Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1731
Toplam 15387644
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

Hicret, Mslmann, kimlik ve kiilii ile var olma mcadelesinin bir gereidir. Haramlarn alabildiine oald ortam, art ve durumlarda harama dalp gitmeyi deil, yaad corafyay deitirme pahasna bile olsa helale yrmeyi tercih edebilmek, hicrettir.
30/08/2019

Zaman zaman belki fiziksel deil ancak kesinlikle vicdani bir koputur bu. Batl ardna alp bedelini ödeyerek kalbiyle yürümektir ve sadece Allah’n honutluu için haram, pis ve zararl olanlara “Hayr.” diyebilmektir. Haramdan helale hicret etmek; bamllk zincirleriyle yaamay deil, özgürlüü ve ftrata uygun olan tercih etmektir. Uzaklatmz nefsin, eytann, sonu cehennemle neticelenecek gayrimeru hazlarn esaretidir.

Haramdan helale hicret eden mümin, bu esarete teslim olup raz gelmemi, “kendilerine yazk etmi olanlardan” olmamay arzu etmitir. (Nisa, 4/97.) nsan haramlardan helallere kaçt oranda kâmil bir insandr. Ve üphesiz bu kaç göze alp hicret edenler için barnacak nice güzel yerler, maddi-manevi nimetler ile bol, bereketli ve helal rzklar vardr. (Nisa, 4/100.)

Burada bahsettiimiz hicretin, her zaman ve mekânda devam eden manevi bir hicret olduu ortadadr.  Haddizatnda “Fetihten sonra hicret yoktur, ancak cihat ve niyet vardr.” (Buhari, Cihat,1; Müslim, mare, 86.) eklindeki hadis-i erif, hicretin maddi anlamda göç etme boyutundan daha çok, manevi boyutu ile gündemimize alnmas gerektiini düündürmektedir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) aada zikredeceimiz hadis-i erifte muhaciri yani Allah yolunda hicret etme niyeti tayan kiiyi, Allah’n yasaklarn terk eden, haramlardan helallere hicret eden kii olarak tanmlamtr.

“Müslüman, dier Müslümanlarn elinden ve dilinden zarar görmedikleri, güvende hissettikleri kiidir. Muhacir ise Allah’n yasaklad (haram) eyleri terk eden kimsedir.” (Buhari, man,4.)

Yine bir baka hadis-i erifte, “Tövbe etme zaman sona ermedikçe hicret etme zaman da sona ermez.” buyurulmutur. (Ebu Davud, Cihat,2.)  Tövbe kapsnn kapatlaca, yani hicret etme frsatnn ortadan kalkaca son zaman dilimi ise kyametin büyük alametlerinden birisi olan günein batdan doup doudan batmasdr. (Ebu Davud, Cihat, 2.)

