Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 58
Toplam 14499516
En Fazla 16179
Ortalama 2569
ye Says 1173
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

eytann kardeleri kimlerdir?

phesiz sap savuranlar eytanlarn kardeleridir. eytan ise Rabbine kar ok nankrlk etmitir.(sra, 17/27.)
22/07/2013

Garip bir dünyada yayoruz. Çünkü bir ktada insanlar çile ve straptan gözya dökerken, dier ktadakiler markça elenmektedir. Bir tarafta insanlar açlk ve kuraklktan ölürken, dier tarafta tam bir israf ve tüketim çlgnl yaanmaktadr.

Dünya Gda Örgütünün tespitlerine göre ylda yaklak 10 milyon insan açlk ve yetersiz beslenmeden ölüyor. 1 milyar insan ise açlk tehlikesi altnda yaam mücadelesi veriyor. Bununla beraber geçtiimiz yl dünyada 1 milyar 300 milyon ton yiyecek çöpe atld. Kalknm ülkelerde çöpe giden gdalarn % 40’ ise hâlâ yenebilecek durumdadr. Ülkemizde de günde ortalama 120 milyon adet ekmek üretimimiz var. Bunun 6 milyonunun çöpe atld belirtilmektedir.

Görülüyor ki israf hastal, sadece Bat toplumlarnn deil, Müslümanlarn da en önemli ahlaki problemlerinden biri hâline gelmitir. Ne yazk ki, ülkemiz insannn alm gücü ve imkânlar gelitikçe, israf hastal da artmaktadr. Artk Müslümanlar, yemek masasnda önlerine konan yemeklerin bir ksmn öylesine brakmakta ve bunlarn çöpe atlmasndan pek rahatszlk duymamaktadrlar. Oturduklar iftar masalarndan tencereler dolusu yemek ve ekmek atklarnn çöp bidonlarna gitmesini normal karlayabilmektedirler. Müslümanca bir hayat açsndan bakldnda, herhâlde bundan daha büyük bir çeliki olamaz. srafn haram olduuna dair ilahî uyarlar, nasl da bu kadar kolay unutulabilmektedir? sraf, Allah’a kar bir hürmetsizlik olduu gibi, gelecek nesillere, doal kaynaklara ve insan emeine de bir saygszlktr.

Modern dünya görüü, aldmz gdalarn “nimet” olma vasfn bizlere unutturmakta, onlar sradan nesneler olarak alglamamza yol açmaktadr. Bundan 40-50 sene öncesine kadar, bir ekmek parçasnn, insann beslenme ihtiyacn karlayacak bir madde olmann ötesinde “nimet” olma deeri, kadir kymeti vard. Bir Kur’an sayfasna gösterilen hürmette olduu gibi ekmek krntlarnn ayaklar altnda çinenmesine frsat verilmezdi. Aksine bu,nimete kar bir hürmetsizlik olarak deerlendirilirdi. Çünkü eskiler, u nebevî uyary iyi biliyorlard: “Birinizin elindeki lokma yere düerse ondaki toz topra gidersin ve onu yesin. Onu eytana brakmasn.”(Müslim, Eribe, 136.) imdilerde ise o, bu manevi ve kutsi anlamn, rzk olma niteliini kaybetmi bulunmaktadr.

 

 

Çok eskiye gitmeye gerek yoktur. Baba ve dedelerimiz yoksulluun, ktln ne demek olduunun çok ac tecrübelerini yaamlard.Gün gelmi bir çanak çorbadan mahrum kal-mlar, gün gelmi bir parça ekmein hasretini çekmilerdi. Ancak imdilerde nasl olmu sabunlar, tarihte sanki hiç yaanmam gibi unutuldu. Sanki bizler, fakru zaruret içerisinde kt kanaat geçinen o insanlarn torunlar deildik.Onlarn bana gelen bu sknt ve musibetin bir daha bu milletin bana gelmeyecei konusunda âdeta söz almtk.

Dünyann deiik yerlerinde yaanan açlk ve ktln bizim bamza gelmeyeceinden ne kadar da emindik. Hem geçen yüzylda dedelerimizin maruz kaldklar yoksulluu unutmu, hem de u anda dünyann deiik yerlerinde yaanmakta olan çile ve dram göremez olmutuk. Dedelerimiz fakirlik ve ktlkla imtihan edilmiti; bizler ise bolluk ve varlkla imtihan edilmekteydik.

Günümüzde tüketim moda hâline gelmitir. Son derece cazip reklamlarla ihtiyaç olmayan mal ve eya ihtiyaçm gibi pazarlanmaktadr. nsanlarn tüketim arzular sürekli kamçlanmakta, “Falanda var, bende neden yok?”kompleksine kaplarak hareket edilmektedir. Araba, mobilya, telefon vb. teknolojinin ürettii son model eya ve aygta sahip olmak için büyük bir rekabet yaanmaktadr.

