Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 790
Toplam 15061251
En Fazla 20355
Ortalama 2597
ye Says 1174
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

VCDANIMIZIN
"Selfie"SN
ÇEKEBLR MYZ ?

Son yllarda dnya genelinde olduu gibi lkemizde de bilhassa genler arasnda selfie ekmek deta moda oldu. Yzmzn selfesini ekmeye bu kadar rabet ederken vicdanmzn selfesini ekmeyi hi dnyor muyuz veya bu konuda dnmeye zaman ayrabiliyor muyuz?
22/09/2016

“Vicdan” kelimesi Arapça kökenli bir isim olup, Türkçemizde de kullanlr. “Kiiyi kendi davranlar hakknda bir yargda bulunmaya iten, kiinin kendi ahlâk deerleri üzerine dolaysz ve kendiliinden yarglama yapmasn salayan güç” eklinde tarif edilir. Böylelikle vicdan insanda iyiyi kötüyü ayrt eden, iyilikten huzur, kötülükten azap duymasna yol açan, davranlar hakknda âdil bir yargya iten duygudur. (Kubbealt Lugat, s. 3324.)

Lafz olarak Kur’an’da geçmemekle birlikte mahiyeti itibariyle vicdann tesirini de içine alan geni bir anlama sahip olan, nefs ve türevlerinden bahseden pek çok ayet-i kerime vardr. Bu ayetler, Kur’an’da eytan ve türevlerinden daha çok geçmektedir. Yine Kur’an’da çok sayda geçen “kalp” kelimesi de baz ayetlerde vicdan anlamndadr. Özellikle ems suresi 91/7-10. Ayetlerde geçen “nefs” kelimesi vicdan anlamn çartrmaktadr.

Hadislerde ise vicdan kavram daha ziyade kalp kelimesi ile ele alnr. Ksacas din dilinde kalp, bütün duygularn merkezidir. Zira kullarn kalplere sekinet, itminan, sebat ve huzur veren Allah olduu gibi (Bakara, 2/260.), kalplere hidayet ve merhamet baheden, insanlar efkatli, merhametli ve vicdanl klan da yine O’dur. (Âl-i mran, 3/103.)

Bu bilgiler altnda Yüce Allah tarafndan günahlardan saknmak suretiyle insanlarn kalbini/ nefsini/vicdann kirletmemesi istenmekte; ayet günah kiriyle kirletilmi ise tövbe ile günahlardan arndrlmas hatrlatlmaktadr. Zira kalbiselim sahibi olan insan ayn zamanda ehlivicdandr. Bu balamda Balzac’n söyledii gibi “Vicdanmz yanlmaz bir yargçtr, biz onu öldürmedikçe.” Peki, bizim vicdanmz ne durumda? Her yaptmzdan sorumlu olacamz bilinciyle hareket etmesi gereken Müslümanlar olarak…

Her eyin paylald, her ann görüntüsünün kaydedilmeye çalld günümüzde teknolojinin yaygnlamasyla insanlarn arkadalaryla yahut hayranlk duyduu kimselerle birlikte, güzel manzaralarda hatra fotoraf çekmesi veya çektirmesi gayet normaldir. Ancak meslei muhabir olanlar hariç tutmak suretiyle düünelim; günlük hayatmzda trafkte, yolda, sokakta karlatmz insanlarn yardma muhtaç olduu zamanlarda çekilen fotoraflar “selfe”leri nasl anlamak lazm? Örnein trafik kazasna ahit olduumuzda kaza geçirenlere yardmc olmak, güvenlik güçleri ile ilk yardm ekiplerine telefon etmek, ekipler gelinceye kadar bilhassa eitimi ve deneyimi olanlarn ilk yardm kurallarna göre kazazedelere yardmc olmas gerekirken; baz insanlarn olay mahallinden kaçmasn, durup sadece seyretmesini nasl anlayabiliriz? Üstelik yüce kitabmz bize “Her kim bir insan (hayatn kurtararak) yaatrsa, sanki bütün insanlar yaatmtr.” (Maide, 5/32.) derken. Vicdanmz nasl temiz tutabiliriz? Sorusu da can alc bir baka konu olarak çkyor karmza.

