Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 973
Toplam 15225549
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

Orulunun iki sevinci vardr. Biri iftar ettii zaman, dieri de Rabbine kavutuu zamandr.
30/06/2014

Ramazan ay birçok güzellii içinde barndran bir aydr. slam’n be temel esasndan biri olan oruç ibadeti bu ayda tutulur (Bakara, 2/185.),

insanlk âleminin yegâne rehberi olan Kur’an bu ayda indirilmeye balamtr. (Bakara, 2/185.)

Bin aydan daha hayrl olan Kadir Gecesi bu ay içersindedir. (Kadir, 87/1-5; Duhan, 44/1-3.)

Ramazan, rzklarn bereketlendii bir aydr.Bu ayda ilenen bir hayr dier aylarda ilenen farz bir ibadeti; bu ayda bir farz görevi yapan ise dier aylarda yetmi farz ifa eden kimse gibi sevap kazanr. (Münziri, II, 94–95.)

Ramazan, sosyal yardmlama ve dayanma aydr. Bu ay sabr aydr, sabr ise hesapszderecede sevap vaat edilen (Zümer, 39/10.) bir ibadettir.

Ramazan, evveli rahmet, ortas mafiret ve sonu cehennem ateinden kurtulma, (Münzirî, II, 94–95.) af ve mafiret aydr. (Buhari, Syam, 6; Müslim, Taharet, 17.)

Ramazan; dua, niyaz, ibadet ve sabr ile ira delerimizin eitildii, nefislerimizin terbiye edildii; tövbe ile günahlardan arnld, amel defterinin sevapla doldurulduu, ahlakn güzelletirildii ve Allah’n rzasnn kazanld bir aydr. Çünkü kul, ehevi duygular, yeme ve içmesi, söz, eylem ve davranlar, aile fertleri, komular, akrabalar, varsa içileri, maiyetinde çalanlar ve dier insanlarla ilikilerinde Allah için kendisini disipline etmekte, hayra, iyilie ve güzellie yönelmektedir. “Âdemolunun her ameline on katdan yedi yüz katna kadar sevap verilir.” açklamasn yapan Peygamberimiz (s.a.s.), Yüce Allah’n öyle buyurduunu bildirmitir: “Oruç hariç, çünkü oruç benim içindir, onun mükâfatn da ben vereceim, oruç tutan kimse yemesini, içmesini ve ehvetini benim için terk etmektedir. Oruçlunun iki sevinci vardr. Biri iftar ettii zaman, dieri de Rabbine kavutuu zamandr. Oruçlunun az kokusu Allah katnda misk kokusundan daha güzeldir.” (Müslim, Syam, 164.)

Müslümann ramazan aynn bu güzellikle rinden, nimetlerinden, feyiz ve bereketinden yararlanabilmesi için imannn kâmil, niye tinin samimi, amellerinin salih; söz, eylem ve davranlarnn sünnete uygun, ahlaknn Kur’an ahlak, kazancnn, yedii ve içtiinin helal; i, görev ve ticaretinde dürüst olmas; hilesi ve sahtekârlnn bulunmamas ve ihlasl olmas gerekir.

Kazanc haram, yedii içtii haram, ahlak ve davranlar kötü bir insann duas ve ibadetleri Allah katnda nasl kabul görür? u hadis-i erifte bu husus açkça ifade edilmek tedir: “Allah yolunda seferler yapm, üstü ba tozlanm bir adam, ellerini semaya kaldrarak, ‘Ya Rabbi’ ‘Ya Rabbi’ diye yalvaryor. Oysa yedii haram, içtii haram, giydii haramdr. Böyle birisinin duas nasl kabul olur?” (Müslim, Zekât, 19.) Onun için Yüce Rabbimiz Kur’an- Kerim’de srarla helal ve temiz olanlardan yenilip içilmesini emretmektedir: “Ey iman edenler! Eer Allah’a ibadet/kulluk ediyorsanz, size verdiimiz rzklarn iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a ükredin.” (Bakara, 2/172.) “Ey insanlar! Yeryüzündeki eylerin helal ve temiz olanlarndan yiyin.” (Bakara, 2/168; bk. Maide, 5/88; Nahl, 16/114; Taha, 20/81.)

