Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 989
Toplam 15225565
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Namaz:

Divan- lahîde

Durup Tevhide

Ermektir

Namaz Allahn mutlak hkimiyetini, rububiyet ve otoritesini kabul ile Onun hkmne boyun emektir. nsan bu otoriteyi kabulde zorlanmaktadr. nk insan nefsinin insana kurduu tuzaklarn en by varlk iddias ve benlik duygusudur. nsanolu eytan gibi ben ben dedike; kendisinde varlk grdke tevhitten ve Allaha yakn olmaktan uzaklar.
26/11/2015

Namaz, Fars dilinden Türkçeye geçmi bir kelime olup dua ve ibadet anlamndadr. Namazn Arapça karl olan “salât” kelimesinin ise iki anlam var: Biri yine dua, dieri ise bir eye ekil vermek için stmak ve atee vurmaktr.

Namaz duadr. Namaz klan, bütün organlaryla Allah’a dua ederken azalar âdeta dil kesilir. Kul, bütün azalarnn katld bir lisan ile gönülden dua edince duasna icabet, bir vaad-i ilahîdir. Nitekim Allah Teala: “Bana dua edin ki duanza icabet edeyim.” (Mümin, 40/60.) buyurmaktadr. Namaz atee vurmaktr. Nasl eri aaçtan baston ve asa gibi eyler yaplacanda atee vurulup stlarak ekil verilir ve düzeltilirse, insann nefs-i emmareden kaynaklanan erilikleri namaz sayesinde zahir olan azamet-i ilahîye nurlaryla stlp düzeltilir.

Namaz divan- ilahîde durmak olduu kadar Allah’ unutmamak ve O’nunla beraber olmak ve tevhide ermektir. Nitekim Kur’an’da: “Beni zikretmek için namaz kl!” (Taha, 20/14.) “Gâfillerden olma!” (A’raf, 7/205.) buyurulmaktadr.

Namaz Allah’n mutlak hâkimiyetini, rububiyet ve otoritesini kabul ile O’nun hükmüne boyun emektir. nsan bu otoriteyi kabulde zorlanmaktadr. Çünkü insan nefsinin insana kurduu tuzaklarn en büyüü varlk iddias ve “benlik” duygusudur. nsanolu eytan gibi “ben ben” dedikçe; kendisinde varlk gördükçe tevhitten ve Allah’a yakn olmaktan uzaklar.

Namaza vakti gelmeden hazrlanmak, dünya danklndan aylp tevhit, huu ve huzur hâlinin gerçeklemesine katk salar. Temizlik ve abdestten sonra klnan sünnet namaz ile insan gönlü münacata iyice hazr hâle gelir. Böylece gaflet ve danklktan kurtularak farz namazda, Allah ile huuya yükselir.

nsan hazrlklarn tamamladktan sonra zahirini kbleye, bâtnn divan- ilahîye çevirir. Kur’an’daki: “Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratann divanna döndürdüm.” (En’am, 6/79.) ayetinin manasna uygun ekilde gönlünü Allah’a rabteder. Niyet ile divana yöneli ve tekbir ayn anda, ayn duygularla olmaldr. Niyet Allah için, Allah ile ve O’ndan olur. Böyle bir niyet, nefis ve eytann vesveseyle müdahalesine frsat vermez ve tevhide ermeye engel olmaz.

Kul iftitah tekbiri ile namaza girip divan- ilahîye durduu zaman Allah’n kendisine nazar buyurduunu ve içinden geçeni bildiini düünmelidir. Namaz klarken cenneti sa yannda, cehennemi sol yannda düünmelidir. Bu sayede kalp ahiretle megul olmaya balar. Kalbin ahiretle meguliyeti vesveselerin ardn keser.

Namaz klan kimse, kyamda iken secde mahalline bakmak için ban hafifçe önüne doru eer. Dizlerini, börünü ve bedeninin dier ksmlarn bükmeden hâkim huzurunda durur gibi; bütün vücuduyla topraa nazar eder ekilde ayakta durur. Bu hâl huua tesir eder.

Kyamda Fatiha ve zamm sureyi huzur- kalp ile himmetini teksif ederek dil-kalp ahengi içinde, tevhit, vuslat, heybet, huu, hayet, tazim ve vakarla yakarma ve yalvarma duygular içinde okur.

Kur’an okurken sanki Cenab- Hak’tan dinliyormu gibi kalbin okunana teksif olmas veya sanki okuduklarn Allah’a okuyormu gibi okumas esastr. Okumak dilin; manalar kalbin konumasdr. Her konuann bir muhatab vardr. Burada muhatap Allah’tr. Konuann dili kalbindekini söyler. Eer konuan kimse, dil olmadan anlatmaya muktedir olacak olsa öyle yapmas daha evladr. Bunun zorluu sebebiyle lisan, konuana tercümanlk etmektedir. Kalptekine uygun olmayan sözler söyleyen, güzel tercüman olamaz. Tilavet srasnda aslolan, dilin söylediine kalbin katlmasdr.

