Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9462
Toplam 15599158
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Müslümann Varlkla mtihan

Kendilerini fitneye drp denemek iin insanlardan bir gurubuna verdiimiz dnya hayatna ait ziynet ve debdebelere sakn gzn dikme! Rabbinin rzk hem daha hayrl, hem daha sreklidir. (Taha, 20/131.)
23/12/2014

nsann, varlk ve dünya ile ilikisi var oluundan beri en büyük problemlerinden biridir. Bu yüzden de din ve inanç sistemlerinin en temel hedeflerinden biri, insann dünyaya kar tavrn düzenlemek olmutur. nsanolu yaps gerei dünyaya tutkun, dünya nimetlerine meftundur. Bu tutku frenlenmezse, insan dünyay yutacakmçasna bir hrs ve tul-i emelden kolay kolay kurtulamaz. Kur’an’daki: “Kendilerini fitneye düürüp denemek için insanlardan bir gurubuna verdiimiz dünya hayatna ait ziynet ve debdebelere sakn gözünü dikme! Rabbinin rzk hem daha hayrl, hem daha süreklidir.” (Taha, 20/131.) ayet-i kerimesi ve benzerlerinde dünyaya aldanmamak öütlenmektedir. Dier baz ayetlerde ise tek çk yolunun çalmak olduu (Necm, 53/39.) ifade buyrularak denge tavsiye edilmektedir. Müslümann varlkla imtihanndaki baar ihtiyaçlar snrlayarak bir denge içinde yaamak eklinde ifade edilebilir.

Müslümann varlkla imtihann sosyal adalet açsndan ele alacak olursak, bütün dinlerin, siyasi ve ekonomik sistemlerin gerçekletirmeye çalt en önemli hususlardan biri olan sosyal adalet, kanun ve hukuk sistemiyle korunan bir nizam olmaktan çok, insani olgunluk ve doygunlua erimi fertlerle salanan bir husustur. Müslümann varlkla imtihan, nimeti bakalaryla paylamak, kardeinin ve ötekinin farknda olmaktr. Çalmay brakp üretimden kaçmak deil, çalp ahsi ve nefsi tüketimi aza indirmek ve böylece ihtiyaç içindeki kardeini kendine tercih etmek; yani isar sahibi olmaktr. sar anlaynn var olduu bir toplumda sosyal adalet, tam bir sevgi ortamnda gerçekleir.

Ekonomi, snrl kaynaklardan snrsz ihtiyaçlar karlama ilmi olarak tanmlanr. Bugünün modern ekonomi anlayna göre ihtiyaçlar snrsz, kaynaklar snrldr. Snrl kaynaklardan snrsz ihtiyaçlar karlamann zorluu meydandadr. Çünkü insann arzu, istek ve ihtiyaçlar bitmek tükenmek bilmez. Bunlarn hepsinin karlanmas ise bir ömre smaz. Hâl böyle olunca insan bütün ömrünü ihtiyaçlarn temine harcar, ulvi duygulara, ibadet ve sanat gibi manevi ihtiyaçlara zaman ayramaz. Bundan dolay slam irfan geleneinde “bir lokma, bir hrka” anlay ile ihtiyaçlar zaruret ölçüsüne indirerek varla esir olmamak öütlenmitir. Çünkü bu gelenekte aslolan her eyin Allah’a ait olduunu bilip O’na balanmaktr.

Bir lokma bir hrka anlay, ihtiyaçlar snrlandrp insan ihtiyaç ve istekler peinde koturmamaya yöneliktir. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz (s.a.s.) de insann havaic-i asliyesi diyebileceimiz zaruri ihtiyaçlarn u üç eyle snrlandrmtr:

1- Belini dorultacak birkaç lokma, 2- Vücudu-

nu souk ve scaktan koruyacak giyecek hrka,

3- Ban sokacak bir ev. (bkz. Ahmed b. Hanbel,

Müsned, V, 81.)

slam irfan geleneindeki bir lokma bir hrka anlay, aslnda bu hadisin özeti gibidir. Sanld ya da iddia edildii gibi insanlar tembellie ve üretkenlikten uzaklamaya sevk etmez. Aksine ilim, irfan ve ibadet peinde komaya yönlendirir. Sahip olamad ve fakat sevgisiyle yanp tututuu bir dünya malnn insann ruh hayatn nasl kararttn tahmin etmek zor deildir.nsann ihtiyaçlarn snrlandrmasnn asl etkili ve geçerli olduu yer, tüketim alanlardr. Özellikle günümüzde çok çeitli reklam vastalar araclyla

“israf ve tüketim ekonomisi” alabildiine körüklenmektedir. Her ey tüketim esasna dayandrlmakta israf hzla artm bulunmaktadr. htiyacn kontrol altna alnarak reklam ve tevik unsurlarnn azaltlmas ise israf ekonomisinin yerini, ihtiyaç ve verimlilik ekonomisinin almasn salayacak, insanlar teknolojinin ürettii imkânlar bilinçsizce harcamaktan kurtulacak, zengin fakiri ezmeyecek; fakir, içinde fakirliin buruk acsn ömür boyu tamak ve zengine haset nazaryla bakmak sancsndan kurtulacaktr.

