Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9445
Toplam 15599141
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 
“Hakikat”in Nihai Temsilcisi: 
Hz. Muhammed (s.a.s.) 
Peygamberimizi bir sosyal model olarak grp hak, hukuk ve adaletine dair
uygulamalarn iselletirebilir ve deerlendirebilirsek, hayatmza anlam
kazandrrz.
04/10/2013
slamiyet açsndan varolu sebebimiz ve en yüce gayemiz hakikate ulamaktr. Hakikate; Yaratcmz ve Rabbimizin sfatlar üzerinde düünmekle, gücümüz yettiince ona benzemeye çalmakla yani onun ahlak ile ahlaklanmakla ulaabiliriz. 
 
Cibril Hadisi bunun nasl olacan anlatr. man ile teorik temeller, slam ile bunlarn hayata aksettirilmesi; ilim ve amel bir araya gelince de ihsan, yani her daim ‘Hak ve Hayr’n bilgisi ile donanmann mertebesi örneklendirilir. Sanki Allah’ görüyormu veya “O’nun huzurundaym gibi” davranmak, bedenen halk içinde, kalben hak/hakikat ile beraber olmaktr. 
 
Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar farkl zaman ve mekânlarda, farkl dillerde, bütün nebi ve rasullere hep ayn hakikat (Tevhit/ Nübüvvet/Mead) bilgisi verilmitir. Bu hak ve hakikatin bilgisinin son mübellii Hz. Muhammed’dir. Dolaysyla muhsin/e niteliini kazanmak için büyük bir ahlak sahibi (Kalem, 68/4.) Peygamberimizi rol/sosyal model olarak görmek gerekir. Özetle “Allah’n ahlak ile ahlaklanmak”, Peygamberimizi anlamak, içselletirmek ve rol model olarak görmekten geçer. Çünkü “Onun üzerinde 
Rabbinin sfatlar öylesine tecelli etmitir ki, nasl Kur’an’n bir harfinden üphe duyulmuyorsa, onun ahlaknn mükemmelliinden de o denli üphe duyulmaz.”
 
Hakikatin evrensel ifadesi: Tevhit
 
Tevhit, Allah’n varlna, birliine, O’ndan baka ilah olmadna, ei ve benzeri bulunmadna inanmaktr. Biricik ve nihai ilahî hakikatin Allah olduuna, Peygamberimizin O’nun son elçisi olduuna ehadet etmektir. Bu nedenle tevhit bilincine sahip olmak; Hz. Âdem'den Hz. Muhammed’e kadar farkl zaman ve mekânlarda, farkl toplumlara, hayatlarn düzenlemeleri için farkl dillerde belirli kurallar gönderildiini bilmek ve onaylamak demektir. 
 
Bu onayn gerei olarak tevhidin içeriinde, bütün bir kültür/medeniyet/tarihin bir cümlede özetlenmesi vardr. Nitekim Allah,Hz. muhammed'e vahyettii hususlarn aynsn, Hz. Nuh, brahim, Musa ve sa'ya da indirdiini belirtmi; "Din"i dosdoru tutup, ayrla dümememizi istemitir. (ura, 42/13.) Özetten kast, temelde bütün peygamberlere ayn teorik/iman ilkelerinin gönderildiine inanmak ve tanklk etmektir. Bu, “Hakikat”in “Bir” ve “Evrensel” olmasnn somut göstergesidir. Fakat benzerlii vurgulamak, hakikatin bütün tezahürlerinin denk ve eit olduu anlamna gelmez. Çünkü Peygamberimiz Hz. Muhammed; hakikatin nihai temsilcisidir. 
 
Hakikatin tezahürleri
 
Risalet tek ve her eyi kapsayan bir "Hakikat"i vurguluyorsa bu kadar farkl hakikat tezahürlerinin olmasnn gerekçesi nedir? Bu noktada “Doru”, “Gerçek” ve "Hakikat" ilikisini temellendirmek gerekir. Zira hakikatin birden fazla anlam/anlatm, bilme yönü ve uygulama tarz vardr. Bu, “Hakikat”in, “Din”in, temelde “Bir” ve “Evrensel”; ama uygulamalarnn zaman ve mekân farkllklarna göre nebi ve rasullerle pratie aktarlmasnn çok olduunun izahn yapar. Bu balamda her peygamberin kendisinden önceki yöntemlerin (erait) ana ksmn özümseyerek, kendi getirdii yeni unsurlarla bunlar kaynatrp yeni bir dil ve yeni bir kimlikle ifade ettiini hatrlamak gerekmektedir. Bu nedenle ayn özellikleri gösterenler birbirlerini iyi anlar, ama benzerlik, hakikatin bütün tezahürlerinin denk ve eit olmasn getirmez, demitik. Zira dünyada önceki peygamberlerin yol ve yöntemleriyle amel edenlerin olduu bir gerçektir. Bu nedenle “Her gerçek, hakikate ne derecede tekabül eder?” sorusunun cevabn aramak gerekir.
 
Doru, gerçek ve hakikat ilikisi
 
Doruluk; düünce ve nesnesi arasndaki uyuma denir. Elde edilen bilgi ve verilen kararn, bilgisi edinilen; yani karar verilen nesneye tam bir uygunluu olmaldr. Bilen ile bilinen arasndaki bir özdelemedir. Dinî açdan bunun mümkün olduunu (vahdet-i vücut) söyleyenler vardr, ama bu “doru” tanmnn felsefi/beerî ilimlerdeki “Gerçek” kavram ile ilintisini açklamak gerekir. Bunu deneysel bilgi ve olgusal doruluk ile rasyonel bilgi ve aklsal doruluk arasndaki fark netletirmekle yapabiliriz. Akl, dorusu zorunlu olan ve kartnn imkânsz olduu dorudur. Dolaysyla doruluu salt aklla ve deneyden bamsz olarak belirlenir. Olgu dorular zorunlu olmayanve kart mümkün olan önermelerdir. Bu nedenle hakikatin farkl tezahürleri (Musevilik, sevilik) vardr, bir gerçekliktir. Kendisini doru olduunu iddia eden Katolik, Ortodoks, Protestan mezhepler birer dinî gerçekliktir, hepsi dorudan (Hristiyanlk) bir parça barndrr ama hakikat ile özde deildir. 
 
