Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 861
Toplam 15946753
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

Hz. Peygamberin mesajn doru bir ekilde dnyaya sunmak ok nem arz etmektedir.
19/11/2018
Hz. Allah kitabnda son elçinin insanlk için ne ifade ettiini pek çok ayetinde dile getirir. Onu, zaman ve mekân kayd söz konusu olmakszn peinden gidilmesi gereken rehber insan olarak önümüze koyar. Bu nedenle Hz. Muhammed, her zaman ve mekân için her ya grubunun klavuzudur. Bununla birlikte, hayatta olmadndan dorudan teblide bulunma imkân yoktur. Onun rehberliini insanla sunacak olanlar, bir baka ifadeyle insanl onun manevi miras etrafnda toplayacak olanlar bu davay kendisine dert edinenlerdir. Günümüzde Hz. Peygamber’in mesajn doru bir ekilde dünyaya sunmak çok önem arz etmektedir. Çünkü günümüz insan, bir dine bakn daha ziyade görünürde yani o din mensuplarnn yaamlar ve söylemleriyle dünyaya nasl bir sunum gerçekletirdiine bakarak belirlemekte, o dine ait kitaplar okuyarak kanaat sahibi olmamaktadr. Kald ki son derece yaygnlaan kitle iletiim araçlarndan kendisine sunulan bilginin doru veya yanl olduunu sorgulayacak insan says azdr ve bu entelektüellerin iidir. Bu da slam’n temsilcilerinin ne kadar titiz ve güzel insanlar olmalar gerektiini göstermektedir. Dolaysyla Hz. Peygamber’in istedii Müslümanl yaamak yannda onu insanla özellikle de gençlie çaa uygun bir ekilde sunmak zorundayz. Bu balamda u balklara dikkat etmek gerektii söylenebilir:
 
Üç deeri öne çkarmak
 
Hz. Peygamber’in hayatna baktmzda üç hususun öne çktn görürüz: Sadece Allah’a kul olmak, ibadetleri yerine getirmek, ahlaki deerleri topluma hâkim klmak. Bu üç husus doru bir ekilde anlatlabildiinde Hz. Peygamber’in dünyaya kazandrm olduu büyük nimet kendiliinden anlalm olur. Çünkü irkten uzak kalmak, Yaratc’ya kar ödevleri yerine getirmek yannda getirilen ahlaki deerler bütün insanln ortak kabulleridir. Bu deerler erdemli ve adaletli bir toplum ina edebilmek açsndan vazgeçilmezdir. Çünkü kul hakkn gözetmek, zulümden kaçnmak, yalan konumamak, her hususta dürüst olmak, adaletten sapmamak, eitlik gibi hususlar insanln her zamanki ortak deerleridir. Hz. Peygamber’in yaad dönem ve artlar göz önüne getirilerek onun insanla kazandrd bu deerler anlatldnda büyüklüü daha iyi anlalacak ve sevilecektir. Bu durum bizi onun insani boyutuna odaklanmamz gerektii sonucuna götürmektedir. öyle ki:
 
