Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 868
Toplam 15946760
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 
Mültecilere Hicret Yurdu
           ya da
Muhacire Ensar Olmak
Allah yolunda hicret edip de sonra ldrlen veya lenlere, Allah elbette gzel bir rzk verecektir. Rzk verenlerin en hayrls yalnz Allahtr. O onlar honut olacaklar bir yere koyacaktr. phesiz Allah bilendir, halimdir. (Hac, 22/58-59.)
12/06/2015

Zulme maruz kald, harem-i ismetine el uzatld, kutsalnn çinendii, kutsiyetinin yok edildii, onurunun ayaklar altna alnd, deerlerine dil uzatld; inançlarnn yaanmasna mani olunduu için yurdundan, slasndan, ailesinden, alkanlklarndan uzaklaarak “muhacir konumuna düen insanlar, slam nokta-i nazarndan son derece deerli kabul edilmilerdir. Onlarn bu hicretleri Kur’an tarafndan Allah’a yaplan bir yolculuk olarak tesmiye edilmi ve onlara her iki cihanda da üstün bir derece, yüce bir mertebe mükâfat olarak vaat edilmitir. Nitekim Kur’an- Kerim slam tarihinin ilk muhacirlerinin çktklar kutsal yolculuklarn makbul gördüünü ifade etmek amacyla öyle demektedir.

“Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülen veya ölenlere, Allah elbette güzel bir rzk verecektir. Rzk verenlerin en hayrls yalnz Allah’tr. O onlar honut olacaklar bir yere koyacaktr. üphesiz Allah bilendir, halimdir.” (Hac, 22/58-59.)

Tarihî bir olgu olarak “muhacir ve ensar” kavramlar Hz.Peygamber’in Medine’ye hicret etmesiyle balayan ve Mekke’nin fethiyle biten zaman diliminde kutlu yurda yani Medine’ye göç edenler ile onlara kucak açan yiit insanlara verilen bir isim olsa da günümüzde bu ilk kutlu müjdeyle müerref olanlarnkine benzeyen onlarca hadise yaanmaktadr. Arakan’da onurlar ayaklar altna alnmasn diye kaçanlar veya zorla yurtlarndan sökülüp atlanlar; Bosna’da Müslüman olduklar için yaklan binlerce akrabasn geride brakmak zorunda kalanlar; Msr’da tek amaçlar Müslüman gibi yaamak olduu için meydanlarda kuruna dizilenlerin yakn olduklarndan dolay derdest edileceklerini bildiklerinden slalarndan uzaklaanlar, Çeçenistan’da Müslüman onurunu korumaya çabaladklar için yok edilenlerin hatralarn yaatmak amacyla dünyann muhtelif yerlerine dalanlar; Çin’in Uygur bölgesinde slam’ temsil ettikleri için dar aaçlarna çekilenleri anlatmak amacyla yurtlarn terk edenler; Suriye’de zulme dur demek istedikleri için her gün binlercesi öldürülenlerin arkada kalanlarndan yaam mücadelesi verenler… Evet bütün bunlarn tamamnn o ilk muhacirlere verilen kutlu mutudan nasiplenmeyeceklerini kim bilebilir? Ya bunlara kucak açan, kol kanat geren, yurt salayan, kendi evlerinde arlayan, onur ve iffetlerini muhafaza eden, harem-i ismetini en kutsi deerlerden biri olarak kabul eden, brak yan bakmay onu kendi harem-i ismetlerinden ayrmakszn mücadele edenlerin ilk ensar nesline verilen mutudan nasiplenmeyeceklerini kim bilebilir?

Kur’an ilk ensar nesli üzerinden her dönem o kutlu hatray yeniden ina edenlere hitaben öyle demektedir:

“Onlardan önce oraya [Medine] ve imana yerlemi olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler; onlara verilenlere içlerinde bir arzu duymazlar, kendileri zorluk içerisinde bulunsalar bile onlar kendilerinden önce tutarlar. Kim nefsinin cimriliinden korunursa, ite onlar kurtulua ulaanlardr. Onlardan sonra gelenler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanm olan kardelerimizi bala; kalbimizde müminlere kar kin brakma. Rabbimiz! üphesiz sen çok efkatlisin. Çok merhametlisin derler.” (Hair, 59/9-10.)

“slam’ ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan raz olmu; onlar da O’ndan raz olmulardr. Allah onlara içinden rmaklar akan ve içinde ebedî kalacaklar cennetler hazrlamtr. te bu büyük baardr.” (Tevbe,9/100.)

Kur’an, bu iki kymete ayan insan birbirlerinin velileri olarak tesmiye etmektedir. Hatta bunlar birbirinin mütemmim cüzü olarak görmektedir.

“nanp hicret eden; canlar ve mallaryla Allah yolunda cihat edenlerle onlar barndrp yardm edenler, ite bunlar birbirlerinin velileridirler…” (Enfal, 8/72.)

Ülkemiz son zamanlarda sadece slam aleminin muhtelif yerlerinde zulme maruz kalan, kan ve göz ya ile bouan insanlarn sna olmad. Ayn zamanda dünyann birçok yerinde yardma muhtaç insanlarn yarasn sarmak için harekete geçti. Asya, Afrika, hatta Avrupa ve Amerika ktasnda birçok madur bu merhamete mazhar oldu. Birçok yardm kuruluumuz bu hayrlar hem topladlar, hem yerine dattlar. nsanlk onurunu korumakla kalmadlar, Rabbimizin huzuruna vardmzda bu yaplanlarla taçlanmamz da saladlar.

