Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10828
Toplam 15600524
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur 

SMAL

dersem yd- vaslnda ben ol cnna cn kurbn Nola kim cnn eyler k- sdk olan kurbn
19/08/2017

SLÂM dininde kabul edilen iki bayram vardr. Bunlardan ilki, Ramazan Bayram, ikincisi ise, yd-i adhâ, ydü’l-adhâ, yd-i kurban ad verilen Kurban Bayram’dr. Divan iirinde de bu itibarla genelde” yd-i adhâ, yd-i kurban” tabirleri kullanlr. Örnein Baki bir iirinde sevgilinin cefasndan ikâyetle;

“imdi tîg-i cevr ile öldürme kurbân olduum “Îd- adhâ geldüginde idesin kurbân- ‘îd” diyerek Kurban Bayram’nda sevgiliye kurban olmay tercih ettiini dile getirir. Onun bir iirinde geçen; “Kul oldun nice yllardr, bu gün îd erdi kurban ol” msra da gerçekten güzeldir. Manas; nice yl sevgiliye (Allah’a) kul oldun, artk bugün Kurban Bayram geldi, bu defa da ‘kurban ol’ demektir. Ayn manada Türkçede “kurban olmak”, “kurban etmek” gibi deyimlere skça rastlanr. Bu minvalde Allah’a kurban olmak, vatan yolunda kurban olmak, sevgiliye kurban olmak, evlada kurban olmak eklinde kullanlr. Örnein Divan iirinde âk genelde sevgilisi için Edirneli Nazmi’nin u beytinde görülecei üzere cann kurban eder:

“dersem ‘yd-i vaslnda ben ol cânâna cân kurbân N’ola kim cânn eyler ‘âk- sâdk olan kurbân”

Manas; Sevgilime, ona kavutuum gün canm kurban etsem amayn! Çünkü sadk âklarn sevgiliye cann kurban etmesi alacak bir ey deildir, demektir. Dorudur, kurbann özünde ‘Allah’a sadakat’ vardr.

Söz konusu bayram, hicri takvime göre Zilhicce’nin 10’unda balayp dört gün sürer. Bu bayram, Cuma gününe rastlarsa, büyük bayram anlamna gelen yd-i ekber adyla anlr. Kurban Bayram’nn bir özellii de hac farizas ile birlikte yerine getirilmesidir.

Kurban Bayram da eskiden beri ülkemizde büyük bir nee ile idrak edilen, kutlanan bir bayramdr. Ama bu bayramn hazrlklar ramazandaki kadar uzun sürmez.

Yine de tpk ramazanda olduu gibi kurbanda da evlerde, camilerde temizlik yaplr, çocuklara, büyüklere bayramlk elbiseler alnr, ayrca dinimizce gerekli artlar tayanlar, bayramdan önce kurban etmek üzere kurbanlk alrlar… Bu itibarla büyük ehirlerde kurbanlk küçük ve büyük ba hayvan pazarlar kurulur; bayram öncesinde bu pazarlarda hararetli, ama nee içinde geçen pazarlk sahnelerine skça rastlanr.

Osmanl Âdet Merasim ve Tabirleri kitabnda Abdülaziz Bey’in anlattna göre, eski stanbul’da hâli vakti yerinde olan konak sahipleri, zilhicce ay yaklanca, kendisi, haremi, evlad ve ölen annesi, babas için kurbanlklar alr, onlar konan ahrnda veya bahçesinde bir süre besler; hatta kimi yaknlara da kurbanlk alp gönderirmi. Eski stanbul’da yine maddi durumu müsait olanlar, eer ehl-i tarik iseler, intisap ettikleri tekkelere de ‘nezir’ denilen kurbanlk alr, buraya balarlarm.

Tpk ramazan sabah olduu gibi, Kurban Bayram sabah da erkenden kalklr, ezan sesleri ehrin semalarn kaplar, müminler bir evk ve heyecanla camilere akn eder, tekbirler eliinde bayram namaz eda edilir, camide mahalleli ile bayramlalr, haneye dönüldüünde ise kurban tela balarm. Recaizade Mahmut Ekrem’in olu gazeteci edip Ercümend Ekrem Talu, “Eski Kurban Bayramlar” balkl yazsnda, eski konaklarda yaanan bayram sabahn, kurban kesme telan öyle anlatmaktadr:

“Kurban Bayram denince, gözümün önüne babamn evi gelir. (…) odalarn birinden ötekine, ökçesiz, tiftik terlikleriyle, bir gölge gibi girip çkan anneciimin beyaz eteini, hâlâ bugün de varm gibi görür, mutfaktaki tela, orta bahçedeki akbetlerini birer dervi tevekkülü ile bekleyen koyunlarn aralk aralk melemelerini, namazdan dönen babamn selamlk tarafndan akseden gür sesini, bahçedeki erik aacnn dibine çukur açmakla megul bahçvann kazma darbelerini iitirim.”

