Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 3963
Toplam 12674695
En Fazla 16179
Ortalama 2442
Üye Sayısı 1162
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Huzurda Huşu ile Durmak

Huşu kelimesinin kök anlamı; sakin olmak, boyun eğmek, itaat etmek ve tevazu göstermektir. Huşu; kalpte, gözde ve seste olur. İnsanın gözünü ve boynunu eğmesi ve sesini kısması ya saygıdan ya da suçluluktan olur.
18/01/2016

“O’NUN huzurunda divan durmak” dinin direği, imanın alameti, amellerin en faziletlisi ve Allah’a en sevimli olan, Yüce Allah’a yaklaşmanın yolu, müminin nuru, miracı ve bütün ibadetlerin özü ve özeti olan, ilk defa farz kılınan ve ahirette ilk defa hesabı sorulacak olan namazdır.

Namaz ile ilahî huzurda divan duran mümin; Allah’ı anıp O’na kulluğunu ikrar etmiş, hayatına çeki düzen vermiş, inanç, söz, eylem ve davranış itibarıyla bütün kötülük, çirkinlik, edepsizlik, haram, yasak ve günahlardan korunmuş, maddi ve manevi arınmayı sağlamış, Allah’ın rızasını ve cennetini kazanmış olur.

Kur’an ve sünnette bu hususların birçok delili vardır. Şu ayet ve hadis bunlardan birer örnektir: “İman edip salih ameller işleyen, beş vakit namazı dosdoğru kılıp servetinin zekâtını verenlerin mükâfatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara, 2/277.) “Allah, beş vakit namazı farz kılmıştır. Kim abdesti güzelce alır, beş vakit namazı vaktinde kılar, rükûunu, secdesini ve huşusunu tam yaparsa bu kimseye Allah’ın onu bağışlayıp cennete koyacağına sözü vardır. Namazlarını kılmayan kimseye ise Allah’ın bir sözü yoktur. Dilerse onu bağışlar ve cennetine koyar, dilerse ona azap eder.” (Ebu Davud, Salât, 9.)

İnsan, “beşer” olması hasebiyle hatasız ve kusursuz olmaz. Günlük hayatında farkına varmadan madden ve manen kirlenir. Allah’a ortak koşmak, Allah’ı ve ayetlerini inkâr etmek ve ikiyüzlülük gibi inançla veya içki, kumar, evlilik dışı ilişki (zina), hırsızlık, adam öldürme, yalan söyleme, hile yapma, rüşvet ve faiz alıp verme, gıybet ve iftira etme gibi amelle ilgili olup tövbe etmeyi gerektiren büyük günahlar hariç “namaz”, kusurların ve hataların bağışlanmasına vesile olur. Peygamberimiz (s.a.s.); “Beş vakit namaz ve cuma namazı diğer cuma namazına kadar büyük günahlar işlenmediği sürece aralarında işlenen günahlara kefarettir.” buyurmuş (Müslim, Taharet, 14-15.) ve İslam’ın beş temel esasından biri olan beş vakit namazını kılan kimseyi, günde beş defa bir nehirde yıkanan kimseye benzetmiştir: “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir ırmak olsa ve burada günde beş defa yıkansa ırmak bu kimsede hiç kir bırakır mı? Sahabenin; ‘Hayır hiçbir kir bırakmaz’ diye cevap vermesi üzerine Peygamberimiz; ‘İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah, bu sebeple günahları temizler, yok eder.” buyurmuştur. (Buhari, Mevakitu’s-salât, 6.)

Yüce Allah, Müminun suresinin 1 ve 2’nci ayetlerinde namazlarını huşu ile kılan müminlerin gerçekten kurtuluşa ereceklerini bildirmiş, cennetlerin en âlâsı olan Firdevs cennetine girecek müminlerin özelliklerinin ilk sırasında namazı huşu ile kılmayı zikretmiştir.

Huşu kelimesinin kök anlamı; sakin olmak, boyun eğmek, itaat etmek ve tevazu göstermektir. Huşu; kalpte, gözde ve seste olur.İnsanın gözünü ve boynunu eğmesi ve sesini kısması ya saygıdan ya da suçluluktan olur.

Huşu, iki yerde kalpte ve uzuvlarda söz konusudur. Huşunun aslı kalpte tezahürü bedende olur. Kalp Allah’a itaat edip boyun eğerse azalar da boyun eğer. (Kurtubi, XII, 103-104.) Peygamberimiz (s.a.s.), namazda sakalı ile meşgul olan birisini görmüş ve “eğer bu adamın kalbi huşu içinde olsaydı uzuvları da huşu için de olurdu.” (Kurtubi, XII, 103.) buyurmuştur.

