Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10520
Toplam 15600216
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Vücutta Dolaan Sinsi Düman:

eytan

Muhakkak ki eytan, insann vcudunda kann dolat gibi dolar. (Mslim, Selam, 24.)
15/06/2015

Ramazan- erifin son günleriydi. Rasuli Ekrem her yl olduu gibi mescitte itikâfa çekilmi, kendini ibadete vermiti ki bir gece vakti Safiyye (r.a.) kendisini ziyarete geldi. Bir müddet sohbet ettikten sonra Safiyye validemiz, Usame b. Zeyd mahallesindeki evine dönmek üzere ayaa kalktnda, Allah Rasulü de kendisini uurlamak için onunla birlikte kalkt. Mescidin kapsna vardklarnda, yanlarndan geçmekte olan iki kii Rasulüllah’a selam vererek admlarn hzlandrdlar. Yan banda hanm varken Allah Rasulü’nü oyalayp rahatsz etmek istememi olmalydlar. Fakat bu durumdan rahatszlk duyan Allah Rasulü, Medineli iki adama “Ar olun” diye seslendikten sonra hiç beklemedikleri bir açklamada bulundu: “Bu yanmda bulunan (kadn yabanc deil, eim) Safiyye binti Huyey’dir.” Bir azdan “Sübhanallah” diyerek aknlklarn dile getiren iki adam, “Hââ biz senin hakknda baka türlü nasl düünebiliriz ey Allah’n Rasulü!” diyerek Efendimizin açklama ihtiyac duymasna biraz da içerlediklerini ifade ettiler. Oysaki Rabbimizin ümmetine dükünlüüyle and o merhametli elçi, eytann olur olmaz telkinlerle bu iki müminin imanna zarar vermesine engel olmak istiyordu. Sözlerine u çarpc ifadelerle açklk getirdi: “Muhakkak ki eytan, insann vücudunda kann dolat gibi dolar. Ben, eytann sizin kalplerinize kötü bir üphe atmasndan endie ettim.” (Müslim, Selam, 24; Buhari, Farzu’l-humus, 4.)

Yüce Allah’n seçilmi bir kulu olarak insanla en güzel örnek olarak takdim edilen Peygamber Efendimiz, ne O’nun katndaki bu yüksek mertebeye ne de “Anam babam sana feda olsun” diyerek etrafnda pervane olan sahabe arasndaki esiz konumuna güvenmi, tedbiri elden brakmamt. En üstün vasflarla donanm olmasna ramen Rasulüllah’n mescitte karlat iki sahabiye, yanl bir harekette bulunmadn beyan etme gayreti, bu davrannn nedenini izah kabilinden söyledii sözlerin ne denli önemli olduunu göstermektedir: “Muhakkak ki eytan, insann vücudunda kann dolat gibi dolar.”

Hadis-i erifte eytann insanla ilikisini harikulade bir benzetmeyle ifade eden Rasulüllah, sinsice hareket eden eytana kar her an teyakkuzda olmak gerektiine dikkatleri çekmektedir. Vücudu batanbaa kaplayan kann damarlarda sessiz sedasz ama daimi deveran gibi eytan da bin bir türlü hilesi ve vesvesesiyle insan çepeçevre kuatr ve onu mütemadiyen kötülüe çarr. Zira o, kibrine yenik düüp Rahman’a asi olduu ve böylece huzuru ilahiden kovulduu gün, lanetlenmesine sebep olarak gördüü insana düman kesilmitir. Onun da kendisi gibi ilahî rahmetten uzak kalmas için bütün yollar denemeyi kendine görev kabul etmi ve Allah’a öyle yemin etmitir: “…Andolsun ben de onlar (insanlar) saptrmak için muhakkak senin dosdoru yolunun üzerinde oturacam. Sonra onlara önlerinden, arkalarndan, salarndan ve sollarndan sokulacam ve sen onlarn çounu ükreden kimseler bulamayacaksn.” (Araf, 7/16-17.) Bu dorultuda insana çok çeitli yollardan yaklaarak onu günaha davet eden eytan, onun Rabbinin koyduu snrlar amas için elinden geleni yapar. En büyük yardmclar, insann nefsani arzular ve zaaflardr. Zira nefsin azgnlat, zaaflarn çoald, akl ve vicdann sesini duyuramad bir bedende onun telkinleri eyleme dönümekte çok gecikmeyecektir. Bu nedenle eytan bir yandan insana yeme, içme, ehvet gibi dünyevi arzulara dükünlüü emrederken bir yandan da açlk, fakirlik gibi korkularla onu paylamaktan, hayr hasenattan ve infaktan alkoyar. Bir yandan kibir ve gurur telkiniyle benliini güçlendirirken bir yandan da onu dier insanlara kar menfi düünceler ve tavrlar içerisinde olmaya sevk eder. Daima “hakl” olduunu söyler insana, yapt tüm kötülükleri süslü gösterir (Enam, 6/43.) ve dahas onu sahte vaatleriyle kand rr. (Nisa, 4/120.) Böylece onun sevgi, kardelik, sabr, dürüstlük, dayanma, fedakârlk ve isar gibi ahlaki erdemlerle latif bir varlk olmak yerine süfli arzular, kin, nefret, öfke, haset gibi dümanca duygularn esaretinde olan, dünyaya dükün, açgözlü, haris, cimri ve/veya bencil bir varla dönümesi için çabalayp durur. Kulun tövbe etmesine, dua, zikir ve ibadet gibi güzel amellerle günahlarndan arnp Allah’a yaklamasna asla raz olamaz. Bu yüzden onu salih amellerden uzaklatrmaya çalt gibi Rabbine kar görevlerinde geveklik göstermeye de tevik eder. badete baladnda ise kiiyi bu ibadetin ruhundan uzaklatrp sevabndan mahrum etmeyi hedefleyerek vesveselerini daha da artrr. Tpk “unu hatrla, bunu hatrla…” diyerek hiç aklnda olmayan düüncelerle namaz klan kimsenin zihnini bulandrd ve nihayetinde kaç rekât kldn dahi bilmez hâle getirdii gibi. (Buhari, Ezan, 4.)

