Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1701
Toplam 15387614
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Kur’an kliminde

yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

iYiliin ne demek olduuna dair ok konuulmu, felsefeden sosyolojiye, ilahiyattan psikolojiye iyilikle ilgili pek ok ey sylenmitir. Fakat yaptmzda, iimizde bir ferahlk duygusunun olutuu gzel i belki de iyiliin en kestirmeden tanmdr. nk yaplan her iyilik ruhumuza ferahlk, gnlmze sevin verir. Karlk beklemeden, gnl kaplarmz aarak yaptmz eyler, bazen kk bazense byk fedakrlklardr.
06/06/2016

yilik bazen bir yetimin ban okamaktr, bazen yolda kalma omuz vermektir. yilik, bir sokak hayvanna verilen bir kap sudur belki. Sofrada paylalan bir parça ekmektir o. yilik; snfta örenilen bir bilgidir, hastanede verilen bir ünite kandr, skntl bir anda âminlere açlan bir çift eldir bazen.

Aslnda her iyilik, Allah’n rzasna bir yol aramak, O’nun izzet-i dergâhnda admz yazdrma çabas ve kiramen kâtibin meleklerinin ahadetine salih kul oluumuzu arz eylemektir. Kukusuz yaplan her iyilik, yeryüzünün Allah’n cemal sfatyla boyanmas ve ilahî merhametin ve efkatin tecessüm etmesidir.

Yeryüzüne hangimizin amellerinin daha iyi ve güzel olduu hakknda snanmak için gönderilmi olan biz insanlar, Allah Rasulünün iyilikle ilgili tavsiyeleri dorultusunda hareket etmeyi hayatmzn temel dinamii yaptmzda, Allah’n inayet ve yardmn da yanmzda buluruz. “Allah üphesiz saknanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir.” (Nahl, 16/128.) müjdesi kendi hayatmzdaki tecrübelerimizle de sabit olan söz konusu gerçein bir ifadesidir.

yi bir insan olmak, inancn ve benimsenmi deerlerin yan sra bu inancn çeitli ekillerde tezahürünü de gerekli klar. Bu nedenle Allah Rasulü, iman salih amelden ayr görmemitir. Bu dorultuda dinimizin tanmland temel hadislerden biri olan Cibril hadisinde “iman”, “slam” ve “ihsan” kavramlar beraberce zikredilmektedir. (Tirmizi, man, 4.) Buna göre, inanan insan kendisine düen dinî ve insani sorumluluklar yerine getirecek, Allah’n her an onu gördüü bilinciyle hayatnn ahlaki yönünü ihmal etmeyecek ve daima iyiliklerin peine düecektir. Bu dorultuda bir ii bitirdiimizde hemen yeni bir ie koyulmamzn emredildii Kur’an ayeti (nirah, 94/7-8.), iyilik ekseninde hayatmz nasl dinamik hâle getireceimizin ipuçlarn vermektedir.

O hâlde inananlar için hayr ve iyilik yapmak konusunda frsat kollamak temel bir ilkedir ve iyilik yapmak kiiye enerji veren bir davrantr. Hz. Peygamber’in sahabe efendilerimize “Bugün sizden kim oruç tuttu?”, “Bugün kim bir cenazeye katld?”, “Bugün kim bir fakiri doyurdu?”, “Bugün kim bir hastay ziyaret etti?” eklindeki sorular gündelik hayatmzda her an iyiliklerin peinde komamz gerektiini bize hatrlatmaktadr. Ayrca Allah Rasulü’nün bu eylemleri yapan kiilerle ilgili olarak “Bunlar, bir kimsede bir araya geldi mi, o kimse mutlaka cennete girer” eklindeki deerlendirmesi (Müslim, Zekât, 87.) yaplan iyiliklerin Allah tarafnda asla karlksz braklmayacann ve bizleri bu durumda büyük mükâfatlarn beklediinin bir müjdesi niteliindedir. Kur’an- Kerim, “Allah güzel i yapanlarn mükâfatn zayi etmez.” (Hud, 11/115.) eklinde bu hususu ifade etmekte ve pek çok ayette inanan ve salih amel ileyenleri ne tür güzelliklerin bekledii anlatlmaktadr.