Allah Rasulü’nün yaad dönemde insanlar slam’a kazandrmasnda söyleminin içerii kadar kendi yaants da çok etkili olmutur. Keza insanlar onun yetitirdii sahabilerin yaam tarzlarndan etkilenerek slam’ kabul etmilerdir. O dönemler okuryazar orannn son derece düük olduu göz önüne getirilecek olursa Kur’an ayetlerinin bile insanlarn çou tarafndan okunamadn anlarz. Dolaysyla anlatm yannda dinin Hz. Peygamber’in ahsnda hayata yansyan örneklii herkesi etkilemitir. Onun insanlara olan güzel muamelesinden, ihtiyaç sahiplerini gözetmesinden, çevresindekilerin her türlü derdiyle ilgilenmesinden, muhataplarna kar güzel bir dil kullanmasndan, azndan bir kez olsun kötü söz çkmamasndan, adaleti ve dürüstlüü her art ve koulda tavizsiz bir ekilde uygulamasndan etkilenenler aradklar eyin bu olduunu görmüler ve slam’a sarlmlardr. Ayrca Allah Rasulü’nün ashabndan istedii her bir eyi kendi hayatnda tatbik etmesi de onun yaantsnn güzelliklerinin bir parçasdr. Nitekim Mescid-i Nebi’nin inaatnda bilfiil çalanlar ile Hendek Sava’nda kazma sallayanlar arasnda o da vard. Özellikle ibadetler açsndan baktmzda ashabndan istediinden daha fazla nafile ibadetle hayatn süslediini görürüz. Dolaysyla bunlarn hepsi bir araya geldiinde sadece söyleyen deil söylemek yannda hayatna da hâkim klan bir rehber olarak toplumun önünde bulunan Hz. Peygamber, çevresinde sevgi merkezli bir etki alan oluturmaktayd. Bu nedenle günümüzde Allah Rasulü’nün hayatn gençlere anlatrken onun insani boyutunu çok fazla öne çkarmak durumundayz.
 
Tartma alann sona saklamak
 
Hz. Peygamber’in hayatna dair rivayetlerin küçük bir bölümü tarihî süreçte sürekli tartma konusu olmutur. Bazlar bunlarda anlatlan hususlarn Allah Rasulü’nün hayatnn bir parças olduunu iddia ederken dier kesim ise rivayetlerin sorunlu olduunu öne sürmütür. Günümüzde Hz. Muhammed gençlere anlatlrken iki görüten birini benimsemi olan her bir taraf hataya düebilmektedir. Birinci kesim, klasik kitaplarda son elçinin hayatna dair anlatlan her bir eyi -Hz. Peygamber'i yüceltiyor düüncesiyle- hakikatmi gibi kabullenmekte, Allah Rasulü’nün hayatn ve kiiliini bu rivayetleri de kullanmak suretiyle anlatmaktadr. Bu rivayetleri doru olarak kabul etmeleri kendi yaklamlar açsndan kabul edilebilir bir durumdur ancak öncelikle ittifakla kabul edilmi bilgileri anlatmak, sonra da tartma alan olan konular eklemlemek en doru olandr. Bunu yaparken de üzerlerinde tartmalar olduu mutlaka dile getirilmeli ve kendisine göre bunlarn neden doru olduu ayrca izah edilmelidir. Bu yaplmayp üzerlerinde tartma olduundan hiç bahsedilmeden Hz. Peygamber’in hayatnn birer parças olarak anlatldnda bu rivayetler etrafndaki sorunlarla karlaan gençlerde Allah Rasulü’nün yaamnn bütününe kar hem bir üphe uyanmasna hem de gönüllerdeki rehberliinin zedelenmesine yol açabilmektedir. Dolaysyla önce rivayet açsndan sorun bulunmayan büyük alandan balayarak kutlu elçiyi anlatp sevdirmek, tartmalar olan sahay -tartmal olduunu belirterek- sona brakmak en dorusudur.
 
Hz. Peygamber’in hayatn gençlere anlatrken kendince problemli gördüü rivayetleri araya serpitirerek eletirel dille anlatanlara gelince bu kiiler, gençlerin Hz. Peygamber’in hayatyla ilgili neye inanacaklar neye inanmayacaklar noktasnda kafalarnn karmasna ve her eyden üpheye dümelerine neden olmakta, kalplerde katksz peygamber sevgisinin olumasna zarar vermektedirler. Oysa onlarn da tartmal konular sona saklayarak önce salam ve ortak kabulle benimsenmi bilgilerle temeli attktan sonra tartmal alana deinmeleri güzel olur. Çünkü temeli salam malzemeden atmadan harcn arasna zarar verici maddeler boca etmek, binann salamlna zarar verir. Ülkemizde bu husus, bazlarnca dikkate alnmadndan her eye üpheyle bakan, Hz. Peygamber’den gelen her bir rivayet hakknda “gerçek olmama ihtimali var” endiesi tayan bir zümre yetimitir ki bu gençlerin gönüllerinde Hz. Peygamber’in rehberliinin sabit bir yer tuttuundan bahsetmemiz zordur.
 
