Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 3658
Toplam 12831608
En Fazla 16179
Ortalama 2452
Üye Sayısı 1164
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

HZ. PEYGAMBER’İ GÜNÜMÜZ İNSANINA DOĞRU ANLATMAK

Hz. Peygamber’in hayatını anlatmanın ve tanıtmanın en etkileyici yolu onun getirdiği mesajın doğru anlaşıldığını davranışlarımızla göstermemizdir. İyi ve etkileyici bir anlatım, anlatılanın fiilen temsiliyle mümkündür. Günümüzde Müslümanların en önemli sorunlarından biri Allah Elçisi’ni temsil edememeleridir.
14/11/2017

Allah’ın Elçisi’ni (s.a.s.) doğru anlatmak için onu doğru anlamak, doğru anlamak için de onun hayatını ve getirdiği mesajı doğru bilmek gerekir. Ancak asırların geçmesiyle bizimle onun yaşadığı dönem ve getirdiği mesajın arasına giren birçok etken, hem onu hem de onun bize tebliğ ettiği son ilahî mesajı doğru anlamamızın önüne bir kısmı hemen teşhis edilebilen, bir kısmı ise kendisini saklayan engeller getirmiştir. Bütün bu engelleri aşıp Allah Elçisi’nin doğru öğrenilmesi ve anlatılması için sağlam bir metotla yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. Hz. Peygamber’in sahih bilgiyle tanıtılması büyük önem taşımaktadır. Zaman içinde oluşan farklı ve çelişkili bilgilerin bizi yönlendirmesine karşı uyanık olmak zorundayız. Zira Allah Elçisi’ni ve mesajını yanlış tanıtan anlatımlarla da karşılaşıyoruz. Bu anlatımların bir kısmı art niyetli kişiler tarafından uydurulmuş olsa da bir kısmı iyi niyetli insanların eseridir. Bir kısmı ise kolektif aklın ürünü olarak zamanla gelişmiş ve son hâlini almıştır. İşte bu birikim içinde doğruyu anlatabilmek için sahih ile sakimi birbirinden ayıran bir anlayışın ve bilginin bize yol gösterici olması gerekir. Bunun için geçmişte ulemamızın çalışmalarıyla zenginleşen büyük bir birikimin yanında çağdaş araştırma imkânlarını ve metotlarını kullanan günümüz araştırmacılarımızın çalışmalarından yararlanılmalıdır. İslam medeniyetinin şiarı olan bilginin insanlığın ortak malı olduğu ilkesi Allah Elçisi’ni anlamak ve anlatmak için de işlevsel olarak kullanılmalıdır.

Hz. Peygamber’in Kur’an penceresinden anlatılması ihmal edilmemesi gereken bir perspektiftir. Kur’an-ı Kerim, Allah Elçisi’nin yaşadığı dönemden günümüze gelen en önemli kaynaktır. Sıhhati konusunda bir kuşku olmadığı açık olan Kur’an ayetlerinin sebeb-i nüzullerinin de dikkate alınmasının Allah Elçisi’nin hayatının anlaşılması açısından önemli olduğu muhakkaktır. Kur’an’ın anlattığı peygamber ile sahih sünnet ve siyerin anlattığı peygamber arasında çelişki olması mümkün değildir. Bu bilgi kaynaklarının hepsi birbirinin anlaşılması için malzeme ihtiva ettiği gibi Allah Elçisi’nin doğru anlatılması açısından hayati öneme sahiptir. Allah Elçisi’nin hayatı hakkında bilgi veren siyer kaynaklarının yanı sıra hadis kitaplarında da önemli bilgilere ulaşmamız mümkündür. Bu sebeple Kur’an, tefsir, hadis, siyer gibi alanlarda yazılan bütün temel kaynaklar, Allah Elçisi’nin hayatını anlamak için önemlidir. Allah Elçisi’nin tanıtılmasında günümüz imkânlarından yararlanılması gerekir. Bu amaçla görsel ve yazılı sanatlardan yararlanılmalı, asrımızın önemli iletişim kanalları kullanılmalıdır. Sanal dünyanın verimli kullanımının yanında uluslararası bir siyer müzesinin, günümüze ulaşan maddi varlıkların niteliğinin ortaya çıkması ve sergilenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın muhtelif dillerinde yayın yapan yazılı, sanal ve görsel iletişim kanallarının istihdamı, daha fazla insana ulaşmak için önemlidir. Bilinçli ya da bilinçsizce yayılan yanlış algıları bertaraf etmenin yolu, sahih bilgiyi alternatif hâline getirip insanlara ulaştırmaktır. Yanlış ile doğruyu birbirinden ayırabilecek bilgisi ve birikimi olmayan insanların doğru izi bulmalarını beklemek gerçekçi değildir.