yilik, sadece iyilik yaplann faydasna deildir; gerçekte iyilik yapan da bu iyilikten nasiplenir. yilik sahibi kii ahiretteki ödüllerin yannda, daha bu dünyada yapt iyiliin karln almaya balamaktadr. Öncelikle yaplan iyilikler, iyilii yapann ruhunu onarmakta, gönlünü farkl inirahlarla geniletmekte, kalbine huzur vermektedir. yilik ayn zamanda, “üphesiz iyilikler kötülükleri giderir” (Hud, 11/114) ayetinde ifade edildii gibi kötülüklerin silinmesine bir vasta olmaktadr. Bunun yan sra Kur’an- Kerim’de iyilik yapmann daha birçok faydas dile getirilmektedir. Kur’an’da Yusuf peygamberin ahsnda iyiliin nasl bir baarya dönütüü öylece anlatlr: “(Yusuf) yetikinlik çana eriince, ona (isabetle) hükmetme (yetenei) ve ilim verdik. te güzel davrananlar biz böyle mükâfatlandrrz.” (Yusuf, 12/22.) Tam bir samimiyetle ve Allah’n rzasna uygun olarak yaplan iyiliin, Allah’n insan hayatnda açaca farkl rahmet kaplar ile (isabetle) hükmetme (yetenei) ve ilim gibi bir deere dönümesi her zaman muhtemeldir. Bunun için Yusuf peygamber gibi ahlaka dört elle sarlmak, asl olann Allah’n rzas olduu idrakinde olmak ve her an ilme talip olmak gerekmektedir.

Sabr ve iyilikle yaplan eylemler, en skntl zamanlarda insana o skntlardan kurtulma vesilesi olabilmektedir. Belki de “verilmi sadakan varm” sözü bu gerçein farkl bir ifadesidir. Bizzat Allah Rasulünün sahabesine anlatt, bir maarada skp kalm olan üç gencin kssas bu anlamda ilgi çekicidir. Bu gençler yaptklar iyilikleri birbirlerine anlatmak suretiyle maarann gi riini kapatan kayann yerinden oynamasyla, sktklar maaradan kurtulmulardr. (Buhari, Enbiya, 50.) Bu nebevi kssa, iyiliin, insan hayatnda ne kadar büyük bir güç olduunu ortaya koymaktadr.

yilikte yarlan ay

Modern dünyada örselenmitir ruhlarmz… yilik artk sanki uzak bir ideal gibi alglanmaktadr. Hâlbuki hayatmzn her ann iyiliklerle süsleyebiliriz. yilik yapmann belli bir zaman yoktur elbette. O, hayatn tam orta yerinde, her an ve her zeminde yaplmaldr. Fakat Allah’n biz insanlara rahmeti gerei belli zamanlar, dierlerine göre daha özel anlar klnmtr. Ramazan böyle bir aydr. Bu ayda yaplan iyilikler farkl ilahî lütuf ve balara vesile olmakta, bu ayn içinde bulunan ve bin aydan hayrl Kadir Gecesi insana farkl ufuklar bahetmektedir. Bu ay, gecesi ve gündüzü vahyin aydnlna boyanm bir aydr. Bu ayda kötülüe ‘dur’ denmi, eytanlar zincire vurulmutur. (Nesai, Syam, 5.) Yeter ki insan iyilie talip olsun. Müminler bu ayda kardelerine sofralarn açacak, fakir ve yoksullara dil, rk ve hatta din ayrm gözetmeden yardm edecektir. Komusu açken tok yatamayan mümin için bu ayda herkes sanki yakn komusuymu gibi onun iyiliinden istifade edecektir. Bazen bir tebessüm sadaka olacak, bazen bir kap çorba… Bazense iyiliin ad; evsiz, barksz, belki vatansz insanlara bir battaniye olacaktr. Ama sonuçta bir müminin kardeçe uzatt el, mümin kardeinin elinden tutacaktr.