Rükû hâlinde srt dümdüz bir hâlde yere paralel olarak yaklam ve beden topraa doru eiktir. Kalpte Allah’n azametinden baka bir ey kalmayacak ekilde Hakk’ yüceltmek, nefsi toz zerresinden küçük bir hâle getirmek için küçülmek gerekir.

Allah Rasulü: “Secde annn kulun Allah’a en yakn an olduunu” (bkz. Müslim, Salât, 215.) bildirmektedir. Ayrca Kur’an’daki: “Secde et ve yakla!” (Alak, 96/19.) emri bu yaknl teyit etmektedir. Secde kime ve niçin kapandn bilerek aln yere koymaktr. Kalbini hayâ, ruhunu azamet-i kibriya duygusuyla doldurmak için yerin derinliklerine doru secdeye varlr.

Mevlana namazda secde ile Allah’a yaklamay suya ulamak isteyen insann su ile arasna giren duvar engelini amak için her gün duvardan bir kerpiç koparp atmasna benzetir. Önündeki duvardan kopard kerpici suya atan ve duyduu su sesi ile gönlü biraz daha ferahlayan ama bununla birlikte susuzluk ve harareti artan insann kopard her kerpiç ile duvarn alçalmas sonucu suya kavumas hikâyesiyle anlatr.

nsann önündeki duvar, varlk ve benlik duvardr. O ne kadar yüksekse ba emeye, tevhide ulamaya ve secde etmeye o kadar engeldir. Topraktan yaratlan tabiat bedenini amadkça eilip, secde ederek abhayat suyundan kana kana içmek mümkün deildir. Varlk duvarnn önünde bulunanlar suya kavumak için duvarn kerpiçlerini atmal ve azaltmaldr. Susuz insan suya att kerpicin çkard sesle neelenir, mest olur ve suya biraz daha yaklamak için varlk engelini amaya çalr. Bunun için kul, keke her türlü yüceliin sahibi Allah’a secde ederken, suretiyle deil siretiyle secde edebilse. (Mesnevi, II, b. 1188-1210.)

Teehhüt için oturup “tahiyyat” okumak âlemlerin Rabbine selam vermektir. Bu duruma göre insan ne söylediinin ve kiminle konutuunun uuruna ermelidir. O esnada Allah Rasulü’nü de kalbiyle gözünün önünde canlandrarak selâm vermelidir. Bu selamna bütün salih kullar katmal, kendine ve bütün müminlere dua ile namaz tamamlamal, selam ile namazdan çkmaldr. Selam meleklere, ins ve cinnin müminlerinedir.

Namaz cemaatle klnyorsa uyank bir imam, sultann kapsnda duran ve O’na elçilik yapan bekçiye benzer. Arkasnda duran ihtiyaç sahiplerinin dileklerini O’na ileterek onlar adna talepte bulunur. mam eytanla muharebede askerin önündeki kumandan gibidir. mam huu, zahiri ve bâtni edep bakmndan cemaatin en iyisi olmaldr. Uyank bir kalple namaz klanlarn zahir ve bâtnlar ayn noktada toplanmtr.

Olaya bir de günümüz açsndan baktmzda dünya ilgisinin zamanmz kuatt, gönüllerimizi ve kafalarmz igal ettii; sanal âlemdeki gürültü ve konumalarn gönlümüzü datt ortamda divana nasl duralm? Huuya nasl varalm? Tevhide nasl erelim? Bizler için en güzel tarif herhalde Hâtim-i Esam hazretlerinin söylediidir. Baknz o namaza nasl balyor ve nasl bitiriyormu:

“Namaza ait hazrlm tamamladktan sonra heybetle namaza girer, tekbirle azamet-i ilahiyeyi ikrar ederim. Tertil üzere kraatimi tamamlar, huu ile rükûa varr, tevazu ile secdeye kapanrm. Tam anlamyla teehhütte oturur, sünnet üzere selam veririm. Namaz Rabbime takdim ederim. Hayatm boyunca günlerimi bu hâl üzere geçirmeye çalrm.”

te böyle bir namaz, laykyla divana durma, huuya varma ve tevhide ererek günlerini bu hâl üzere geçirebilme kaygs tamaktan geçer. Allah hepimize nasip etsin.

 

Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 2720 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: "Rabbim gerekten beni doru yola iletti, dimdik duran bir dine, brahim'in hanif (muvahhid) dinine... O, mriklerden deildi."

( En'm Suresi - 161)

Bir Hadis

Eb Zer (r.a) den rivayet edildiine gre;

Reslullah (s.a.v.) yle buyurdu:

Din kardeini gler yzle karlamaktan ibaret bile olsa, hibir iyilii kmseme.

Mslim, Birr 144. Ayrca bk. Tirmiz, Et`ime 30, Birr 45

Bir Dua

Allahm! Faydasz ilimden, huu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana snrm.

(Nesai, stiaze, 64)

Hikmetli Sz

Tevhd ile olur her derde dermn
Hakka tevhd ile ermi erenler
Tevhd ile olur her mkil sn
Hakka tevhd ile ermi erenler
Gnlden psn silmek dilersen
Bilmediklerini bilmek dilersen
Eer Hakk sen de bulmak dilersen
Hakka tevhd ile ermi erenlerCanl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com