Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10515
Toplam 15600211
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

Sana vahyedilen kitab oku ve namaz kl. Muhakkak ki namaz, hayszlktan ve ktlkten alkoyar. Allah anmak elbette (ibadetlerin) en bydr. Allah yaptklarnz bilir. (Ankebut, 29/45.)
04/10/2021

Yüce Allah kendisinden baka varlklara tapan müriklerin durumunu örümcein yapt eve benzetmitir. Örümcein ban soktuu ev, onu hiçbir tehlikeye kar koruyacak durumda deildir. Müriklerin sndklar ilahlar da onlardan herhangi bir eziyeti savamaz. Müminler ise verilen misallerden ders alr, hidayete ermek için Allah’n mahlûkata koyduu iaretleri tefekkür ederler. Cenab- Hak, imana erien kullarnn gözlerini kevni ayetlere çevirdikten sonra aadaki ayetle akllarn Kur’an ayetlerine yönlendirmi, kendilerini rableri ile buluturacak namaza davet etmitir. Bahis konusu ayet öyledir: “Sana vahyedilen kitab oku ve namaz kl. Muhakkak ki namaz, hayâszlktan ve kötülükten alkoyar. Allah’ anmak elbette (ibadetlerin) en büyüüdür. Allah yaptklarnz bilir.” (Ankebut, 29/45.)

Rabbimizin ayette emrettii iki emirden birincisi olan Kur’an’ okumak, onu okumakta devaml olmay ifade etmektedir. lk okuduunda inkiaf etmeyen mana tekrar okuduunda inkiaf edebilir. O hâlde mümin, Kur’an ile ban kesintisiz sürdürür. Onun ayetlerini tedebbür, manalarn tefekkür eder. Bu sayede manalarna ular, ondaki hükümlerle amel eder, güzel ahlakla ahlaklanr.

Cenab- Hakk’n ayette emrettii iki emirden ikincisi olan namaza gelince bu emir, namaz sürekli ve düzenli klmay, klarken onun snrlarna riayet etmeyi içermektedir. Ayet-i kerimede namaz klma emrinin gerekçesi “Namaz, hayâszlktan ve kötülükten alkoyar.” diye açklanmtr. Namazn hayâszlktan ve kötülükten alkoymas; kulun bunlar ileme iradesini elinden almas, yanl davranlarda bulunmasna imkân vermemesi anlamna gelmez. Dolaysyla “alkoymak” (nehiy) kelimesi mecazi anlamda kullanlmtr. Maksat, namazn hayâszl ve kötülüü terk etmeyi kolaylatrmasdr. (bn Aur, et-Tahrir ve’t-Tenvir, XX, 258.) O hâlde kötülüklerden (faha ve münker) alkoyan namaz hangi namazdr?

Kötülüklerden alkoyan namaz, tam bir huu ile okunanlar tedebbür ederek; farzlar, vacipleri, sünnetleri ile en güzel ekilde klnan namazdr. Bu takdirde namaz mümine Allah’, O’nun azamet ve celalini, huzurunda durduunu, gözetimi ve denetimi altnda olduunu hatrlatr. Bu bilinç onun âleminde hayet duygusunu uyandrr, sözlerine ve davranlarna yansr, hâlini slah eder. Nitekim namazn kötülüklerden alkoymasnn gerekçesi öyle ifade edilmitir: “Allah’ zikretmek elbette (ibadetlerin) en büyüüdür.” (bn Aur, a.g.e. XX, 260.) Tercih edilen yoruma göre zikirden murat namazdr. Zira namaz, Kur’an’da zikir olarak da isimlendirilmitir. (Cuma, 62/9.) Buna göre namaz ibadetlerin en büyüüdür. Çünkü onda Allah’ zikir vardr. çerisinde zikir olduu için namaz dier ibadetlerden üstün tutulmutur. Onun zikir ile isimlendirilmesi, iyilikleri tercih etme, kötülüklerden uzaklama noktasnda zikrin temel bir esas olmasndan dolaydr. (Beydavi, Envaru’t-Tenzil, IV, 196.) Nitekim Yüce Allah, “Beni zikretmek için namaz kl!” buyurmutur. (Taha, 20/14.)

Kötülüklerden alkoyan namaz; müminin tekbir, kraat, rükû ve nihayet tazimin son snr olan secde ile Allah’a yöneldii, kulluk makamna eritii namazdr. Bir kii dünyada makam sahibi olduunda bu makam onu belli bir ekilde davranmaya yönlendirir. O, toplum içinde temsil ettii makamn kendisine yükledii sorumluluklara uygun hareket eder. Davranlar herhangi bir insan gibi olmaz. Allah karsnda kulun durumu da böyledir: Kul namaz ve secde ile rabbine yaklar. Onun katnda bir makam kazanr. (Alak, 96/19.) Artk sahip olduu bu makam, onun yasaklanan eyleri yapmasna mani olur. Namazn tekerrürü ile sahip olduu makama olan ball da kötülükten uzaklama duygusu da artar. (Razi, Mefatihu’l-ayb, XV, 61.)

