Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 3890
Toplam 12674622
En Fazla 16179
Ortalama 2442
Üye Sayısı 1162
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

EMANET AHLAKI

Söz emaneti, hayat yolculuğunun başlangıcını temsil ediyor. Sözün bağlayıcılığı ve kesinliği ruhlar âleminde gerçekleşen sahne ile sizi bağlıyor. Bu anlamda söze sadakat, aslında öze sadakattir. Kişi, sözünün, sözüne gerekçe olan varlığının özüne sadakatini taşımak durumundadır.
13/06/2017

Sözle başlayan, özümüze değen emanet

 
Önce söz vardı. “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” hitabına/sözüne, bir cevapla/sözle cevap verildi: “Bela/evet (Sen bizim Rabbimizsin).” Söz dile düşmeden önce kalbe düştü sonra dile geldi ve sözü bir emanet olarak insan aldı. 
 
Söz emaneti, hayat yolculuğunun başlangıcını temsil ediyor. Sözün bağlayıcılığı ve kesinliği ruhlar âleminde gerçekleşen sahne ile sizi bağlıyor. Bu anlamda söze sadakat, aslında öze sadakattir. Kişi, sözünün, sözüne gerekçe olan varlığının özüne sadakatini taşımak durumundadır. O yüzden söz emaneti, özümüzün emanetidir. Verdiğiniz sözü, yüce bir emanet bilip hayat boyu taşımaya ahdettiğiniz sürece, onu taşıma ahlakını da kuşanmanız gerekmektedir. Çünkü sözün de, özün de emanetini bugünlere taşıyacak sağlam, sağlıklı liman ahlaktır. 
 
Dağların yüklenmekten imtina ettiği büyük emanet
 
Hayatın kıyısında, ortasında yaşayabilirsiniz ancak hayatın dışında kalarak alnımıza çatılan bu emaneti yok sayıp, yürüyüşünüzü sürdüremezsiniz. İyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı hayatın içinde kalarak yaşar ve çözersiniz. Varoluşumuzun gerekçesi, varlığı anlamlandıran bu emanet sizin için tanımlanmış, hatta emanete bile isteye talip olmuşsunuzdur. Kerim Kitabımızda dağların dahi yüklenmekten imtina ettikleri emaneti insan bile isteye almış ve kabul ettiği veciz bir şekilde anlatılır.
 
Nitekim Elmalılı Hamdi Yazır merhum da, Ahzap suresinin 72. ayetine şu meali verir: “Evet biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik, onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi, o cidden çok zalim ve çok cahil bulunuyor.” Vazifenin büyüklüğü ve cesameti açıktır. Hatta şair Necip Fazıl Kısakürek “Sen bir devsin, yükü ağırdır devin/ Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin” derken insanoğlunun zayıflığına, aceleciliğine, eksik ve noksanlığına rağmen yükü taşımaya layık ve tek namzet varlık olduğunu büyük coşku ve vecd hâlinde anlatır.
 
Emanet ifa edilmediğinde hıyanet ve garamettir
 
Elmalılı merhum bahsi geçen ayeti şu şekilde tefsir eder: “(…) Allah’ın gerek kendi hukukuna ve gerek halkın hukukuna müteallik emr ü nehyinin, ahkâmının icrasına Allah’ın emini, inanç memuru olmak demek olan emanetini, ya’ni Allahın diğer eşyada olduğu gibi ıztırar ile cebren değil, rıza ve ihtiyar ile yaptırmak istediği ef’ali ihtiyariyyede emrine itaatle hilafeti demek olan vazife ve mükellefiyyeti o Göklere ve Yere ve Dağlara: yukarıda ve aşağıda o ağır ve büyük ecram ve ecsamın hepsine arzeyledik de onlar onu yüklenmekten ibâ ve imtina ettiler. (…) emanet böyle Semavat ve Arz ve Cibrilin dayanamıyacakları derecede ağır, edası zor, mes’uliyetli, büyük ve korkunç bir yüktür. Burada arz ve ibayı hakikati üzerine mülahaza eden müfessirler varsa da çokları emanetin azametini meyan için istiharei temsiliyye suretinde bir tasvir olduğuna sahib olmuşlardır. Emanet iyfa edildiği takdirde netice çok büyük bir keramet olduğu gibi iyfa edilmediği takdirde de hıyanet ve garametle büyük bir rüsvaylıktır. İnsan ise onu yüklendi “bela” dedi, teklif ve hilafeti kabul etti. O insan cidden zalûm cehul bulunuyor. Her ferdi değil, insan cinsi.” (Hak Dini Kur’an Dili, C.5, İstanbul 1936, s. 3932-3935.) 
 
Burada dikkat çekici bir durum şudur ki “emanet böyle semavat ve arz ve Cibril’in dayanamayacakları derecede ağır, edası zor, mesuliyetli, büyük ve korkunç bir yüktür.” Derken Elmalılı Hamdi Yazır, ayette geçen arzla meseleyi sınırlandırmamış, buna semavat ve Cibril-i Emin’i de dâhil etmiştir. Böylesine büyük ve dehşetengiz bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden de emanetin ifası gözle görülür aşikâr bir keramet iken, emanete riayetsizlik ise hıyanetle ve garametle (borçlanmak) niteleniyor. Bu durumda emanete talip olup, ona riayetsizlik ise sadece zalum ve cehul olan insanın harcı oluyor. 
 
