Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1750
Toplam 15387663
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere

SELAM

es-Selam (Har, 59/23.) Onun en gzel isimlerinden biridir.
15/06/2015

Bizleri yoktan var eden Allah: “Müminler ancak kardetir.” (Hucurat, 49/1.) ve “Müminler bir birlerinin dostudur.” (Tevbe, 9/71.) buyurmaktadr. Kadn-erkek, Acem-Arap Hz. Âdem’in birer evlatlar olarak beeriyette kardetirler. Dinde kardelik ise bunun bir adm daha ötesinde baka bir anlam ve derinlik kazanr. Mekkeli muhacirler ile Medineli ensar arasnda tesis edilen “muahat” bunun pratie yansm hâlidir. “Allah kalplerinizi kaynatrd. Onun nimeti sayesinde karde oldunuz” (Âl-i mran, 3/103.) diyen Allah devamla Peygamberine; “Dünya kadar para harcasaydn onlarn gönüllerini böylesine birbirine raptedemezdin” buyurmutur. Buradan kardelik ve dostlukta ilahî inayet ve Rabbani hidayetin kullarn yannda olduunu anlyoruz.

Genelde slam tarihi özelde Anadolu kültürü “Candan önce canan” önceleyen örneklerle do ludur. Nitekim “Bin dost çok, bir düman az deildir” anlaynn temsilcilerinden biri olan Ebu Süleyman Darani, “Tüm dünya benim olsa, bunu bir lokma hâline getirip bir kardeimin azna koysam, yine de fazla bir ey yaptm diyemem” derken ayn zat bu defa bir baka ifadesinde benzeri bir yaklamla, “Bir dostumun azna koyduum lokmann tadn kendi azmda hissederim” diyebilmitir. Amasyal Akif ise,

“ tahammül etmededir bâr- hukuk- sohbete

Sanma kim vardr hüner teksir-i yâran etmede”

Demek suretiyle dost ve kardeliin çoaltlmas gerektiine vurgu yapmaktadr.

Ne yazk ki pek çok açmazlarla ba baa kaldk. Evlerimizi büyüttük, ama ailelerimizi küçülttük.

Geçimimizi salamay baardk, ancak birbirimizle geçinmeyi baaramadk. Denizde balklar gibi yüzmek, havada kular gibi uçmak biz insanolu için adeta sradanlat, ama ne var ki bütün bunlar baarrken, kardeçe, dostça yaamay bir türlü baaramadk. Çok fazla zaman tüketiyor, çok çabuk kzyor, çok geç saatlere kadar oturuyor, çok yorgun kalkyoruz. letiim araçlaryla haddinden fazla vakit harcyor, ne var ki çok az okuyor, çok az birbirimizle sohbet ediyor ve çok az ükrediyoruz. Gelinen bu noktada yüz yüze ilikiler yerine sanal ilikileri tercih etmeye baladk. Yüz yüze gelsek dahi birbirimizin yüzüne daha az bakyoruz, iletiime geçmeden ayrlp gidiyoruz. Otobüs ve trenlerde, uçakta yan yana koltuklarda, bir birimize selam vermeden, hal-hatr sormadan ve hatta birbirimizle tanma gerei bile duymadan uzunca yolculuumuzu bitiriyoruz.

Galiba mülk (milk) âlemini abat ederken, melekût âlemini ihmal ettik. Modernite Çoumuzun dikkatini datt. Gözün gördüü eyler artnca, gönül daha çok eylerle megul olmaya balad. Bu arada iç dinginliin, sükunetin temini için farkl meditasyon teknik ve seanslarna yönelenlerimiz oldu. Stres, depresyon, gerilim, korku, endie, çaresizlik, yalnzlk, boluk, cinnet, sknt, intihar, memnuniyetsizlik insanmzn belini büktü.

Hâlbuki kadim selam medeniyetinin sakinleri olarak bizler buna layk deil ve bunu hak etmedik!

Rahmann kullar, esenlik Peygamberinin ümmeti, bar yurdunun daimi çocuklar olarak birbirimizin derdiyle dertlenmek, birbirimizin yarasna merhem olmak dururken, acaba yaraya tuz basmak da neyin nesiydi?

Kardelerim! Vakit çok geç olmadan selam ile balayalm kelama. Selamlama, iletiim kurmann, iletiim toplumsal bütünlemenin, toplumsal bütünleme ise iyi bir insan olmann temel kouludur. Hatta selamlamay bir bakasndan bekleyerek deil, ilk adm kendimiz atarak balatalm. Kur’an’da otuz üç defa geçen ve müminlerin tam on iki kez selamland bu sihirli kelime “Selamün aleyküm” ile dostlua, kardelie, insanla, yardmlamaya, dayanmaya yeniden ve beraberce “merhaba” diyelim!

“es-Selam” (Har, 59/23.) O’nun en güzel isimlerinden biridir. Birer mümin olarak bizler “Abdü’s Selam”, yani selamn kullaryz. Bizleri “selam” kökünden türeyen ve “Müslüman” olarak isimlendiren, dinimize bar, sevgi, esenlik anlamlar katp etik bir kavramla ilintilendiren ve dolaysyla “slam” seçen Allah’a binlerce kez ükürler olsun. Bununla birlikte O bizlere, “Selam yurdunun yolcular” (Yunus,10/25.) ve “Daru’s- selam”n (Enam, 127; Araf, 46; Zümer, 73.) daimi sakinleri diye seslenmitir.

