Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 890
Toplam 15946782
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Ramazan ve iYiLiK

yilik erdemi u hakikatten hareket eder: Benim dmdaki insan da benden baka biri deildir, nk onun da bir nefesi ve bir nefhas vardr. Huzuru ilahde, o benden ne fazladr ne eksiktir, ona verilen bana da verilmitir. O da Allahn halifesidir, iyilik yaplmaya layk bir varlktr.
02/06/2016

NSAN büyük bir hazinedir ve içinde her ey yazldr. Fakat karanlklar, perdeler brakmaz ki insan içindeki o deerleri kefetsin. Bu perdeler ve karanlklar, bu dünyadaki türlü türlü meguliyetler, insann dünya ilerinde ald çeitli tedbirleri ve gönlün bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve hevesleridir. Beeriyetten insanla, insanlktan kâmil insan olmaya doru tekâmül etmenin srr, insann etrafn kuatan bu karanlk ve perdelerden kurtulmasnda yatar. Sürekli bir kouturma ve panik içerisinde olan insan kendi iç dünyasndaki zenginlik ve güzellikleri fark etme imkân bulamamaktadr. nsana ah damarndan daha yakn olan yüce yaratc, ona kendisini sorgulama zaman ve mekânlar lütfetmitir.

Sinesinde birçok hikmeti ve yüksek ilahî hakikatleri barndran ramazan ay rabbimizin bize bahettii müstesna zaman dilimlerinden biridir. Ramazan ay, gönüllerin ilahî rahmet ve mafiret arzusu ile ykand, iradeleri eiten ve özgürletiren orucun manevi hazz ile iyilikseverlik ve hayrseverlik duygularnn kabard, müminlerin hayrda ve iyilikte yart, tövbe ile hakka yönelme uurunun gelitii af ve mafiret aydr. (Ali Bardakolu, 21.Yüzyl Türkiye’sinde Din ve Diyanet I., s. 144.) Ramazan ay Müslümann üç temel nitelii olan iman, slam ve ihsan duygularnn bir harmoni içerisinde yorularak akit hâline geldii rahmet aydr. Ramazan ay her yl insana bezm-i âlemde yüce Rabbine kar vermi olduu sözü hatrlatr. Bu nedenle insan dier varlklardan deerli klan, onun iç dünyasn zenginletiren manevi deerler bu bereketli ayda dorua ular. Bu deerlerin banda ahlaki erdemlerin nüvesini oluturan iyilik gelir.

yilik erdemi u hakikatten hareket eder: Benim dmdaki insan da benden baka biri deildir, çünkü onun da bir nefesi ve bir nefhas vardr. Huzuru ilahîde, o benden ne fazladr ne eksiktir, ona verilen bana da verilmitir. O da Allah’n halifesidir, iyilik yaplmaya layk bir varlktr. Çünkü sadece ona deil, kendine de iyilik yapm olur. yilik yapmak insan egoist kuruntulardan kurtarr. O iyilik Allah rzas için yaplrsa, insan bencil duygu, düünce ve davranlardan bilkuvve kurtarr. yilik, insann kendisinden, sevdiklerinden fedakârlkta bulunarak karlk beklentisi olmadan bakalarnn lehine yapm olduu takdire ayan davranlardr. Ahlakn insanda asl gelitirmek ve sürekli klmak istedii özellik budur. yilik hayatn en tatl, en verimli ve en sevimli iidir. Allah bilinciyle yaplan her meru i iyiliktir. nsanlar iyilikle mutluluk bulur. yilik; kiiler arasnda dostluun, sevgi sayg ve kardeliin kurulmasna sebep olur. Dostluklar sevgiyle derinleir, slam iyilikle geliir. (Fahrettin Yldz, Kur’an Aydnlnda Hayat Doru Yaamak, st. 2008, s. 319.)

Kur’an’n ahlak metafizii iyilik ilkesi üzerine kurulmutur. “Eer sana yaplan iyilie ve kötülüe daha iyi olan bir iyilikle mukabelede bulunursan, seninle arasnda dümanlk bulunan kii, scak bir dost oluverir.” (Fusslet, 41/34.) ayet-i kerimesi iyiliin insan tabiatndaki özelliini ortaya koyar. nsan müminliini bir iddiann ötesine geçirip imanna insanlar ahit tutacak eylemlerde bulunmasn Kur’an ihsan kavramyla ifade eder. Bu anlamda ihsan vericilik demektir. Allah, Muhsin ismiyle ihsanda bulunarak hem varl yaratmakta hem yaratrken kendilerini gerçekletirebilecekleri yeteneklerle onlar donatmakta hem de yaamlar sürecinde taleplerine karlk vermektedir. Bu hayatta test edilme riskini göze alan insan, bütün yapp etmelerinde Allah’n varlkla kurduu bu verici iliki tarzn model alan ideal insan temsil etmektedir. yi bir mümin olabilmenin temel dinamii olan ihsan, insann yapt iin ahlaken en iyisini, estetik olarak en güzelini, ekonomik olarak en âdilini ve en faydalsn, bilgi olarak da en dorusunu amaç edinmesi demektir. “Sizden, iyiye çaran doruluu emreden ve fenalktan men eden bir cemaat olsun.” (Âl-i mran, 3/104.), “yilikte ve fenalktan saknmakta yardmlan, günah ilemek ve ar gitmekte yardmlamayn.” (Maide, 5/2.), “Hayrl ilerde birbirinizle yarn.” (Bakara, 2/148.) Kur’an’n bu buyruklarn gerçekletirme imkân, insann hemcinslerinin yaamlarna katkda bulunmaya balanmtr. Bu nedenle, iliki içinde olduumuz her bir insan ve çevremizdeki her bir varlk esasnda kendimizi gerçekletirmenin ve mümin olu iddiamzn salamasnn birer imkân olarak bize sunulmaktadr. (aban Ali Düzgün, Sarp Yokuun Eteinde nsan, Ankara 2012, s. 19.) Hz. Peygamberimiz bütün eylem söylemlerinde hep iyiyi ve güzel ahlak tevik etmitir. u mehur hadisinde, “yilik ve hayr güzel ahlaktr; kötülük ise vicdann rahatsz eden ve insanlarn bilmesini istemediin, yani herkesten gizlediin eydir.” (Müslim, erhu’n Nevevi, cüz 16-3, Beyrut 1972.) iyinin ve kötünün rasyonel kriterini vermitir. Kur’an, sünnet ve bu kaynaklardan beslenen slam gelenei ve tecrübesinin hayata dönük iddias yaanabilir bir dünya oluturmaktr. Hayrl nesil, yaanabilir temiz çevre, temiz hava, güvenli iletiim, temiz gda, temiz toplum, güvenli meskenler ve hayrda yarmak gibi insanca yaamann asgari unsurlarn Kur’an bu terimler üzerinden vermektedir ve insanlar böyle bir yaam kurmann mücadelesine çarmaktadr. Bu ideali gerçekletirmek için Müslümann berrak bir ahlaki bilince sahip olmas gerekir.

