Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1519
Toplam 15387432
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Narsisistik Kiilik

Narsisistik kiiliin ana temas; byklk duygular, bakalarn anlayamama ve bakalarnn deerlendirmelerine ar duyarllktr.
10/08/2016

Narsisistik kiiler kendilerini özel ve önemli görürler, sradan bir insan olmaktan çok korkarlar. Kendilerinin özel olduunu göstermek için daima çabalarlar. Tpk köpek balklarnn boulmamak için devaml yüzmek zorunda olduklar gibi, narsisistler de depresyonun derinliklerinde boulmamak için övgüyle beslenir ve özel olduu hissini hep yaamak isterler. Bu ruh hâlinde bulunanlar yakndan tanmak için temel özelliklerini bilmek gerekir.

Temel özellikleri

1. Kendilerinin önemli olduuna ilikin büyüklük duygular tarlar, baar ve yeteneklerini abartrlar.

2. Kendilerini üstün, özel, deerli ve önemli görürler, hep sayg görmeyi beklerler.

3. Hayal dünyalarnda güç, baar, öhret, para, güzellik ve ak ön planda yer alr.

4. Övgü ile beslenirler, kendilerine iltifat edilmesi için ortam hazrlarlar.

5. Eletiriye ar duyarldrlar.Kendilerine yaplan eletiriye iyi amaçl eletiri bile olsa aalanm olma, öfke ve utanç duygular ile tepki verirler.

6. Menfaatçidirler. Kiiler aras ilikileri kendi çkarlar için kullanrlar. Planladklar amaçlarna ulamak için her türlü hile ve aldatmay normal kabul ederler.

7. Kendilerinin, ancak özel kiiler tarafndan anlalabilecek kadar özel olduklarn düünürler.

8. Empati yapamazlar. Bakalarnn ne hissettiini, nelere ihtiyaç duyduklarn anlayamaz ve hissedemezler. Arkada hastalanarak verdii randevuya gelemezse buna kzar ve arr. Onun bu mazeretini anlayamaz.

9. Kin, öfke ve kskançlk duygular fazladr. Acma ve affetme gibi güzel duygular kendi çkarlarna göre hisseder ve bunlar kullanrlar.

10. Hak duygusu hep kendine yöneliktir. Hak kazand, kayrlmas gerektii, srada beklememesi gerektii, hep kendisine ayrcalk yaplmas gerektii beklentisi içindedirler.

11. Büyük ideallerine kavutuklarnda gerçek kiilikleri daha çok ortaya çkar. Her masada farkl konumak, durumlara göre ilkelerini deitirmek yaam felsefeleridir.

Narsisistlerin korkular ve baarlar

Mezarlktan slk çalarak geçmek korkan pek çok kimsenin yapt bir eydir. Cesaret gösterisinde bulunurken gerçekte son derece korkuyordur. Fakat korkmuyor taklidi yapmak zorundadr. te bunun gibi, narsisistlerin bir ksm eksiklik, aalk duygularn bastrmak için kendilerine güveniyor rolü yaparlar. Fakat bu rolü içselletirdikleri için darya güvenli gözükürler.

Korku ile güven arasndaki zihinsel duvar çok incedir ve her an yer deiebilir. Amac bir insandan daha fazla bir ey olduunu ispatlamak olan bir kii düününüz. Bu insann en büyük korkusu sradan bir kii olmaktr. Dünyada en büyük ve en deerli ey olarak kendilerini hissettikleri için, bunu kantlama çabas içinde çrpnrlar, çok çalrlar. Bunun için yetenekli ve iddialdrlar. Bilim, sanat, spor, politika, komutanlk, liderlik ve ticaret gibi rekabet edilen alanlardaki her eyi, bu kiiler kefederler dersek abartl olmaz. Bu kiileri dengelemeye çalan din adamlarnn, azizlik ve velayet derecelerinin artmas da insanla ikinci faydalardr.

Öncelik içgüdüsü tarlar

Bir narsisist, kendisi için iyi olann tek iyi ve tek yol olduuna inanyor ve bundan vazgeçmiyorsa, onun hata yapmasn beklemek fakat onaylamadnz belli etmekten baka yapacak bir ey yoktur. nsanda içgüdüsel olarak ilk ve evvela kendini sevmek, kendi ihtiyaçlarna öncelik vermek duygusu vardr. Bakalarn düünmek,bakalarnn ihtiyaçlarn önemsemek, egomuzun houna gitmez. Ancak insan gibi yaamak için, egomuzun bu yönünü dengelememiz gerekir. Halk arasnda çok kullanlan, “önce can sonra canan” sözü adil bir duygunun ifadesi deildir. Önce dorular ve ilkeler gelmelidir. Can veya canan holansa da, holanmasa da “önce ilkeler” diyebilmek bilgece davrantr.

Narsisist kiilerde bakalarnn ihtiyaçlarn, arzularn, yeteneklerini, isteklerini görme kabiliyetleri gelimemitir. Bu sebeple empati yoksunluu onlar sevenlere ac çektirir. Onlar sevenler kimliksiz olmak zorundadrlar.

