Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1733
Toplam 15387646
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

nsann nimetlerin kymetini bilip minnet ve kranla Rabbine ynelmesi iin ncelikle bu nimetlerin farknda olmas gerekir.
06/04/2020

ikâyet ve memnuniyetsizliin artk sradanlat ve insanlarn hâlinden sürekli ekva ettii zamanlardayz. Sufiler, ükür nimeti deil nimeti vereni görmektir, derler ama çou insan ne nimeti de nimeti vereni görebilecek idraktedir. airin “Ol mahiler ki derya içindedir deryay bilmezler.” misali Hak Teâlâ’nn nimetlerine gark olduu hâlde bundan gafil olmak nankörlük deil de nedir peki? Rabbimizin nimetlerini saymaya kalksak saysz nimetlerini anmaya gücümüz yetmezken bunlar görememek ne büyük gaflet! Oysa insann sahip olduunu sand her ey Rabbimizin lütfu kereminden bahettikleridir. Agâh olan anlar ki yerlerde ve göklerde olan ne varsa O’na (c.c.) aittir.

nsanlarn verilen saysz nimetlere kar ükür etmeyip gaflete dalmasnn iki sebebi olduunu söylüyor mam Gazali. Birincisi; insanlar cehaletleri sebebiyle umuma ait olan ve kendilerini de selamete erdiren eyleri nimetten saymazlar. Ancak bu nimetlerden bir süre mahrum kaldklarnda kymetinin farkna varrlar. Mesela gözleri gören biri gözün ükrünü eda edemez. Ancak kör olduunda gözün kymetini anlar, ayet görmesi iade edilirse ükreder, onu nimet bilir. Doru olan ise devaml gören gözü için ükretmektir. kinci husus ise insanlarn sadece kendilerine özel olarak verilen servet ve benzeri maddi eyleri nimet olarak görmeleridir. Bu konudaki gafletleri ise ancak verilen servetin azlk ve çokluuna göre ükretmeleridir. Yani çok olursa ükrederler, az olursa ikâyet ederler. Biraz tefekkür etseler, Hak Teâlâ’nn bakasna vermeyip de sadece onlara mahsus verdii nice nimetleri görür ve devaml ükür hâlinde olurlar. Bunlarn banda akl, ilim ve ahlak gelir.

nsann nimetlerin kymetini bilip minnet ve ükranla Rabbine yönelmesi için öncelikle bu nimetlerin farknda olmas gerekir. hya’da hikâye edildii üzere bir gün bn Semmak, Abbasi halifelerinden birinin huzuruna vard. O srada elinde bir bardak su olan halife ondan öüt istedi. bn Semmak: “iddetli susuzlua yakalandn vakit, bütün servetine karlk bu suyu isteseler ne yapardn?” diye sordu, Halife: “Bütün servetimi verir bu suyu alrdm.” deyince o, “Öyleyse bir bardak su deerinde olan servetinle ne böbürlenip durursun.” dedi. “Söyleyin bakalm, suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akarsu getirir?” (Mülk, 67/30.) ayeti üzerinde düünsek, içtiimiz bir bardak suyun ne büyük nimet olduunu daha iyi anlayabiliriz belki.

Velhasl ikâyet etmeye hayâ edecek kadar çok nimetle kuatldk, Yüce Rabbimiz her kuluna sonsuz hazinesinden nice nimetler ve ihsanlarla her an ikramda bulunurken ükrü eda etmemek hem cehalet hem de gaflettir. Oysa Yüce Rabbimiz, elinde olan nimete rza gösterip ükür edenlere nimetlerini ziyadeletirecei müjdesini veriyor. (brahim, 14/7.) ükür nimeti artrr, ükürsüzlük onu elden çkarr. ükreden kendi iyilii için ükretmi olur, nimete kar nankörlük eden ise bilmeli ki Rabbimizin hiçbir eye ihtiyac yoktur, lütuf ve kerem sahibidir. (Neml, 27/40.)

nsanolu ftrat olarak kendisine küçük bir iyilikte bulunana hemen mukabelede bulunmak ister. O iyiliin karlnda ya iyilik ve ihsanda bulunur ya da teekkür eder. Bu övgüye deer güzel bir haslettir ki Hz. Peygamber (s.a.s.) insanlara teekkür etmeyenin Allah’a da ükretmeyeceini buyurmutur. (Tirmizi, Birr, 35.) Yüce Rabbimize ükretmek de kulluumuzun bir gereidir. ükrü samimi bir ekilde eda edebilmek için öncelikle bizlere bahedilen nimetleri görmemiz, bunlar üzerinde tefekkür etmemiz ve neticede Kueyrî’nin tabiriyle derin bir saygyla nimet sahibinin iyiliini anmamz gerekir.