Hz. Âdem’in cennetten çkarlmasndan Kabil’in kardei Habil’i öldürmesine; Firavunlarn ilahlk iddialarndan Müslümanlar arasnda yaanan fitne olaylarna kadar, tarihte yaanan her olumsuz olayda eytann ykc izlerini sürmek mümkündür. Onun telkinlerine kaplan nice masum insan günah çukurlarna yuvarlanm, ona uyarak âdeta suç makinesine dönmü; tüyler ürperten katliamlara ve kymlara imza atm, ksacas onun saçt nifak tohumlaryla ailelerden devletlere nice bütünler parçalanmtr. Oysaki eytann inanan ve Rabbine snan, O’na güvenip dayanan kullar üzerinde hiçbir gücü yoktur. (Nahl, 16/99.) nsan iradesini iyiye ya da kötüye kullanmakta ve eytana uyup uymamakta özgürdür. te bu yüzden eytann “insann vücudunda kann dolat gibi dolat”n söyleyen Allah Rasulü, her eyden önce inananlara eytann bitmek bilmeyen vesveseleri hususunda bir “farkndalk” kazandrmaya çalmaktadr. Bu farkndalk, kiinin söz ve davranlarnda, tpk Rasulüllah gibi, eytann kkrtmalarna frsat vermeyecek ekilde tedbirli olmasn salayacaktr. Ayn zamanda bu farkndalk, kiinin bakalar hakknda hüküm verirken aceleci davranmasn önleyecek, kendisine yaplan kötülüklerde eytann rolünü düünerek karsndakine kin tutmak yerine onu affetmesini kolaylatracaktr. Elbette ki bu farkndal kazanan kiinin eytann telkinlerine uymama hususunda güçlü bir iradeye ve ilahi destee de sahip olmas gerekir. te buna binaen Rabbimiz bizlere ilahî kelamnda öyle demektedir: “Eer eytandan gelen kötü bir düünce seni ayartmaya çalrsa, hemen Allah’a sn.” (Fusslet, 41/36.)

Diyanet Aylk Dergi Mays / Elif  ERDEM

 

Bu yaz 3109 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Gklerin ve yerin mlk Allah'ndr. Allah, her eye g yetirendir.

( Al-i mran Suresi - 189)

Bir Hadis

bni mer radyallahu anhm yle dedi:

Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem benim iki omuzumu tuttu ve:

Dnyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol buyurdu.

bni mer radyallahu anhm yle derdi:

Akama ulatnda sabah gzetme, sabaha kavutuunda da akam bekleme. Salkl anlarnda hastalk zamann iin, hayatn boyunca da lmn iin tedbir al.Buhr, Rikak 3

Bir Dua

Allahm! Bize iman sevdir, kalplerimizi imanla ssle. Bize kfr, itatsizlii ve isyan sevdirme, kerih gster, bizi doru yolu bulanlardan eyle.

(Hkim, Deavt, No: 1868)

Hikmetli Sz

Eer dmann sana zarar vermesinden korkuyorsan iyilikle onun gnln balamalsn.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com