Allh'n taksmi iledir. Allah; kimini zengin, kimini yoksul, kimini salam, kimini sakat, kimini lim ve kimini chil klmtr. Kendinden
dk kimseleri grdn vakit, bbrlenip onlar hakr grme.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com