Vicdanmzn selim olabilmesi, temiz kalabilmesi, doutan gelen özelliklerini koruyabilmesi için günahlar ile kirlenmemesi gerekir. Bu açdan vicdani konularn ferdi, ailevi ve toplumsal boyutlar bulunmaktadr. Çünkü hata ve günahlar bazen kendimize, ailemize ve içinde yaadmz topluma ve hatta insanla kar ilenebilmektedir. Vicdanmzn güçlenebilmesi için, aile içi iletiim yollarn açk tutmak, bask, korkutma, küçümseme ve azarlamadan kaçnmak; gençlerimizin kendilerini ihmal edilmi hissetmemeleri için onlara hogörü ile yaklamak uygulayacamz birkaç yoldan bazlardr. Dier yandan vicdan sahibi olmak, yüce dinimiz slam’n komusu aç iken tok yatmamak ilkesi ile kendisi için istediini Müslüman kardei için de istemek, menfaati için deil mümin kardeini Allah için sevip Allah için buz edebilmektir. Vicdanmz cüzdanmzn etkisinde kalmadnda, miras paylamnda kz kardeinin payn verirken er’i hukuka göre davranan bir müminin hanm ile kaynbiraderi miras paylarken de ayn hassasiyeti gösterebilmesidir. Kamu mal olan toplu tama araçlarnn korunup kirletilmedii, devlet dairelerinde elektrik, su ve stma imkânlarnn israf edilmedii, kamu bütçesinden yaplan harcamalarda israfa düülmedii ksacas Hz. Ömer’in mum kullanma konusunda riayet ettii ilkelere bizim de o kadar duyarl olduumuz zaman vicdan sahibi bir insan oluruz.

Laf ile mangalda kül brakmayp icraatlarmz farkl olursa, samimi olmayan bir tarzda hayatmza devam ederek “m” gibi davranr veya rol yaparsak; trafkte kul hakkna riayet etmez, snavlarda kopya çekersek, ilim ve fikir eserlerinde korsana rabet edip emek hrszlna göz yumarsak vicdanmz kirlenir. Günah kiriyle kirlenen vicdanlar ise istifar olmadan hiçbir temizleyici temizleyemez.

Öyleyse kendimize çeki düzen vermeli, vicdanmz kirletecek davranlardan kendimizi, ailemizi ve çocuklarmz korumalyz. Ailemizde ve toplumumuzda karlatmz problemlerimize sorun odakl deil, çözüm odakl yaklamal suçlu aramak yerine sorumluluk almaya çalmalyz ki vicdanlarmz temiz kalsn.

Dr. Hamdi TEKEL

 

Bu yaz 2864 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

21 Sa'bn 1445 |  02.03.2024

Bir Ayet

"phesiz ki sen doru yola, Allahn yoluna gtryorsun. Gklerde ve yerde bulunanlarn sahibi olan Allah'n yoluna gtryorsun. yi bilin ki btn iler sonunda yalnz Allah'a dnecektir."

( r sresi - 52)

Bir Hadis

Allah Resl bir duasnda Rabbine yle yalvarr: Allahm! Gnahm, bilgisizliimden tr yaptklarm, haddimi aarak ilediklerimi ve benden daha iyi bildiin btn kusurlarm bala! Allahm! Ciddi ve aka yollu yaptklarm, yanllkla ve bilerek ilediim gnahlarm affeyle!..

(Mslim, Zikr, 70).

Bir Dua

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Ey Allahm! Ey Rabbimiz! Bize dnyada iyilik, gzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, gzellik ve nimet ver ve bizi ate azabndan koru.

(Buhr, Deavt, 55)

Hikmetli Sz

Hayrda ve hak edene harcamada israf olmad gibi, israfta da hayr yoktur.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com