Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1532
Toplam 15387445
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

ATÂLET TATL ZANNETMEK

Osmanlca Szlkte tatil; almaya ara vermek. almay durdurmak. zine balamak. Kesmek. Muattal brakmak
09/06/2014
Tatil Ne Demektir
 
Türkçe sözlükte tatil öyle tarif ediliyor:  “Kanun gereince çalmaya ara verilecei belirtilen süre, dinlenme. Okul, meclis, adliye vb. kurulularn çalmasn durdurduu veya kapal bulunduu dönem.  Elenmek, dinlenmek amacyla çalmadan geçirilen süre eklinde tarif ediliyor.[1] Atâlet ise, tembellik, isizlik, isiz kalma ve ilemezlik.” [2]
 
Osmanlca Sözlük’te tatil; “Çalmaya ara vermek. Çalmay durdurmak. zine balamak. Kesmek. Muattal brakmak” eklinde tanmlanyor.[3]
 
Tatilin Arapça asl; develeri babo brakmak, terketmek, ihmal etmek, iten aciz kalmak, snr korumasz brakmak gibi anlamlara gelir.[4]Günümüzde Araplar tatil için ‘utla’ kelimesi kullanyorlar.
 
Tatil kelimesinin aslnda bir eye son vermek, durdurmak, ilevsiz hâle getirmek anlamlar da var. Mesela çalmayan bir yeri hakknda ‘âtl durumda’ denir. Yani ilemiyor, görevini yerine getirmiyor, durmu bir vaziyette. Bu kelime dilimizde daha sonradan yukardaki anlamlarda kullanlmaya baland.
 
Tatil, her ne kadar dinlenme gibi alglansa da, bir baka açdan ‘çalmadan geçirilen süre’ manasna da gelmektedir. Eliniz, bedeniniz, kafanz bir müddet bir iten, bir meguliyetten uzaklayorsa, yani âtl hâle geliyorsa tatil yapyor demektir.
 
imdilerde pek çoklar tatili, yorgun çalmalardan sonra biraz dinlenme, biraz nefes alma, eh biraz da memleket ziyareti gibi alglyor. “Buna da hakkm var diyor. Bu kadar çaltm, yoruldum, bunaldm. Azck dinleneyim.” diyor.
 
Tatil; âtl hâle gelmek, ilevsiz duruma dümek, hiç bir ey yapmamak, srt üstü yan gelip yatmak gibi zannedilirse o zaman eyvah demek gerekir. Zira bu atâlettir, yani tembelliktir, iiz kalmaktr, bir ie yaramamaktr, skartaya çkmaktr. nsan pek çok yatrma ramen çalmayan, iletilmeyen, yani âtl hâle gelen iyeri/fabrika gibi ilevsiz kalrsa yazk olur. Kendi var ama ürünü yok, kendi var ama kâr yok. Varl ortada ama çevresine k vermiyor, bir ie yaramyor.
 
Günümüzde çalmadan arta kalan zaman bo zaman ve iden alnan izin zamanlarna, eitim kurumlarna ara verme günlerine tatil deniyor. Zaruri olarak yapmamz gereken ilerden biraz uzak kaldmz anlar tatil zaman oluyor. Kimilerine göre aktif bir insann tatili olmaz. Kimileri hayatn bir bölümüne tatil der ve bu tatili de atâlete çevirir. Böyleleri için zamann deeri diye bir ey söz konusu deil, daha uzun, daha elenceli, daha neeli tatil gündeminin ba srasndadr.
 
Yaz mevsimi neredeyse bütün ülkelerde tatil zaman. Yani ii brakma, dinlenme, elenme zaman. Dinlenmek için baka yerlere gitme vakti. Pek çoklar zihnen buna hazrlanyor, para biriktiyor, bilet alyor, arabasnn/karavann hazr hale getiriyor. Kendisine göre bir frsat deerlendiriyor.
 
Ancak zaman ‘önemli bir nimet ve emanet’ olarak bilenler tatil olayna böyle bakmazlar.
 
