Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1720
Toplam 15387633
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ: 
SALH VE BAK AMEL

Mal ve evlat, dnya hayatnn ssdr. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katnda, hem sevapa daha hayrl hem de mit balamaya daha layktr. (Kehf, 18/46.)
24/05/2021

Mekke mürikleri kendilerini fakir Müslümanlardan üstün görür, onlara tepeden bakar, hatta onlarla bir arada bulun[1]maktan kaçnrlard. Kur’an mal ve evlatlarnn çokluu ile Müslümanlara kar övünen inkârclarn bu tutumlarnn ne kadar anlamsz olduunu u misalle anlatmaktadr: Gökten inen yamur bitkilerle karmakta, sonra bu bitkiler canlanp gelimektedir. Fakat bir müddet sonra kuruyup rüzgârn savurduu ot parçalar hâline gelivermektedirler. Dünya hayatda böyledir; günbegün geliir, güzelleir, son derece canl ve parlak hâle gelir. Ancak bir vakit sonra gerileme balar; bu gerileme hayatn nihayet bulmasna kadar devam eder. Aadaki ayet-i kerime, bütün faniliine karn u dünyann baki olan yönünü ifade etmektedir: “Mal ve evlat, dünya hayatnn süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katnda, hem sevapça daha hayrl, hem de ümit balamaya daha layktr.” (Kehf, 18/46.)

Yüce Allah dünya hayatnn sonlu oluunu bir örnekle açkladktan sonra mal ve evladn dünya hayatnn ziyneti olduu[1]nu belirtmitir. Bundan u anlalr: Mal ve evlat da sonludur; dünya hayat için geçerli olan, dünya hayatnn ziyneti için de geçerlidir. O hâlde insann elin[1]den çkmas muhakkak olan varlklara aldanarak böbürlenmesi; gurura ve kibire dümesi ne kadar yersizdir!

Mal ve evlat dünya hayatnn önde gelen, insann honutluk duyduu nimetleridir. Kiinin ihtiyacn gidermesini, arzularna ulamasn, hayatta güç elde etmesini salar. Ayrca bu ikisi, kendileri ile meguliyetin ahirete hazrlktan alkoyabildii temel imtihan konularndandr. Bu yüzden Yüce Allah mal ve evladn bu dünyada imtihan vesilesi olduunu belirtmitir. (Teabün, 64/15.) Mal ve evlat ile imtihann bir yönü, onlar ve[1]ren Allah’ unutmak, bu nimetlere sahip olmakla övünmek; o imkânlardan mahrum olanlara üstünlük taslamaktr. (Kehf, 18/34.) Bu imtihann daha ileri bir aamas da vardr ki kii mal ve evladnn çokluu ile azgnlar, Allah’ tamamen unutup isyan ve inkâra saplanr. (Müddessir, 74/11-17.) Mal ve evlat ile imtihann dier boyutu da bu nimetlerin verilmemesi yahut eksik verilmesidir. Böyle bir durumda doru olan, konuya tek yönlü yaklamamaktr. Çünkü insan mal yahut evlad ile mutsuz olabilir. O derece ki mal ve evladn kendisine verilmemi olmasn bile temenni edebilir. Bu yüzden insan, vermenin Allah’n bir nimeti olduu gibi vermemenin de O’nun bir nimeti olabileceini düünmelidir. Mutlak hükümranlna boyun ediinde, takdirine raz olduunda Rabbinin kendisini çocuksuzlua bedel baka nimetlerle taltif edeceini bilmelidir. (ura, 42/49-50.) Bu çerçevede erkek çocuuna sahip olamamaktan dolay üzüntü duymak da bir imtihan çeididir. Nitekim slam’dan önce insanlar böyle bir saplant içinde idiler; kz çocuunu ar kabul eder, topraa gömerlerdi. (Nahl, 16/58-59.)Kendisine izzet ve eref vesilesi olmas için erkek evlat isteyen kii, izzetin ve erefin sadece Allah’tan kaynaklandn unutmu olmaktadr. ayet kz çocuunu Allah’n hediyesi olarak görüp sevinç ve rza ile karlasa kendi olundan daha hayrl bir evlada ve torunlara sahip olabilecektir. (a’ravi, Tefsir, XIV, 8925.)