Kalbin huşusu; iman edip Allah’a son derece saygı duyması, Allah’ın büyüklüğünü ve gücünü, kendisinin küçüklüğünü ve aczini hissetmesi, Allah’ı övmesi, anması ve O’na itaat etmesi, karşı gelmekten sakınması ve O’ndan korkmasıdır. (bk. Zümer, 39/23; Hadid, 57/16.)

Namazda huşu; namazı Peygamberimiz (s.a.s.)’in bildirdiği şekilde, farz, vacip, sünnet, adap ve tadil-i erkânına riayet ederek, kemal-i edep, huzur-ı kalp ve ihlasla kılmak; namazda sükûnet ve vakar içinde olmak, sağa ve sola bakmamak, gözlerini sadece secde mahalline çevirmek; kalbinde Allah’ın kelamı ve namazın dışındaki duygu, düşünce ve vesveseleri bırakmaya çalışmak ve riyakârlıktan sakınmaktır.

Namazda huşunun, kalbî ve bedenî olmak üzere iki boyutu vardır. Kalbî boyutu niyet ve ihlastır. Bedenî boyutu ise namazın farz, vacip, sünnet ve adabına uymaktır. Bedendeki huşu, kişinin namaz kılarken sağında ve solunda bulunanları fark etmeyecek kadar namaza dalması, namazda uzuvları ve giysileri ile meşgul olmamasıdır. Muhammed b. Sirin, “Rasulüllah (s.a.s.) namazda semaya bakardı. Bunun üzerine Allah, “Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler” ayetini indirdi. Rasulüllah (s.a.s.) bundan sonra namazda secde mahalline bakmaya başladı.” demiştir. (Kurtubi, XII, 103-104.) Müslümanlardan namazda sağa sola bakanların olması üzerine bu ayetin indiği rivayeti de vardır. (Taberi, X, 18/3; Kurtubi, XII, 103-104.)

Namazda huşu, ilahî bir emirdir, bu emre uyulması gerekir. Bu emir, Müminun suresinde, müminlerin niteliği olarak zikredilmiştir. “Kurtuluşa eren müminler, namazlarında huşu içindedirler.” (Müminun, 23/2.) ayeti, müminler, namazlarını huşu içerisinde kılsınlar demektir. Bu tür emre, emr-i gayrisarih denir. Namazın huşu içerisinde kılınmasına şu ayetler de delalet eder: “Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı?” (Muhammed, 47/24.); “Beni anmak için namaz kıl” (Taha, 20/20.); “Gafillerden olma!” (A’raf, 7/205.); “Kur’an’ı tertil ile (ağır ağır ve anlayarak) oku.” (Müzzemmil, 73/4.); “Ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.” (Nisa, 4/43.)

Namazda okunan Kur’an’ın manasına dikkat etmeden birinci ve ikinci ayetteki düşünme ve anlama gerçekleşmez. Namazda gaflet eden, gönlünü ve uzuvlarını namaza uygun olmayan şeylerle meşgul eden kimse üçüncü ve dördüncü ayete, zihnini namazın dışında bir şeyle meşgul eden kimse ise beşinci ayete muhalefet etmiş olur ve namazda huşu gerçekleşmez. Namazını gaflet ile kılan kimse, Allah’ı zikretmiş olamaz. Hâlbuki namazı Allah’ı anmak için kılması gerekir.

Namazın huşu ile kılınıyor olabilmesi için kıyam, rükû ve secde gibi bedensel hareketler ile dilin ayet, zikir ve dua cümlelerini okuması yeterli değildir. Bu beden hareketlerinin kalpteki kulluk niyeti ve bilinci ile bütünleştirilmesi, Allah’a saygı şuuruyla anlamlı hâle getirilmesi gerekir.

Namazın huşu ile kılınıyor olabilmesi için kişinin geçerli bir imana sahip olması, ihlasın bulunması ve namazın şekil şartlarına (farz ve vaciplerine) riayet edilmesi gerekir. İmanı olmayan kimsenin Allah’a huşu ile yönelmesi beklenemez; imansız bir kimse namaz kılıyorsa din dilinde bu kimseye münafık denir. Namazın farzlarını ve vaciplerine riayet etmeyen kimsenin huşusu dolayısıyla namazının kabulü söz konusu olmaz.