En Önemli Nimet
 
Kur’an insana verilen nimetler hakknda öyle diyor: “... Ve eer Allah’n nimetlerini saymaya kalksanz sayamazsnz. u da bir gerçektir ki, insanolu zulme pek yatkn olup nankörlüünde hayli srarcdr.”[5]
 
Bu nimetlerden bir tanesi, belki de en önemlisi, genelde ömür, özelde vakittir. Hayat yaratan böyle yaratt, böyle takdir etti. nsan bebek olarak dünyaya gelir ve genelde çocuk, genç, orta yal ve ihtiyar olur ve sonunda bu dünyay brakr gider. Ömür denilen ey ite bu kadardr. Söylemeye gerek yok ki, insann bu ömrü snrldr. Onun ne zaman ve nerede sona ereceini de kimse bilemez.
 
u da bir gerçek ki, insann ömrü ayn zamanda ona tannan süredir, ona açlan bir kredidir. Onun bir görevi vardr ve o bu görevini ona tannan bu sürede yerine getirebilir. Ya da aslnda insana ömür verilmesinin sebebi görevli olduu içindir.
 
Kur’an Asr’a yani zamana yemin ediyor. Kur’an’daki yeminlerin iki önemli amac vardr. Ya üzerine yemin edilen ey çok önemlidir, yemin ile ona dikkat çekilir. Ya da arkasndan mutlaka önemli haber, uyar, bildiri, hüküm gelecektir.  Zamana yemin edilmesi akl banda olan kimseler için ciddi bir uyar, önemli bir haber, ürpertici bir hakikattir.
 
Asra yeminden sonra gelen ifade, yeminin niçin yapldn da açklar niteliktedir. “üphesiz insan zarardadr. Ancak iman edenler, salih amel ileyenler, birbirlerine hakk ve sabr tavsiye edenler hariç.” Böyleleri zarar etmez. Bu ifadeler insann kendisine emanet verilen ömrü nasl deerlendireceini gösteriyor. man ve salih amel. Hakk ve sabr tavsiye.  lk ikisi kiinin kendine doru, son ikisi darya doru. lk ikisi kiisel sorumluluk, son ikisi insanla kar sorumluluk. lk ikisi iyi insan olmann formülü, son ikisi daha iyi, yani aktif olmann formülü.
 
Kur’an’daki yeminlere âhit olma manas da veriliyor. Üzerine yemin edilen ey âhit olsun ki, diye. Asra yani zamana yemin, zamann âhitliinin önemine de iarettir. Ya da “ey insan, ömrünün nasl geçtiine zaman âhittir, farknda msn?” deniliyor. Bu çarya kulak veren iman sahibi kimseler, ömürlerinin kendi lehlerine âhitlik yapmasn isterler. Bunun için de kendilerine sunulan vaktin, ömrün, sürenin deerini bilirler. Onda ölümden sonrasnn mutluluunu kazanacak ekilde çalrlar. 
 
Vakti Deerli Klan ey
 
Araplar vakit hakknda öyle derler: “el-Vaktü ke’s-seyf, fe in lem tak’ta’ yak’ta’-Vakit klç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser.” Yani sen zaman deerlendirmezsen, o seni eskitir, ypratr, zarara urarsn. Elindeki imkânlar, frsatlar kaçrrsn. Geçen zaman geri getirmek mümkün olmad gibi, kazas da imkânsz. Bugün yapamadm, ama yarn telafi edebilirim diyenler aldanrlar.
 