Gelenek ile dinî olan ayrt etmek
 
Hz. Peygamber’i özellikle gençlie anlatrken, onun bütün cihann son peygamberi olduu gerçeinden hareketle, yerel olan davranlaryla evrensel olanlar birbirinden ayrt etmek çok önem arz eder. Bu nedenle, mahalli olarak kabul edilmesi daha uygun olan davranlarnn ardndaki evrensel mesaj boyutuna odaklanmak ve ekilcilikte kalmamak gerekir. Unutmamak gerekir ki, Allah Rasulü âdeta çukurdan ald insanl medeniyet yolunda yürüyüe balatmtr. Bize düen, bu yürüyüü devam ettirmek ve son elçinin mesajn zamanmz kuana tamaktr. Bu nedenle bölgesel ve dönemsel olan uygulamalarn din olarak insanlara sunmamak, her corafyann ve kültürün farkllklarn göz önünde bulundurarak Allah Rasulü’nün evrensel mesajn yerelletirmemek gerekir. Bu da bize özellikle gelenekler ve görenekler çerçevesinde gerçeklemi olan hususlardaki amac kefetmek, yaplann kendisini din olarak görmemek gerektiini gösterir. Örnein dileri temizlemek hususundaki Hz. Peygamber’in tavsiyeleri kendi dönem artlar açsndan büyük bir devrimdir. Sadece bu bile onun son elçi olduunu anlamaya yeter. Bununla birlikte Hz. Peygamber kendi dönem artlar içerisinde var olan imkânlar göz önünde bulundurarak misvak tevik etmitir. Bu nedenle misvakla di temizliini sünnet olarak görmek yerine dileri temizlemenin bir peygamber buyruu olduunu ve buna neden önem verdiini anlamaya çalmak daha önem arz etmektedir. Bunu söylerken biz insann Hz. Peygamber’e olan derin sevgisinden dolay kendi bireysel tercihi olarak misvak kullanmasn veya Arap örf ve gelenei içinde yer alan dier uygulamalarn hayatnda tatbik etmesini elbette sayg ile karlyoruz. Yeter ki bunu din hâline getirmesin ve insanlara bu ekilde anlatmasn.
 
Gençlere verdii öneme vurgu yapmak
 
Allah Rasulü’nün gençlerle iletiimi, onlara ve eitimlerine verdii deer Hz. Peygamber’i günümüz gençliine anlatmak noktasnda önemli bir yere sahiptir. Çünkü Hz. Peygamber’in kendisine deer verdiini gören bir gençte Allah Rasulü itiyak artar. Bu hususta u balklar öncelenebilir:
 
1. Hz. Peygamber’in yaknndaki insanlarn önemli bir kesimi genç idi. Hatta etraf gençler tarafndan kuatlmt. Bu da onunla gençler arasnda güçlü bir ba oluturuyordu. Nitekim Mekke’de slam’ insanlara anlatmaya baladnda yannda kenetlenen, ona sahip çkan, maruz kald eziyetlere kar göüslerini siper edenlerin çou gençti. Hz. Ali 10, Abdullah bin Ömer ile Ubeyde bin el-Cerrah 13; Ukbe bin Âmir 14; Cabir bin Abdullah ile Zeyd bin Hârise 15; Abdullah bin Mesud, Habbab bin Eret ile Zubeyr bin Avvam 16; Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf, Erkam bin Ebi'l-Erkam, Sa'd bin Ebi Vakkas ile Esma binti Ebi Bekr 17; Muaz bin Cebel ile Mus’ab bin Umeyr 18; Ebu Musa el-E’ari 19; Cafer bin Ebi Tâlib 22; Osman bin Huveyris, Osman bin Affan, Ebu Ubeyde ile Hz. Ömer 25-31 yalarnda idiler.
 