Günümüzde İslam ve başta Hz. Peygamber olmak üzere onun değerleriyle ilgili algı operasyonlarının etkisini kırmanın en önemli yolu, bilgiyi doğru kullanmak ve yanlışlıklarla bilgiyle mücadele etmektir. Bunun için tahriklere kapılmadan, sabırla doğrunun anlatımı önemlidir.

Allah Elçisi’nin anlatılmasında kişisel çabaların yanı sıra kurumsal çalışmalar da önemlidir. Bunun için yaygın ve örgün eğitim yapan kurumların çalışmalar yaptırması ve bu çalışmaları desteklemesi gerekir. Örneğin Diyanet teşkilatı, Allah Elçisi’ni muhatapların yaşlarına göre kademeli olarak anlatan, ayrıca onun örnek kişiliği ve ahlakı hakkında bilgi veren farklı yaş ve eğitime sahip insanlar için kitaplar yayınlamalı ve bu kitaplara uygun fiyatlarla ulaşılmalıdır. Ayrıca bu kitapların farklı yöntemlerle yazılmış birçok alternatifi hazırlanmalıdır. Bugün Allah Elçisi’yle ilgili çalışmaların geliştirildiği kurum ve kuruluşlara sahip olmamamız büyük bir eksikliktir. Bireysel çalışmaları kurumsal çalışmalarla desteklemek önem arz etmektedir.

Hz. Peygamber’in anlatılmasında muhatabın yaşadığı çevre ve kültürüne uygun bir yöntem ve dilin tercih edilmesi gerekir. Allah Elçisi’ni muhataplarımıza anlatırken onların bilgi ve bilinç düzeyleri önemlidir. Zira anlatılan kadar anlayanın ne anladığıda önemlidir. Doğru bir tasvirin yanlış anlaşılma ihtimali olduğu yerde o tasviri yapmamak daha isabetli bir yöntemdir. Allah Elçisi’nin hayatıyla ilgili her bilgi, her yaşa ve kişiye uygun olmadığı gibi, zihni hazırlığı olmayan kişilerin önlerine gelen konuları konuşmalarının doğru olmadığı açıktır. Hz. Peygamber’in yaşadığı dönemin ve şartların gerektirdiği bazı uygulamaların farklı kültür evrenine ait olan birbirinden oldukça farklı bilgi ve anlayış seviyesine sahip günümüz insanının birçoğunun zihin dünyasında sağlıklı bir karşılığı yoktur. Bundan dolayı Hz. Peygamber hakkındaki bilgilerimizin dönemin şartları dikkate alınarak yorumlanması gerekir. Bu yorum ise keyfi olmamalı bilgi ve belgeye dayanmalıdır.

Allah Elçisi’ni anlatmaya çalışırken tarihî bir kişilik olan peygamberi anlatmak yerine muhayyilemizdeki peygamberi anlatmak onun doğru anlaşılmasının önünde büyük bir engeldir.

