Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1142
Toplam 15225718
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

RAMAZAN MEDENYET

Ramazan, slamn insanla byk armaandr. Ramazan, insanln zn, uurunu, anlamn ve amacn kefetme mevsimidir. slam, btn insanl kapsayan ftrat dinidir. slam, btn insanla ak bir din olarak tevhit hakikatini Allahn erefli varl olan insana iletmektedir. Ramazan, insann Allahn yaratt en erefli varlk olmay gerekletirdii dnemdir.
13/06/2017
slam, insann insana hükmetmesini reddetmektedir. slam, insann insana yardmlamasnn imkânlarn ve kanallarn oluturmay amaçlamaktadr. Ramazan, insann insana sahip ve hâkim olmad, ama karde ve yolda olduu bir aydr. nsann sahibinin ve hakiminin sadece ve sadece Allah olduu gerçeini slam, insan bilincine ramazanda youn bir ekilde yerletirmektedir.
 
Ramazan, insan deitirmelidir. Ramazanda deimesi gereken nesneler ve yiyecekler deil, insan ilikileridir. nsanln rahmet peygamberi, ramazanda kiiye yaplan satama, saldr ve kötü sözlere oruçluyum diye cevap verilmesini emretmektedir. Baka bir ifade ile insan, insana yakmayan her türlü krc, ykc ve bozucu söz, duygu, düünce ve davrantan uzak durmaldr. Oruç, insanln ftrat hâlini koruma ve yaama ibadetidir. Oruç, ftrat hâli olarak bir sivil bar pozisyonu ve kötülüe kar direni hâlidir. nsan ilikileri, ramazanda insani olgunlamay ve gelimeyi salayacak ekilde deiim geçirmelidir. Ramazan bir insanlk ve medeniyet sistemi ve süreci hâline getiren dinamik, onun deitirici ve dönütürücü özüdür. Medeniyet dediimiz olgu, insann yaratt nesnelere göre deil, insann yaad ilikilere göre olumaktadr. nsan ilikileri, medeniyet ina ettii gibi, medeniyetin en büyük ykcsdrlar.
 
Medeniyet rahmettir. Allah sürekli olarak âlemlere rahmet etmektedir. slam peygamberi, ramazan aynda Allah’n insanlarn hayrda ve insanlkta birbiriyle yarmasn murat ettiini u ekilde ifade etmektedir: “Ramazan ay size bereketi ile geldi. Allah o ayda sizi zengin klar, bundan dolay size rahmet indirir. Hatalar yok eder. O ayda dualar kabul eder. Allah Teala sizin ramazan ayndaki ibadet ve hayr konusunda birbirinizle yar etmenize bakar ve meleklere kar sizinle övünür. O hâlde iyilik ve hayrdan yana Allah Teala’ya kendinizi gösterin.” nsann ramazanda af dilemeyi ve merhamet etmeyi örenmesi ve insanlar aras ilikilerde uygulamas gerekmektedir. Ramazan af ve merhameti örenme ve uygulama aydr. Allah, insan rahmetine çarmaktadr. Ramazan, rahmet, mafiret ve kurtulu aydr. 
 
Allah’n rahmet çars insan için büyük bir frsattr ve imkândr. slam peygamberi, ramazanda cennet kaplarnn açldn ve cehennem kaplarnn kapand müjdesini u ekilde ifade etmektedir: “Ramazan aynn ilk gecesi olunca, eytanlar ve azgn cinler zincire vurulur. Cehennem kaplar kapanr ve hiçbiri açlmaz. Cennet kaplar açlr ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek öyle seslenir; Ey hayr dileyen, ibadet ve kullua gel. Ey er isteyen günahlarndan vazgeç. Allah’n bu ayda ateten azat ettii nice kimseler vardr ve bu ramazan boyunca her gece böyledir.” nsan, Allah’n rahmet çarsna icabet edip bu dünya hayatnda insan ilikilerinde yaratt deiimle cennet kaplarn kendisine açp cehenneme giden yollar ve araçlar etkisiz hâle getirebilir. Kii ramazanda cennet kaplarn kendisine açmakla sorumludur. Cennet kaplar, insann ahlakl insan olmasyla mümkündür. Ramazan, ahlakl insan olma ve Allah’n ahlakyla ahlaklanma sorumluluunu yerine getirmeye insanl çarmaktadr.
 