“yilik (birr), yüzlerinizi douya ve batya çevirmeniz deildir. Aksine iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine ramen, onu yaknlarna, yetimlere, yoksullara, yolda kalma, ihtiyacndan dolay isteyene ve özgürlükleri için mücadele edenlere verenlerin; namaz dosdoru klan, zekât veren, antlama yaptklarnda sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalkta ve savan kzt zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranlardr. te bunlar doru olandr. Muttaki olanlar onlardr. (Bakara, 2/177.)

Bu ayet-i kerime Müslümann üç temel nitelii olan iman, slam ve ihsan gibi unsurlar ve bunlarn bir bütünlük içerisinde yaanmas gerektiini tavsiye ederek Müslümana salam bir ahlak bilincini alar. Ve ayn zamanda dini sadece ibadetlere indirgeyip ve onunla kurtulua erecei ümidini tayanlar için bir uyar nitelii tar. Günümüzde ciddi anlamda bireysel, toplumsal ve hatta küresel ölçekte ahlak sorunlar yaanmaktadr. Bu sorunlarn Müslüman toplumlarda daha bariz bir ekilde görülmesi kolayca izah edilebilir durum deildir. Demek ki dinî alg ve pratiklerimizde bir eyleri doru yapmyoruz ya da yapamyoruz. üphesiz bunun çeitli sebepleri vardr. Bizim kanaatimize göre ibadetlerimizi sradan alkanlklara dönütürerek, onlarn bizi ulatrmak istedii ahlaki güzellii ihmal ediyoruz. Hâlbuki ibadetler basit alkanlklara dönümesin diye, ibadetlere bilinç ve dinamizm kazandran “niyet” esas alnmtr. Bizim asl alkanla ve meleke hâline dönütürmemiz gereken ibadetler deil de o ibadetlerin bize kazandrd ahlaki erdemler olmaldr. Zaten ahlak ilkelerinin somutlaarak erdeme dönümesi ancak melekeyle olur. nsann imannn ve ibadetinin kalite testine tutulduu alan da burasdr. Buradaki ihlaller ve kusurlar hem suç olarak hanemize yazlr hem de günah olarak adlandrlr. Bu anlamda içerisinde birçok ibadeti youn bir ekilde ifa edebileceimiz ramazan ayn tefekkürle zenginletirerek, anm olan deerlerimizi onarma ve yeni ahlaki erdemler kazanma ayna dönütürmek için yeni bir frsat ve imkân olarak görmeliyiz.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa EREN / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 2880 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ey peygamber! Kfirlere ve mnafklara kar cihad et ve
onlara kar etin ol. Onlarn varacaklar yer cehennemdir.
Ne kt bir var yeridir oras!

( Tevbe sresi - 73)

Bir Hadis

Reslullah (s.a.v.) yle buyurmutur:

"u kimse cennet ehlindendir:

- G ve saltanat sahibi olup da adaletten ayrlmayan, insanlara sadakalar veren ve (yapt her eyde) baar elde eden kimse,

- Yaknlarna ve ilikide olduu her Mslmana kar merhametli olan ve ince kalpli davranan kimse,

- Kalabalk bir ailenin sahibi olduu halde, durumundan ikayet etmeyen, kimseden de hibir ey istemeyen fakir kimse..."

Mslim

Bir Dua

Allahm! Kederden, zntden, tembellikten, cimrilikten, korkaklktan, bor yknden
ve halkn galeyana gelerek taknlndan sana snrm.

(Nes, stize, 25)

Hikmetli Sz

Gzm, aklm, fikrim var deme hepsini ldr,
Sana l gibi gelen, O gl diyorsa gldr...

Sul: Ey veli, insan nasl olmal, syle;
Cevap: Son anda nasl olacaksa hep yle.

Ak korkuya peedir, korku da aka perde,
Allahtan nasl korkmaz, insan Onu sever de...Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com