Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9520
Toplam 15599216
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Deerini Bilemediimiz ki

Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

bn Abbasn (r.a.) naklettiine gre, Hz. Peygamber (s.a.s.) yle buyurmutur: ki nimet vardr ki insanlarn ou (onlar deerlendirme hususunda) aldanmtr: Salk ve bo zaman. (Buhari, Rikak, 1.)
10/02/2014

Kur’an- Kerim’deki pek çok ayetiyle bizlere lütfettii saysz nimetlerine iaret eden Rabbimiz, bir yandan bunlarn farknda olarak kendisine ükretmemizi isterken bir yandan da bu nimetlerin göz alclna kaplmamamz için bizi uyarr: “Ey insanlar! üphesiz Allah’n vaadi gerçektir. Sakn dünya hayat sizi aldatmasn.” Ömrümüzün geçiciliini ve tüm nimetlerden hesaba çekileceimiz bir günün geleceini hatrlatrken bunu unutturmaya çalan dümanlarmza kar da teyakkuzda olmamz ister: “Sakn çok aldatc (eytan), Allah hakknda sizi aldatmasn.” (Fatr, 35/5.) Mal mülk, makam mevki, an öhret ve saltanat gibi geçici dünya zevklerine aldanan kimselerin hem dünyadaki hem de ahiretteki ackl durumlarndan örnekler vererek ayn hatalara dümememiz için sk sk öütlerde bulunur. Zira aldananlarn aldandklarn anlayacaklar ve aldanmlklarn ortaya konaca gün (yevmü’t-teabün) olan kyamet günü kiinin anne babasna bile faydas olmayaca gibi onlarn da kendisine bir yarar dokunmayacaktr. (Lokman, 31/33.)

Dünya hayatnda rehberimiz olan Rasulüllah Efendimiz dünyada aldandmz, kymetini idrak etmekte zorlandmz pek çok nimetten özellikle ikisine dikkatimizi çekiyor: Salk ve bo zaman. Dünyevi yaantmz sürdürebilmek için hayati nitelik tayan bu iki nimet ayn zamanda ahiret hayatmz imar edebilmek için de vazgeçilmezdir. Zira Rabbimize iman edebilmemiz için öncelikle akl salmzn yerinde olmas gerekirken O’nun emirlerini yerine getirip yasaklarndan kaçnmak da yine fiziksel ve ruhsal bakmdan shhat ve afiyet içinde olmamza baldr ve bütün bunlar ancak, bizlere dünyadayken bahedilen zaman dilimi içerisinde yapldnda anlamldr.

Salk, önemine her ortamda çeitli vesilelerle atf yaplan buna ramen en çok ihmal edilen nimetlerin banda gelir. Her gün amansz hastalklara yakalanan milyonlarca insann varlndan habersiz olmadmz gibi bir o kadar insann ömrünün sonlandn da müahade ederiz. Bu kiilerin çok yaknmzdaki insanlar olmas bizi bir müddet kendimize çeki düzen verip salmza dikkat etmeye itse de bu bilinci devaml canl tutmak kolay deildir. Hüsnüzannmz galip gelir çounlukla, bu hastalklarn bize hiç uramayacan düünür, ne kadar yalansak da ölümün hep çok uzaklarda olduuna inandrrz kendimizi. Dünyada rahat ve huzurlu bir ömür sürme telayla çalp didinirken, ailemizin gelecei için ter döküp yorulurken ihmal ederiz salmz; bazen de sadece pervaszca günlük zevklerimizi tatmin etmek için zarara uratrz bu en kymetli hazineyi. Hâlbuki salmz ihmal ederek sahip olduumuz hiçbir güzellik bize onun tattrdklarn yaatamaz. Yllarca salmz kaybetme pahasna elde ettiimiz serveti salmz düzeltmek için bir çrpda harcayabilir, mutlu bir gelecek kurmay dülediimiz çocuklarmz kendilerini her eyden daha mutlu edecek salkl anne babalardan mahrum edebiliriz.