badet, medeniyettir. Medeniyet ina etmeyen ibadet, içi bo ve ilevsiz ritüelleren baka bir ey deildir. slam, orucu, ramazan ve zekât medeniyet dinamikleri hareketleri hâline getirmitir. slam’n medeniyet mekanii ibadettir. Zekât, insann Allah’n yaratt en erefli varlk olarak yerine getirmekle yükümlü olduu en medeni ibadettir. Zekât, insanlarn almadan vermelerinin ve sömürmeden paylamalarnn ibadetidir. Zekât, sömürü ve hakszl ortadan kaldran, insandan insana köprü oluturan bir ibadettir. slam, medeniyetin ftrat üzerine ina edilmesini esas almaktadr. ramazanda verilen sadaka, sadaka-y ftr, yani ftratn doruluk, saflk ve iyilik olarak nitelenmektedir.
 
Çocuklar, insani deerleri ve erdemleri ramazanda kefetmelidirler. Çocuklarn, iyilii, doruluu ve paylamann insan olmann gerei olduunu ramazan atmosferinde örenmeleri gerekmektedir. nsan olmann erdemlerini ve ahlakn örenen çocuklar, ramazan çiçekleridir. Çocuklarn ahlak ve iman çiçekleri olmas için çocuklara yönelik youn bir eitim, maneviyat, ibadet ve oyun seferberliinin ramazanda gerçeklemesi gerekmektedir. 
 
Ramazan, kiiye bakalarnn kusurlarnn peine dümemelerini, kendilerinin eksikliklerini tanyarak tamamlamalar gerektiini hatrlatmaktadr. eytanla ve nefsimizle sürekli mücadele etmeli ve onlarn hayatmz üzerindeki etkilerini snrlamalyz. Ramazan, nefisle mücadelenin en youn olduu aydr. En büyük dümanmz olan nefsimizi, her açdan, eitmeli, ehilletirmeli ve kontrol altna almalyz. Nefsine hâkim olmayan, nefsinin kölesi olacan unutmamaldr. Ramazan, nefsin köleliinden özgürleme aydr.
 
Ramazan, insana tevhit temelinde zaman ve mekân bilinci kazandrmaktadr. Bütün mekânlarn ve zamanlarn tevhitle kuanmas gerektiini ramazan insana hatrlatmaktadr. Kalbimizin, aklmzn ve irademizin tevhitle yani Allah’a kulluk bilinciyle güçlenerek kendimize ve varla olan bakmzn tazelenmesi ve sahihlemesi gerekmektedir.
 
Ramazan ve oruç, ruh ve bedeni kirlerden arndrarak insan yeniden ina etmektedir. badet, maneviyat ve ahlak, insan dediimiz en erefli varlk binasnn temelleri, kolonlar ve duvarlardrlar. Birey, ahlakl ve erdemli düünce, duygu, davran ve sözle donandkça, yeryüzünde iman, emniyet, adalet ve hürriyet gür bir ekilde yeermekte ve gelimektedir. Medeniyet, bar, iman, adalet ve hürriyetin insan hayatnda köklemesidir.
 
Oruç, insann betonlamasna, donmasna ve nesnelemesine kar en büyük koruyucudur. Oruç, insan yumuatmakta, selim bir ahlakla donanmasn salamaktadr. Oruç, modern hayatn mekanikliine verilen doal bir cevaptr. Oruç, Allah’la yaanan bir hayatn rutine indirgenemeyeceinin tecrübesidir. Oruç, hayat sahih anlamda idrak etmektir. Tevhidi inkâr edip irkin sapknlklarn ikrar etmek bataklna saplanmak yerine tevhit hakikatini sahih anlamda idrak etmek için ramazan, büyük bir hidayet mevsimidir. nsan, ramazan aynda hidayet yolunu bulmak ve kalbindeki hastalklari iyiletirmek için her türlü imkâna sahip olmaktadr. Ramazan, hayat dolu dolu yaama aydr. Ramazan bir dirili mevsimidir. nsann, ramazan ölü ve atl bir bir dönem olarak yaamas, insann büyük kaybdr.
 
Ramazan, yaama ve yaatma mevsimidir. Ramazann hayatlamas için, insann ramazanlamas gerekmektedir. Ramazanlaan insan, medeni insandr. Bugün dünya, ramazanlaamamaktan dolay büyük skntlar yaamaktadr. Dünyann ve insanln ramazanlamas gerekmektedir. Dünyann en büyük sorunu, ramazanlama aç ve açldr.
 