İnsanları etkilemek için iyi niyetten kaynaklansa da Hz. Peygamber, hurafelerle ve yanlışlarla anlatılmamalıdır. Hurafe ile inşa edilen bir anlayışın sapmaya sebep olacağı gerçek olduğu gibi elde edilecek başarının da yıkılması kaçınılmazdır. Hz. Peygamber’in doğru bilgiyle anlatılması, sahih bilginin olmadığı konularda insanların doğru bilgilendirilmesi önemlidir.

Allah Elçisi’ni anlatırken övgüde aşırıya gitmek, onu Kur’an’ın tavsif ettiğinin dışında vasıflarla niteleyerek güya insanların onu sevmesini sağlamak, yanlış anlaşılmasına sebep olacağı için kaçınılması gereken bir yöntemdir.

Hz. Peygamber’in hayatına parçacı değil bütüncül bir gözle bakılması önemlidir. Ayrıca onun yaptıklarını ve getirdiği mesajı doğru anlayabilmek için kronolojik bir perspektif de ihmal edilmemelidir. Esbab-ı nüzul ve nasih-mensuh kültürü bu bakışın tarihî yansımalarıdır.

Hz. Peygamber anlatılırken kullanılacak dil oldukça sade ve anlaşılır olmalıdır. Ağdalı ifadelerle, muhatabın anlamayacağı bir dilin tercih edilmesi amaca hizmet etmez, aksine Hz. Peygamber ile insanlar arasındaki mesafeyi açar.

Allah Elçisi’nin ve mesajının araçsallaştırılması karşılaşılan en önemli sorunlardan biridir. Maalesef Allah Elçisi ve mesajı bazen hakikatin ifadesi amacıyla değil, çıkar elde etmek ya da insanları etki altına almak niyetiyle anlatılmaktadır. Bundan kaçınmak, hem hakikati ifade etmenin gereğidir hem de Müslüman için dinî ve vicdani bir yükümlülüktür. Hz. Peygamber’in istismarına yol açacak bir yaklaşım ve anlatım tarzı muhataba fayda yerine zarar verir.

Hz. Peygamber’in hayatını anlatmanın ve tanıtmanın en etkileyici yolu onun getirdiği mesajın doğru anlaşıldığını davranışlarımızla göstermemizdir. İyi ve etkileyici bir anlatım, anlatılanın fiilen temsiliyle mümkündür. Günümüzde Müslümanların en önemli sorunlarından biri Allah Elçisi’ni temsil edememeleridir. Kuşkusuz onun hayatıyla bütünleştirdiği mesajının yaşanması, onu anlatmanın ve tanıtmanın en iyi yoludur.

Allah Elçisi’ni doğru anlatmanın önemli ve başarılı bir örneği bizatihi kendi mücadelesi ve son ilahî mesajı tebliğidir. O, sabırla, bıkmadan ve bıktırmadan, güzel sözle mesajını anlatmıştır. Kuşkusuz bu hususta da önemli ve başarılı bir örnek vardır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki Allah Elçisi’nin anlatımında seçilecek kaynakların sağlam olması önemli olduğu gibi muhatabın belirlenmesi ve mesajın keyfiyeti de önemlidir. Ancak her şeyden önemlisi Allah Elçisi’nin getirdiği mesajın takipçisi olarak onun ümmeti olma bilincinin diri tutulmasıdır.

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN / Diyanet Aylık Dergi

 

Bu yazı 7510 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

08/08/2022 - 10:21 İSLAM’IN ASLİ KAYNAKLARINI DOĞRU ANLAMANIN YÖNTEMİ ÜZERİNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANGİ NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALİH VE BAKİ AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENİN ÇALDIĞI İNSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHİDDEN HİDAYETE  NEBEVİ RİSALET

n

12/01/2021 - 11:25 İŞTE TOPLUMUMUZUN HÂLİ BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HİCRET YOLCULUĞU

n

06/10/2020 - 11:27 ŞEHİTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI İTİBARIYLA İSTİĞFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLİK NEREYE GİDİYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 ŞİMDİ TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMİLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESİNİ YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 ŞEHR-İ RAMAZAN VE SORUMLULUK BİLİNCİ / Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLİMİZE ŞÜKREDEBİLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUĞUN EN GÜZEL KIVAMI: İHSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMİNDE İLİM / Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HİCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZİKİR: KALPLERİ DİRİLTEN İKSİR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNELİŞ BİLİNCİNİ TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEVİ ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 İnancı kuşanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Kılmak ve Takva Sahibi İmam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEİZMİ VE ATEİZMİ BESLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR İBADETSİZLİ