Ben merkezci narsisistleri seven pek çok e veya kii, onlarn kendilerini sevmeme nedenini aratrrlar ancak bulamazlar. Kusurlar kendilerinde aramaya balarlar. Böyle narsisistleri sevenler hayatlarn mahvederler. Bir eye ihtiyaçlar olduu zaman empatiye sahipmi gibi davranr ve rol yaparlar. Etkileyici, çarpc, rol yapc davranlarn çou zaman farknda olmadan gerçekletirirler. Alçakgönüllü rolü oynarken bile narsisistler egolarn parlatmaktadrlar. kiyüzlülükten farkl olan yönleri, bu davranlar kiiliklerinin gerei olarak yaparlar.

Eletiriye tahammülsüzdürler

Hata yapmaktan çok korktuklar için, hatalarnn söylenmesini hemen kiiselletirirler. En basit eletiriyi kiiliklerine yaplm bir müdahale, kendilerine atlan bir ok gibi görürler. Kendilerini aalanm gibi hissederler, bu onlar çok skar.

Kendi hatalar konusunda objektif  davranabilme becerisi kazanamadklar için, eletiride srar ederseniz sizi suçlamaya balayacaktr. Sizin yanldnz ispat etme çabas ilk yapaca eydir. Eer eletirinizde haklysanz, sizi küçük düürerek tatmin olma yolunu seçecektir. Bu hâliyle narsisisti, zavall bir çocua benzetebiliriz. Eletiriyi kendisine haksz bir saldr gibi alglyor, söylenenleri doru-yanl ikileminden geçirmiyor ve etrafnda nefret uyandryor.

Narsisistik kii ile iliki kurmak zorunda iseniz, kararl ve tutarl olmalsnz. Ne istediinizi tam olarak bilmelisiniz. Pazarlk yapmadan karar vermemelisiniz. Böyle insanlarla salamc i yapmak, bedeli pein almak gerekir, yoksa çok incinirsiniz.

Tatminsizdirler

Sradan insan olmak korkular, hep daha çok ey istemeleri, yetinme duygularnn olmamas onlarn hrsl olmalarna neden olur.

Kendilerinin gerçek snrlarnn neresi olduunu bilemezler. Kendilerini bir bütünün parças gibi görmedikleri ve her eyi kontrol edebilecekleri duygusuna sahip olmalar, sürekli gerilimde olmalarna neden olur. Küçük bir düzensizlii, eletiriyi ve hatay tehdit olarak alglarlar.

nsanlarn ona hep hakszlk yaptklarn düünmelerini isterler. nsanlarn kendilerini memnun etmek için yeterince çaba harcamadna inanmalar, onlar gerer.

Kendilerinden ve bakalarndan beklenti standartlar yüksektir. Bu sebeple çok sk sinirlenirler. stek ve emirlerinin insanlar tarafndan kasten unutulduunu düünürlerse, huysuzluklar artar.

Canlar skld zaman, herkesin de cann skarlar. Kazanamadklar zaman çok öfkelenirler ve etrafta psikolojik terör havas estirirler.

Depresyona girme eikleri çok düüktür. Narsisistler kzgn, sinir bozucu, ruh karartc hâlleri sk yaarlar. Depresyondadrlar fakat bunu kabul etmezler. Depresyonu, “örtülü depresyon” ekilde yaarlar. Öfkelilik, içki-sigaraya düme, unutkanlk, bedensel arazlar eklinde maskelenmi depresyonla hekime zorla bavururlar.

Mutlu olmayan, gergin, öfkeli ve incitici hâlleri nedeniyle zor insanlardr. Doymay bilmezler, çünkü psikolojik olarak açgözlüdürler.

 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN / Diyanet Aylk Dergi 

 

Bu yaz 2794 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

O, rzgrlar rahmetinin nnde mjde olarak gnderendir. Nihayet rzgrlar ar bulutlar yklendii vakit, onlar l bir belde(yi diriltmek) iin sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla trl trl meyveleri karrz. te lleri de yle karacaz. Ola ki ibretle dnrsnz.( Araf Sresi - 57)

Bir Hadis

Ebu Hureyre (ra)tan rivayetle
Hz. Peygamber (sav) yle buyurdu:
Kiinin cemaatle kld namaz evinde ya da arda, pazarda (tek bana) klaca namaza yirmi be derece katlandrlr. yle ki; gzelce abdest aldktan sonra -ancak namaz iin kmak niyetiyle- mescide gitmek zere karsa, att her bir adm dolaysyla mutlaka onun bir derecesi ykseltilir. O adm sebebiyle de bir gnah silinir. Namaz kld takdirde, o da namaz kld yerde kald srece melekler ona: Allahmme salli aleyhi, Allahmmerhamhu (Allahm ona rahmet buyur, Allahm ona rahmet ihsan et) diye dua ederler. Sizden herhangi bir kimse namaz bekledii srece namazda devam ediyor demektir.

Buhr, II, 131; Mslim, I, 459

Buhr, II, 131; Mslim, I, 459

Bir Dua

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

Allahm! Nimetlerinin yok olmasndan, salmn bozulmasndan, anszn gelecek cezandan ve fkene sebep olan her eyden sana snrm.

(Mslim, Rikk, 96)

Hikmetli Sz

Ana baba h
alma. Ana baba
hnn zehirini ien
kurtulamaz.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com