Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1708
Toplam 15387621
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu:

Sabah Namaz

Cndeb el-Kasriden nakledildiine gre, Rasulllah (s.a.s.) yle buyurmutur:
Her kim sabah namazn klarsa o kimse Allahn korumas altndadr. (Mslim, Mesacid, 262.)
21/03/2014

Allah ile kulu arasndaki iletiimin ve ban en somut göstergesidir namaz. nananlara belirli vakitlerde farz klnan bu ibadet, (Nisa, 4/103.) Rasulüllah’a ve ümmetine Miraç Gecesi’nin armaandr. Onu vaktinde ve hakkn vererek klanlarn cennetle müjdelendikleri (Ebu Davud, Salat, 9.) esiz bir kulluk görevidir. “Namazlarn muhafaza etmek” (Müminun, 23/9.) ve “namazlarna devam etmek” (Mearic, 70/23.) müminleri niteleyen övgüye deer hasletlerdendir. Bununla birlikte kendisini muhafaza edip devam ettirme bakmndan en çok zorlandmz ibadet, sabah namazdr. Yeni bir güne balarken insann sorumlu klnd bu ilk ve en önemli görev, türlü bahanelerle çou kez ihmal edilmektedir.

Hz. Peygamber öyle buyurur: “Her kim sabah namazn klarsa o kimse Allah’n korumas altndadr.” (Müslim, Mesacid, 262.) Buna göre Allah Teala, namazn ihlasla eda ettii sürece kulunu hem dünyada hem de ahirette karlksz brakmayacann güvencesini vermektedir. Kul namazn terketmedii takdirde Allah ile aralarndaki ahde hiçbir zarar gelmeyecektir. Sabah namazna hasredilen bu güvence, onun dier namazlara kyasla daha külfetli oluundan kaynaklanr.

Henüz gün aydnlanmamken, çou kimse scak yatanda rahatça uyurken Rabbinden gelen davete icabet etmek kolay deildir, ar gelir insann nefsine. Minarelerden yükselen “es-Salatü hayrun mine’n-nevm (Namaz, uykudan hayrldr.)” nidasn iitse de kulaklar, en tatl yerinde uykusundan vazgeçmekte zorlanr insan. Balangçta “Be dakika daha uyusam ne çkar.” diyerek yapt küçük ertelemeler tekrarlanp alkanlk hâline gelince, uykuya yenik düen göz kapaklar çou zaman günein klaryla birlikte açlr. O anda Rabbine verdii sözü tutamamann pimanl içini yaksa da zaman geri çevirmek mümkün deildir artk.

Kimi zaman günlük hayatn megaleleri yüzünden yorgun dümekten, kimi zaman televizyon karsnda boa harcanan saatler sonrasnda geç yatmaktan, kimi zaman da sabah namaznn önemini hakkyla idrak edememekten kaynaklanan bu gaflet hâlini her insan yaayabilir. Böyle zamanlarda üzerimize düen, bu durumu kanksayarak türlü bahanelerle sabah namazn klmamay alkanlk hâline getirmek yerine, Rabbimize kar sorumluluumuzu yerine getirememenin üzüntüsünü ve pimanln yürekten hissederek daha sonraki günlerde de ayn hataya dümemek için gayret sarf etmek olmaldr. Zira münafklara en ar gelen iki namazdan biri olan sabah namaz, (Buhari, Ezan, 34; Müslim, Mesacid, 252.) Allah’a imanmz ve O’na duyduumuz samimiyeti ispat etmemiz bakmndan da büyük önem arz etmektedir. Kald ki Sevgili Peygamberimiz genel anlamda namaz terk etmenin, küfürle iman birbirinden ayran ince çizgiye tekabül ettiine dikkat çekmektedir. (Tirmizi, man, 9.)

Uykunun en tatl anndan feragat etmeyi gerektiren sabah namaz, Allah katnda ve Rasulü’nün nezdinde bir o kadar paha biçilmez deere sahiptir. Günein zevalinden gecenin karanlna kadar belli vakitlerde namaz klmay emreden Yüce Allah, “Bir de sabah namazn kl. Çünkü sabah namaz ahitlidir.” (sra, 17/78.) buyurarak sabah namaznn önemine ayrca iaret eder. Rasulüllah ise serinlik vakti klnan iki namazdan biri olarak niteledii sabah namazn klan kimseyi cennetle müjdeler. (Buhari, Mevakit, 26.) Sabah namaz onun nezdinde öylesine kymetlidir ki, farzndan önce klnan iki rekâtlk sünnete bile ayr bir deer atfeder. Nitekim o, bu iki rekât sünnetin dünyadan ve dünyadaki her eyden daha hayrl olduunu ifade etmitir. (Müslim, Müsafirin, 96.) Sabah namaznn vaktinde eda edilememesi hâlinde ise sünnetiyle birlikte kaza edilmesini tavsiye etmitir. (Ebu Davud, Salat, 11.)

Sabah namazn klarak Allah’a olan borcunu ödemi ve O’nun güvencesini hak etmi olmann verdii huzurla güne balamann ayr bir önemi vardr Müslüman’n hayatnda. O vakitte Rabbinin huzuruna varan kimseye gece ve gündüz melekleri birlikte ahitlik eder. (Müslim, Mesacid, 246.) Bununla birlikte sabah namaz, ölümün kardei olan uykudan sonsuz kudreti sayesinde uyanp sabaha erimemizi salayan Yüce Allah’a (Tirmizi, Deavat, 13.) günün ilk ükrünü eda etmenin en güzel ve en anlaml eklidir. Allah Rasulü benzer ekilde daha farknda olmadklar birçok faziletini bilmeleri hâlinde, insanlarn sabah namazna gitmek için ne kadar çaba göstereceklerini öyle beyan eder: “Eer (insanlar) yats ve sabah namaz larndaki fazileti bilselerdi, sürünerek de olsa o ikisini cemaatle klmaya gelirlerdi.” (Buhari, Ezan, 9;Müslim, Salat, 129.) Günün en bereketli anndan ve Rabbimizin korumasndan mahrum kalmamak adna sabah namaz müminlere sunulan en güzel frsattr. Geçerli ya da geçersiz çeitli mazeretlerle dier farz namazlara oranla daha çok ihmal edilmekle birlikte sabah namazna kalkma alkanln edinmek için gayret göstermek her Müslüman’n kulluk görevidir. Nitekim namaza kalktklarnda üengeç davranan ve ibadetlerine riya kartran münafklardan (Nisa, 4/142.) müminleri ayrt eden en önemli iki namazdan biri sabah namazdr. Rabbimize olan samimiyetimizi ispat noktasnda mihenk ta olan böyle bir ibadeti vaktinde ve hakkn vererek eda edebildiimiz takdirde nihayetinde Allah’n rzas, korumas ve cennetini hak etmek zor olmayacaktr.

 

Bu yaz 3581 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Bu, elbette, onlarn Allah'a ve Reslne kar kmalar dolaysyladr. Kim Allah'a ve Reslne kar karsa (isyan ederse), muhakkak ki Allah'n cezs iddetli olandr.

( Enfl sresi - 13)

Bir Hadis

"Allahm;Kalbimi nurlu kl,lisanm nurlu kl,bakm nurlu kl,iitmemi nurlu kl.."

C.Sair-1513)

Bir Dua

Peygamberimiz (s.a.s.) yle buyurmutur

Gzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden drmediimiz, vazgeemediimiz tm vglerle sana oka hamdediyoruz ey Rabbimiz!

(Buhr, Etme, 54)

Hikmetli Sz

Ne irfandr veren ahlaka ykseklik ne vicdandr.

Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandr.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com