ükretmek sadece dil ile “elhamdülillah, çok ükür” demekten ibaret deildir. mam- Gazali her nimetin ükrünün kendi cinsiyle olacan söylüyor: “Akln ükrü, onunla Allah Teâlâ’y tanmaya çalmaktr. Kalbin ükrü onunla Allah Teâlâ’y sevmektir. Gözlerin ükrü eyaya ibret ve tefekkür nazaryla bakmak ve eserde müessiri, sanatta sânii, nimette münimi, fiilde fâili görmektir. Dilin ükrü Allah Teâlâ’y zikretmek, nasihat etmek ve doru konumaktr. Kulaklarn ükrü Allah Teâlâ’nn emir ve ferman olan Kur’an’ dinlemek, nasihat ve doru söze kulak vermektir. Ellerin, ayaklarn, dier organlarn ve nimetlerin ükürleri de bunlar kendi verili gayeleri istikametinde çaltrmak ve kullanmaktr.” (Gazali, Dinde Krk Prensip mam Gazali’nin Risaleleri, Hikmet Neriyat, stanbul 2004, s. 385.)

Nimeti deil nimeti vereni görebilmek, bunlar üzerinde tefekkür edip ükrünü eda edebilmek de ükre vesile bir durumdur. En büyük nimet ükür edebilmektir, der gönül ehli. Çünkü hem nimetlerin asl sahibi olan Hak Teâlâ’y anarz hem de ükrederek kalbimizin kasvetini giderir gönlümüzü huzurla doldururuz. Kendini bakalaryla kyaslamadan elindeki nimete kanaat edebilmek de ükürdür. Hz. Peygamber (s.a.s.) “ükrünü eda edeceiniz az mal, ükrünü eda edemeyeceiniz çok maldan hayrldr.” buyuruyor. Rabbimizin verdiklerine az çok demeden kanaat etmek ilahi takdire raz olmaktr. Bu sebeple ehl-i dil, “Elhamdülillah ala külli hâl” yani “Her hâlimize hamdolsun.” sözünü vird-i zeban etmilerdir. Her ne hâlde olursak olalm her zaman için ükredecek öyle çok nimete sahibiz ki. Sadece bir nefeste dahi ükrü gerektiren iki nimet vardr. Her nefes almada oksijeni içimize çekiyor, her nefes vermede karbondioksidi dar veriyoruz. Eer nefes alamasak oksijensizlikten, veremesek de karbondioksit zehirlenmesinden ölürüz. Nefes alp verdiimiz her an Rabbimizin nimetlerine mazhar oluyoruz.

Hz. Mevlana ükür nimetin candr, derken; mam Gazali ükrün, ibadetin özü ve ruhu olduunu söyler. Rabbimize kulluumuzun güzel bir ifadesi olan ükür ayn zamanda zikir ve duadr. Hz. Peygamber (s.a.s.) zikirlerin en faziletlisinin “elhamdülillah” olduunu haber vermitir. (bni Mace, Edeb, 55.) Allah Teâlâ’ya gönülden yönelenler hem darlkta hem varlkta O’na hamdederler. Bu hususta Sevgili Peygamberimizin duasyla Rabbimizden yardm isteyerek bitirelim: “Allah’m! Seni anp zikretmek, nimetlerine ükretmek, sana en güzel ekilde kulluk etmek için bana yardm eyle!” (Ebu Davud, Vitir, 26.)

 

Dr. Lamia LEVENT ABUL / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 1625 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillhirrahmnirrahm

Artk bugn sizden herhangi bir fidye alnmaz ve inkr edenlerden de.. Barnma yeriniz atetir, sizin veliniz (size yaraan dost) odur; o ne kt bir gidi yeridir.

( Hadid Suresi - 15)

Bir Hadis

Enes radyallahu anhden rivayetle,
Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurmutur:

ly kabre kadar ey takip eder: oluk-ocuu, mal ve ameli. Bunlardan ikisi dner, biri kalr. oluk-ocuu ve mal dner, ameli kendisiyle kalr.Buhr, Rikak 42; Mslim, Zhd 5

Bir Dua

Allahm, beni gzel bir i yaptklar zaman mutlu olan, gnah iledikleri zaman
da balanma dileyen kullarndan eyle.

(bn Mce, Edeb, 57)

Hikmetli Sz

Zhd sahibi biri, beendii bir eyay satn almak iin pazarlk yapyordu. evredekiler satcya: Bu mehur bir sfidir, ona indirimli ver! deyince sf yle dedi: Biz para karlnda mal almaya geldik, dinimiz karlnda mal almaya gelmedik!


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com