Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 5921
Toplam 12847915
En Fazla 16179
Ortalama 2454
Üye Sayısı 1165
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Fitne ve Fesadın Başka Bir Versiyonu:

İFTİRA VE SUÇLAMA

Terör ve suç örgütleriyle hiç alakası olmayanlara örgüt üyesi diye iftira edilmemesi gerekir.
19/12/2016

İNSANIN fert, aile ve toplum hayatında huzur, güven ve mutluluk içerisinde yaşayabilmesi için iç dünyasında, aile hayatında ve yaşadığı toplumda kendisi, ailesi ve toplum ile barışık olması, yaşadığı aile ve toplumda sulh ve sükûnun, hak ve hukuka saygının bulunması gerekir. Sulh ve sükûnun, hak ve hukukun bulunmadığı toplumda güven ve huzur olmayacağı gibi zihin dünyasında, aile ve toplumda hayatında fitne ve fesat bulunan bir insan da huzurlu, mutlu ve güven içinde olamaz. Bu itibarla fitneden sakınmak gerekir. Sadece fitneden sakınmakla yetinmemek, başkalarının da fitneye düşmesine sebep olmamak, var olan fitne ateşini söndürmek, sönmesine katkı vermek gerekir. Çünkü topluma yayılan fitnenin zararı umumi olur. Yüce Kitabımız fitneden sakınma konusunda bize şöyle rehberlik etmektedir: “Öyle bir fitneden sakının ki, bu fitne içinizden yalnızca zulmedenlere dokunmakla kalmaz, zararı herkese dokunur.” (Enfal, 8/25.) Nitekim 15 Temmuz fitnesinin zararı herkese, her kesime, doğrudan veya dolaylı her ferde dokundu. 15 Temmuz’da vatana ihanet edenler, 241 masum cana kıyanlar, yüzlerce insanın yaralanmasına sebep olanlar, kamu mallarına zarar verenler; toplumun güven ve huzurunun bozulmasına, barış ve kardeşliğin zedelenmesine, fert, aile, toplum ve devlet hayatında fitne ve fesada, yalan, suçlama ve iftiranın büyümesine, nice masum insanın üzülmesine, hastalanmasına, yatağa düşmesine, eve kapanmasına, toplumda dışlanmasına ve işsiz kalmasına sebep oldular. Bu hainler; soru çaldıkları, yalan söyledikleri ve iftira ettikleri gibi yalan söylenmesinin ve iftira edilmesinin de önünü açtılar. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne girişenlere gönül verenler, destek olanlar ve bu örgütü benimseyenler, ihanetlerinin cezasını çekmeleri gerekir.

Terör ve suç örgütleriyle hiç alakası olmayanlara örgüt üyesi diye iftira edilmemesi gerekir. İftira kanunen suç, dinen büyük günahtır. İftiranın ne kadar kötü bir şey olduğu, fert ve aileyi ne kadar rahatsız ettiği bilinen bir gerçektir. İftira, tarih boyu ahlaksız insanlar tarafından insanları suçlama ve karalama aracı olarak kullanılmıştır. İftira bir kimsenin ya suçunu başkasına yükleme, ya bir insana haset ve düşmanlık etme ya da arzularını elde edememenin intikamını almak için yapılmıştır. Mesela Züleyha, murat almak istediği, ancak emeline alet olmayan namus timsali Hz. Yusuf’a zina suçu isnat etmiş, Hz. Yusuf bu yüzden senelerce hapiste yatmıştı. (Yusuf, 12/24-36.) Münafıklar, Medine’de âlemlere rahmet olan sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in güzide eşi Hz. Aişe validemize iftira atmışlardı. Amaçları Peygamberimizin ailesine zarar vermekti. Bu sebeple Hz. Aişe validemiz çok üzülmüş ve bu yüzden hastalanmıştı. Yüce Allah, hakkında ayetler indirip onu ibra etmişti. (bk. Nur, 24/11-17.) Şu örnek de işlediği suçu bir başkasının üzerine atan ve suçluyu koruyan kimse ile ilgilidir:

Medine’de Benî Zafer kabilesinden Tu’me b. Übeyrik, komşusu Rifâa ibn Zeyd’in un çuvalını ve zırhını bir gece çalar. Zeyd ibn Semin adındaki bir Yahudi’ye götürür ve ona emanet bırakır. Dağarcığı götürürken, dağarcıktaki bir yırtıktan yola un dökülür. Un dağarcığı ve zırhı çalınan Rifâa, önce komşusu Tu’me’den şüphelenir. Tu’me’ye dağarcığını sorar. Tu’me, dağarcığı görmediğine ve nerede olduğunu bilmediğine yemin eder. Rifâa, Tu’me’nin evini arar fakat bulamaz. Bunun üzerine un döküntüsünün izini takip eder. Nihayet Yahudi’nin evinde dağarcığı ve zırhını bulur. Yahudi, dağarcığı Tu’me’nin emanet bıraktığını söyler ve tanıklarıyla bunu ispat eder. Zırhı Tu’me’nin çaldığı anlaşılır. Olay, Hz. Peygamber’e intikal eder ve dava konusu olur. Tu’me’nin kabilesi geceleyin toplanır, “Hz. Peygamber’e gidelim, hırsızlık suçunu Yahudi’ye isnat edelim, Tu’me de yemin etsin. Peygamber, Tu’me’nin yeminini kabul eder, çünkü Tu’me Müslüman’dır, Yahudi’nin sözünü dinlemez, çünkü o Müslüman değildir” derler. Hz. Peygamber’e giderler ve ona, “Zırhın çalındığından Tu’me’nin haberinin olmadığını, Tu’me’nin suçsuz olduğunu, zırhı Yahudi’nin çaldığını, eğer Tu’me’nin aleyhine hükmedilirse itibarlarının kaybolacağını, zırh Yahudi’nin evinde bulunduğu için onunla mücadele etmesi gerektiğini” söylerler. Hz. Peygamber (s.a.s.) de Tu’me’nin yeminine ve kabilesinin şahadetine binaen onu savunmak ister, bunun üzerine Nisa suresinin 105-116’üncü ayetleri iner. (Taberi ve Yazır, Nisa, 24/105-112; Tirmizi, Tefsir, 5/22.) Yüce Allah, ayetlerde Peygamberimize hak ve adaletle hükmetmesini, hainleri savunmamasını, hainleri sevmediğini, günah ve suç işleyenin cezasını çekmesi gerektiğini, işlediği suçu başkasına isnat edenlerin iftira etmiş ve büyük günah işlemiş olacaklarını bildirmiştir.

Tu’me adlı kişi dört suçu birden işlemiştir: Hırsızlık yapmak, hırsızlık yapmadım diye yalan söylemek, yalan yere yemin etmek ve suçunu suçsuz bir insanın üzerine atıp iftira etmek. Benî Zafer kabilesi de altı suç işlemiştir: Tu’me’nin hırsızlık yaptığını bildikleri hâlde hırsızlık yapmadı diye yalan söylemek, Tu’me lehine yalancı şahitlik yapmak, Yahudi Zeyd b. Semin’in suçlu olmadığını bildikleri hâlde hırsızlık yaptı diye iftira etmek, haksız yere suçluyu korumak, kabile taassubunda bulunmak, iki davalı arasında hüküm verme konumunda olan Hz. Peygamber’i yanıltmaya çalışmak ve insanlardan utanıp Allah’tan utanmamak, hayâ etmemek.

Ayetlerde Tu’me ve Beni Zafer kabilesinin işlediği suçlara; “nefse ve başkasına ihanet”, “sû” yani kötülük etmek, “nefse zulüm”, “ism” yani günah, “hatîe” yani hata ve “bühtan” yani iftira denilmektedir. İnsanın suç olan bir fiili işlemesi, böylece kendisini cezaya maruz bırakması ve ilahî bir emanet olan nefsini aldatması “nefse ihanet”, “zulüm” ve “günah” olduğu gibi, kendi işlediği suçu başkasına isnat etmesi de “ihanet”, “zulüm”, “iftira” ve “günah”tır. Tu’me, hırsızlık ederek kendisini cezaya maruz bıraktığı için nefsine ihanet ve zulüm, bu suçu bir başkasının üzerine attığı için kötülük ve iftira etmekle suçlanmıştır. Peygamberimiz (s.a.s.), Tu’me’nin hırsızlık suçunun sabit olduğunu ve elinin kesilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Tu’me işlediği günahına pişman olup tövbe edeceği yerde Mekke’ye kaçmış ve irtidat etmiştir. Mekke’de hırsızlık için birinin duvarını delerken duvar üzerine yıkılmış ve ölmüştür. (Taberi, Nisa, 4/105-114.) Beni Zafer kabilesi, gerçeği ortaya koyup doğruyu söylemeleri ve adil şahitlik etmeleri gerektiği hâlde yalana tevessül etmişler, Tu’me’nin işlediği suçu insanlardan gizlemeye çalışmışlar ve suçluyu kurtarmak için Allah’ın razı olmayacağı yalan ve hileli sözleri kurgulamışlardır.

Bir Müslüman hangi gerekçe ile olursa olsun bir insana iftira edemez, etmemesi gerekir, bir insanı yapmadığı şeylerle suçlayamaz, suçlamaması gerekir. Suçlayıp iftira ederse, haksız yere bir kişi şikâyet ederse, bu kimse ahlaksız, onursuz, zalim, fasık ve yalancı olur. (bk. Nur, 24/4.)