Elbette çocuklar, sevinçle erkenden kalkmlar, bayramlk elbiselerini, potinlerini giymiler, bahçedeki koçlarn kesilmesini bekliyorlar merakla!.. Ercümend Ekrem çocuklarn bayram sabahndaki bu sevinçli, merakl hâlini; “Orada, bayramlk urbam, yeni çamar ve çoraplarm, yerde gcr gcr potinlerim, yastn üstünde mavi dobril püsküllü fesim (…) bir genç âk itiyak ile yataktan frlyorum. (…) Lahzada sofada, lahzada, el öpme merasimini ifa için önce annemle babamn, sonra evin içindeki dier büyüklerin odalarnda ve yine lahzada, bahçede erik aacnn dibindeyim.” cümleleriyle anlatr… Çocuklar, bayramn neesi, gülen yüzü, masumiyetidir zaten. Saltanat günlerinden bugüne ayn sevinç, ayn heyecan, ayn merak var tüm çocuklarda. Hepsi ayn sevinç ve ayn merakla, kurbanlk koyunlarn banda, knal kuzular okuyorlar!.. Sonra kurbanlklarn kesilme sahnesi. Vekâleti alan açbann elinde bçaklar, temiz, beyaz tülbentler, kalaylar, tepsiler... Koyunun biri taze açlm çukurun bana getiriliyor, “Allahü ekber!” Anneler, çocuklarn bu sahneyi görmesini istemiyorlar, tpk Ercümend’in annesi gibi; “-Ercümend! Gir bakaym içeri!.. Üstünü kirleteceksin!..” Kurbanlklar kesiliyor konaklarn bahçelerinde… Kurban kesiminden sonra, hane sahibi evinde iki rekât namaz klp hareme geçiyor. Hayatta ise pederinin, annesinin, kaynpederinin, kaynvalidesinin ellerini öpüyor, sonra ei, çocuklar, varsa gelini, baldzlar, hasl yaknlar ile bayramlayor… Ardndan da srasyla konaa mensup kalfalar, nedimeler, cariyeler, hizmetçiler, hane reisi ve büyüünden balayarak bayramlayorlar. Bu arada kurban kesilmi, üçe taksim edilmitir. Bir ksm eve ayrlyor, dier ksm da yaknlardaki, fakir fukaraya, medrese talebelerine, karakol neferlerine, dul ve kimsesiz kadnlara, mahalle bekçilerine, tulumbaclara datlyor. Ercümend Ekrem Talu bu taksim iini öyle anlatm:

“Fakir fukaraya, sonra bekçilere, sakaya, tulumbaclara, çöpçüye, fenerciye ve nihayet karakoldaki zaptiyeler de unutulmayarak konu komuya ayrlan paylar datldktan sonra, kurban etlerinin geriye kalanndan, acele yemekler yaplr.”

Tabii kurban eti yenecek, ondan yemekler yaplacak! Konakta ilk gün, hane sahibine et suyuna pirinç çorbas, kurbann böbreinden yaplm külbast, et suyu ile güveçte piirilmi pirinç pilav ve hoaf yaplyor genelde. Konaktaki malum yemek sohbetleri:

“ -Acba! Beyefendi yemek yiyip acele gidecek. Çabucaktan iki dilim cier kzartsn da göndersin diyor!

-Açba, büyük hanm tatll yahni istiyor.

-Kuzum açba, u çocua iki tane böbrek piiriver. Bamn etini yiyor!

Izgara üzerinde buram buram tüten taze etin mis gibi kokusu evin her tarafn sarm. (…) Yemei dar dar yiyoruz. (…) Biz çocuklar acele ediyoruz, amma bizimkinin sebebi baka. Dört gün bayramn keyfini sürecek, zevkini çkaracaz. Hem de ne türlü!”

Evet, Ercümend Ekrem’in dedii gibi, bahii alan çocuklarn gözü, mahallede kurulan bayram yerinde! Neler yok ki bu bayram yerlerinde; “Atl karncas, hokkabaz, soytars ile mükemmel bir bayram yeri. Yer yer satclar: Helvac, kurabiyeci, fstkç, simitçi, camekânn üstünde elvan elvan elma ekerleri, horoz ekerleri dizili duran ekerci, aklna estikçe kranetesi ile Cezayir marn çalp çrtkanlk eden macuncu, kocaman arsann boluunu dolduruyor.”

Eski zamanlardan bir stanbul buras, artk böyle bayram yerleri yok, helvaclar, horoz ekerleri, Cezayir mar çalan macuncular, atl karncalar kaybolup gitti!..