Dünya bir misafirhane ve herkes bir misafir konumundadr. Ramazan, herkesin herkesi misafir ald bir konukseverlik mevsimidir. Ramazan aynda iftar vakitlerinde evlerin kaplar ardna kadar açk tutulduunu slam medeniyet tarihi kaydetmektedir. Gelen misafir, eve bereket, hayr ve sevap getiren kii olarak düünülmektedir. Eve misafir olarak gelip hayr ve sevaba vesile olan kiiye di kiras denilen hediyeler verilmektedir. nsann insan yaatmas için ramazan aynda Müslüman toplumlar birçok gelenek ve kurum ihdas etmilerdir. Darda kalanlarn ihtiyaçlarn gidermeleri için oluturulan sadaka talar gelenei, çok önemli bir kurumdur. Osmanl toplumunda zenginler, Ramazan aynda esnafa borcu olanlarn borçlarn öderler ve silerlerdi. Ramazan, insann dier insanlarn hayatlarn kolaylatrmak için seferber olduu bir aydr.
 
Ramazan medeniyeti insan yetitirme medeniyetidir. slam, insanla hakikati öreterek insan yetitirmektedir. Osmanl toplumunda medrese örencileri, bir yl boyunca örendikleri bilgileri topluma öretmek ve yaymak için cerre çkarlard. Cerre çkmak, bilginin toplumu cezbetmesi için kiinin bilgisini ve birikimini dier insanlarla paylamas demektir. Üniversiteler, okullar, akademisyenler, öretmenler, örenciler, ksacas her kurum ve kii, bilgi ve birikimini topluma ulatrmak için ramazan aynda seferber olmaldr. Ramazan ay, bilginin toplumsallamas için herkesin çaba göstermesi gereken bir ay olmaldr.
 
Ramazan, yeryüzünü kir ve tozlardan temizleyen bir yaz yamuru ve günah ve kötülükleri yakp yok eden bir güne dr. nsanln hidayet ve ifa kayna olan Kur’an- Kerim’de ay olarak sadece ramazann ad zikredilmektedir. nsanln hidayet rehberi Kur’an- Kerim, ramazan aynn Kadir Gecesi’nde inmitir. nsanlk, ramazanda Kur’an’la aydnlanmtr. Kur’an, hidayet rehberi ve ifa kayna olarak insann elindedir. nsan, Kur’an’ yüzünden okumakla yetinmemeli, enerjisini ve kaynaklarn Kur’an’ anlamaya ve kavramaya younlatrmaldr.
 
Ramazann sonunda, bir ay boyunca insann hayatn ftratna uygun bir ekilde yaamann bayram kutlanmaktadr. Oruç, sadaka, zekât, Kur’an ve ibadet, insan hayatna ferahlk, mutluluk, huzur ve nee getirmitir. Bayram, yaanlan ftri huzurun ve mutluluun bayramdr. Bayram, ramazan ayn bereket, zarafet, ibadet, rahmet, mafiret, hürriyet, ibadet, takva, selam, sekinet, olgunluk ve kardelik olarak yaamann ve idrak etmenin bayramdr. Ramazan aynda insan hayatnda ftrata uygun temiz bir sayfa açlmtr. Ramazann açt temiz sayfann hayat boyunca korunmas, insann temel görevi ve sorumluluudur. Ramazann aydnlatt hayatlarmzn kararmamas için gaflete düülmemeli, daimi saknma ve bilinç hâli olarak takvada sebat edilmelidir. 
 
Prof. Dr. Bilal Sambur / Diyanet Aylk Dergi
 

Bu yaz 2453 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

(nkar eden) kafirlere de ki: "Mutlaka malup olacaksnz ve toplanp cehenneme srleceksiniz." Ne kt dektir (yataktr) oras.

( l-i mrn sresi - 12)

Bir Hadis

Peygamberimiz (s.a.s.) yle buyurmutur:

Allahm! Kyamet gnnde cennet, korku gnnde gven istiyorum. Allahm! Verdiin ve vermediin eylerin errinden sana snyorum.

(Hkim, Deavt, No:1868)

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbimiz! Bizi doru yola eritirdikten sonra kalplerimizi saptrma, bize tarafndan
bir rahmet bala. Hi kuku yok, ltfu bol olan yalnz sensin.

l-i mrn Suresi-8

Hikmetli Sz

Can saatini Rahman ezelde kuruvermi.

Bir gn greceksin ki o saat duruvermi.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com