Kötülüklerden alkoyan namaz, mümine nasihatte bulunur; onun vicdanna hitap eder: “Yüce Allah’n azamet ve kibriyasna delalet eden söz ve fiilleri içeren bu ibadeti yaptktan sonra kötülükleri iler, rabbine isyan edersen çelikiye dümü olursun!” der. Zira namaz kld hâlde kötülükleri ileyen kiinin durumu, giydii temiz ve güzel bir elbise ile çöplüklerde dolap çöpleri kartran kimseye benzer. Zira böyle bir elbiseyi giymi olmak, onun anlan mekânlarda bulunmasna müsaade etmez. Namaz klan mümin de Allah’n huzurunda durmaktadr; o artk “takva elbisesini” giymitir. Böyle bir elbiseyi giydii hâlde kötülükleri ilemesi çöplükleri kartrmak gibi olur.

Kötülüklerden alkoyan namaz, düzenli ve devaml olarak klnan namazdr. Yüce Allah’n namaz farkl vakitlerde klmay emretmi olmasnn hikmetleri vardr. Farkl vakitlerde namaz klnca, namazn yapt hatrlatmalar, verdii öütler yenilenir. Hatrlatma ve öütler tekrar edince nefiste takva düüncesi yerleir, nihayet takva bir meleke hâline gelir.

Mümini kötülüklerden alkoymayan namaza gelince; onda ne Allah’ hatrlama ne de hayet duygusu vardr. Çünkü namaz klan; aklyla, kalbiyle ve ruhuyla deil bedeniyle namaz klmaktadr. Bu namaz kalbe huzur vermez, kulu Allah’a yaklatrmaz. Böyle bir namazn kötülüklerden alkoyma özellii zayf olur, hatta bu namaz kötülükleri önlemez hâle gelir. Kiiyi kötülükleriyle ba baa brakr.

Namaz müminin önünde büyük bir imkândr. Hayata yön veren öncü bir ibadettir. Namaz kötülüklerden alkoyduunda tesiri insandan balayarak topluma doru yaylr. ledii kötülükler insann zihin ve ruh dünyasna tesir etmektedir. Aldrmadan ilemeye devam ederse bu kötülükler yerleip karakterinin parças hâline gelmektedir. Namaz ise kötülüklerden alkoyarak müminin zihin ve ruh dünyasn arndrmaktadr. Kalbini dinlendirmekte, manevi yorgunluklardan kurtarmaktadr. Stresten, ruhi problemlerden muztarip modern insann manevi yaralarn saaltan bir ibadettir namaz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Hz. Bilal’e “Kalk, namaza (çar da) bizi namazla rahatlat!” (Ebu Davud, Edeb, 78.) demiti. Namaza duyduu büyük sevgiyi, hiçbir eyin namaz kadar kendisine sevinç ve mutluluk vermediini “Namaz gözümün nuru klnd.” (Nesai, Iratü’n-nisa, 1.) diyerek ifade etmiti Allah’n Resulü.

DYANET AYLIK DERG / Dr. Abdülkadir ERKUT 

 

Bu yaz 2950 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ey imn edenler, siz kendinize bakn. Siz hidyet zere olduunuz srece, dallet zere olanlar size zarar veremez. Hepinizin dn ancak Allah'a dr. O, size yapm olduunuz eyleri haber verecektir.


( Mide sresi - 105)

Bir Hadis

Hz. Ali (radyallhu anh) anlatyor:

Hz. Reslullah (aleyhissaltu vesselm) buyurdular ki:

"Kim bir hastay akam vakti ziyaret ederse onunla mutlaka yetmi bin melek kar ve sabaha kadar onun iin istifarda bulunur. Ona cennette bir bahe hazrlanr. Kim de hastaya sabahleyin giderse, onunla birlikte yetmi bin melek kar, akam oluncaya kadar ona istifarda bulunur. Ona cennette bir bahe hazrlanr."

Eb Dvud, Ceniz 7; Tirmiz, Ceniz 2; bnu Mce, Ceniz 2

Bir Dua

Allahm! Bana verdiin rzk konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rzkm bereketli
kl. Zayi olan her nimetin daha hayrlsn bana ihsan eyle.

(Hkim, Deavt, No:1878)

Hikmetli Sz

Bedende ba ne ise imanda da sabrsz da iman olamaz.


Hz. Ali (r.a)


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com