Dünya ve ahiret saadetimiz için salmza dikkat etmemiz oldukça mühimdir. Hz. Peygamber’in salkl ve dengeli beslenmekten (Tirmizi, Zühd, 47.) spora (Beyhaki, uabü’l-iman, VI, 401.), az ve di temizliinden (Ebu Davud, Taharet, 25.) beden bakmna (Müslim, Cum’a, 9.), yiyecek ve içecek kaplarnn temizliinden (Müslim, Eribe, 93.) çevre temizliine (Tirmizi, Edeb, 41.) kadar hayatmzn her ann kuatan sal korumaya yönelik tavsiyeleri, mümin olarak bizlerin salmz koruma konusunda ne kadar hassas davranmamz gerektiini gösterir. Zira insann, ftrat gerei vücut bakmna dikkat etmesi gerektiini bildiren (Buhari, Libas,63.) Rasulüllah, “Her yedi günde bir ykanmak, Yüce Allah’n Müslüman üzerindeki hakkdr.” (Müslim, Cum’a, 9.) diyerek vücut temizliinin kiisel tercihlerin ötesinde dinî bir yükümlülük olduuna dikkatleri çekmektedir. Ayrca, gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçirerek bitap düen Abdullah b. Amr’a “Böyle yapma. Oruç tut fakat iftarn da yap. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakk var, gözünün sende hakk var…”(Buhari, Savm, 54.) diyen Efendimiz, insann hangi niyetle olursa olsun bedenine kar olan görevlerini ihmal etmemesi gerektiini vurgulamtr. Çünkü bedenimiz, Rabbimizin bizi, ahrette onu nasl kullandmzdan sorumlu tutaca bir emanetidir.

Deerini bilemediimiz dier bir nimet “zaman”dr. Rabbimiz bizleri “hangimizin daha güzel amel yapacan snamak için” belirli bir süreliine dünyaya göndermitir. (Mülk, 67/2.) Ne var ki dünyann çekicilii unutkanl mzla birleerek bu kaçnlmaz sonu düünmemize mani olur çou zaman. Ne kadar ömrümüzün olduunu bilmeden “erteleme” alkanlna brakrz bütün ilerimizi; kendimize, ailemize, topluma ve hatta Rabbimize kar olan sorumluluklarmz. Daha da ileri giderek dinimizin gereklerini örenmeyi, yaam rehberimiz olan Kur’an’ okumay, Rasulüllah’ tanmay bile erteleriz bazen. Bu hâlimizi bilen Allah Teala dünya hayatnn geçiciliini bizlere tekrar tekrar hatrlatm, dünyann kendisinin de bir sonu olduunu vurgulam ve “zaman”n (asr) üzerine yemin ederek (Asr, 103/1.) onun ne kadar deerli olduunu anlatmtr. nsana sunulan yegâne zaman dilimi olan ömrü iyi deerlendiremeyen kullar cehenneme atldklarnda dünya hayatna tekrar dönüp salih ameller ilemek isteyecek, ancak u cevapla karlanacaklardr: “Sizi, düünüp öüt alacak kimsenin düünüp öüt alabilecei kadar yaatmadk m? Size uyarc da gelmiti...” (Fatr, 35/37.) O hâlde mümin olarak bize düen bize lütfedilen zaman nimetini en güzel ekilde kullanarak ömrümüzü Rabbimizin rzasn kazanacak fiillerle doldurmak ve asla boa harcamamaktr. Mümini “bo ve gereksiz eylerden yüz çeviren kii” olarak tanmlayan (Müminun, 23/3.) Rabbimizin “Bir ii bitirince hemen bir bakasna koyul.” Emri (nirah, 94/7.) dorultusunda her anmz iyi deerlendirmektir. Yalnzca iyi ve kötü amellerimizin deil, dier nimetlerle birlikte bize bahedilen “zaman” nasl kullandmzn da hesabn vermekle yükümlü olduumuzu unutmamalyz.

Ömrümüze yeni bir sayfa eklediimiz bugünlerde geriye dönüp deerlendirme yapmal, her eyden önce salmz ve zamanmz nasl kullandmz gözden geçirmeli ve hatalarmz varsa bunlarn telafisini yapmak için hâlâ zamanmz olduuna sevinip ükretmeli ve bundan sonra sahip olduumuz bu iki esiz nimeti daha özenli kullanmann yollarn aramalyz.

 

Bu yaz 3379 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

yetlerimizi geersiz klmak iin aba gsterenler var ya, ite onlar cehennemliklerdir.( Hacc Suresi - 51)

Bir Hadis

Hz. Enes (radyallahu anh) anlatyor:

Hz. Peygamber (aleyhissaltu vesselm) buyurdu ki:

Her eyin bir kalbi vardr. Kurnn kalbi de Y-Sndir. Kim bu sureyi okursa, Cenab- Hakk, bu okumas sebebiyle kendisine, Kurn- Kerimi -Y-Sn hari- on kere okumu sevab verir.

[Tirmiz, Sevbu'l-Kur'n 7, (2889)]

Bir Dua

Allahm seni zikretmek, sana kretmek, sana gzelce ibadet etmekte bize yardm et.


(bn Hanbel, II, 299)

Hikmetli Sz

Szlerin amellerinden sayldn bilen kimse, az konuur ve ancak kendisini ilgilendiren eyleri syler.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com