Emanet mülk değildir, sorumluluktur
 
Hayat yolculuğunda türlü vazifelerle donanmış olan insanoğlunun gözden ırak tutmaması gereken emanet, bir mülk değil, sorumluluktur. Emaneti mülke tahvil etmek demek, sorumluluğu yok saymak yahut sorumluluktan kaçmak demektir.  
 
Bu emanet, “Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, Gelir de adl-i ilahî sorar Ömer'den onu” şuurunda idareciyi; “işçiye alın teri kurumadan emeğinin karşılığını veriniz” kutlu nebinin sözüne amade işvereni; “kadınlar size Allah’ın emanetidir” düsturunu hayata, evine nakşeden erkeği; “Allah’ın birer emaneti olarak yetimi gözetmek, cennete açılan kapıdır” hadisiyle sadece yetime değil, öksüze, yolda kalmışa, yurdundan ayrılmışa kol kanat geren, kimsesizlere kimse olanları; nihayet “Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler.” (Müminun, 23/8.) ayetinin şuurunda olan müminleri sarıp sarmalamaktadır. 
 
Emanet ahlakı, vakti gelince emanete halel getirmeden teslim edebilmektir 
 
Emanet, geri dönüp baktığımız zaman sisli bir pişmanlık vadisine uğramadan göğsümüz inşirah duya duya yol almaktır. Emanet ahlakı ise emaneti kuşanacak, taşıyacak bilince sahip olmak ve emanete halel gelmeden sahibine teslim etmektir. Bir başka deyişle emanet ahlakı “emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekle” kutlu sözüne sadakati gerektirir. Herkes elindeki -can, canan, çalışan, işveren, kamu malı vs.- emanetin sahibine sadakatle, sıddıkiyetle kul olmalı, yolculuğu bizim istediğimiz gibi heva ve heves yolunda değil, onun çizdiği emanet çizgisinin yörüngesinde bitirmeye gayret etmeli. 
 
Hz. Ebubekir’i sıddıkiyet mertebesine ulaştıran şey, hiç kuşkusuz can, mal emanetini hiç çekinmeden Hak yolunda gözden ve dahi gönülden çıkarabilme iradesini göstermesidir. Her bir sahabeyi bir yıldız mesabesinde tasvir eden, içinde yaşadıkları asrı da asr-ı saadet yapan, işte o emanet bilinci ve emanet ahlakıdır. 
 
Emanet/Mesuliyet davasının diğer adı İnsan Davası’dır
 
Nurettin Topçu bu büyük mesuliyeti ve davayı şöyle anlatır: “İslam’ı XX. asırda yükseltecek olanlar, bu mukaddes davanın her şeyden önce insan davası olduğunu bilmelidirler. Allah’ın emaneti hakkında nasıl davranmak lazımsa her insan karşısında öylece davranmanın gerektiğini ancak anlayanlar bu davanın saflarında yer alabileceklerdir.” (İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf, Dergâh yay. 2001, s. 25.) İnsanın da asıl gayesinin Hakk’a gitmek olduğunu dile getiren Topçu, bu imtiyazlı durumun da vasıtasını aşk olarak ifade eder: “Onun gayesi Allah’a gitmektir. Bu, dağların kabul etmediği emaneti yüklenen insana sunulmuş ilahî imtiyazdır. Bu imtiyazı elde etmenin, bu sefaletler mahşerindeki müthiş imtihanda başarı kazanmanın şartı aşka ulaşabilmektir. Çünkü aşk içinde bu çelişmelerin hepsi birden ortadan kalkıyor. Bu mahşer yeri bir cennet oluyor. Bütün insanlar aşk içinde birleşiyorlar ve kendilerindeki hayvani unsurlardan sıyrılıyorlar. Aşk içinde dinin yoludur ve bütün fani gözüken şeylerin aşkından fani olan varlık vücut, çehre, emeller ve şekiller silinip de yalnız aşk ortada kalınca işte o Allah’ın aşkıdır, varlığın mutlak sevgisidir. (s. 34)
 
Emaneti sahiplenin zayıf olduğu demler
 
Bataklığa gömülmüş, ibresini şaşırmış insana yol gösterme, elinden tutup bulunduğu bataklıktan çekip çıkarma ve en nihayet adı insan olan bir dava, emanet meselesinde mevzuyu kaybettiğimiz noktadır. Hâlbuki bu mahşeri, bu cehennemi tersine çevirecek Allah aşkı ve O’nun mutlak sevgisi vardır. 
 