2. Hz. Peygamber gençliin eitimine büyük önem veriyordu. Özellikle Suffe örnei Allah Rasulü’nün gençlere verdii deerin göstergesidir. Bunun yannda Habibullah, konumalarnda da gençlere özel bir yer ayrrd. Hadislerinin bir ksmn gençlerle ilgili sözlerin süslemesi bundandr. Örnein bir hadislerinde, baka gölgeliin olmayaca kyamet gününde Allah’n ar altnda gölgelenecek kimseleri sayar. kinci srada, gençliini Rabb’ine ibadetle geçiren genci zikreder. (Buhari, 660.) Dier bir hadislerinde de ahlakl gençleri över: “Bir genç bir ihtiyara, yandan dolay hürmet ederse onun yana varnca Allah ona gençleri hürmet ettirir." (Tirmizi, 2022.)
 
Gençlerin eitiminde Allah Rasulü’nün takip ettii sevgi yüklü yöntem, bizim de takip etmemiz gereken yol hususunda önümüzü aydnlatmaktadr. u örnekte olduu gibi: Bir genç Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek: "Ey Allah'n elçisi, zina etmem için bana izin ver." der. Orada hazr bulunan baz sahabiler bu çirkin talebe öfkelenerek "Sus! Sus!" diye genci azarlayp üzerine yürürler. Hz. Peygamber ise son derece sakin bir ekilde genci yanna çarp oturtur. Sonra onunla sohbete balar ve "Söyle bakaym, bir bakasnn senin annenle zina etmesini ister misin?" diye sorar. Sualle ok olan genç "Yoluna canm feda, hayr, kesinlikle istemem." der. Hz. Peygamber "Zaten hiç kimse annelerine böyle bir ey yaplmasn istemez."  buyurur. Sorusunu devam ettirerek, "Peki bir bakasnn senin kznla zina etmesine raz olur musun?" diye sorar. Genç yine "Hayr, uruna öleyim ey Allah'n elçisi, raz olmam!" der. Hz. Peygamber de, "Öyleyse hiç kimse kzlaryla zina edilmesine raz olmaz." buyurur. Ardndan kz kardeiyle, halasyla ve teyzesiyle zina edilmesine raz olup olmayacan sorar. Genç her defasnda "Yoluna canm feda, hayr, istemem." diye cevap verir. Sonra Hz. Peygamber elini gencin omzuna koyarak öyle buyurur: "Allah’m! Bunun günahn affet, kalbini temizle ve azalarn günah ilemekten koru!" hadisi rivayet eden sahabenin söylediine göre, o genç böyle eylerle bir daha hiç ilgilenmez. (Müsned, 22211.)
 
3. Rasulüllah, görevlendirmelerde gençleri gözetirdi. Örnein, toplumu bilgilendirmek ve slam’n öretilerini insanlara öretmek için onlardan yardm alrd. Öyle ki ashab- suffa olarak adlandrlan ve bizzat Hz. Peygamber’in eitiminden geçerek slam’ anlatmak üzere çeitli bölgelere dalan fedakâr zevatn büyük çounluu gençlerden olumaktayd. Onlarn slam’ insanla ulatrmak için gösterdikleri çabalar srasnda balarna bir ey gelmesi ise Allah Rasulü’nü çok üzerdi. Nitekim yetmi kiilik genç bir eitim kadrosunu slam’ anlatmak amacyla görevlendirmi ancak bu güzel insanlar Bi’r-i Mâûne denilen yerde tuzaa düürülerek ehit edilmilerdi. Bu durum Allah Rasulü’nün o kadar arna gitmiti ki, o kadar yüreini szlatmt ki, bir süre sabah namaznda bu ii yapanlara kunut okuyarak beddua etmiti. (Buhari, 1003, 2801, 2814.)
 
