Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 7747
Toplam 14742505
En Fazla 20355
Ortalama 2584
ye Says 1173
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

SANAL DÜNYA VE 

DEEN MAHREMYET

ada insan, sosyolojik evrilmenin kar konulamaz neticesi olan krsaln kent hayat ile orantsz bulumasyla, kendinden ncekilerden grp davran hline getirdii sahih toplumsal dinamikleri tarumar etmi ve kayda deer bir mahremiyet dnm yaamtr.
28/03/2017

Gerçek hayatn ruh tamayan yansmas me- sabesindeki sanal mec- ra, bugün zengin-fakir/genç-yal ayrt etmeksizin her- kesin evine ve cebine konuk olmaktadr. Kiinin ilk çocukluk evresinden, hayatnn son demine kadar beraberinde getirdii alg ve ihtiyaçlarnn yön verdii eilimler, kula çnlatlan bu yatl misafiri arlamann boyutlarn tayin etmitir. Buna göre, kuytu köelerde veya kaln duvarlar arasnda gerçek hayattan kaçamak yaparak balanlan sanal odalar, süreli tatminlerle kiiyi oyalamakta ve avutmaktadr. Az maliyetle, sermayesiz bir ekilde oturulduu yerden yürütülen bu megale; haberleme, bilgi edinme, hayat kolaylatrma gibi faydal alanlara kap aralamakla birlikte, genelde Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kiinin aldand iki nimetten biri olarak belirttii bo zamann (bkz. Buhari, Rikâk, 1; Tirmizi, Zühd, 1; bn Mace, Zühd, 15; Nesai, Rikâk, 56; Darimi, Rikâk, 2; Ahmet b. Hanbel, Müsned,  V, 277.) tescil edilmi en büyük dümandr.

çinde bulunduumuz enformasyon çandan onlarca yl öncesine giderek, o vakti yaayan insanlara bugünkü sözü edilen fotorafn gösterilme imkân olsa, bunun ancak hayal olabilecei eklindeki tepkiyi kestirmek çok da zor deildir. Dolaysyla, müterek akln hayali bir boyut olarak deerlendirdii bu ortama bakldnda, uyku hâlindeki rüya gerçeklii gibi, sabit bir mekândan birçok pencereye açlan harikulade manzaray görmek mümkündür. Bu açdan, bir yolcu otobüsü oförünün aslnda tad yolcular da gidecei yere götürdüü hâlde, sürü esnasnda bulunduu snrl mekândan dolay kendisini tek bana alglamas gibi, sanal yolculua çkan kii de birçok deiik kiilik profili ile mukabele ve muarefede bulunmasna ramen, içinde bulunduu fiziki sebeplerden ötürü kendisini yalnz ve savunmasz hisseder.

te, söz konusu algdaki derinliin kaybolmas hâli, insann yalnzken gerçekletirdii i ve ilemleri, huzurda da aynyla belki daha fazlasyla icra etmesine sebep olmaktadr. Binaenaleyh, temas edilen alg ve ihtiyaçlar dorultusunda sanal merkezlere balangçta güvercin tedirginlii ile birbirinden farkl ve özenle seçilmi fotoraflar veren dijital insan, sonrasnda Hz. Peygamber’in; “…Kötülük, kalbine rahatszlk veren ve insanlarn muttali olmasndan holanmadn eydir.” (Müslim, Birr ve Sla, 14 (2553); Tirmizi, Zühd, 52.) hadisine muhalif olarak normal artlarda “asla!” dedii her eyi, çok daha fazlasn elde etmek ve(ya) daha vurucu olan yakalamak için hoyratça ortala saçmtr.

Toplumsallamadan bireysellie geçiin en bariz yansmas olan bahse konu mecrada kii, en ideal ve mükemmel olan ortaya koyma adna hrsl bir yara girerek, gerçek hayattakinden çok farkl bir profil çizmektedir. Bu balamda, Avusturyal psikolog Sigmund Freud’un sistematize ettii psikanaliz yönteminin odak noktasn tekil eden bilinçalt süreçleri, zikredilen tutumda aktif rol oynamaktadr. Zira baskc uygulamalara tabi tutulduundan dolay edilgen kiilik yapsna bürünen sradan birey; beenilme, takdir edilme, özgür olma vb. isteklerinin sonucunda, bilinçaltnda hayalini kurduu imaj piyasaya sürerek, gündüz hizmetçilik yapan külkedisinin gece prenses oluu gibi, gerçek hayatta gerçekletiremediklerini var edebilmenin saman alevi sevincini yaamaktadr. Dolaysyla, irili ufakl ekranlarda snrl karakterle namütenahi bir kimlik inasna soyunan gerçeküstü insann bu rüyadan uyanmas, çok da uzun zaman almayacaktr.