Allah Rasulü “Namaz klmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyilii emretmek, kötülüü yasaklamak; insann ailesi, mal, çocuklar ve komusu üzerinden olduu imtihana kefarettir.” Diye bizleri müjdelemektedir. (Buhari, Mevakitü’s-salât, 4.) Ramazan ay oruç aydr. Müminlerin sadaka ve zekâta yöneldii ve her an iyilikte yartklar bir aydr. Böylece ramazan ay her zamankinden daha çok, “iyi olmak” konusunda bizi eitir. Bu ayda kazandmz deerleri tüm seneye yayabilsek, dünyamz çok farkl bir hâle gelecektir. Ramazan aynda Allah’n engin rahmeti sayesinde her yaplan iyilik, göklerde kar lk bulur. Zira ramazanda gökle yer buluur. Tüm dünya Allah’n arnn gölgesine girer. Ramazan aynda Allah’n emirlerine uyarak, yasaklad eylerden kaçmak suretiyle ilahî rzaya yol ararz. Yani bu ayda takva ölçüsünü yakalamak asl hedefimizdir. Takva, yannda sabr (Âl-i mran, 3/120.), iman (Âl-i mran, 3/179.), slah (Nisa, 4/129.), ükrü (Âl-i mran, 3/123.), ihsan (Maide, 5/93.), namaz (Enam, 6/72.), zekât (Araf, 7/156.) ve orucu ister. Bunlarn her biri bizi muttaki ve iyi bir insan yapmann snrlarn belirleyen davran ve ibadetlerdir. Bunun sonucu ise Allah’n sevgisini kazanmak (Âl-i mran, 3/76.) ve Allah’n dostluuna erimektir. (Casiye, 45/19.)

nananlar yalandan, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranlardan uzak durmaldr. Müslüman dürüsttür, dosdorudur. Gönül krmak, küs durmak, gybet etmek, Allah’n rzasn talep eden inananlara yakmaz. Oruçlu kii bunlara kar ayr bir hassasiyet gösterir. Allah Rasulü “Hiçbiriniz oruçluyken kötü söz söylemesin, barp çarmasn, hatta küfreden birine dahi sadece ‘ben oruçluyum’ desin.” (Müslim, Syam, 160.) eklinde bizleri uyarmaktadr.

Ramazan ay her zaman olmamz gereken davran modellerinin idealize edildii bir rahmet ve mafiret aydr. Bu güzellikleri daha iyi kavramak ve insann ancak iyiliklerle diri kalabileceinin srrna ermek için kalplere can veren bir ruh (ûra, 42/52.), ellerden hiç dümeyecek salam bir kulp (Bakara, 2/256.) olan Kur’an’ okumak ve Rabbimizin bizlere olan mesajn anlamaya çalmak zorundayz. Bilmeliyiz ki “Kur’an’ okumak ve anlamak vahiy melekleriyle beraber olmaktr.” (Buhari, Tefsir, Abese, 1.)

Kur’an’n dimamz aydnlatan, ruhumuzu arndran ve bizi iyilie sevk eden iklimini, ramazanda yaamak ve her aymz ramazan yapmak, iyilii bir davran modeli hâline getirmek anlamna gelmektedir. Böylece bizler, Allah’n karanlk bir kuyuda yalnzlk girdabndan çekip alarak hikmet ve ilimle donatt Hz. Yusuf misali Kur’an’n hikmet ve ilimle kuatt bir hayata nail olabiliriz.

 

Prof. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 2868 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

phesiz Allah, adaleti, ihsan, yaknlara vermeyi emreder; irkin utanmazlklardan (fahadan), ktlklerden ve zorbalklardan sakndrr. Size t vermektedir, umulur ki t alp-dnrsnz.

( Nahl Suresi - 90)

Bir Hadis

ie radyallahu anhdan rivayet edildiine gre;

Hz. Neb sallallahu aleyhi ve sellem, gece ayaklar iinceye kadar namaz klard. ie diyor ki, kendisine:
Niin byle yapyorsun ey Allahn Resl? Oysa Allah senin gemi ve gelecek hatalarn balamtr, dedim.
kreden bir kul olmay istemeyeyim mi? buyurdu.


Buhr, Tefsru sre 48, 2; Mslim, Mnfikn 81

Bir Dua

Allahm! Aklarm rt, korkularm gider ve bana gven ver. Allahm! Ayplarm
rt ve korkularm gider.

(Hkim, Deavt, No:1902, I, 517)

Hikmetli Sz

Komuluu korumak, ahde uymak, iyilie itaat, kibre kar kmak, fazileti almak, arlktan saknmak, ldrmeyi byk su olarak grmek, insanlar iin insafl olmak, fkeyi yutmak ve yeryznde fesat karmaktan saknmak gibi vlecek hasletler iin mutaassp olun.Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com