Bir insan hem Kur’an okuyor, hem namaz klyor ve oruç tutuyor hem de kazancnda helal-haram ve kul hakk-kamu hakk gözetmiyor, haram gdalarla besleniyor, ei ve çocuklarna haram yediriyor, sofrasnda, ikramnda, iftarnda, zekât, sadaka ve infaknda haram bulunuyorsa böyle bir kimsenin ibadetleri Allah katnda nasl deer bulur, nasl kabul görür?

Bata oruç ibadeti olmak üzere namazmz, okuduumuz Kur’an, yaptmz dua ve niyazlar, hayr ve hasenat, zekât ve sadakalar eer Hadis-i erifler; oruç ibadetinin gayesinin insann edep ve ahlakn iyiletirmek, onu kötülük ve haramlardan, batl ve haram kazançlardan korumak olduunu açkça beyan etmektedir. bizi haram ve kötülüklerden korumuyorsa ibadetlerimiz amacna ulaamam demektir. Peygamberimiz (s.a.s.), bu hususu öyle dile getirmitir: “Kim yalan sözü ve yalan ile i yapmay brakmazsa Allah’n onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyac yoktur.” (Buhari, Savm, 8; Ebu Davud, Savm, 25.)

Böyle bir oruç ibadetinden istenilen sevap da elde edilemez. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.), “Nice oruç tutanlar vardr ki onlarn oruçtan nasipleri sadece aç (ve susuz) kalmalardr. Nice geceleri namaz klanlar vardr ki onlarn namazdan nasipleri sadece uykusuz kalmaktr.” (bn Mace, 21.) buyurmutur. Hadis-i erifler; oruç ibadetinin gayesinin insann edep ve ahlakn iyiletirmek, onu kötülük ve haramlardan, batl ve haram kazançlardan korumak olduunu açkça beyan etmektedir.

Bilmeliyiz ki ibadet sadece namaz ve oruç gibi belli görevleri yapmaktan ibaret deildir. Allah’n emir ve yasaklarna, helal ve haramlarna uymak da ibadettir. Söz gelimi “Ey iman edenler! Mallarnz aranzda batl yollarla yemeyin.” (Nisa, 4/29.) ayetinde ifade edilen “batl yollardan yemeyin” emrine uyan kimse, tpk “Ramazan ayna yetien oruç tutsun.” (Bakara, 2/185.) emrine uyan kimse gibi ibadet etmi olur. Çünkü her ikisi de Allah’n emridir. Üstelik namaz ve oruç gibi ibadet-i mersumelerin, Allah’n rzasn kazanmann yannda hrszlk, faiz, batl yollardan kazanç ve benzeri haramlardan kiiyi koruma amac vardr. (Bakara, 2/183; Ankebut, 29/45.) Bu itibarla hem oruç hem haram kazanç ve haram lokma bir arada bulunamaz.

Kumar, hrszlk, gasp, rüvet, faiz, yalan, yalanc ahitlik, hile, aldatma, fuhu ve benzeri her türlü din ve ahlak d yollarla elde edilen servet, batldr, gayrimerudur. Nisa suresinin 29. ayetinde meru olmayan kazanç yollar “batl” kelimesi ile ifade edilerek evrensel bir ilke ortaya konmutur. Çünkü haksz kazanç yollar, zamanla ve toplumlara göre deiebilmektedir.

Müteriye birinci kalite diye ikinci kalite mal vermek, yeni diye kullanlm mal vermek, eksik tartp ölçmek, mal fahi fiyatla satmak, hile ve desiselerle devlet maln zimmetine geçirmek, her türlü yolsuzluk; içi ve memurun görevini ihmal ve terk etmek suretiyle hak etmeden ald ücret, iverenin çalanlara hak ettii ücretlerini, devlete vergisini, fakire zekâtn vermeden ve kalitesiz mal üretip pahalya satarak elde ettii servet, kurum ve devletten ald krediyi geri vermeyen; tükettii suyun, elektriin ve doal gazn bedelini ödemeyen kimsenin kazanc gayrimerudur, haksz kazançtr, haramdr. Meru olmayan yollardan elde edilen kazanç ile gda maddelerini yemek de haramdr, ayn ekilde serveti içki, kumar, uyuturucu, fuhu ve benzeri gayrimeru ve haram yerlere harcamak ve mal-mülkü israf etmek de meru olmayan harcamadr, haramdr.