Denetim ve yönetimin etkin olmad vizyonel süreçlerde kusursuzluu yakalamak isteyen güncel insann PR çalmalarnn kaynan, vakti zamann Firavun’unda gözlemlemek mümkündür. Zira Firavun’un, tebaas üzerindeki tanrlk iddiasnn bir sonucu olarak lavabo ihtiyacn gidermemesi ve sonunda ölümle yüzlemesi, bu konudaki analitik bir örnektir. Bu itibarla, beere ait hiçbir tasvir mükemmel deildir. Nitekim Kur’an- Kerim’in, Hristiyanlarn ilahlatrd Hz. sa ve annesinin yemek yediini hatrlatmas eklinde zihinlere arz ettii basit ve muhkem önermesi (Maide, 5/75; ayrca bkz. Enbiya, 21/8.), Allah dnda kemal sfatlar haiz hiçbir varln bulunmadn göstermesi açsndan sarsc bir temsildir. Bu meyanda, internet ortamnda takip edilip beenilen bir avatarn ete kemie bürünmü ekliyle karlaldnda çou zaman verilen “bu muymu?” tepkisi, yaplan analizi hakl çkaran oldukça manidar bir durumdur. Tam da bu noktada, günümüzde sanal zihinlerin karizmatik lider arad ortamlarda, Kur’an- Kerim’in tüm olaanüstülüklerden arndrlm sade bir insan olduunu hatrlatt Hz. Peygamber’in (bkz. sra, 17/93.) vizyonunun en sahici kimlik olduunu belirtmek yerinde olacaktr.

Teknolojik yaamn etkiledii en önemli manevi süreçlerden biri olan mahremiyet ise gizemli, anlamn bozulmad, savunmasz bir alandr. Hâl böyleyken, toplumdaki hâkim gizem ve haz kültürünün zorunlu neticesi olan tecessüs maraz, Kur’an- Kerim’in; “…Birbirinizin kusurlarn ve mahremiyetlerini aratrmayn…” (Hucurat, 49/12.) mutlak emrine ramen, bu asl salam yapnn genetiini bozan kanser hücresidir. Yeri gelmiken ifade etmek gerekirse, inorganik sosyal platformlarda merak duygusunun tetikledii takip hissi, kiiyi geçici iyilik haline sevk etmektedir. Kendisine ah damarndan daha yakn olan Rabbini (bkz. Kâf, 50/16.) unutan insan, gerçek hayatta bir kimse tarafndan takip edilme ihtimalinde bile en hafifinden rahatszlk duyarken, bu konuda her nedense anlamakta zorlanlan paradoksal bir tavr taknmaktadr. Kulak, göz ve kalbin bizzat sorumlu olduu (bkz. sra, 17/36.) bu dijital röntgenciliin devam eden süreçte beeniyle taçlanmas neticesinde de kiinin sanal kalibresi ortaya serilmektedir.

Dier taraftan yiyip tükettiinden, giyip eskittiinden ve sadaka verip gönderdiinden baka, bu dünyaya dair bir aidiyet numunesi bulunmayan insann (bkz. Müslim, Zühd ve Rikâk, 3 (2958); Nesai, Vesaya, 1; Ahmet b. Hanbel, XXVI, 234.), modern zamanlarda yiyip içtiini veya giydiini fizikötesi mecralarda itinayla gözler önüne sermesi, prim yapmayan bir alana yatrm yaptnn dikkate ayan göstergelerindendir. An yaamaktan ziyade onu yavalatp durduran, “Acaba buradan servis edilecek nasl bir resim çkar?” düüncesiyle eya ve hadiseye mekânik yönden yaklaan insan, heybesinde ya-kuru ne varsa paylama sunmaktadr. Zikredilen sistematik ve(ya) dank popüler kültür pratiklerinin, aileler içinde ve arasnda onulmaz problemlere, mevcut maddi-manevi imkân ve gayelerin istiap haddini zorlamaya, kiiyi iyilik yarnda geri brakan kin, haset vb. duygularn tahrik edilmesine zemin hazrlayp kiisel ve toplumsal dezenformasyona götürdüü aikârdr.