Kur’an, kendilerine sunulan ömür sermayesini boa veya dünyalk zevklere harcayanlarn, ahiret gerçeini gördükleri zaman kendilerine bir frsat daha verilmesini isteyeceklerini haber veriyor. “Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim! Beni dünyaya geri gönder ki, terk ettiim dünyada salih bir amel yapaym” der. Hayr! Bu sadece onun söyledii (bo) bir sözden ibarettir.”[6] 
 
“Yahut azab gördüünde, ‘Keke benim için dünyaya bir dönü daha olsa da iyilik yapanlardan olsam’ demesin.”[7] 
 
Müslümanlar inanrlar ki, hesap verecekleri nimetlerden biri de zamandr. “Ömrünü nerede harcadn” sorusunu düündükçe onlarn yürekleri titrer. Bir ömrün her gününün hesabn vermek... Kolay olmasa gerek. Hatta saatlerin bile... Neler düündün, neler yaptn, ortaya neler koydun diye. Peygamber (s.a.s.) öyle buyuruyor:
 
“u be ey gelmeden, be eyin kymetini bil: Ölüm gelmeden hayatnn, hastalk gelmeden, salnn, meguliyet gelmeden bo vaktinin, ihtiyarlk gelmeden gençliinin, fakirlik gelmeden zenginliinin.”[8] 
 
Kur’an, insann bir yolcu olduundan hareketle yanna azk almasn tavsiye etmektedir. Öyle ya yolcuya, hem yol boyunca hem gidecei yerde yol nevâlesi, yani azk lazmdr. nsann doumdan ölüme doru olan yolculuu ise bal bana bir hakikat. Ebede doru, dönmemek üzere... Bu yolculuk da azksz olmaz. Ama nasl bir azk? Cevab Kur’an veriyor.
 
“...Ne hayr ilerseniz Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret için) azk edinin. Bilin ki azn en hayrls takvadr.Ey akl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) saknn.”[9]
 
Ahiret yolculuunda en hayrl azk takvadr. Yani dünyada sorumluluk bilinciyle yaamak. Allah’ hesaba katarak, O (c.c.) her an beni görüyor uuru ile hareket etmek. man ve salih amelle kendisini kötü sonuçlara kar korumaya almak. O güne hazr olmak. O gün mutlaka gelecek diye çok dikkatli olmak.
 
Bir anlamda eli çabuk tutmak. Acele etmek airin dedii gibi. “Toplayn eyam, iim acele”.Çantaya ne kadar koyabilirse. Daha fazla, çok daha fazla hayrl azk koymaya çaba göstermek. Zaman bo geçirmemek. Ahirette ie yarayacak, kiiyi kurtaracak, ahiretin badirelerini atlatacak hayrl ileri artrmak. Bu konularda acele etmek. Madem ki ecelin saati belli deil, öyleyse insan her an yolculua hazr olmal.
 
Peygamber ölüm gelmeden önce eli çabuk tutma, insanlk görevlerini yapma, Rabbine ükretme konusunda öyle buyuruyor:
 
“Yedi ey gelmezden önce hayrl amelleri ilemeye devam edin, neyi bekliyorsunuz? Her eyi unutturacak yoksulluu mu, azdrp saptran zenginlii mi? Bedeni ve tüm güçleri bozan hastal m? Bunaklk meydana getiren ihtiyarl m? Anszn geliveren ölümü mü? Yoksa gelmesi beklenen Deccâl fitnesini mi? Yoksa kyamet saatini mi bekliyorsunuz? Ki onun gelmesi daha dehetli ve daha acdr.”[10] 
 
Kur’an benzer bir uyary infak konusunda yapyor. “Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakn bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rzk olarak verdiimiz eylerden Allah yolunda harcayn.”[11] 
 
Bir kurum bir elemann yurt dna gönderiyor. Gönderdii yerde meslei ile ksa süreli pek çok kurs var. Onu gönderen kurum diyor ki: “Sana iki yl mühlet. Bütün masraflarn bize ait. Bu süre zarfnda bizim sana verdiimiz prorama göre hareket edeceksin. Ksa sürede ne kadar çok kurs takip edersen, ne kadar mesleinle ilgili kitap okursan, ne kadar aratrma yaparsan, ne kadar çok kii ile görüürsen, bunlar belgelemen halinde hepsine bol bol ücret alacaksn. Bitirdiin her kursa mukabil bir derece maa art ve i yerinde ilerleme alacaksn. Unutma, bu kurslar dünyann baka hiç bir yerinde yok. Seni oraya bir defalna gönderiyoruz. lk ve son. Eer bu iki yl iyi deerlendirirsen ömür boyu rahat edersin, hem görevin, hem itibarn, hem de mutluluun yükselir. Eer elin bo dönersen bütün masraflar geri ödemek zorunda kaldn gibi, kurumda ya en alt ilerde istihdam edilirsin veya ie yaramayacan için iten atlabilirsin.”
 