Medya ve ilevi
 
Bunlara inananlarn, zihinlerinde tasavvur ettikleri iman örgüsü ile d dünyada olgusal/gerçeklik olarak sunulann hakikate özdelii ne derecededir? Bunu anlamak için doru, gerçeklik ve hakikat kavramlarn birbirine kartrmamak lazmdr. Mesela, dünyada birçok hakszln, zulmün olduu bir gerçektir. Ama zulmetmek doru deildir. Fakat bunu yapanlar doruluklarndan hiç üphe duymuyorlar. Kitle iletiim araçlar (medya) vastasyla hakikati tahrif edip, doru tasavvurlar ile özde gibi sunuyorlar. 
 
Bar ve esenlik anlamn içeren slamiyet, özellikle 11 Eylül 2001 olayndan sonra küresel medya vastasyla terör ve bask eklinde zihinlere ilenmitir. nsanlara dünyada refah ve huzur, ahirette ise felah/kurtulu temin edecek ilkeler hakknda korku (slamofobia) oluturulmutur.
 
Örnek insan: Hz. Muhammed 
 
Bu korku sarmaln amann yolu, hakikatin nihai temsilcisi olan Peygamberimizi bir sosyal (rol) model olarak görmekten geçer. Çünkü daha 20 yanda hakszlk ve maduriyete urayanlarn haklarn korumak için kurulan ve bugün bir sivil toplum kuruluu olarak isimlendirebileceimiz Hilfu’l-fudul (Erdemliler ittifak) denilen cemiyete üye olmu bir Peygamberin takipçisiyiz. 
 
Kiinin özlük haklar ve yeteneini kamusal açdan iyi deerlendiren Peygamberimiz, gençleri (40 bin kiilik bir orduya 18 yandaki Usame b. Zeyd’in komutan tayin edilmesi örneinde olduu gibi) önemli görevlere atamtr.
 
Çocuk hakk üzerinde titizlikle duran Peygamberimiz özellikle kz çocuklarnn korunmas, nazik yaplarndan dolay daha dikkatli davranlmasn istemitir. Yetim ve öksüzlerin haklarna riayet edilmesini müminlerden bizzat istemi; “Allah’tan korkun 
ve çocuklarnz arasnda adaleti gözetin” (Buhari, Hibe, 12-13.) demitir. 
 
Engelliler toplumda önemli bir kesimi oluturuyor. Peygamberimiz, baz yetilerini kaybetmi kardelerimizin dier yeteneklerinden azami oranda faydalanlmasn ve hayata kazandrlmasn ister. Nitekim gözleri görmeyen bn Mektum’daki yöneticilik yeteneini çok iyi deerlendirmi, Medine dna çkt zaman onu yerine vekil olarak brakmtr.
 
Sonuç
 
Peygamberimizin hakkaniyetini, adalet anlayn Veda Hutbesinde (632) bulabiliriz. Hutbe, Bat’da ilk insan haklar metni olan Magna Carta’dan (1215) 583 yl; Birlemi Milletler nsan Haklar Beyannamesi’nden (1948) 1316 yl öncedir. Dolaysyla eer Peygamberimizi bir “sosyal model” olarak görüp hak, hukuk ve adaletine dair uygulamalarn içselletirebilir ve deerlendirebilirsek, hayatmza anlam kazandrrz. Yaanlan yanlsamalar ve olumsuzluklar karsnda bir güven ve iç huzuru temin edebilir, ‘an’ yakalayabilir, gelecee umutla bakabiliriz
 

Bu yaz 3500 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

"Hazrladklar hendekleri, tututurulmu atele doldurarak onun evresinde oturup, inanm kimselere dinlerinden dnmeleri iin yaptklar ikenceleri seyredenlerin can ksn. Bu inkrclarn, inananlara kzmalar, onlarn sadece gklerin ve yerin hkmranlna sahip, gl ve vlmeye lyk olan Allaha inanm olmalarndandr. Allah her eye hiddir. Ama inanm erkek ve kadnlara ikence ederek onlar dinlerinden evirmeye uraanlar, eer tvbe etmezlerse, onlara cehennem azab vardr. Yakc azab da onlaradr. nanp yararl iler ileyenlere, onlara, ilerinden rmaklar akan cennetler vardr. Bu, byk kurtulutur"

( Brc sresi - 4)

Bir Hadis

Allah Rasul (s.a.v.) yle buyurmutur:

Mslman, insanlarn elinden ve dilinden emin olduu kimsedir.


Tirmiz, man 12

Bir Dua

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Allahm! Kalbimde nur, gzmde nur, kulamda nur, samda nur, solumda nur, stmde nur, altmda nur, nmde nur var eyle, benim nurumu artr.

(Mslim, Msfirn, 181)

Hikmetli Sz

u kiiye ac:

Cahiller arasndaki alime,
zengin iken fakire dene ve hatrl iken, itibarn kaybedene.

Unutma ki, yksekte yer tutanlar, aadakiler kadar emniyette deillerdir.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com