Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 840
Toplam 15946732
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Haccn Evrensel Boyutu

Allahn (dininin) eairinden (nianelerinden) olan (bk. Bakara, 2/158.) hac tm boyutlaryla yeniden bir akitlemektir.
09/10/2015

Kutsal mekân, kutsal zaman ve bu mekânlarn ibadet maksadyla ziyaret edilmesi anlay tarih boyunca kabile dinlerinden millî ve evrensel dinlere kadar pek çok inançta hep olagelmitir. Yakn Dou’da milattan önce ikinci bin yldan itibaren hac mekânlar özellikle ehir kültürünün yaad yerlerde teekkül etmitir. Eski Msr’da büyük tapnaklarn duvarlarndaki birçok resim ve yaz ve ayrca bu tapnaklarn çatlarnda bulunan “haclara ait ayak izleri” gibi bulgulardan hareketle eski Msrllarn hac uygulamalarnn mevcut olduu kanaati ortaya çkmaktadr. (Ömer Faruk Harman, “Hac”, DA, XIV, 383.) Eski Yunan’da Delos, Delphes, Eleusis, Efes, Epidaure, Olimpus gibi yerler bu tür tapnaklarn bulunduu en büyük panhellenik merkezlerdir. (A. Motte, “Pelerinages Grecs”, Dictionnaire des Religions, II, 1556.) Hindular, mesleine ya da i durumuna göre senede bir sefer i skntlarndan, aile kayglarndan ve kast kurallarndan uzak bir hayat teneffüs etmek için ilahiler eliinde kalabalklar hâlinde birkaç günlüüne hac merkezi olarak kabul edilen yerlere doru hac yolculuuna çkarlar. (Guy Deleury, “Pelerinages Hindous”, Dictionnaire des Religions, II, 1558.) Budist hac geleneinin en karakteristik özellii, Buda’nn hatralarnn sakland stupalarn (içinde kutsal emanetlerin sakland antlar) veya dier kutsal yerlerin etrafnda saygyla dönmektir. Eski Ahit’in baz metinlerinden, Yahudi erkeklerinin ylda üç defa Kudüs’te Yahve’nin huzurunda bulunmak zorunda olduu anlalmaktadr. (bk. Çk, 23:14, 17; 34:23.) Hristiyanlkta ise pek çok hac mekân yln her gününde ziyaret edilerek hac görevi yerine getirilir.

Ksaca söylemek gerekirse slam öncesine ait neredeyse tüm inançlarda u ya da bu ekilde haccn mevcudiyeti evrensel bir ibadet oluunun bariz bir kantdr. Ancak slam’daki gibi zaman ve mekân vahiyle belirlenmi, belli ölçüde zengin olanlar için farz klnm, edasnn ve kabulünün artlar ortaya konulmu düzenli bir hac uygulamasna dier dinlerde rastlanlmamaktadr. Hac mekânlar olarak kabul edilen yerler senenin her günü ziyaret edilerek hac yaplabilmektedir.

Kur’an’da her ümmete bir peygamberin gönderildiinden bahsedilmektedir. (Yunus, 10/47.) Dolaysyla kendilerine gönderildikleri toplumlara tebli ettikleri inanç ve ibadet esaslarndan bir ksmnn baz deiikliklerle devam ettii bir vakadr. Bu konuda elimizdeki en önemli iki kriter Kur’an ve sünnettir. Bu esaslarn hangilerinin ne kadar deiiklie uradn, Kur’an ve sünnete ne kadar uygun olup olmadna bakarak anlamaya çalrz. Tahrife urayarak da olsa haccn neredeyse bütün inançlarda mevcut olmas; önceki peygamberlerden miras olarak gelen, Kur’an ve sünnet ile tashih edilerek slam’a intikal eden evrensel bir ibadet olduunu göstermektedir.

O zaman Kur’an ve sünnet balamnda haccn evrensel özelliklerini tahlil etmeye çalalm. Bu balamda mekân olarak evrensel özellii olan Kâbe’yi ilk önce ele almamz gerekecektir. Kur’an- Kerim bu hususa öyle iaret etmektedir: “üphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kayna olarak kurulan beyt (Kâbe)’dir. Onda apaçk deliller, Makam- brahim, vardr. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuuna gücü yetenlerin haccetmesi Allah’n insanlar üzerinde bir hakkdr. Kim inkâr ederse (bu hakk tanmazsa), üphesiz Allah bütün âlemlerden müstanidir. (Kimseye muhtaç deildir, herkes ona muhtaçtr.)” (Âl-i mran, 3/96-97.)