Ve sonra tüm bahileri bitirip eve dönü… Akam olmu, güne batyor. Bayram yorgunluu… Camilerin kandilleri yanyor stanbul’da. Ve anne, banda beyaz tülbendiyle dua eden bir anne.. Ercümend Ekrem’in annesi. Bayram akam, anne ve çocuk. öyle anlatyor çocuk annesini:

“Kaps açk duran bitiik odann alaca karanlnda, rahmetli anneciimin bembeyaz gölgesini yine görmekteyim.

Yerde serili, ipek ilemeli seccadesinin üzerinde secdeye kapanm. Tanr’sndan ei, evlatlar, evi için usul usul fsldar gibi türlü iyilikler niyaz ediyor. Duasnn, göklere doru, görmediim fakat sezdiim bir melein kanatlarn üzerinde yükseldiini, âdeta ruhumla duyuyorum.”

Bu afaklar, bu hayrl dualarla süslenen bayramlar, bu ülkenin ve tüm slam âleminin semalarndan eksik olmasn!

Bunlar, bayramlarn sosyal yönü, yaayan taraf… Ama kurbann asl metafizik mahiyeti var!..Kurban, bir timsal neticede, Hz.brahim’in, olu smail’i kurbanetme hadisesi çevresinde, insana, müminlere iman, ahde vefay, teslimiyeti, dünyadan geçmeyi, ak, gerçek korkuyu, itaati anlatan bir vaka... Özünde, insann en kymetli varl olan cann karlksz olarak Allah’a feda etmesi var…

nsann en kymetli varl üphesiz candr; yani hayat!.. Kurban, candan vazgeçmektir, cann Hâlk’na feda etmek… Hem kurban olan, hem de kurban eden açsndan ne zor ve ne büyük bir imtihandr bu! Hz. brahim’e olu smail’in kurban edilmesinin emredilmesi ve onun hiç üphe ve tereddüt etmeksizin emri yerine getirmeye koyuluu… lk teslimiyet budur: Dünyadaki en sevdii varl; evladn Allah yoluna feda etmek;kurban edenin, yllarca bir evlat bekleyen babann teslimiyeti… eytan, bin türlü soru ve vesvese ile Hz. brahim’in kalbine üphe sokmaya çalr da, brahim (a.s.) kanmaz ona… Büyük bir imandr bu! kincisi, kurban edilmek istenenin; oul smail’in teslimiyeti… O ki cann verecektir Rabbi için. Soren Kierkegard, Korku ve Titreme adl eserinde, bu kurban hadisesi karsnda insann yaad dünyevî tereddütleri, korkuyu ve Allah’n kudreti karsndaki titreyiini, Hz. brahim ve olunun o büyük metafizik ürpertisini ve teslimiyetlerini anlatr. Kurban, canndan bile çok sevdii olunu Allah’a kurban etmeye karar veren Hz. brahim’in imann, teslimiyetini anlamaktr, o teslimiyeti tekrar tekrar yaamak!.. Kurban, Allah’a kurban edilen oul Hz. smail’in teslimiyetini, imann, ruh hâlini anlamak ve hatrlamaktr. Ama Allah rahîmdir elbette, Hz. brahim ve smail’le bize iman ve teslimiyeti, hayat ile ölüm arasndaki o büyük, ama aslnda ince çizgiyi izhar ettikten, insanlara ‘mutlak teslimiyet hâlinden bir örnek verdikten sonra, bir koç gönderir… O hâlde kurban, aslnda bir mutlak teslimiyet, mutlak iman, mutlak ak ve itaat; hatta bir ahde vefa misalidir,  nitekim Necm suresi 37. ayette Hz. brahim (a.s.) için “ahde vefa eden” ibaresi geçmektedir. O hâlde kurban, Hz. brahim ve olu smail balamnda, bir ruhsal arnma vesilesidir. Kurban’n gerçek anlam, kurban ile yaanmas ve hatrlanmas gereken ruh hâli ite budur! Kurban, dünyadan vazgeçmektir, canndan vazgeçme hâli...Erefolu Rumi’nin anlatt ak hâlidir bu: “Cihan hiçe satmak”, “Döküp varl gitmek”… Kendini Sevgili’ye feda etmek, fani olan varlktan vazgeçip, Hakiki Varlk’a teslim olmak! Hz. brahim’in kederi, acs ve korkusu; insann kederi, acs ve korkusudur! Kurban’n beerî yönü bu: Var olma kederi, var olma acs ve korkusu. Ama Allah ak, Allah’a olan inanç, tüm bunlar dünyevi kayg ve korkulara galip gelir.. ki korku kar karya gelir kurbanda; ilki, kaybetme korkusu, bir babann olunu, olun da cann kaybetme korkusu, beerî korku; ikincisi Allah’ kaybetme korkusu… Hz. brahim, Allah’a sarlarak, teslim olarak, dünyevi korkuyu yener. te kurban budur. Korkuyu, bize hakiki ‘korku’yu öretir; çünkü insanda Hakiki korku varsa ‘kurtulu’ da vardr… Olunu Allah’a kurban etmeye götüren brahim’in hâli ile kurban edilecek oul smail’in ruh hâli müthi bir metafizik hâldir; her ikisinin de ölüm karsnda gösterdii büyük iman ve tahammülü anlatmak zor!.. Hele olun Taberi’de rivayet edilen u konumas:

