Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1204
Toplam 15225780
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Bo Vakit mi Dediniz?

phesiz glkle beraber bir kolaylk vardr. Gerekten, glkle beraber bir kolaylk vardr. yleyse, bir ii bitirince dierine koyul. Ancak Rabbine ynel ve yalvar. (nirah, 94/5-8.)
21/09/2016

HAYATI her hâliyle çekilmez gören karamsarlar da, bütün sknt ve zorluklardan arnm gibi gören pembe gözlüklüler de hep yanlmlardr ama böyle düünenler de var olagelmitir; bundan sonra da olmaya devam edecektir. Gerçek ise bu iki bak açsnn arasnda bir yerde apaçk olarak ortadadr. Yaamak için “sa’y ü gayret”in art olduunu bir ekilde biliriz de gerekli çabay sarf etme konusunda hepimiz ayn irade ve enerjiyi sergileyemeyiz. leri ar-aksak yürütmekten tutunuz, gevek olmaya, tembellie hatta vurdumduymazla varan davranlar sergileriz. Evet, tpk hzla döndürülen mealenin kesintisiz bir ate çemberi oluturduu yanlgsna dümemiz gibi hayat da zorluklardan, skntlardan ibaretmi gibi durur zihin dünyamzda. Bizim bu algmz Kur’an- Kerim: “Ey insan! üphesiz sen Rabbine kavuuncaya kadar didinip duracaksn ve sonunda didinmenin karlna ulaacaksn.” (nikak, 84/6.) ayeti ile resmeder. Ama büyük resmi, gerçek görüntüyü yaznn banda mealini verdiimiz ayetler (nirah, 94/5-6.) ortaya koyuyor: “üphesiz güçlükle beraber bir kolaylk vardr. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylk vardr.” Zorluklar ve kolaylklar birbirini takip eder hayat yolunda.

Yoku yukar çkarken zorlanmamz, bütün zorluklar “yoku” benzetmesiyle ifadeye yöneltmi bizi. nsan olarak yokua, hele hele sarp yokua yönelmekten holanmayz. (Beled, 90/11.) Ama gerçek u ki inili çkl bir hayat yolunda ilerlemek zorundayz. Hayatn bu deimez kural, insan ruhuna da uygundur. Kesintisiz zorluklar zincirinin yaanaca hayat kadar her eyin “yolunda” gittii “kolay” bir hayat da insan yldrr; hem ruhunu, hem bedenini tüketir. Çözülmez, almaz zannedilen ypratc zorluklar karsnda insann en büyük silah ayetlerde vurgulanan “zorluun ardndan bir kolayln mutlaka gelecei” ümit ve beklentisidir. Sabr yönelii kiiye enerji yükleyen ruhi bir kaynak olarak burada ortaya çkar.

Zorluklar amak yolunda sarf ettiimiz hayatmz zaman denilen süreç içinde akp gidiyor. Zaman ile onsuz olamayacamz derecede güçlü bir iliki içindeyiz. Bu ilikiyi anlatmak için “nsan: zamanl, zamanda, zamanla” tespitini yapyor Mermi Uygur ve bir adm daha atarak “nsann öbür ad: Zaman” deyiveriyor. “Vakit öldürmek, intihar etmek demektir.” (Stendhall) sözünün tam da yeri buras. Zaman kavramnn göreceliini ortaya atan izafiyet teorisini göz önünde tutarak Aristo mantna bavuracak olursak bu yaklam bizi u sonuca götürür: nsan zamandr, zaman izafidir, insan da izafidir. Garip bir sonuca ulatk sanki.

Bu mantk gerçekten doru mu ki? Biraz da ironi içeren bir ifade ile söylemem ho görülürse cevapveriyorum: Doru. nsan olmann gerektirdii temel ilkelerden yoksun bir hayat süren akll varlk olsa olsa izafi (sana göre, bana göre, ona göre ve eklen) insan olur. Mesela kendisine ömür ad altnda verilen hazinenin deerini bilmeyen, onu bombo oyalanmalarla bo bir zaman olarak geçiren kii insan denince akla gelen muazzez varl ne kadar temsil edebilir?

Teknolojinin gelimesi bir yandan bo zaman problemine sebep olurken, bir kesim insan için isizlik anlamna geliyor. Birinci durum, iini makineye gördüren insanlar için, ikincisi ise makinenin devre d brakt insanlar için geçerli. Ancak biz günlük zorunlu faaliyetler dnda kalan zamanlardan söz ettiimiz için isizlik hâli konumuzun dnda kalyor.

Gerçekte bo zaman diye bir ey yoktur; hakk gasp edilen, iyi deerlendirilmeyen zaman vardr. Gündelik dilde kullanlan bo zaman ifadesi konuya yüzeysel yaklaan, mecazi ve “pratik” bir söylemi yanstr. Fizik dünyas boluk kabul etmedii gibi zaman denilen ey de bo olmaz. nsan varsa zaman mutlaka ona ait bedensel ya da zihinsel birtakm eylemlerle yüklüdür.