Ayet-i kerimede haccn evrenselliini teyit eden en önemli husus hac mekân Kâbe’nin, göklerde meleklerin tavaf ettii “el-Beytü’l Ma’mur”un (Tûr, 52/4.) izdüümü olarak müminlerin ilk ibadet evi olmas ve pek çok peygamber ile ilikisinin bulunmasdr. srailoullar ve smailoullarnn en ulu atalar olan Hz. brahim ve olu Hz. smail tarafndan yaplm olmas ve “Makam- brahim” diye anlan bir bölümün Kâbe’nin kapsnn önünde bulunmas da bunu desteklemektedir. Yani tarihsel olarak da hac mekân belli bir rka ait deil, asrlar boyunca pek çok rkn kutsal olarak ibadet yeri olmutur. Her korkan için Kâbe’nin bir snak olmas dolaysyla buraya giren herkesin güven içinde bulunmas, Hz. brahim ve Hz. smail’in ina ettikleri günden beri bunun böyle olduu, hatta Arap cahiliyesinde de ayn özelliini korumu olmas hac ibadetinin kalbi olmasnn en önemli hikmetlerinden saylmaktadr.

Hz. brahim’in dininden ve bu dinin temsil ettii saf tevhitten uzaklalan dönemlerde bile bu yüce evin dokunulmazlna sayg gösterilmitir. “Çevrelerinde insanlarn zorla yakalanp kaplmasna ramen oray emin bir yer yaptmz görmediler mi?” (Ankebut, 29/67.) ayeti bu hususu açkça ortaya koymaktadr. Çevresinde avlanmann, hayvanlar yuvasndan kovmann ve aaçlar kesmenin haram olmas da Kâbe’nin üstünlüklerindendir. Bu kadar özellii kendisinde toplayan ve “Beytullah” (Allah’n evi) isimlendirmesiyle özel bir taltife layk görülen bu en mukaddes mekân, “Yolculuuna gücü yeten herkesin Kâbe’yi haccetmesi insanlar üzerinde Allah’n bir hakkdr.” (Âl-i mran 3/97.) ifadesiyle Allah tarafndan farz klnan bir ibadetin merkezi olarak takdir edilmitir.

Haccn, Müslümanlarn yllk genel kongresi olarak deerlendirilmesi onun evrensel boyutunu ortaya koyan en önemli taraflarndan birisidir. “Hani biz Kâbe’yi insanlara toplant ve güven yeri klmtk…” (Bakara, 2/125.) ayeti ile dünyann her tarafndan Müslümanlar; davalarnn doduu, babalar brahim’in eliyle Hanif dininin balad ve yüce Allah’n, yeryüzünde kendisine ibadet edilen ilk ev kld Kâbe’nin yannda yllk genel kongrelerini gerçekletirmeye davet edilmektedir. nsanlar bu yüce manann etrafnda toplayan ve onlar Rablerine balayan haccn böylesine bir amac ve hatras vardr. (bk. Seyyid Kutub, Fîzilâli’l-Kur’an, Bakara 125’in tefsiri.)