Batl yollarla servet edinmek ve onu gayrimeru yerlerde harcamak günah bir davrantr. Bu husus Bakara suresinin 188. ayetinde öyle ifade edilmektedir: “Aranzda mallarnz batl yollarla yemeyin. nsanlarn mallarndan bir ksmn bile bile günaha girerek yemek için onlar yönetme, hüküm ve karar verme konumunda olanlara (rüvet olarak) vermeyin.” Bilmeliyiz ki ibadet sadece namaz ve oruç gibi belli görevleri yapmaktanibaret deildir. Allah’n emir ve yasaklarna, helal ve haramlarna uymak da ibadettir.

 “Mal batl yolla yeme” tabiri; sadece yemeyi ve içmeyi deil her türlü harcama, faydalan ma ve tasarrufu da ifade eder. (Rab, s. 20.) Bir maln haram olmas, ya kendisinde bulunan bir illet ya da elde edilmesinde bulunan  gayrimeruluk sebebiyledir. Dolaysyla Nisa suresinin 29 ve Bakara suresinin 188. ayeti; domuz eti, akm kan, ölmü hayvan eti, çalnt mal, zehirli ve sala zararl gdalar; alkollü içecekler, kat ve sv uyuturucular ve sala zararl olan her türlü içeceklerin haramlna da iaret etmektedir. (Yazr, I, 677- 678, II, 1341-1343.)

Kur’an’da “batl”, “haram” ve “günah” yollarla servet edinme, serveti haram yollara harcama ve haram eylerin yenilmesinin yasaklanmasna karlk “iyi”, “temiz” ve “helal” eylerin yenilmesi emredilmektedir. Mal, mülkü, serveti ve paray haram yollardan kazanmak haram olduu gibi, haram yollara harcamak ve israf etmek de haramdr. Yüce Allah, “Yiyin, için fakat israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri sevmez.”(A’raf, 7/31.) buyurmaktadr.

Sonuç olarak; evveli rahmet, ortas mafiret, sonu cehennem azabndan kurtulu, bereket,irade eitimi, bilinçlenme, sosyal yardmlama ve dayanma, Kur’an, dua, zikir ve oruç ay olan ramazan aynda; haram kazançtan, haram lokmadan, israftan, kötü söz eylem ve davranlardan uzak durabilmek için azami gayreti göstermeliyiz, ramazan bilincine erebilmeli, hem oruçlu hem haramzade, hilekâr ve sahtekâr konumunda olmamalyz. Peygamberimizin u evrensel mesajn aklmzn bir köesinde tutmal ve hayatmzda etkin klmalyz: “Ey insanlar! Allah’a kar gelmekten saknn (takva sahibi olun), rzk güzel bir ekilde kazann, çünkü hiçbir kimse biraz gecikse bile rzkn tamamen almadkça ölmeyecektir. Allah’a kar gelmekten saknn, rzk güzel bir ekilde elde edin; helal olan aln, haram olan brakn.” (bn Mace, Ticaret, 2.)

 

Bu yaz 2938 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: "Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yzlerinizi (O'na) dorultun. Dini Allah'a has klarak O'na ibadet edin. Sizi balangta yaratt gibi (yine O'na) dneceksiniz."( Araf Sresi - 29)

Bir Hadis

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Sizden biri mescide girerken Neb (s.a.s.)ye salat ve selam getirsin, sonrada: Allahm -
meftah l eb v be rahme ti ke-Allahm bana rahmetinin kaplarn a desin.
Mescidden karken de: Allahmme inn esel ke min fadlike-Allahm senden,
senin ltuf ve keriminden istiyorum desin.

(Ebu Davud, Salat, 18)

Bir Dua

"Rabbim, gerekten onlardan bir kii ldrdm, beni ldrmelerinden korkuyorum."
"Ve kardeim Harun; dil bakmndan o benden daha dzgn konumaktadr, onu da benimle birlikte bir yardmc olarak gnder, beni dorulasn. nk onlarn beni yalanlamalarndan korkuyorum."

Hz. Musa'nn Duas (Kasas Suresi 33-34)

Hikmetli Sz

Allahm! Gnahlarm kar ve dolu suyu ile yka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi
kalbimi hatalardan arndr. (Buhr, Deavt, 39)

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com