Şurası da bir hakikattir ki içinde yaşadığımız zamanlar emaneti sahiplenenlerin zayıf olduğu demlerdir. Herkes bu ilahî emaneti insanoğlunun yüklendiği konusunda hem fikir iken, sorumluluk almaya gelindiğinde -hele ki hiçbir karşılık ve menfaat beklemeksizin tamamen hasbilik söz konusu olduğunda- kimsenin bu sofrada yerinin olmadığını görüyor ve gözlemliyoruz. Emanet öze dokunan sözde olmalı ve emanete liyakatle birlikte onu taşıyacak ahlakın emareleri de üzerimizde olmalı. Yoksa gelecek yüzyılların en büyük sancılarından birisinin de “emanet sancısı” olacağı muhakkaktır. Dün olduğu gibi bugün de âlimiyle, mürşidiyle, hocasıyla, idarecisi ile kısacası sorumluluk makamındaki herkes bu vebalin bir tarafından sorumlu olacaklardır.

Kâmil Büyüker / Diyanet Aylık Dergi

 

Bu yazı 1866 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANGİ NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALİH VE BAKİ AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENİN ÇALDIĞI İNSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHİDDEN HİDAYETE  NEBEVİ RİSALET

n

12/01/2021 - 11:25 İŞTE TOPLUMUMUZUN HÂLİ BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HİCRET YOLCULUĞU

n

06/10/2020 - 11:27 ŞEHİTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI İTİBARIYLA İSTİĞFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLİK NEREYE GİDİYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 ŞİMDİ TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMİLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESİNİ YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 ŞEHR-İ RAMAZAN VE SORUMLULUK BİLİNCİ / Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLİMİZE ŞÜKREDEBİLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUĞUN EN GÜZEL KIVAMI: İHSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMİNDE İLİM / Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HİCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZİKİR: KALPLERİ DİRİLTEN İKSİR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNELİŞ BİLİNCİNİ TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEVİ ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 İnancı kuşanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Kılmak ve Takva Sahibi İmam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEİZMİ VE ATEİZMİ BESLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR İBADETSİZLİ

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA VE MÜBAREK ŞEHİR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFİS İLE MÜCADELE CİHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DİNÎ TEBLİĞDE DİL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’İ GÜNÜMÜZ İNSANINA DOĞRU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 İNSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DİN AŞIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DİN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DİNİN DOĞRU ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Başından Serçe Geçen Bir Çocuktur  İSMAİL

n

12/07/2017 - 10:42 İNSANLIĞA KARŞI EN BÜYÜK GÜNAH:  FİTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEBİ

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENİYETİ

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEĞİŞEN MAHREMİYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DİNLERİ KİMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADİS İLMİ”NİN İSLÂMÎ İLİMLER ARASINDAKİ YERİ

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERİNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRİKAYA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BİR GÜVEN ABİDESİ:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadın Başka Bir Versiyonu: İFTİRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAMİ

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz İslam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VİCDANIMIZIN "Selfie"SİNİ ÇEKEBİLİR MİYİZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Boş Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kişilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaşamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an İkliminde İyiliklerle Dinamik Bir Hayat İnşası

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Yoğunlaşmış İbadet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLİME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huşu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Alnı Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. ALİ (Ö: 40/660)’NİN KUR’AN-I KERİM ANLAYIŞI

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan-ı İlahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 İlim, Marifet ve Hikmet İlişkisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccın Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasında Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA-İ FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVİH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 Şeytanın Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardeşlik ve Dostluğa Açılan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaşan Sinsi Düşman: Şeytan

n

12/06/2015 - 03:38 İnsanın Temel Bir Zaafı

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERİN BİR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuşanmak

n

27/04/2015 - 12:30 Şiddet Karşısında rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKİP EDİLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümanın Varlıkla İmtihanı

n

23/12/2014 - 04:12 İslami Bakışla Varlık ve Servet Algımız

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHİY İLİŞKİSİ

n

27/10/2014 - 03:06 Sabır-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunması Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 İslam’ın Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan İklimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLETİ TATİL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’İN ADÂLET ANLAYIŞI

n

09/04/2014 - 02:07 BİR YÖNETİCİ OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’ın Korumasını Hak Etmenin Yolu: Sabah Namazı

n

10/02/2014 - 02:47 Değerini Bilemediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 

n

22/07/2013 - 03:39 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

22/07/2013 - 03:33 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?

n

18/06/2013 - 05:58 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi
 

Site İçi Arama

6 Zilhicce 1443 |  05.07.2022

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Geniş-imkanları olan, nafakayı geniş imkanlarına göre versin. Rızkı kısıtlı tutulan da, artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah, hiç bir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah, bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp-verecektir.

( Talâk sûresi - 7)

Bir Hadis

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre,
Hz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kim bizim dinimizde olmayan bir şey (bid'at) yaparsa o merduttur (reddedilmiştir), makbul değildir.”


Buhârî, Sulh 5; Müslim, Akdiye 17,1

Bir Dua

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

“Allah’ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet istiyorum.”

(Ebû Dâvûd, Edeb, 100,101)

Hikmetli Söz

"Rahat zahmette zahmet rahattadır." darb-ı mesel

Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com