Yurt içine gelince ülkemizde birçok mülteciyi barndrmaktayz. Dünyann deiik yerinde bask görenler ülkemize, onun onurlu ve vakur, çileke ve merhametli halkna ve onlarn temsil ettii devasa geçmie ve tarihe snyor. Bu da bizi ensar konumuna yükseltiyor. Peki, ensar olmak neyi icap ettiriyor? Kanaatimce bunlara kucak açmak kadar bu onuru zedelemeden götürmektir aslnda “ensar” sfatnn hak edilmesini salayan. Bunlardan faydalanmak deil onlarla her eyimizi paylamaktr aslnda ensar olmay gerektiren. Onlarn harem-i ismetine göz dikmek, ondan faydalanmak deil onu korumaktr “ensar” olmay icap ettiren.

Abdurrahman b. Avf ile ensar kardeini hatrlayalm. Medine’ye hicret eden muhacir kardeine bir ensar olarak:

-“te malm, yarsn al” Abdurrahman’n buna cevab en az bu teklif kadar yüce ve onurluydu:

- “Maln sana mübarek olsun. Sen bana [geçimimi salayacam] pazarn yolunu göster.”

te ensar olmak bunu gerektiriyor, bunu icap ettiriyor. Gelen muhacire sofrasn, ocan açmak kadar ona geçimini salayacak olanaklar da salamay gerektiriyor. Bunu salayanlar Hz. Peygamber insanln yüz ak olarak deerlendiriyor ve onlar hakknda öyle diyor:

“Ensar’ sevenlerin mükâfat Allah tarafndan sevilmektir. Ensar’dan nefret edenlerin cezas ise Allah’n buzuna uramaktr.” (Buhari, Menakp, 4.) “Dünyann en deerli ve makbul insanlar Ensar’dr. Allah’m sen onlar ve nesillerini koru.” (Müslim, Fezailu’s-sahabe, 172-180.) Kald ki dinimiz bize snanlarn Müslüman olmasna da bakmamamz, mazlumun dininin ve rknn sorgulanamayacan, onlar himaye etmemizi bizden istemektedir. Nitekim yüce Rabbimiz Kur’an’da öyle buyurmaktadr:

“Ey Muhammed! Eer müriklerden biri sana snmak isterse, onu himayene al ki, Allah’n sözünü dinlesin. Sonra onu güvende olaca yere ulatr. Çünkü onlar bilmeyen bir topluluktur. (Tevbe,9/6.)

Yani bize snmak zorunda kalan insanlarn dinleri ne olursa olsun himaye edilmeleri icap etmekte ve ayet varsa yanllar onlara doru yolu gösterip yanllarn gidermemizi bize emretmektedir. Dahas, bize snanlar kategorize edip dlamamz, ötekiletirmemizi, toplu olarak suçlu ilan etmemizi ve onlar kaderlerine terk etmemizi yasaklamaktadr. Zaten Peygamber Efendimizin uygulamalar da aynen böyle olmutur. Nitekim o bir kurban bayram arifesinde Medine’ye gelen muhacirleri korumak amacyla orada yaayan Müslümanlara:

“Sizden her kim kurban keserse bayramn üçüncü gecesinden sonra evinde kurban etinden bir ey brakmasn.” (mam Malik, Udhiye, 2135, 2136; Buhari, Udhiye, 1886; ayrca bkz. bn Kayym el-Cevziyye, II, 318.) demitir. Böylece onlar sorumluluklarn müdrik olmaya davet etmitir. Kukusuz “muhacir” olmak bir sorumluluk gerektirdii gibi “ensar” olmak da sorumluluk icap ettirir. Ensar, kendine snmakta olan muhacirleri gerei gibi arlamal ve onlara madden ve manen kucak açmaldr.

Kendilerine kucak açlan muhacirler de, onlar barlarna basan, yaamlarnn bir parças hâline getiren ensara kar kardelik hukukuna uygun davranmaldrlar. Aslnda ümmet olmak da bunu gerektirmiyor mu? Hz. Peygamber slam ümmetinden bahsederken onlar bir yapnn talarna benzeterek her iki kitlenin de sorumluluunu yerine getirmesi gerektiini söylemi olmuyor mu? Öyleyse bu yap talarnn birbirlerine kar sorumluluklarnn olduunu, birlikte bir aileyi tekil ettiklerini idrak etmeliler ve bu idrakin esas içerisinde bir vücudun azalar olarak davranmallar.

 

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ 
 

Bu yaz 3345 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Onlara gven veya korkuya dair bir haber gelse onu yayarlar. Halbuki onu Peygambere ve aralarnda yetkili kiilere gtrselerdi, ilerinden iin i yzn aratrp karanlar, onun ne olduunu bilirlerdi. Eer size Allahn lutfu ve rahmeti olmasayd, pek aznz hari, eytana uyardnz"

( Nis sresi - 83)

Bir Hadis

Reslullah (aleyhissaltu vesselm) yle buyurur:

ster kendisinin isterse bakasnn olsun, yetime bakan ve ben cennette u
ikisi gibiyiz (bu sz sylerken orta ve iaret parmaklarn birletirdi)
buyurarak yetime deer verilmesini tevik etmitir.

(Mslim, Zhd, 42)

Bir Dua

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Bizi doyurup iiren ve bizi Mslmanlardan eyleyen Allaha hamdolsun.

(Tirmiz, Deavt, 56)

Hikmetli Sz

Yaplanlarn mutlaka bir karlnn bulunacan bilen kimsenin, gzel iler yapmamasna aarm.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com