“Çocuk, babasyla beraber i güç tutacak yaa gelince babas ona, “yavrucuum” dedi, “Rüyamda seni kurban ettiimi gördüm; düün bakalm sen bu ie ne diyeceksin?” Dedi ki: “Babacm! Sana buyurulan yap; inallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksn.” (Saffat, 37/102.)

Baba brahim bunun üzerine oluna sarlp öper, alarlar… Hz.brahim’in olunun boazna bça vurduu an… Titreme, iman, keder, teslimiyet!.. te budur kurban. Allah rahîmdir, almaz Hz. brahim’in olu smail’in cann, bu büyük bir iman timsalidir. Allah kendisini bu denli seven kuluna kurbanlk olarak bir koç gönderir, onu mükâfatlandrr, rahim olduunu, ulu olduunu gösterir mahlukuna!.. Hz. brahim, büyük bir sevinçle sarlp öper evlâdn. O hâlde kurban, ayn zamanda sevinçtir, imann karlnda Allah’n lütfettii büyük mükâfat: Sevinç!..

Kurban’n mahiyetini ve Hz.brahim’le oul smail’in teslimiyetini, imann, masumiyetini en iyi anlatan airlerden biri Sezai Karakoç öyle dile getirir msralarnda bunu. Asl kurban, asl brahim, asl smail bu msralardadr. brahim’in bçandaki karanlk, korkudur, kederdir, bir babann olunu kaybetmekten duyduu keder ve korku… Ama keskin k, boar karanl, çünkü keskin k imandr, kurtulutur, teslimiyettir, srat- müstakimdir. Ya smail? smail bandan serçe geçen ‘masum bir çocuk’!.. Omzundan arlar dökülen sabi!.. Kurban!

“Kurban kesilirken ki karanlk brahim’in bçandaki karanlk loluk aydnlk Keskin k smail smail bir çocuk bandan serçe geçen Mavi bir gül nöbeti sertçe geçen Omzundan arlar dökülen” (Köpük) Kendine, kendi durumuna üzülmez de susam kertenkeleye acr çocuk smail... Bu ne büyük bir teslimiyettir!.. “Yürüyen smail’i göreceksin babasnn yannda Susam kertenkeleye acyan Kendi alnyazsnn ötesinde Ve brahim srtna bir ku gibi konmu gelecek zaman” (“Dördüncü Ayin”, Ayinler)

Prof. Dr. Alâattin KARACA

 

Bu yaz 2520 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

" Ey insanlar! Sizi bir tek kiiden yaratan ve ondan da eini yaratp o ikisinden bir ok erkekler ve kadnlar treten Rabbinize kar gelmekten saknn. Adn anp Kendisini vesile ederek birbirinizden dilekte bulunduunuz Allah'a saygszlk etmekten ve akrabalk balarn koparmaktan saknnz. Allah sizin zerinizde tam bir gzeticidir."

( Nisa Suresi - 1)

Bir Hadis

Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem) Medne`ye geldii zaman Yahudilerin are gn oru tuttuklarn grd ve bunun ne orucu olduunu sordu; cevap olarak yle dediler:

"Bugn, iyi bir gndr. Allah, srailoullar`n Firavun`un zulmnden bugn kurtarmtr. Musa (Aleyhisselam) Allah'a kr iin bugnde oru tutmutur. Biz de tutarz dediler. Hz. Peygamber; "Biz Musa`nn snnetine sizden daha yaknz." dedi ve o gn oru tuttu ve ashabna da tutmalarn emir buyurdu.

(Buhr, Savm, 69; Tecrd-i Sarih, VI, 308, 309)

Bir Dua

Allahm! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulatracak ameli istiyorum. Allahm! Sevgini, bana canmdan, ailemden ve souk sudan daha sevimli eyle.

(Tirmizi, Deavt, 74)

Hikmetli Sz

Mmin, neesi yznde ve znts kalbinde, gs en geni, nefsi en hakir olandr. Byklenmeyi ho karlamaz; hretten nefret eder. znts uzun, endiesi uzak, suskunluu ok, vakti doludur. ok kreden, ok sabredendir.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com