Bu genç bütün bu vaadlere ve uyarlara ramen, gittii yerde çalmasa, kurslara katlmasa, yeyip içip gezse, orada burada vaktini öldürse, buna akll denir mi? Bir yl sonra eli bo dönse, zararda mdr kârda mdr? yi mi yapmtr, kötü mü?
 
Dünya hayat da buna benzer. Vahiy insana, benzer eyleri söylüyor. Bir ömrün var, iyi deerlendir, dönüte iine yarayacak eylerden çok kazanmaya bak. Dönüün tarihi belli deil. Üstelik ahiretin kazançlar ne benzer dünya kazancna, ahiretin ac pimanl ne benzer dünyadaki pimanlklara...
 
nirah Sûresi ve Vakti Deerlendirme
 
nirah sûresinin ikinci bölümünde öyle deniyor: “Çünkü gerçekten güçlükle beraber kolaylk vardr. Evet, gerçekten güçlükle beraber kolaylk vardr, Bir ii bitirdiin zaman, hemen (baka) bir ie koyul. Ve yalnz Rabbine yönel!”[12]
 
Sûrenin bu bölümü özelde Hz. Muhammed’in, genelde müslümanlarn hayat nasl görmeleri gerektiini öretiyor. Hayat zorluklarla birlikte olmakla beraber, zorluklarn yannda mutlaka kolaylklar ve müjdeler de vardr. Yedinci âyet öyle de anlalabilir: “Bir ii halledince baka bir ie koyul” ya da  “ini hallettiin zaman arkasnda dur.”
 
“Zmnen; sen ii yor, i seni deil. Her zorluun beraberindeki kolayl gör, tatil yaparak deil, tebdil yaparak bir baka i ile dinlen.”[13]
 
Bu âyetler müslümana bo zaman anlaynn yakmayacan öretiyor. Arkasndan da sanki, hayrl bir ii bitirdiin zaman baka hayrl bir ie koyul ki vaktini boa harcamayasn deniliyor. Hicr 15/48 geçtii gibi nirah yedinci âyetteki ‘fansab’ kelimesi yorgunluk anlamna gelebilir. Buna göre âyetin manas “Bir ii bitirdiinde yeniden yorul” olur. Bir emir yerine getirilince, öbürüne geçilir. Mü’min bir salih ameli (faydal bir ii) tamamlaynca ara vermeden baka bir salih amel ilemeye balamal. 
 
‘Nesab’, dikili ta anlamna da gelebilir. Nitekim Mâide 5/90 daki el-ensab, Mâide 5/3 teki en-nüsub dikili ta demektir. Buradan hareketle bu âyet “Bir ii bitirdiin zaman, bir skntdan kurtulduun zaman dik ve salam duruun devam etsin” eklinde de anlalabilir. Mü’min kiilik dik durmay ve salam bir duru sergilemeyi baarandr.
 
Buradan anlalyor ki, müslümann hayatnda lüzumsuz tatil olmamal. Hatta hayatnda hiç bo zaman olmamal. Müslüman her gününü deil, her saatini ganimet bilip deerlendirecei için bo zaman kalmayacaktr. Kur’an mü’minleri öyle tanmlyor: “Onlar ki, yararsz eylerden yüz çevirirler.”[14]Müslüman amaca hizmet etmeyen, bo ve anlamsz ilerden kaçnr. O tatili âtl hale gelmek olarak deil;  meguliyet deiimi olarak görür. Mü’min her iini doru yapp üretken olan insandr. Buna göre mü’min, bir i bitince hemen dierine balamal, bo durmamal, üretken ve verimli olmal, nemelâzmclk yapmamal, bo ilerden yüz çevirmeli.[15]
 
nirah sûresinin son âyeti bata Peygamber olmak üzere mü’minlere sadece Allah’n makamna yönelmeyi öretiyor. Rabet hem Allah rzasn gönülde hazr tutmak, hem de ilgi ve fedakârl o tarafa yönlendirmeyi ifade eder. Bu rabet de yardm istemede, hayrl olmasn dilemede ve ecrini beklemede olmaldr.
 