Haramdan helale hicret, kesin bir niyet ve kararlln ifadesidir. Sadece bilincimizle deil, bilinçalt dünyamzla da onayladmz bir niyettir, sadece aklmzla deil vicdanmzla da verdiimiz bir karardr, sadece ayaklarmzla deil bütün benliimizle yürüdüümüz bir yolculuktur bu. Konuyla alakal olarak bir defasnda Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) önceki ümmetlerden, eski insanlardan bir örnei dikkatimize sunmutur. (Buhârî, Enbiyâ 54; Müslim, Tevbe 46, 47, 48.) Cani bir katil, vahi bir zalimdir bu adam. ledii günahlarn, ihlal ettii haramn haddi hesab yoktur. En baarl olduu alan ise adam öldürmektir. Bütün bu çirkefliklerine ramen, zaman zaman yaad hayat sorgulamakta ve içerisinde bulunduu kötü durumdan bir çk yolu aramaktadr. Kendisi için yeni bir balangç ümidi, tövbe imkân olup olmadn soruturmaya balar. Dile kolay tam doksan dokuz cana kymtr. lk olarak gittii rahip, ibadeti çok ama ilmi ve vicdan zayf birisi olmal ki çok sert bir tepki ile karlad onu. Allah’n rahmetini daraltt. Gönlünden tutup bataklktan çekmeyi deil, ayayla tekmeleyip bataklkta brakmay tercih etti. Doksan dokuz kiinin canna kyan bu adam, onu da ekleyiverdi listeye. Naslsa iyilik ve güzellie hicret etme ümidi yoktu onun için, ne fark ederdi ha doksan dokuz ha yüz. Sonralar bir baka kiiyi tarif ettiler ona. “Git sor bakalm, var m elinde sana dair bir reçete.” dediler. Haram bataklna saplanp kalm bu gaddar adamn ikinci araynda Yüce Allah’n sonsuz merhamet sahibi olduunu bilen, zaaflar ve kuvvetleriyle insan psikolojisini iyi tahlil edebilen gerçek bir âlime denk geldiini görüyoruz.  “Can boaza gelmeden haramlardan helale hicret edebilir, hayatna çeki düzen verebilir, Rabbinin affna snp tövbe edebilirsin. Senin ile tövbe arasna kim girebilir?” diye cevap verdi katil adama. Ancak bir art vard. “Sakn memleketine dönme! Çünkü orada kötülüklerin çok olduu, seni yine eski hâline döndürebilecek bir ortam vardr!” nsanlara ümit alayan bu âlim, o ümidin yeerip budaklanmas için hicret etmeyi de salk veriyordu. yilik ve güzelliklerin bol olduu, sadklar ve salihlerle dolu güzel bir diyara yönlendiriyordu danann. Balayan manevi hicret, maddi bir hicretle de güçlendirilmeliydi. Çünkü üzümler gibi insan da insana bakarak deiirdi. Ne var ki ömrü vefa etmedi adamn. Tam haramlar terk etmi, helal olana, temiz, güzel ve ftri olana hicret etmiti ki yol üzerinde Azrail cann alverdi. Rahmet melekleri ile azap melekleri çekimeye baladlar cenazenin banda. Azap melekleri ettii tövbe ve giritii hicretten habersiz, bu adamn yüz kiinin canna kym bir cani olduunu söylerken, rahmet melekleri “yi ama tövbe etti ve haramlar brakp helal olana, Rabbinin rzasna hicret etti.” bu adam diyorlar, onu hararetle savunuyorlard. Derken bir baka melek geldi yanlarna. Aralarndaki meseleyi halletmek için Allah tarafndan hakem olarak gönderilmiti. “Geldii yerle gittii yeri ölçün. Hangisine daha yaknsa, adam o tarafa aittir” diye hüküm verdi melek. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istedii yerin daha yakn olduunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alp götürdü. Hadisin rivayetlerinden birinde Yüce Allah’n “öteki ehre uzaklamasn, beriki ehre de yaklamasn emretmesi” üzerine adamn rahmet meleklerine teslim edildii anlatlr. O hâlde haramlardan helallere manevi hicret; niyet ve kararllk ortaya konulduktan sonra maddi mesafelerin pek bir önemi kalmamakta, Yüce Allah’n rahmet ve merhameti insan kuatabilmektedir.

Hiç kimse haram batandan kurtulamayacana dair ümitsiz olmamaldr. Helale yol bulmak, elbette her zaman mümkündür. “Ey kendilerinin aleyhine ar giden kullarm! Allah’n rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” (Zümer, 39/53.)

Yüce Allah, biz kullarnn yararna olmak, salk, huzur ve mutluluumuza sebep olmak üzere baz eyleri haram, çou eyleri helal klmay, hayatmza helal ve haram çizgileri çizmeyi murat etmitir. O’nun yaklamayn dediklerine yaklamamak insanolunun en esasl imtihanlarndan biri olmutur. Hz. Âdem ve Havva annemiz ilk insanlar olarak yaratldklarnda Bakara suresinin 35. ve 36. ayeti kerimelerinde ifade edildii gibi kendilerine “Ey Âdem sen ve ein cennete yerlein. Orada dilediiniz gibi bol bol yiyin. Ancak u aaca yaklamayn. Yoksa zalimlerden olursunuz.” denilmitir. Ne var ki eytan onlarn ayaklarn kaydrm, o yasaklanan aac süslü göstererek onlar içerisinde bulunduklar bütün nimetlerden mahrum brakmtr.