Namazı huşu ve ihlas ile kılmanın göstergesi, kişinin haramlardan ve günahlardan uzak olmasıdır. Peygamberimiz (s.a.s.), “Kimin namazı kendisini çirkin söz, eylem ve davranışlardan, haram ve günahlardan alıkoymamış ise bu namaz, kendisini ancak Allah’tan uzaklaştırır.” buyurmuştur. (Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebîr, No: 11025.) Çünkü gafletle kılınan namaz, insanı kötülüklerden alıkoyamaz. Bu tür kimsenin namazdan kârı yorulmaktan ibarettir. (Razi, Müminun, 23/2.)

 

Doç. Dr. İsmail KARAGöZ / DİYANET AYLIK DERGİ

 

Bu yazı 2522 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANGİ NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALİH VE BAKİ AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENİN ÇALDIĞI İNSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHİDDEN HİDAYETE  NEBEVİ RİSALET

n

12/01/2021 - 11:25 İŞTE TOPLUMUMUZUN HÂLİ BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HİCRET YOLCULUĞU

n

06/10/2020 - 11:27 ŞEHİTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI İTİBARIYLA İSTİĞFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLİK NEREYE GİDİYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 ŞİMDİ TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMİLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESİNİ YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 ŞEHR-İ RAMAZAN VE SORUMLULUK BİLİNCİ / Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLİMİZE ŞÜKREDEBİLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUĞUN EN GÜZEL KIVAMI: İHSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMİNDE İLİM / Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HİCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZİKİR: KALPLERİ DİRİLTEN İKSİR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNELİŞ BİLİNCİNİ TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEVİ ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 İnancı kuşanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Kılmak ve Takva Sahibi İmam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEİZMİ VE ATEİZMİ BESLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR İBADETSİZLİ

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA VE MÜBAREK ŞEHİR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFİS İLE MÜCADELE CİHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DİNÎ TEBLİĞDE DİL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’İ GÜNÜMÜZ İNSANINA DOĞRU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 İNSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DİN AŞIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DİN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DİNİN DOĞRU ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Başından Serçe Geçen Bir Çocuktur  İSMAİL

n

12/07/2017 - 10:42 İNSANLIĞA KARŞI EN BÜYÜK GÜNAH:  FİTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEBİ

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENİYETİ

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEĞİŞEN MAHREMİYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DİNLERİ KİMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADİS İLMİ”NİN İSLÂMÎ İLİMLER ARASINDAKİ YERİ

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERİNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRİKAYA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BİR GÜVEN ABİDESİ:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadın Başka Bir Versiyonu: İFTİRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAMİ

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz İslam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VİCDANIMIZIN "Selfie"SİNİ ÇEKEBİLİR MİYİZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Boş Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kişilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaşamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an İkliminde İyiliklerle Dinamik Bir Hayat İnşası

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Yoğunlaşmış İbadet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLİME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huşu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Alnı Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. ALİ (Ö: 40/660)’NİN KUR’AN-I KERİM ANLAYIŞI

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan-ı İlahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 İlim, Marifet ve Hikmet İlişkisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccın Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasında Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA-İ FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVİH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 Şeytanın Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardeşlik ve Dostluğa Açılan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaşan Sinsi Düşman: Şeytan

n

12/06/2015 - 03:38 İnsanın Temel Bir Zaafı

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERİN BİR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuşanmak

n

27/04/2015 - 12:30 Şiddet Karşısında rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKİP EDİLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümanın Varlıkla İmtihanı

n

23/12/2014 - 04:12 İslami Bakışla Varlık ve Servet Algımız

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHİY İLİŞKİSİ

n

27/10/2014 - 03:06 Sabır-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunması Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 İslam’ın Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan İklimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLETİ TATİL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’İN ADÂLET ANLAYIŞI

n

09/04/2014 - 02:07 BİR YÖNETİCİ OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’ın Korumasını Hak Etmenin Yolu: Sabah Namazı

n

10/02/2014 - 02:47 Değerini Bilemediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 

n

22/07/2013 - 03:39 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

22/07/2013 - 03:33 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?

n

18/06/2013 - 05:58 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi
 

Site İçi Arama

6 Zilhicce 1443 |  05.07.2022

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Gerçek şu ki, biz emanetleri (vahyi) göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve
ondan korkuya kapıldılar;
onu insan yüklendi.
Çünkü o, çok zalim,
çok cahildir.

( Ahzâb suresi - 72)

Bir Hadis

Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

''Büyük günahların en büyüğü Allah’a ortak koşmak, insan öldürmek ve anne-babaya itaatsizlik etmektir.”Ahmed b. Hanbel, II, 201

Bir Dua

“Allah’ım! Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için
hayırlı olduğunda da benim canımı al!”

(Buhârî, Merdâ, 19)

Hikmetli Söz

Senden dünyanın da, Ahiretin de hayrını istiyorum, ey merhamet edenlerin en mer­hametlisi!Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com