Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10684
Toplam 15600380
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 
NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE
Fitne karmak, adam ldrmekten daha ktdr. (Bakara, 2/191.)
12/07/2017

Allah katnda yegâne hak din slam’dr: “Allah nezdinde hak din slam'dr.” (Âl-i mran, 3/19.)

slam’n temeli imana dayanr. man ise, “güven” anlamna gelen “el-Emn” kökünden gelir. “Emanet” “emniyet” vb. kavramlar, hep bu kökten türemitir. Bu balamda sözlük anlam itibaryla “el-emin” “kendisine güvenilen kimse”, “el-mümin” ise, “kendisi güven içinde olan ve karsndakine de güven veren kimse” anlamndadr.

Buna göre slam güven dinidir; çünkü bu dinin sahibi olan Yüce Allah, kendisini Kur’an’da “el-Mü-min” olarak niteler. Allah Teala’nn “el-Mümin” olmas; a) Kendisinin her türlü tehlikeden beri olduu, b) Yaratm olduu bütün âlemlerde güven ve huzurun teminat olduu anlamna gelir: “O, kendisinden baka tanr olmayan, hükümran, çok kutsal; esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruunu her eye geçiren, ulu olan, Allah'tr.” (Har, 59/23.)

slam, güven dinidir; çünkü bu dini ilahî âlemden alp beerî âleme ulatran vahiy melei Cebrail (a.s.), Kur’an’da “güvenilir manevi varlk” olarak nitelenir: “(Rasulüm!) Onu Ruhu'l-Emin (Cebrail) indirmitir.” (uara, 26/107.)

slam, güven dinidir; çünkü bu dini insanla tebli eden Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. uayb, Hz. Musa vb. bütün kutlu elçiler kendilerini milletlerine öncelikle “güvenilir bir elçi” olarak nitelemilerdir: “Bilin ki ben, size gönderilmi güvenilir bir elçiyim.” (uara, 26/193.)

slam, güven dinidir; çünkü bu dinin son teblicisi olan Hz. Peygamber (s.a.s.)’in daha kendisine vahiy gelmeden önceki ilk lakab “Muhammedü’l-Emin” yani “Güvenilir Muhammed”dir. slam, güven dinidir; çünkü onun gönderildii ve geliip büyüdüü kutsal Mekke ehri emin bir beldedir: “… u emin beldeye yemin ederim ki…” (Tin, 95/3.)

slam, güven dinidir; çünkü onun bize hedef gösterdii cennet yurdu, içinde güvenli makamlarn yer ald emin bir yurttur: “Müttakiler is cennetlerde gerçekten güvenilir bir makamdadrlar…”(Duhan, 44/51-52.)

O hâlde her bir Müslümann, önce Hz. Peygamber (s.a.s.)’i örnek alarak “el-emin”, ardndan da Rabbine layk bir kul olarak gerçek manada “el-mümin” olmas gerekir. Zira Kur’an’a göre yeryüzünde Allah’n “Halife”si olan Müslümana yaraan ey, Allah ve Rasulü’nü en iyi ekilde temsil etmektir. Bu husus, bir kutsi hadis-i erifte öyle ifade edilir: “Kulumu sevince gören gözü, duyan kula, tutan eli olurum. Artk o benimle duyar, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür.” (Buhari, Rikak, 38.)

Güvenin art sdk; yani dilde, eylemde ve tutumda doruluk ve sadakattir.

Bir yerde sdk varsa, orada kendiliinden güven oluur. Nitekim Yüce Allah, Kur’an’da bizlerden daima doruluktan ve dorulardan yana olmamz ister: “Ey iman edenler! Allah'tan saknn ve dorularla beraber olun.” (Tevbe, 9/119.)

Güvenin zdd ve düman ise, hyanet; yani dilde, eylemde ve tutumda bakalarna ihanet etmektir. Bir yerde hyanet ortaya çktnda, artk orada güven kalmaz ve ortal birden fitne; yani büyük bir güvensizlik ve endie duygusu kaplar. Bu nedenle Allah Teala, Kur’an’da çok açk bir ekilde hainleri sevmediini ifade etmitir: “…Dorusu Allah hainleri sevmez.” (Enfal, 8/58.) 

Kur’an- Kerim’de insanlar, inanç yönüyle genel olarak üç ayr kategoride deerlendirilir: a) Müslüman, b) Kâfir-mürik, c) Münafk. Hz. Peygamber, hyanetin bu üç insan tipolojisinden en sonda yer alan ve insanln en kötüsü olan münafa ait asli bir özellik olduunu ifade eder: “Münafn alâmeti üçtür: Konuunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir ey emanet edildiinde hyanet eder.” (Buhârî, ehâdât, 28.)

Her insan veya kesimin birer düman olabilecei gibi, Müslümanlarn da tarih boyunca bilhassa gayrimüslim kesimlerden pek çok düman olmutur. Müslümanlar, onlarn açk meydan okumalarna kar gerekli tedbirleri almlar, gerektiinde kendileriyle savamlar; çou zaman yenmi, zaman zaman da yenilmilerdir.