Âyetzmnen öyle diyor: Her rek’atta Fatiha’da tekrar ettiiniz “Yalnz Senden yardm isteriz” sözünüze sadk kaln. Madem Rabbiniz size rabet etti, siz de Rabbinize rabet edin. Zira O’ndan baka hiç bir ey rabet etmeye demez.[16]
 
Sonuç
 
Bir yerde okumutum, bir ilim ehli öyle demi: “En bedbaht, dertli, en skntl isiz adamdr. Zirâ atâlet, yokluun kardeidir. Çalmak, aktif olmak vücudun hayat ve hayatn uyankldr.”
 
Peygamber (s.a.s.) öyle buyuruyor: “ki nimet vardr ki; insanlarn çou onlarn deerini bilmezler: shhat ve bo vakit.”[17] Bo vakitten maksat insana verilen ömür olmal. Eyvahlar olsun koca bir ömrü bo ilerle, günah ve hatalarla hebâ edenlere. Bo zaman zaruri çalmalarndan arta kalan zaman ise, onu faydal ilerle doldurmayan da zarardadr.
 
Zaman emânet olduu gibi, muazzam bir nimettir. Deerlendirenlere ne mutlu. Nasl deerlendirelim diye sormann zaman deil. Herkes kendince, bir ekilde yapabilir bunu. Adna da tatil, bo zaman demeden.  
 
Dipnot
 
[1]- TDK Türkçe Sözlük, 2/1427
 
[2]- TDK Türkçe Sözlük, 1/100
 
[3]- Develliolu, F. Osmanlca Sözlük, say: 1039
 
[4]- bni Manzur, Lisânu’l-Arab, 10/194
 
[5]- brahim 14/34
 
[6]-Mü’minûn 23/99-100
 
[7]- Zümer 39/58
 
[8]- Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 2/161. Kefü’l-Hafâ, 1/166-167 (Hakim ve Beyhaki’den). Câmiü’s-Saîr, 1210
 
[9]- Bakara 2/197
 
[10]- Tirmizî, Zühd/3 no: 2306
 
[11]- Münafikun 63/10
 
[12]- nirah 94/5-8)
 
[13]- slâmolu, M. Nüzul Srasna Göre Meal, s: 27
 
[14]- Mü’minûn 23/3. Bir benzeri: Furkan 25/2
 
[15]- Okuyan, M. Ksa Sûreler 1/326-329
 
[16]- slâmolu, M. Nüzul Srasna Göre Meal, s: 27
 
[17]- Buhârî, Rikak/1 no: 6412. Tirmizî, Zühd/1 no: 2304
 

Bu yaz 3257 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Bu benim dosdoru olan yolumdur. u halde ona uyun. Sizi O'nun yolundan ayracak (baka) yollara uymayn. Bununla size tavsiye etti, umulur ki korkup-saknrsnz.

( En'm Suresi - 153)

Bir Hadis

Zeyd b. Sbit (r.a.)n merfu olarak rivayet ettii hadiste

Resulullah (s.a.v.) yle buyurmaktadr:

Ey insanlar, evlerinizde namaz kln! nk farz namazlar dndaki en faziletli namaz, kiinin evinde klm olduu namazdr.

Buhr, Ezan, 731; Mslim, 781

Bir Dua

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Rabbim! Tvbemi kabul et, gnahm temizle, duam kabul buyur, delilimi sabit kl, dilimi doru yap, kalbime hidayet ver, gsmn kin ve hasedini kar.

(Tirmiz, Deavt, 114)

Hikmetli Sz

Bir kimsede kibir varsa bu kii, sz sylerken soan gibi kokar.Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com