Ayet-i kerimede “Ey iman edenler! Mallarnz aranzda batl yollarla yemeyin. Ancak karlkl rza ile yaplan ticaretle olursa baka. Kendinizi helak etmeyin. üphesiz Allah, size kar çok merhametlidir.” (Nisa, 4/29.) buyurulur. slam’da haramn önemli bir bölümü insanlara zulmederek haksz yollarla elde edilen kazançtr. Faizcilik, tefecilik, hrszlk, rüvet, gasp, yolsuzluk, emein karln vermeme vb. yollarla elde edilenler batl ve haramdrlar. Herhangi bir eyin elde edili ekil ve yönteminin meru olup olmay, ona “helal” ya da “haram” hükmü verilmesi açsndan belirleyicidir.

Konunun anlalr hâle gelmesi açsndan bu ayet-i kerimeye biraz daha yakndan bakalm. Ayet aslnda haramlardan korunmann sosyal hayatmza etkileri üzerinde durmaktadr. Helal ve harama dair toplumsal bilinç, kamu düzeni açsndan da önem arz etmektedir.

öyle ki mallarn haksz yollardan elde edilip yenilmesi ve faydalanlmas yasaklandktan hemen sonra “Kendinizi öldürmeyin.” buyurulmutur. Çünkü hakszlk, hukuki ve sosyal adaletsizlik anariyi dourur ve körükler. Bir kere toplum düzeni bozulup asayi ortadan kalknca can güvenlii de tehlikeye düer; yalnz hakszla urayanlar deil, bakasnn maln haksz olarak alp yiyen veya bakasnn canna haksz olarak kyan da bu güvensizlikten hatta terörden nasibini alr, kendisi canndan olduu gibi yaknlarnn da mal ve canlar zarar görebilir.

Yine ayette asl hedef haksz olarak bakasn öldürmeyi yasaklamak olduu hâlde bu bakalarn kastederek "Kendinizi öldürmeyin." buyurulmas, hayat hakknn korunmas bakmndan çok güçlü bir vurgu tamaktadr. Zira kiinin kendi hayatyla bakasnn hayat arasnda fark yoktur, bütün hayatlar eit derecede korunmaya layktr, korunma hakkna sahiptir. Birinin canna kyan kendi canna kydn düünmeli, bu uur içinde olmaldr. (Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 50-51.)

Haddizatnda slam, hak, hukuk, adalet, eitlik vb. mesajlar ile daha ilk yllardan itibaren ezilenler için bir umut hâline gelmi, Efendimiz’e (s.a.s.) en fazla iman edenler, etrafnda en çok kümelenenler; Mekke’nin yoksullar, köleleri, hor ve hakir görülenleri ile haksz kazanca dayal mevcut sömürü düzenini sorgulayan gençler olmutur. Yine Kur’an’n Mekke’de ilk nazil olan ayetleri mesela insann özgürletirilmesinden (Beled, 90/13.) (fekkü rakabe) ve fakirlerin doyurulmasndan (Beled, 90/14.) bahsetmitir. Direk ve dolayl ifadelerle Mekke ileri gelenlerinin servet yma hrslar, haram kazançlar, nimet-külfet dengesini gözetmeyileri eletirilmitir. Örnein; “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanlar arkadan çekitiren, ka göz hareketleriyle alay eden her kiinin (hümeze ve lümezenin) vay hâline!” (Hümeze, 104, 1-2.) “Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varncaya (ölünceye) kadar oyalad.” (Tekasür, 102, 1.) denilmitir. slam’n helal ve harama dair koyduu hükümler toplumsal boyutundan bamsz deerlendirildiinde konunun eksik anlalaca kanaatindeyiz.

Aslna bakarsanz hicreti hazrlayan süreç de helali aramann, helalin mücadelesini vermenin bir sonucudur. Mekke’den Medine’ye hicretin en önemli sebeplerinden biri, haramn deil helalin belirleyici olduu bir kamu otoritesi ihtiyacdr.

Haksz kazancn ve sömürünün son bulmas, adalet ve hakkaniyetin esas olmas ancak böyle bir hamle ile mümkün olabilecektir. Haksz ve haram kazançlar hakknda nazil olan ayetler Mekkelileri telalandrm, kurduklar sömürü düzenine kar bir alternatif olarak çkan slam’dan rahatszlk duymulardr. Mekke’de Müslümanlara kar uygulanan, bask, ikence, ambargo vb. olumsuz faaliyetlerin temelinde Mekkeliler için haksz kazanca dayal ekonomik ve siyasi otoritelerinin sarslmas, bu menfaat ve haram kazançlarn kaybetme endiesi vardr. Hicret böyle bir ortamda bir zorunluluk olarak gündeme gelmitir.