Bununla birlikte tarihî süreç içinde slam’a ve Müslümanlara en büyük zarar, gayr- Müslimlerden ziyade slam toplumunun kendi iç bünyesinde yer alan münafk kimse ve kesimler vermitir: “üphe yok ki münafklar cehennemin en alt katndadrlar. Artk onlara asla bir yardmc bulamazsn.” (Nisa, 4/145.)

Öyle ki Münafklar, slam toplumu dâhilinde ortaya koyduklar her an nereden gelecei belli olmayan türlü ihanetlerle Müslümanlar büyük fitnelere düürüp perian etmilerdir. Sonuçta Allah’n yardmyla, kendileri de rezil rüsvay olup bertaraf edilmiler, fakat onlarn slam toplumuna verdikleri maddi-manevi zararlar tesirini çok uzun süre devam ettirmitir: “…Allah, hainlerin tuzaklarn baarya erdirmez…” (Yusuf, 12/52.) 

Bu nedenle Kur’an muhtevasnn önemli bir ksmnda münafklardan bahsedilmekte ve dikkatler onlarn özelliklerine ve ortaya çkarabilecekleri fitnelere çekilmektedir. “üphesiz münafklar Allah'a oyun etmeye kalkyorlar; hâlbuki Allah onlarn oyunlarn balarna çevirmektedir. Onlar namaza kalktklar zaman üenerek kalkarlar, insanlara gösteri yaparlar, Allah' da pek az hatra getirirler. Bunlarn arasnda bocalayp durmaktalar; ne onlara (balanyorlar) ne bunlara. Allah'n artt kimseye asla bir (çkar) yol bulamazsn.” (Nisa, 4/142-143.)

nsan için bu dünyada baa gelecek en kötü ey, ölümdür. Bununla birlikte ölümden daha kötü olan ey, yaam boyu bamza gelen fitneler; yani canmza, malmza, inancmza, namus ve iffetimize yönelik ani saldrlardr. Kur’an’da, bu hususa öyle dikkat çekilir: “Her canl, ölümü tadacaktr. Bir fitne/deneme olarak sizi hayrla da, erle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.” (Enbiya, 21/35.)

Bu noktada Müslüman kimse ve kesimlere düen görev ve sorumluluk, âdeta cennete kavumuçasna içine dütüümüz gafletten bir an önce syrlp, zorlu bir imtihan dünyasnda olduumuz bilinciyle her an için bamza gelebilecek türlü sinsi tehdit ve tehlikelere kar teyakkuz hâlinde olmak ve bu

konuda tüm Müslümanlar uyarmak ve bilgilendirmektir. Nitekim fitne, sadece bana geldii kimse veya kesimi deil, bilakis bütün bir milleti ve ümmeti etkileyip zora sokar: “Bir de öyle bir fitneden saknn ki o, içinizden sadece zulmedenlere erimekle kalmaz (umuma sirayet ve hepsini perian eder). Biliniz ki, Allah'n azab iddetlidir.” (Enfal, 8/25.)

O hâlde gelin millet ve ümmet olarak hep birlikte karmza çkan her türlü fitne hareketine kar vahdet; yani birlik, beraberlik ve kardelik içinde kar koyup onunla bütün etki ve izleri silinip yok oluncaya kadar mücadele edelim. Zira Yüce Allah, Kur’an’da bizlere öyle emretmektedir: “Fitne ortadan kalkncaya ve din tamamen Allah'n oluncaya kadar onlarla savan! ayet yaptklarna son verirlerse, üphesiz ki Allah onlarn yaptklarn çok iyi görür.” (Enfal, 8/39.)

Yüce Rabbimiz, biz slam ümmetini her türlü fitne fücurdan koruyup kollasn. 

 

Prof. Dr. Muammer ERBA / Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 2489 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Gevemeyin, zlmeyin;

eer (gerekten) iman etmiseniz en stn olan sizlersiniz.


( li-mrn sresi - 139)

Bir Hadis

bni merden (r.a.) rivayet edildiine gre

Allah Resul (s.a.v.) yle buyurmutur:

Mslman, Mslmann kardeidir ona zlmetmez ve onu tehlikeye atmaz. Kim bir kardeinin 'ihtiyacn' grmek iin alrsa, Allah' da onun ihtiyacn karlar.

Her kim bir Mslmann dnyada bir 'skntsn' giderirse, Allah da bu syede kyamet gnnde onu skntlarndan birini giderir.

Kim bir Mslmann bir aybn rterse, Allah da kyamet gn onun aybn rter.Buhari mezalim 3 Mslim birr 58

Bir Dua

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Allahm, senden hidayet, takva, iffet ve gnl zenginlii istiyorum.

(Mslim, Zikir, 72)

Hikmetli Sz

Alan sensin, veren
sensin, klan sensin
Ne verdinse odur dahi
nemiz var?
Hakikat zre anlayp
bilen sen
Ne verdinse odur dahi
nemiz var?


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com