Fitne ve terör ne kadar suç ise yalan ve iftira da o kadar suçtur. Terör, mala ve cana; yalan ve iftira ise onur ve haysiyete, toplumun güven ve huzuruna zarar vermektedir. Maddi ve manevi olarak teröre, fitne ve fesada destek vermek ne kadar suç ise yalan ve iftiraya destek vermek de aynı şekilde kanunen suç, dinen büyük günah, zulüm ve fasıklıktır, toplumun huzur ve güvenini bozmaktır. Fitne ve fesadın, iftira ve karalamanın yaygınlaştığı bir toplumda huzur ve güven olmaz.

Her suçun bir bedeli vardır. (Şura, 42/40; Nahl, 16/126.) “Eğer cezalandıracaksanız, size yapılan azabın misliyle cezalandırın.” Hainler, teröristler ve müfteriler tespit edilmeli, hak ettikleri cezayı vermek, ancak hak ve adaletten ayrılmamak gerekir. (bk. Nur, 24/11.) Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletten ayırmasın. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Maide, 5/8.) Yüce Allah ve sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), dost-düşman herkese ancak adalet ve insafla muamele etmeyi, haktan ve doğruluktan ayrılmamayı, kimseye zulmetmemeyi emretmektedir: “Ey kullarım! Haberiniz olsun ki ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Onu size de aranızda haram kıldım. Binaenaleyh birbirinize zulmetmeyin.” (Müslim, Sahih, Birr, 55.) “Zulümden sakının, çünkü zulüm, kıyamet gününde insanı karanlıklarda bırakır.” (Müslim, Birr, 56.) Bu sebeple zulümden sakınmak, iftiranın önüne geçmek, suçsuz insanların zarar görmesini ve cezalandırılmasını önlemek gerekir.

İnsanlara iftira; onların yapmadığı şeyleri yaptı, söylemediği sözleri söyledi demek, suç isnat etmektir. İnsanlara iftira etmek ayetlerde şiddetle yasaklanmakta ve iftira edenler lanetlenmektedir. (bk. Nisa, 4/112; Nur, 24/4, 23.) İftira etmek; büyük günah, zulüm ve kul hakkı üstlenmektir. İftira etmek, içki içmekten kötüdür. Çünkü içki içen insan sadece Allah hakkını ihlal etmiştir. İftira eden insan hem Allah hem kul hakkı ihlal etmiştir. Allah içki içeni dilerse affeder, ama iftira eden insanı asla affetmez. İftira edenin, iftira ettiği kimse ile helalleşmesi gerekir.

İftira sadece ayet ve hadislerde değil kanunlarda da yasaklanmıştır. Türk Ceza Kanununda, “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği hâlde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” (TCK. Md. 267.) hükmü yer almıştır.

İftiraya uğrayan insan yasal yollardan kendisini savunur, taşkınlık etmez, sabreder. Yüce Allah, sabredenlere hesapsız derecede mükâfat vaat etmektedir. (Zümer, 39/10.) İftiraya uğrayan Hz. Yusuf (a.s.), sabretti, Mısır’da maliye bakanı oldu. Yüce Allah, Hz. Aişe validemize yapılan iftira ile ilgili olarak, “Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın, aksine o sizin için bir hayırdır” demektedir. (Nur, 24/11.)

Şunu da ifade etmemiz gerekir: “Beraat-i zimmet asıldır.” Hiç kimse suçu ispat edilinceye kadar suçlu sayılamaz. Bu, hem dinimizde hem yasalarda böyledir. Bu itibarla suçlanan kimselere, yargılama sonucu suçu sabit oluncaya kadar suçlu gözüyle bakılmaması gerekir. Belki iftiraya uğramıştır, soruşturma veya mahkeme sonucu aklanacaktır.

İfade etmemiz gereken bir husus daha var, o da, “suç şahsidir.” Dinimizde de yasalarda da böyledir. Dolayısıyla bir kimsenin bir yakını suça ortak veya azmettirici değilse bir yakını suçlanamaz. Kocası terörist diye hanımı veya anne babası veya kardeşleri suçlanamaz. Suçlanırsa bu, iftira olur. Yalana ve iftiraya itibar etmek toplumun fesadına sebep olur. (bk. En’am, 5/116.)

Sonuç olarak; vatana ihanet, cana ve kamu malına zarar vermek, toplumda fitne ve fesat çıkarmak, toplumun güven ve huzurunu bozmak ne kadar kötü, çirkin, haram ve zulüm ise suçsuz insanları suçlamak, cezalandırmak, iftira etmek de o kadar kötü, çirkin, haram ve zulümdür. Terörü ve ihaneti, fitne ve fesadı önlemek (bk. Enfal, 8/73.), teröristi ve haini cezalandırmak gerektiği gibi iftirayı ve toplumda mazlumların oluşmasını önlemek ve iftira edenleri de cezalandırmak gerekir. Aksi takdirde Allah korkusu olmayan insanlar; kızdıkları, sevmedikleri, iş başında kalmasını istemedikleri veya makamına göz dikdikleri insanları şikâyet edebilir ve karalayabilirler.

Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ / Diyanet Aylık Dergi

 

Bu yazı 2480 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

08/08/2022 - 10:21 İSLAM’IN ASLİ KAYNAKLARINI DOĞRU ANLAMANIN YÖNTEMİ ÜZERİNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANGİ NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALİH VE BAKİ AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENİN ÇALDIĞI İNSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHİDDEN HİDAYETE  NEBEVİ RİSALET

n

12/01/2021 - 11:25 İŞTE TOPLUMUMUZUN HÂLİ BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HİCRET YOLCULUĞU

n

06/10/2020 - 11:27 ŞEHİTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI İTİBARIYLA İSTİĞFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLİK NEREYE GİDİYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 ŞİMDİ TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMİLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESİNİ YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 ŞEHR-İ RAMAZAN VE SORUMLULUK BİLİNCİ / Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLİMİZE ŞÜKREDEBİLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUĞUN EN GÜZEL KIVAMI: İHSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMİNDE İLİM / Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HİCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZİKİR: KALPLERİ DİRİLTEN İKSİR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNELİŞ BİLİNCİNİ TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEVİ ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 İnancı kuşanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Kılmak ve Takva Sahibi İmam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEİZMİ VE ATEİZMİ BESLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR İBADETSİZLİ

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA VE MÜBAREK ŞEHİR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFİS İLE MÜCADELE CİHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DİNÎ TEBLİĞDE DİL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’İ GÜNÜMÜZ İNSANINA DOĞRU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 İNSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DİN AŞIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DİN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DİNİN DOĞRU ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Başından Serçe Geçen Bir Çocuktur  İSMAİL

n

12/07/2017 - 10:42 İNSANLIĞA KARŞI EN BÜYÜK GÜNAH:  FİTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEBİ

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENİYETİ

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEĞİŞEN MAHREMİYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DİNLERİ KİMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADİS İLMİ”NİN İSLÂMÎ İLİMLER ARASINDAKİ YERİ

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERİNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRİKAYA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BİR GÜVEN ABİDESİ:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadın Başka Bir Versiyonu: İFTİRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAMİ

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz İslam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VİCDANIMIZIN "Selfie"SİNİ ÇEKEBİLİR MİYİZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Boş Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kişilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaşamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an İkliminde İyiliklerle Dinamik Bir Hayat İnşası

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Yoğunlaşmış İbadet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLİME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huşu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Alnı Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. ALİ (Ö: 40/660)’NİN KUR’AN-I KERİM ANLAYIŞI

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan-ı İlahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 İlim, Marifet ve Hikmet İlişkisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccın Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasında Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA-İ FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVİH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 Şeytanın Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardeşlik ve Dostluğa Açılan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaşan Sinsi Düşman: Şeytan

n

12/06/2015 - 03:38 İnsanın Temel Bir Zaafı

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERİN BİR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuşanmak

n

27/04/2015 - 12:30 Şiddet Karşısında rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKİP EDİLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümanın Varlıkla İmtihanı

n

23/12/2014 - 04:12 İslami Bakışla Varlık ve Servet Algımız

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHİY İLİŞKİSİ

n

27/10/2014 - 03:06 Sabır-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunması Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 İslam’ın Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan İklimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLETİ TATİL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’İN ADÂLET ANLAYIŞI

n

09/04/2014 - 02:07 BİR YÖNETİCİ OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’ın Korumasını Hak Etmenin Yolu: Sabah Namazı

n

10/02/2014 - 02:47 Değerini Bilemediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 

n

22/07/2013 - 03:39 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

22/07/2013 - 03:33 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?
 

Site İçi Arama

18 Muharrem 1444 |  16.08.2022

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Allah ve Resûlü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min bir erkek ve mü'min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur.

Kim Allah'a ve Resûlü'ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır.


( Ahzâb sûresi - 36)

Bir Hadis

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur:

“Allah’ım! Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da benim canımı al!”

(Buhârî, Merdâ, 19)

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

“Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; Rabbimiz, duamı kabul et!”

İbrahim Suresi-40

Hikmetli Söz

Mümin, neşesi yüzünde ve üzüntüsü kalbinde, göğsü en geniş, nefsi en hakir olandır. Büyüklenmeyi hoş karşılamaz; şöhretten nefret eder. Üzüntüsü uzun, endişesi uzak, suskunluğu çok, vakti doludur. Çok şükreden, çok sabredendir.


Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com