Ne yazk ki slami hassasiyete sahip olmas gereken Müslümanlar da bahsedilen bu tüketim ekonomisinin müterileri hâline gelmitir. Gerek mutfaklarmzdan çöpe akan yemek ve ekmek atklar gerekse tam bir aymazlk içeri-sinde ç gibi büyüyen harcama alkanlklar hiç de iyi bir durumda olmadmz göstermektedir.

Konunun basite alnd anlalmaktadr. Oysa ilgili ayet ve hadisler, insann eya karsndaki bu savurgan tutumunun hiç de öyle hafife alnacak bir durum olmadn ortaya koymaktadr. Çünkü bu, dorudan Allah Teala’nn kullarn sevip sevmemesi, onlardan honut olup olmamas ile ilgili bir konudur. Nitekim bu balamda israf eden insanlarn O’nun sevgisinden mahrum kalacaklar beyan edilmektedir. Üstelik bu, vurgulu ifadelerle iki defa Kur’an’da tekrarlanmaktadr (En’am, 6/141; A’raf,7/31.)Herhâlde bu, ilahî rzay amaç edinmesi gereken bir mümine yaplabilecek en ar uyardr. Dolaysyla bir müminin bu ayetlere ramen hâlâ israfa dümeme konusunda tam bir gayret içerisinde olmamas, Mevla’ya kar bir saygszlktan baka nasl deerlendirilebilir?

Yine yaznn banda verdiimiz ayette görüldüü gibi, israfa dalanlarn, eytanlarn kardeleri olduklar ifade edilmektedir. Bu da israfn, Allah Teala katnda ne denli çirkin ve kabul edilemez bir fiil olduunu ortaya koymak açsndan oldukça dikkat çekicidir. Çünkü israf edenle eytan arasnda bir yaknlk kurulmaktadr. Hatta bu ikisinin “karde olduklar” ifade edilmektedir. eytan ise günah ve isyann sembolüdür; çirkinliin timsalidir. Araplar, bir eyin ne kadar kötü olduunu ifade etmek için onunla eytan arasnda bir irtibat kurarlard. Dolaysyla israf etmek, bir anlamda eytann rolüne bürünmek, onun gibi günah ve isyana dalmak, kötülük ve çirkinlie alet olmaktr.

Ayetin sonunda eytann nankörlüünü ifade eden “kefur” kelimesi gelmektedir. Kelime, bir eyi örtmek, onu gizlemek anlamna da gelir. Dolaysyla konumuzla ilgili u yorumda yaplabilir: sraf eden insan, nimetin kymetini görmezlikten gelmekte, ona harcanan paray, sarf edilen enerjiyi ve verilen emei bir anlamda gizlemektedir. Yine bu kimse, israf edilen o nimette bakalarnn hakk olduunu, tabiata kar bir sorumluluu bulunduunu da görmezlikten gelmektedir. Dolaysyla israf, Allah’a kar bir hürmetsizlik olduu gibi, gelecek nesillere, doal kaynaklara ve insan emeine de bir saygszlktr. Sonuç olarak Allah Teala’nn has kullarn tasvir eden u ayetle konuyu bitirelim: “Onlar harcadklarnda ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onlarn harcamalar, bu ikisi arasnda dengeli bir harcamadr.”(Furkan, 25/67.)

 

Bu yaz 3758 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 

n

22/07/2013 - 03:39 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

22/07/2013 - 03:33 eytann kardeleri kimlerdir?
 

Site i Arama

13 Reb'l-Evvel 1445 |  28.09.2023

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Onlar, Allah' brakp, kendilerine ne faydas ne de zarar dokunan eylere kulluk ederler. Kfir, Rabbine kar (eytana) arka kandr."( Furkan Suresi - 55)

Bir Hadis

Eb Zer Cndeb bni Cnde radyallahu anh yle dedi:

- Ey Allahn Resl! Hangi amel daha stndr? dedim.
- Allaha iman ve Allah yolunda cihaddr buyurdu. Ben:
- Hangi esir veya kleyi zat etmek daha faziletlidir? dedim.
- Sahiplerine gre en kymetli ve bedeli en yksek olan buyurdu.
- Cihad ve kle zdn yapamazsam? dedim.
- Bir i yapana yardm edersin veya iini beceremeyenin iini grrsn buyurdu.
- Ey Allahn Resl! Bunlardan hibirini yapamazsam? dedim.
- nsanlara zarar vermezsin. Zira bu da kendi kendine iyilik etmen demektir buyurdu.


Buhr, Itk 2; Mslim, mn 136

Bir Dua

imden geirdiim ve sakndm eylerin ktlnden
Allaha ve Onun kudretine snrm.

(Mslim, Selm, 67)

Hikmetli Sz

Maln doru olmayan
yerde harcanmas
savurganlk ve israftr.
Bu sahibini dnyada
yceltir, ama ahirette
alaltr; insanlar
arasnda onurlandrr,
ama Allah katnda
kltr.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com