Bu sebeple milyonlarca Müslüman her yl “Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ erîke leke lebbeyk. nne’l-hamde venni’mete leke ve’l-mülk. Lâ erîke lek.” (Buyur Allah’m buyur, ite buradaym, kapna geldim. Senin ein, benzerin yoktur. Her türlü hamt ve nimet sana aittir. Mülk senindir. Senin ein, benzerin yoktur.) diyerek bu evrensel ibadet için Kâbe’de, Safa ve Merve’de, Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da bir araya gelir. Etnik kökeni, dili, rengi, maddi durumu, eitim seviyesi vs. pek çok özellii farkl olmasna ramen dünyann merkezi Kâbe’nin etrafnda omuz omuza tavaf etmeleri, kâinattaki her eyin âlemlerin Rabbinin takdir etmi olduu ecel dorultusunda O’na doru sürekli bir hareket hâlinde olduunun sembolik bir ifadesidir. Allah’n iairinden olan Safa ve Merve (bk. Bakara, 2/158.) aras yaplan sa’y Hz. Hacer’in, yavrusu smail’e su bulmak için çrpnd gibi Müslümanlarn da aç-susuz, fakir-fukara, mazlum ve madur insanlar içinde bulunduklar durumdan kurtarmak için çrpnmalar gerekliliini sembolize eder. Her rktan, her renkten, her dilden, her seviyeden insann bembeyaz ihramlar içerisinde Arafat’ta vakfeye durmas bir maher provasdr ve evrensellik adna insanolunun ulaabilecei zirve noktadr. Allah Rasulü’nün Arafat’ta okuduu veda Hutbesi’ndeki “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanz da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarsnz. Âdem ise topraktandr. Arap’n Arap olmayana Arap olmayann da Arap üzerine üstünlüü olmad gibi krmz tenlinin siyah tenli üzerine siyah tenlinin de krmz tenli üzerine bir üstünlüü yoktur. Üstünlük ancak takvadadr. Allah yannda en kymetli olannz, en muttaki olannzdr.” sözlerindeki evrensel boyut gerçekten de snrlar zorlamaktadr.

Pek çok inançta kötülüün temsilcisi olarak telakki edilen; Yahudilik, Hristiyanlk ve slam’da ise “eytan” olarak isimlendirilen varln Allah’n lanetine uradnda söyledii “…yemin ederim ki ben de onlar saptrmak için senin dosdoru yolun üzerinde oturacam, sonra onlara pusu kurup önlerinden, arkalarndan, salarndan ve sollarndan sokulacam ve sen onlarn çounu ükreden (kimse)ler bulmayacaksn” (Araf, 7/16-17.) sözüne kar gelilerini göstermek ve canl tutmak için Müslümanlarn tpk Hz. brahim, Hz. Hacer ve Hz. smail gibi onu talayarak göstermeleri ibadetlerdeki sembolizmin yine zirve noktalarndan birisidir. Müslümanlar eytann orada olmadn, “eer Rahman’n zikrinden uzak yaarlarsa her an eytann kendi yan balarnda” (bk. Zuhruf, 43/36.) olacan bilmektedirler. Tavaf, sa’y, Arafat vakfesi vs. nasl sembolik özellikler tayorsa eytan talamann da benzer sembolik bir anlam vardr. Böylece Müslümanlar, eytan her zaman ve her yerde yanlarndan uzaklatrmay zihinlerine mhlarcasna unutmamak için böyle bir uygulama gerçekletirmektedirler.

Allah’n (dininin) eairinden (nianelerinden) olan (bk. Bakara, 2/158.) hac tüm boyutlaryla yeniden bir akitlemektir. Dünyevileme hastalnn çepeçevre kuatt günümüz Müslümannn yaratl gayesini yeniden hatrlamas, yüzlerce farkl rktan, renkten, seviyeden Müslümann yüz yüze görüerek birbirlerinin dertlerini, hüzünlerini, problemlerini, baarlarn, mutluluklarn vs. paylamalar, mazlumlarn, madurlarn, açlarn, susuzlarn, fakir fukarann, garip gurebann, sava ve terör madurlarnn dertlerine çözüm aramann en uygun yeri ve zamandr hac.