Dönemin artlarna dikkatlice bakldnda görülecektir ki Hz. Peygamber (s.a.s.) ve nazil olan ayetler haram ve haksz kazanca cephe almam olsayd, Müslümanlar, Mekkelilerin Haniflere gösterdikleri hogörü ve toleransn fazlasna sahip olacak, Kâbe’de rahatça Kur'an okuyup namaz klabileceklerdi. slam, kul hakk yemeyi ve insanlar sömürmeyi yasaklamasayd hicrete hiç gerek kalmayacak, belki de Ebu Talip aracl ile Hz. Peygamber’e (s.a.s.) yaplan teklif gerçekleecek ve Resulüllah (s.a.s.) Mekke devlet bakan yaplacakt. Bütün bunlar olamayaca için sevgili Mekke’den vazgeçilmi, Medine’de hak, hukuk ve helale dayal yeni bir medeniyet ina edilmitir.

Haram yollardan kazanlan parann çabucak tükenip bittiine, haram gdalarla beslenen vücudun dengesini ve saln daha fazla yitirdiine ahit oluruz. Haramlarn ibadetlerden elde edilen manevi lezzetin ortadan kalkmasna sebep olduu ve dualarn kabul edilmesine engel oluturduu da bilinen bir gerçektir. (Müslim, Zekât, 65.) Haramlardan helallere hicret etmek maneviyatmz açsndan elzem bir vaziyet al olarak görülmelidir. Haramlarn elemlere dönüecei, temel ihtiyaçlarmz ve hatta keyfimiz için yeteri kadar helalin var olduu da asla unutulmamaldr.

“Üzümünü ye ban sorma.” anlaynn çou zaman yanl sonuçlar douracan göstermesi açsndan Hz. Ebu Bekir ve hizmetçisi arasnda geçen u ilginç diyalog ile yazmz sonlandralm: Hizmetçisi kendisine bir yiyecek ikram etmi, her zaman sorduu hâlde ikramn kaynan sormay bu sefer unutmu ve yemee balamt Hz. Ebu Bekir. Birden aklna gelince sormu ve “Efendim ben cahiliye döneminde falclk yapardm. O zamanlar falna baktm bir adam ücretini henüz ödememiti. Geçen gün çarda beni gördü ve borcunu ödedi. Ben de o parayla bu yiyecekleri hazrladm.” cevabn almtr. Bu sözleri duyar duymaz Hz. Ebu Bekir’in benzi sararm, hemen azna parman sokup kusmutur. Bir hayli urap yediklerini çkardktan sonra ise öyle buyurmutur: “Eer bu lokmalar, canm çkmadan çkmayacak olsalard yine de zorlardm. Çünkü ben Allah Resulü'nü (s.a.s.) öyle derken duymutum; ‘Haramla beslenen vücuda yakan cehennemdir.” (Buhârî, Menakibu’l-Ensar, 26.)

Mustafa SOYKÖK / DYANET AYLIK DERG AUSTOS 2019

 

Bu yaz 2538 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: "Herkes kendi yaratlna (karakterine) gre hareket eder.
Kimin daha doru yolda (hidayet zere) olduunu ise Rabbin daha iyi bilir."


( sra Suresi - 84)

Bir Hadis

mm Habibe (Radiyallahu Anh)'dan yle dedii rivayet edilmitir:

Reslullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)'i yle buyururken dinledim:

"lenin farzndan nce drt rekat ile ondan sonra drt rekati muhafaza eden (onlar klmaya dikkat gsteren) kimseyi Allah, cehennem ateine haram klar."

Nese'nin bir rivayetinde " Cehennem atei ebediyen onun yzne dokunmaz." denilmektedir.

[Ahmed, Msned, VI, 325; Ebu Davud, II, 23; Tirmiz, II, 292; 293]

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanlrsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden ncekilere yklediin gibi ar yk ykleme. Ey Rabbimiz! Bize gcmzn yetmedii eyleri ykleme!

Bakara Suresi- 286

Hikmetli Sz

Bilgi zenginlikten stndr. nk zenginlii sen korursun, bilgi ise seni korur.
Hz. Ali (r.a)

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com