Bizim inanç sistemimizde “kul hakk” her eyden önce selam alp vermekle balar. (Buhari, Cenaiz 2; Müslim, Selam 4-5.) Selam vermeyi sünnet, selam almay ise farz bilen bir gelenein sahipleriyiz. Keza bizim kültürümüzde selam cennet kelam olarak kabul edilir. (Nisa, 4/86.) Müslümanlar ebedi istirahatgâhlar cennette ‘bo bir söz’ deil; sadece selam iitirler. (Meryem, 19/62.) Peygamberimiz ise bize cennete giden yolun selam dan geçtiini öretir: “Canm kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; iman etmeden Cennete giremezsiniz, birbirinizi sevme den de iman etmi olmazsnz. Size yaptnz takdirde birbirinizi seveceiniz bir ii göstereyim mi? Selam aranzda yaygnlatrnz.” (Müslim, man, 17.)

Anadolu corafyasnda selam medeniyetinin sakinleri olarak yeniden birbirimizle iletiim kurmaya, yeniden birbirimizin hal ve hatrn sormaya, yeniden kalplerimize giden yolu Yunus’ça, Mevlana’ca, Hac Bekta- Veli’ce bulmaya çalmak zorundayz. Müslüman, Peygamberin nezih diliyle tandk ve tanmadklarndan tanr selamn (Buhari, man, 20.) esirgeme melidir. Modern dünyann bar temsil eden beyaz güvercini ve zeytin dalndan önce bizim sevgi medeniyetimizin selam çoktan kefedilmiti. Bu anlamda zeytin dal topran, tabiatn mahsulü iken, dil ile verilen samimi bir selam kendi canmzn mahsulüdür.

Selam ‘benden sana zarar gelmez’ demektir.

Selam, kardein kardee dua etmesi, kardein kardee iyi dilekte bulunmas demektir.

Selam, herkese cennet yurdu ve kurtulu yolu sizin olsun demektir.

Selam, sen de benim gibi Allah’n bir kulusun diyebilmenin bir dier addr.

Malatyal Niyazi Msri (ö. 1693), bize insanlarn tek bir nefisten yaratldklarna dair Kur’anî gerçei (Nisa, 4/1.) hatrlatarak, insanlarn gidip gelmek, tanmak, selamlamak ve dostluk kurmak gibi ilikilerinin, aradaki sevgiyi arttracan söylemektedir. Yine Kars’ta ehit düen dervi merep Ebu’l-Hasan Harakani (ö.1034); “Türkistan’dan am’a kadar olan sahada bir din kardeimin parmana batan diken benim parmama batmtr. Onun ayana çarpan ta benim ayama çarpmtr. Bir yürekte hüzün varsa bilin ki o yürek benim yüreimdir.” demitir. Mevlana ise müridi emsi Tebrizi (ö. 1247)’nin kendisine bir ey örettiini beyan ederek onu bizimle paylamtr: “Dünyada bir tek mümin üüyorsa, snma hakkna sahip deilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üüyen müminler var, ben artk snamyorum.”

Ötelerden sesi duyulan Yunus Emre; “Gelin tan olalm, iin kolay klalm” derken kardelie, dostlua çar yapmaktadr. Hac Bekta- Veli; “Gelin canlar bir olalm” çarsyla yâd olanlar bilimeye, tanmaya, selamlamaya ve akabinde karde olmaya davet etmektedir.

Kardelerim! Hepimiz ayn kilimin desenleri, ayn taran dileri, ayn gitarn telleri, ayn gökkua nn farkl tonlardaki renkleriyiz. Gün ellerimizi yumruk yapma günü deildir. O hâlde geliniz hep beraber önce ellerimizi, sonra kollarmz ve sonra kalplerimizi birbirimize açalm! u üç günlük dünyay daha yaanabilir bir hale getirmenin gayretini güdelim.

Unutmaynz ki slam ve insanlk âlemi bu medeniyetin ve bu topran sahip olduu kardelik, ho görü, dierkâmlk, yardmlama ve paylama erdemine eskisinden daha fazla ihtiyaç duymaktadr. Bu konuda etrafmza baknmaya ve bunu bir bakasndan beklemeye ne hakkmz ne de haddimiz vardr. Mademki söze selamla baladk, yine selamla bitirelim: sözü Bizim Yunus’a verelim:

“Biz dünyadan gider olduk

Kalanlara selam olsun

Bizim için hayr dua

Edenlere selam olsun!” vesselam!

 

Diyanet Aylk Dergi Mays / Prof. Dr. Ömer YILMAZ

 

Bu yaz 3063 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Dnya hayatnn rnei, ancak gkten indirdiimiz, onunla insanlarn ve hayvanlarn yedii yeryznn bitkisi karm olan bir su gibidir. yle ki yer, gzelliini taknp sslendii ve ahalisi gerekten ona g yetirdiklerini sanmlarken (ite tam bu srada) gece veya gndz ona emrimiz gelmitir de, dn sanki hi bir zenginlii yokmu gibi, onu kknden biilip atlm bir durumda klmz.
Dnen bir topluluk iin biz ayetleri byle birer birer aklarz( Yunus Suresi - 24)

Bir Hadis

Eb Hreyre radyallahu anhden rivayet edildiine gre
Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Tel yle buyurdu demitir:

Ey demolu! (Allah iin) infak et ki, sana da infak olunsun!Buhri, Tefsru sre (11), 2; Nefekt 1; Tevhid 35; Mslim, Zekt 36, 37

Bir Dua

Allahm! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana snrm. Hakszlk etmekten ve
hakszla uramaktan da sana snrm.

(Eb Dvd, Vitr, 32)

Hikmetli Sz

Hakiki dost skntl zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini krmadan, sana yardm edendir.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com