Çada insan, sosyolojik evrilmenin kar konulamaz neticesi olan krsaln kent hayat ile orantsz bulumasyla, kendinden öncekilerden görüp davran hâline getirdii sahih toplumsal dinamikleri tarumar etmi ve kayda deer bir mahremiyet dönüümü yaamtr. Bu balamda, realitede bireysel manada güçlü bir varlk alan ikame edemeyen kii, sanal düzlemde yardmc unsur olarak eini ve dostunu yanna almakla, ahlaki duyumsama eiini kaybetmi ve bilerek ya da bilmeyerek büyük bir er girdabnn içine dümütür.

Meseleye, dinî açdan özenle konumlandrlm kadn unsuru açsndan yaklaldnda, bu nazenin konudaki mütevatir birikimin, günümüzün sanal dehlizlerindeki ar ses ve görüntülerin ortaya çkard tabloyla taban tabana ztlk arz eden bir husus olduu müahede edilmektedir. Zira gizlemenin/gizlenmenin asl olduu mahremiyetin, konunun bandan beri vurgulanan saiklerden dolay fütursuzca ifa ve ifsat edildiini ve “Güleriz alanacak hâlimize” eklinde tebarüz eden bu trajik neticenin, birilerinin bizleri gözetledii online ortamlarda matlup bir karl olduunu üzülerek belirtmek gerekir. Bu aamada, kiinin hal ve tavrlarnn nirengi noktasn, utanma duygusu oluturmaktadr. Nitekim Hz. Peygamber’in; “Utanmazsan istediini yap!” (Buhari, Edeb, 78; bn Mace, Zühd, 17; Ahmet b. Hanbel, XXVIII, 325.) sözü, sükûn ve hareketin doutan getirilen hayâ hasletiyle anlam kazanacan çalar öncesinden alglara sunmutur. Öte yandan, müspet eridin ihlal edildii durumlar, gerçek hayatta tövbe süreciyle tolere edilip zihin ve belleklerden kalc olarak silinirken, sonradan pimanlk sebebi olan sanal âlemdeki ifade ve tasvirler, geri dönüüm kutusuna atlamadndan dolay, zaman tünelinin karanlk ve sisli kvrmlarnda kiiyle birlikte güncel yolculuklara kald yerden devam etmektedir.

Bahse konu sosyal ve ahlaki çöküntüyü yllar öncesinde müahede eden üstat Necip Fazl’n “Muhasebe” iirindeki;

“Üç katl ahap evin her kat ayr âlem!  Üst kat: Elinde tesbih, alyor babaannem,  Orta kat: (Mavs) oynayan annem ve âklar,  Alt kat: Kzkardeimin (Tamtam) da çlklar.”

dizeleri (Necip Fazl Ksakürek, Çile, Büyük Dou Yaynlar, stanbul 2000, s. 403.) de günümüzün elektronik alkanlnn evirip çevirip yozlatrd toplumsal yapnn ilk çözülme admlarn göstermesi açsndan oldukça dikkat çekicidir.

Özetle, dört duvar arasnda bir bakasnn duvarn gözetleyerek mahremiyet duvarn inceltip içindekileri effaflatran çevrimiçi insan, her geçen gün kötülük binasna bir tula daha koymaktadr. Bu donuk dünyadan el etek çektiinde nefes aldn hissedecek ve böylelikle kendine gelip istikamet çizecek olan yaratlmlarn en seçkini, merkeze yerletii yeni yaamnda çevresine daha dengeli yaklaacaktr. Bu da asl dünya ile sanal dünya arasndaki kyasya rekabette, gülen tarafn ev sahibi olacan imdiden göstermektedir.

Diyanet Aylk Dergi / Murat Kalç 

 

Bu yaz 2377 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 

n

22/07/2013 - 03:39 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi
 

Site i Arama

16 Cemziye'l-Evvel 1445 |  29.11.2023

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"M'min erkeklere ve m'min kadnlara, yapmadklar bir eyden dolay eziyet edenler, phesiz bir iftira ve apak bir gnah yklenmilerdir."

( Ahzb sresi - 58)

Bir Hadis

Hz. Peygamber sallallhu aleyhi ve sellem yle buyurdu:

Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize dman olmayn, birbirinize srt evirmeyin.

(Buhari edeb,62)

Bir Dua

"Sen ne ycesin (Rabbim). Sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim"

Hz Musann duas (Araf Suresi 143)

Hikmetli Sz

Bilirken susmakta, bilmezken sylemekte olduu gibi hayr yoktur. Hz. Ali (r.a)

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com