 

nsanlarn kendileri ile övündüü mal ve evlat dünyada kendileri ile süslenilen eylerdir; dolaysyla hayatn zaruretlerinden deildirler. Çünkü mal ve evlat olmakszn da kii hayatn sürdürür. O hâlde zaruret nedir? Zaruret, dünyay ahirete mezra, daimi nimet ve saadet yurdunu kazanmaya vesile klan eylerdir; “baki kalacak salih ameller”dir. Tefsir kaynaklarnda baki kalacak salih amellerle ilgili çeitli görüler zikredilmitir. Baz tesbih lafzlar, be vakit namaz, bunlardandr. Ancak baki kalacak salih amellerin rivayetlerde zikredilenlerle snrlanmamas, lafzn umumiliine itibar edilmesi gerekir. Çünkü rivayetlerde gelen bilgiler onun genel mana ifade etmesine mani deildir. (evkani, Fethu’l-Kadir, III, 344.)

Bu yüzden ahiret için baki kalan, semeresi ebedî olan, kendileri ile Allah’n rzasnn kastedildii her hayrl amele “baki kalacak salih amel” denir. Tahir b. Aur’a göre “el-bakyatü’s-salihat” ifadesi amellerin iki sfat olarak zikredilmitir. Söz konusu ifade “salih ve baki olan ameller” anlamna gelmektedir. (“Bakiyat” kelimesi, mal ile evladn baki olmadna iaret etmek ve iki cümleyi ayrmak için öne alnmtr.) Buna göre ayette sözü edilen amellerin iki özellii vardr ki bunlardan birincisi salih, ikincisi ise baki olmalardr. (bn Aur, et-Tahrir ve’t-Tenvir, XV, 332.) Amellerin salih olmas, öncelikle kulun Rabbi ile sonra da dier kullar ile arasndaki ba onaran ameller olmasdr. Ayrca bu özellik, amellerin baki olmas sonucunu dourur. Amellerin baki olmas, dünyada kalc izler brakmas, sürekli bir ecir kayna olmasdr. (Müslim, Vasiyyet, 14.) Bu amellerin bir ksm ise neticelerini ahirette verir; ihtiyaç annda faydas ortaya çkar.

u fani dünyadan baki âleme giden bir yol vardr. Fenadan bekaya uzanan yolu salimen katetmek, salih ve baki ameller sayesinde mümkündür. Ancak dünyann gözleri kamatran parlakl, onun gerçek yüzü[1]nü görmeye mani olmaktadr. Kur’an dünyann faniliini en yaln ekliyle anlatmakta, bu dünyada kalbe alnp kymet verilmeye layk olan eylere dikkatleri çekmektedir. Olmaktan ziyade görünmenin, hakikatten ziyade imajn, vermekten ziyade sahip olmann kymet ölçüsü kabul edildii; mal ve mülk, makam ve mevki, nam ve öhretin asl geçer akçe addedildii bir dünyevileme ikliminde Kur’an’n mesaj daha anlaml hâle gelmektedir. Çünkü Kur’an insanoluna hatrlamak istemedii hakikati her daim öyle diyerek hatrlatmaktadr: “Bu dünya hayat ancak bir elence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince ite gerçek hayat odur. Keke bilselerdi!” (Ankebut, 29/64.)

Dr. Abdülkadir ERKUT

 

Bu yaz 1916 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Zaten insan tartmaya pek dkndr"

( Kehf sresi - 54)

Bir Hadis

Abdullah b. es-Sib (r.a.)n rivayet ettiine gre

Resulullah (s.a.v.) le namazndan (lenin farzndan) nce drt rekat namaz klard ve yle derdi:

Muhakkak ki bu vakit, gk kaplarnn ald vakittir. Byle bir vakitte salih bir amelin benim iin ykselmesi houma gider.

Tirmiz, 478

Bir Dua

Allahm! Mslmanlar olarak canmz al, bizi Mslmanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uramadan salih kullarnn arasna dhil eyle.


(Hkim, Deavt, No: 1868)

Hikmetli Sz

Hsidin; karn doymaz, cebi dolmaz, ars dinmez.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com