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA VE MÜBAREK ŞEHİR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFİS İLE MÜCADELE CİHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DİNÎ TEBLİĞDE DİL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’İ GÜNÜMÜZ İNSANINA DOĞRU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 İNSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DİN AŞIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DİN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DİNİN DOĞRU ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Başından Serçe Geçen Bir Çocuktur  İSMAİL

n

12/07/2017 - 10:42 İNSANLIĞA KARŞI EN BÜYÜK GÜNAH:  FİTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEBİ

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENİYETİ

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEĞİŞEN MAHREMİYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DİNLERİ KİMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADİS İLMİ”NİN İSLÂMÎ İLİMLER ARASINDAKİ YERİ

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERİNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRİKAYA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BİR GÜVEN ABİDESİ:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadın Başka Bir Versiyonu: İFTİRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAMİ

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz İslam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VİCDANIMIZIN "Selfie"SİNİ ÇEKEBİLİR MİYİZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Boş Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kişilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaşamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an İkliminde İyiliklerle Dinamik Bir Hayat İnşası

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Yoğunlaşmış İbadet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLİME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huşu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Alnı Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. ALİ (Ö: 40/660)’NİN KUR’AN-I KERİM ANLAYIŞI

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan-ı İlahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 İlim, Marifet ve Hikmet İlişkisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccın Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasında Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA-İ FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVİH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 Şeytanın Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardeşlik ve Dostluğa Açılan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaşan Sinsi Düşman: Şeytan

n

12/06/2015 - 03:38 İnsanın Temel Bir Zaafı

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERİN BİR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuşanmak

n

27/04/2015 - 12:30 Şiddet Karşısında rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKİP EDİLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümanın Varlıkla İmtihanı

n

23/12/2014 - 04:12 İslami Bakışla Varlık ve Servet Algımız

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHİY İLİŞKİSİ

n

27/10/2014 - 03:06 Sabır-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunması Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 İslam’ın Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan İklimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLETİ TATİL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’İN ADÂLET ANLAYIŞI

n

09/04/2014 - 02:07 BİR YÖNETİCİ OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’ın Korumasını Hak Etmenin Yolu: Sabah Namazı

n

10/02/2014 - 02:47 Değerini Bilemediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 

n

22/07/2013 - 03:39 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

22/07/2013 - 03:33 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?
 

Site İçi Arama

14 Muharrem 1444 |  12.08.2022

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Gerçek şu ki, Biz onu kadir gecesinde indirdik.

( Kadîr sûresi - 1)

Bir Hadis

(Sevbân (ra) anlatıyor):

-Altın ve gümüşü biriktirip ALLAH yolunda sarfetmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele- ayeti nazil olduğu zaman biz, Hz. Peygamberle bir seferde bulunuyorduk. Ashabından bazısı: -Ayet altın ve gümüş hakkında indi, hangi malın daha hayırlı olduğunu keşke bilseydik?- dedi. Resulullah (sav) şu cevabı verdi:

-(Sahip olunan şeylerin en efdali): Zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının imanına yardımcı olan salih bir zevcedir.

(Tirmizi, Tefsir, Berâe)

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

“Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin.”

Âl-i İmrân Suresi-38

Hikmetli Söz

Can saatini Rahman ezelde kuruvermiş.
Bir gün göreceksin ki o saat duruvermiş.


Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com