imdi günümüzde yaplan hac ile ilgili bir özeletiri yapalm. Öncelikle u hususu ifade etmemiz gerekir ki, yukarda temas ettiimiz teorik planda “Müslümanlarn yllk genel kongresi” olarak deerlendirdiimiz hacc pratie pek yanstabildiimiz söylenemez. Müslümanlarn yaad topraklar kanla, ölümle, açlkla, susuzlukla, terör örgütleriyle yangn yerine dönmüken bu yangn söndürmek için yaplmas gerekenlerle ilgili bir program, proje yllk genel kongrede Müslümanlarn gündeminde maalesef yer almamaktadr. Dünyada her üç buçuk saniyede bir insan -ki bunlarn tamamna yakn Müslüman- açlktan ölüyor. Bu insanlar açlktan kurtarmak için neler yaplmal diye dert edinip çözüm üretme noktasnda imkân ve iktidar sahiplerinin herhangi bir projesi bulunmamaktadr. Tam aksine airet reislerinin birisinin bile serveti milyonlarca Müslüman açlktan kurtarabilecek durumda iken özel uçaklaryla airet boyu tatil mekânlarnda yaptklar israflar hiç gündeme getirilmiyor. Gelimiliin en önemli üç aya salk, eitim ve ekonomi alanlarnda slam ülkelerinin durumunu iyiletirme ile ilgili herhangi bir projeden bahsedilmiyor. Paylam medeniyetini kuran slam’n zekât, sadaka, infak, isar, karz- hasen, yardmlama vs. gelitirdii sosyal denge kanallar yeterince çaltrlmyor. AB’nin zorda olan üye ülkelere yapt yardma benzer yardm kararlar zengin Müslüman ülkeler tarafndan fakir Müslüman ülkeler için alnmyor. Batllar 40 parçay bir araya getirip AB’yi kurarak büyük bir güç oda hâline getirmeye çalrken, 40 parçaya bölünmü slam milletinin bu parçalarndan her birini de bölmeyi hedefleyen projelere kar Müslümanlarn yllk kongresi diye iftihar ettiimiz hac günlerinde kimsenin kl kprdamyor. ç savalar ve terör olaylar yüzünden evini, yurdunu terk edip baka ülkelere snan muhacirlerin problemleri masaya yatrlp, hem Müslümanlarn birbirlerini öldürmemeleri hem de muhacirlerin durumlar gibi konular müzakere edilmiyor ve böylece hac günleri gerei gibi deerlendirilmiyor. Kimse dönüp de Türkiye’ye “ki milyonu akn Suriyeliyi ülkende nasl barndrabiliyorsun, bu konuda bir ihtiyacn var m?” diye sormuyor. Birlemi Milletler Tekilat’ndan sonra ikinci büyük uluslar aras tekilat olduu iddia edilen slam birlii Tekilat’nn dahi Müslümanlarn yllk genel kongresi hac günlerinde bu sorunlarla ilgili herhangi bir etkinliine ahit olamyoruz. Peygamberimizin “Bir kimse bir müminin dünya skntlarndan birini giderirse, Allah da kyamet gününde onun skntlarndan birini giderir. Bir kimse darda kalana kolaylk gösterirse Allah da ona dünya ve ahirette kolaylk gösterir. Bir kimse bir Müslümann aybn örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayplarn örter. Mümin kul, din kardeinin yardmnda olduu sürece Allah da o kulun yardmndadr…” (Müslim, Zikir, 38.) sözündeki paylam ruhu, evrensel özellikler tayan nebevi ilke hac günlerinde gündeme gelmeyecekde ne zaman gelecek!

Prof. Dr. Ali ERBA

 

Bu yaz 3211 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Demek, eer i bana geecek olursanz muhakkak ki yeryznde fesd (bozgunculuk) karacak ve rahim balarn (akrabalk ve Allah'a yaknl) koparacaksnz, yle mi?


( Muhammed sresi - 22)

Bir Hadis

Ebu Musa Abdullah bnu Kays el-E'ari (Radiyallahu Anh) anlatyor: Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem) yle buyurdular:

"ALLAH'n benimle gnderdii ilim ve hidayetin misali, bir araziye den yamur gibidir. (Bilindii zere ), Baz araziler var, tabiat gzeldir, suyu kabul eder, bol bitki ve ot yetitirir. Bir ksm arazi var mnbit deildir, ot bitirmez, ama suyu tutar. Onun tuttuu su ile Cenab- Hakk insanlar yararlandrr: Bu sudan kendileri ierler, hayvanlarn sularlar ve ziraat yaparlar. Dier bir araziye daha isabet eder ki, bu ne su tutar ne ot bitirir."

"Bu temsilin biri ALLAH'n dininde ilim sahibi kulunana delalet eder, bylesini ALLAH benimle gndermi olduu hidayetten yararlandrr; yani hem renir, hem retir. Temsilden biri de, buna iltifat etmeyen ALLAH'n benimle gnderdii hidayeti hi kabul etmeyen kimseye delalet eder."(Buhari, lm 20)

Bir Dua

Allahm! Senden iman iinde salk, gzel ahlak iinde iman, peinden rahmet,
afiyet, mafiret ve rza gelen bir kurtulu istiyorum.

(Hkim, Deavt, No: 1919)

Hikmetli Sz

Bir milleti yok etmenin en kestirme yolu inanlarn yok etmektir.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com