Günümüz insan manevi ve ulvi deerlerini kaybettii için daima isteklerinin ve tüketimin peinde kouyor, insanla yarar, sanat, edebiyat, ibadet ve hizmet gibi duygulardan çok uzak bulunuyor. htiyaçlarn snrlandramad için “aradn bilmeyen bulduunun farknda olmazm” çkmazn yayor.

Müslümann varlkla imtihannda ihtiyaçlar snrlandrmann ölçüsü kanaat ve rzadr. Kanaat algs ifrat ve tefritten uzak korunabildii sürece, belli kymetler ve insani duygu ve deerler baki kalr. Aslna baklrsa bütün slam büyükleri, dünyay ve dünya maln deil, kalbi dolduran ve baka sevgilere yer brakmayan “dünya sevgisini” yermilerdir. Nitekim Mevlana’nn u sözü bu konudaki ölçüyü ne güzel belirtir:

Dünya nedir? Dünya Allah’tan gafil olmandr.

Dünya ne kuma, ne altn, ne evlat, ne kadndr.

(Mesnevi, I, b. 984.)

mandan takva ve ihsana doru yükselen slami anlayta, dünya ile snrl bir hayattan sonsuzluk âlemine doru kanat açmak ve tende mahpus olan cann kurtulmas düüncesiyle ahiret tarafna doru yol almak öütlenmektedir. Dünya hayat geniliine, cazibesine ve çekiciliine ramen insan ruhu için skcdr.

Bu dünya yine Mevlana’nn ifadesiyle çok snm, kzm bir hamama benzer. Nasl insan hamamda nefes alamaz, bunalr ve ruhu daralrsa dünya da aynen öyledir. Bakld zaman hamam, eniyle boyuyla geni bir mekândr. Fakat scakl yüzünden insan bunaltr ve daraltr. nsan hamamdan dar çkmadkça ferahlayamaz. nsan dünyann daraltan ve bunaltan özelliini, ancak vermek, paylamak ve ruhunu ondan azat etmek suretiyle hissetmez olur. (Mesnevi, III, b. 3544 vd.)

nsann varlkla imtihan bir tevekkül iidir. Tevekkül ise bir kalp eylemidir. Allah’a güvendir. Allah’tangelene rzadr. htiyaçlarn snrlandrlmas, kiinin nefsine kar tavr ve nefis eitimidir. Nefis eitiminin temel art vermektir. Bu anlay:

Ne varla sevinirem / Ne yoklua yerinirem

Akn ile avunurem / Bana Seni gerek Seni

gönül enginliini salar. Varla deil, varln sahibine güvenmeyi, yani tevekkülü ve yokluk sebebiyle hayflanmadan sabretmeyi öütler. Çünkü insann ruhi dengesini bozan eylerin banda dünyevi kayglar ve stres gelir. Stresi hazrlayan sebeplerin banda hrs ve tul-i emel vardr. Emel ile elem arasnda bir anlam yaknl söz konusudur. Ard arkas kesilmeyen emel ve istekler, elem kaynadr. Olaylar ve insanlar olmas gerektii gibi deil, olduu gibi kabul etmek ruhi doygunluun temel motiflerindendir. tminan, sükûnet ve sekinet ruh salnn en yüksek göstergeleridir. man ve teslimiyet bunun temel artdr.

Müslümann varlkla imtihannn bir de iptila ve imtihan boyutu vardr. Nitekim Allah Teala öyle buyurmaktadr: “Sizi korkudan, açlktan, mallar, canlar ve ürünlerin eksikliinden baz skntlarla imtihan edeceiz.” (Bakara, 2/155.) Varlk ile darln, yokluk ile bolluun Allah’tan bir imtihan olduu ve insann sabr sayesinde darl; ükür sayesinde de bolluu aabilecei anlalmaktadr. Yoklukta elindekilerle yetinip sabretmek, varlkta imkânlar paylamak suretiyle varla ükür gerçeklemi olur. Sabr da, ükür de da yansyan boyutu olmakla birlikte birer kalp eylemidir. Yoklua sabr da, varla ükür de evvel emirde kalp ile olur. Ancak varla sabr, yoklua sabrdan daha zordur.

Varla ve yoklua sabrn tek yolu “Cefas çok, vefas yok” bu dünyay ve imkânlarn arzi görmek; asl dönü yeri olan ahiret yurduna hazrlanmay iman muktezas bilmektir. Müslüman, varlkla imtihann baarmak için varlktan ve dünyadan geçmeli ve ahireti seçmelidir. Deilse bugün olduu gibi “sekülerizm” denilen dünyevilemenin kucana düer.

 

Bu yaz 3694 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Ve insanlar iinde hacc iln. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan (vdilerden) gelen yorgun develer (binekler) stnde sana gelsinler."

( Hac Sresi - 27)

Bir Hadis

Eb Sad el-Hudr radyallahu anh'dan rivayetle,
Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem yle

Kim bir ktlk grrse, onu eliyle deitirsin.
ayet eliyle deitirmeye gc yetmezse, diliyle deitirsin.
Diliyle deitirmeye de gc yetmezse, kalbiyle dzeltme cihetine gitsin ki, bu imann en zayf derecesidir.(Mslim, mn 78)

Bir Dua

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Allahm! Faydasz ilimden, huu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana snrm.

(Nes, stize, 64)

Hikmetli Sz

Aybn by, ayns sende varken bakasn ayplamandr.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com