Yirmi alt-yirmi yedi yalarnda olan Muaz b. Cebel'i kad ve öretmen olarak Cened bölgesine görevlendirmesi bu balamda çok önemlidir. Gençlere olan güvenini gösterir. Yola çkmadan önce ona, bir dava getirildii zaman neye göre hüküm vereceini sormu, Muaz da, "Allah'n kitabna göre hüküm veririm." cevabn vermitir. Hz. Peygamber, "Onda bir hüküm olmazsa neye göre verirsin?" diye sormu, o da "Rasulüllah'n sünnetine göre hüküm veririm." demitir. Bu sefer "Eer Rasulüllah'n sünnetinde de hüküm bulamazsan ne yaparsn?" deyince Muaz: "Kendi görüüme göre hüküm veririm!" demitir. Bu cevap Hz. Peygamber’in çok houna gitmitir. (Tirmizi, 1327.)
 
Hz. Peygamber’in vahiy kâtiplerini genelde gençlerden seçmesi, baz gençleri de o günün ihtiyac olan Süryanice ve branice gibi dilleri örenmeye tevik etmesi gençlere yaklamnn dier göstergeleridir. Nitekim kendisiyle Yahudiler arasnda elçilik yapmak üzere Zeyd b. Sabit'i görevlendirmitir.
 
Bunun yannda gençler, savalarda Hz. Peygamber’in yannda yer alrlard. Ayrca Tebük Sava’nda Benû Neccar Kabilesi'nin sancan, henüz yirmi yalarnda olan Zeyd b. Sabit'e vermitir. Bedir Sava’nda da yirmi veya yirmi bir yalarnda olan Hz. Ali'yi sancaktar yapmtr. Hayber'in fethinde de Hz. Ali en önemli görevi üstlenmitir. Kudaa Kabilesi üzerine göndermek üzere hazrlad birliin sancan da on sekiz yanda olan Usame b. Zeyd'e vermitir. Birliinde Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Ebu Ubeyde gibi önde gelen sahabiler yer almaktayd.
 
Bu örnekler ve yer veremediklerimiz Allah Rasulü’nün gençlerle olan münasebetini anlatmak açsndan yeterlidir. Son elçinin bu yaklam hem gençlere onu sevdirmek hem de sorumluluk vermek açsndan zaman üstü örneklerdir.
 
Prof. Dr. Enbiya Yldrm | Diyanet Aylk Dergi
 

Bu yaz 4608 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

"man edip de hicret etmeyerek kendi z nefislerine zulmeder vaziyette olanlarn canlarn alrken melekler onlara diyorlard ki: "Ne ite idiniz?" Onlar da: "Biz bu lkede, dinin emirlerini uygulayamayan, bask altnda yaayan kimselerdik" deyince, melekler bu sefer yle dediler: "Peki Allah'n dnyas geni deil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya?" te onlarn dura cehennemdir. Ne fena bir dn yeridir oras! Ancak, her trl imkndan mahrum ve hicret iin yol bulamayan erkekler, kadnlar ve ocuklar bu hkmn dndadrlar. nk bunlar Allah'n affedecei umulur. Allah gerekten afv ve gafurdur (aff ve mafireti boldur)."

( Nisa Suresi - 97)

Bir Hadis

Eb Zer Cndeb bni Cnde ve Eb Abdurrahman Muz bni Cebel radyallahu anhmdan rivayet edildiine gre

Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurmutur:

Nerede ve nasl olursan ol, Allahdan kork. Ktlk ilersen, hemen arkasndan iyilik yap ki, o ktl silip sprsn. nsanlarla gzel gein!

Tirmiz, Birr 55

Bir Dua

Allahm, senden hidayet, takva, iffet ve gnl zenginlii istiyorum.

(Mslim, Zikir, 72)

Hikmetli Sz

yi bir dilekle selamlanrsan, daha iyisiyle karlk ver.
Bir el sana ihsanda bulunursa, ona daha fazlasn ver.
Bununla birlikte fazilet ilk balayanndr.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com