Önemli olan bu bilince sahip olup süreci iyi yönetmektir. Gün sonunda iten yorgun argn dönen kimse dinlenirken bo vakit mi geçirmi oluyor? Zihnini günün yorgunluundan kurtarmak için gözlerini yumup mutlu anlarn düünen insana “bo duruyor” diyebilir miyiz? Zihni arndrma gayreti de bir itir hem de önemli bir itir. yapyor olmak için illa da fiili eylem art deildir. nsanlk için en yararl ilerin arkasnda düünce mimarlar yer alr. “Bo vakit, felsefenin anasdr.” (Thomas Hobbes) sözü, bo vakit diye bir eyin varlna deil aksine bu yöndeki algnn yanllna dikkat çekiyor. Düünce yeteneimizin felsefe adn verdiimiz ürünün ortaya çkt vakit nasl bo olur. Mahiyeti ve görüntüsü ne olursa olsun yarara dönütürülebilen vakit, içinde bedensel bir eylem barndrmasa da bo vakit deildir. Bu bak açs ile tekrar vurgulayabiliriz ki bo vakit diye bir ey yoktur; insann “hem kendisi, hem de bakalar için bütün zorunluluklardan ve balantlardan kurtulduu ve kendi isteiyle seçecei bir faaliyetle” deerlendirecei zaman vardr. “Bo vakitlerin deerlendirildii” etkinliklerden ilk anda akla geliverenleri bir kenarda tutarak diyelim ki: nsan “hiçbir ey yapmazken” de pek çok i yapabilir: Düünebilir, hatrlayabilir, planlayabilir, hayal kurabilir, zikredebilir. slami söylemde kalbin amelleri diye ifade edilen deruni eylemler, Kur’an’n çizdii kul portresi için bo vakit diye bir ey brakmaz.

Hangi hâlde olursak olalm, mutlaka bir i, hâl ve olu üzereyiz. Önemli olan bu i, hâl ve oluu verimli klmaktr. Verimli klnamayan hayat parçalar yine de bo deildir, giderken eteinde sizin ömür sermayenizden bir eylerle gitmitir.

Bo vakit kavram insan söylemine planszln, hayat düzenleme irade ve yeteneinin armaandr. Gerçekte, hareket hâlinde olsun, sükûn hâlinde olsun, hayatmz eylemlerle doludur. Çounlukla bilincinde olmadmz için i saymadmz eylemlerdir bunlar. “Bir ii bitirince dierine koyul.” (nirah, 94/7.) emri bu konuda bilinçli olmaya çarr, ama yine de muhataplarca garip tavrlar sergilenir: “Zaman öldürülür, bir hayvan m ki? Zaman harcanr, bir mal m ki? Zaman doldurulur, bir torba m ki?” (Nermi Uygur, Yaama Felsefesi, [Denemeler, 4. Bask, Kabalc, stanbul 1993] s. 171.) Çalma vakitleri gibi “bo vakit”leri de “çalmak, görülebilir klnm aktr” (Halil Cibran, “Ermi”, [Türkçesi: lyas Aslan, 4. Bask, Kaknüs, stanbul 2007] s. 47.) anlay ile yaamak gerekiyor. “Aylak olmak mevsimlere bigâne dümek ve sonsuzlua doru hametle ve vakur bir tevazuyla seyreden hayat kafilesinin dnda kalmaktr.” (Cibran, s. 43.) Hayatn dolu dolu yaanmas, bize tahsis edilen zaman dilimini bir eylerle doldurmak deil, insan ve insanlk için ie yarayacak ilerle doldurabilmektir.

slami söylemin “salih amel” (yararl i) diye önce çkard eylem türü budur. “Onlarki, ayakta iken, otururken, yanlar üzerinde iken–her durumda- Allah’ anarlar ve göklerin ve yerin yaratl hakknda derin ve verimli düünce eylemi sergilerler.” ayetinin izinde durarak söyleyelim: Mümin için bo vakit diye bir ey varsa o da Allah’n honutluuna aykr eylemlerin sergilendii vakittir.

TV, internet ve benzeri çada imkânlarn iki taraf keskin bçak gibi çok dikkatle kullanlmas gerekiyor. Zaman deerlendirmek için bavurulacak herhangi bir araç tam aksine gizli zehirlenme misali, hayat sermayenizden önemli bir miktar hem de bir “oturumda” alp götürüverir. Konunun en ciddi yönü ise, yaanan bu hayati israfn farknda olunmamasdr. Kur’an’n, ilahi hakikatlerden habersiz olmak anlamnda kullanlan gaflet kavram, gerçekte verimsiz ve getiriden uzak bir hayat sürecini de kapsam alan içine alr.

Gaflet karanl içinde ölüm, duvara toslamaktr.air, “Gafil gezme akn, bir gün ölürsün.” diye bunu hatrlatyor.  

Doç. Dr. Halil ALTUNTA / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 2761 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

'Gnlden katksz ballar' olarak, O'na ynelin ve O'ndan korkup-saknn, dosdoru namaz kln ve mriklerden olmayn.


( Rum Suresi - 31)

Bir Hadis

Ebd-Derd radyallahu anhden rivayet edildiine gre
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu:

Kyamet gnnde mmin kulun terazisinde gzel ahlktan daha ar bir ey bulunmaz. Allah Tel irkin hareketler yapan, irkin szler syleyen kimseyi sevmez

Tirmiz, Birr 61

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim Ey mlkn gerek sahibi olan Allahm! Mlk dilediine verirsin, dilediinden ekip alrsn. Dilediini yceltirsin, dilediini de alaltrsn. Her trl iyilik senin elindedir. Hi kuku yok sen her eye kdirsin.

(l-i mrn, 3/36)

Hikmetli Sz

Bir zorlukla karlatnda sabret. nk hibir glk yoktur ki arkasndan kolaylk gelmesin. Aziz ve Celil olan Allah size ahireti kazanmanz iin dnyay vermitir. Dnya fani ahiret ise bakidir. Fani olan dnya sizi martp da baki olan ahiretten alkoymasn. Fani olana baki olan tercih ediniz. Dnya yok olup gidicidir. Sonunda varlacak yer Allah'n huzurudur.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com