Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler   |   Sesli Dersler    |   İlmi Yazilar    |   Yazarlar   |   Sorular ve Cevaplar   |   İletişim   |   Foto Galeriler   |   Ziyaretçi Defteri

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Kur`ani Terbiye Dersleri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz Peygamberin Hayatı (s.a.v)

Sahabe Hayatı

İnsanı Tanımak (Özel Fm)

İnsanı Tanımak (Hilal Tv)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Özel Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Belgeseller

Aile Eğitim Seminerleri

Aile Eğitim (Yazıları)

Çocuk Eğitimi (Yazıları)

Kuran Araştırmaları

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Dünya İslama Koşuyor
Eğitimcilere ÖZEL
04- Gazze Duası
Avusturalyalı Gencin Müslüman Oluşu
Anne Babaya İtaat
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Ahmet El-Acemi / Dua
Ölüm- 3
Ölüm- 2
Ölüm- 1
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Esma'ül Hüsna

 

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 999
Toplam 7499834
En Fazla 16179
Ortalama 1970
Üye Sayısı 1036
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci

Anket

KURAN OKUYORMUSUNUZ ?

Seçenekler

Ayda bir Kur'an okuyorum

Onbeş günde bir Kur'an okuyorum

Haftada bir Kur'an okuyorum

Hergün düzenli Kur'an okuyorum

Kur'an okumuyorum

Sonuçları Göster

 
 

 
KUR’ANDA SEBÎL (YOL) KAVRAMI 2
21/09/2017 - 12:14
 
Hüseyin K.Ece
(Kur’an’da sebil kavramını anlatmaya devam ediyoruz)

Aşağıdaki âyette de sebilin bilinen yol (tarık) anlamında kullanıldığını görüyoruz. Allah (cc) geçmiş toplumlara ait bilgileri kendi yanında olduğunu söyledikten sonra insanlara bazı nimetleri hatırlatıyor. Arkasından da insanın topraktan yaratıldığını ve ölünce tekrar oraya döneceğini hatırlatıyor. Şöyleki :

“(Benim) Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar (sübülen) açan ve size gökten yağmur indirendir.” Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.

Yiyin, hayvanlarınızı yayın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) deliller vardır.

(Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.” (Tâhâ 20/53-55)

Tefsirci Katade’ye göre birinci âyette geçen “sübül”, yeryüzünde insanların üzerinde yürüdüğü yollar (sırat-tarık) demektir. (Taberî,  İbni Cerir. Câmiu’l-Beyan, 10/424 Ayrıca bak: Mukatil b. Süleymen, Tefsir, 2/331. el-Cevzî, Ali b. M. Zâdu’l-Mesîr, s: 907. İbn Atıyye; Abdulhak. el-Muharriu’l-Vecîz, s: 1254)

Allah (cc) yeryüzünde; dağlarda, vadilerde, ovalarda insanlar için yollar var etti ve onların o yollarda yolculuk yapmanızı kolaylaştırdı.” (Zamahşerî, Ömer b. M. el-Keşşaf, 3/66. el-Hâzin, Muhammed b. İ. Tefsir, 3/206) Onlar orada ihtiyaçlarını karşılamak üzere -binitli veya binitsiz-  rahatlıkla seyahat edebiliyorlar. (el-Cezâirî, Ebu Bekr. Eyseru’t-Tefâsîr, s: 1035)

Ya da yeryüzünde yol edinme, yol yapma ve bu yollarda hangi maksatla olursa olsun seyahat etme imkanını bahşetti.

Allah (cc) bu âyetlerde yegâne Ma’bud olduğunun en büyük delillerini ortaya koyuyor. Âyetler O’nun kudretinin yüceliğini ve insanlara nimet veren ve ibadet edilmeye layık tek İlah olduğunu haber veriyor. Burada dört tane önemli delil ve nimet söz konusu ediliyor. Birincisi: Yeryüzünün harika bir şekilde yaygı olarak döşek yapılması. İkincisi; Âdemoğlunu üzerinde yürümesi, katar katar hedeflerine ulaşmak için geçip gitmeleri için muhtelif yollar kılınması. Üçüncüsü; şu harika yaygı olan yeryüzüne gökten su indirilmesi, Dördüncüsü; bu suyla orada çeşitli bitkilerin yaratılması. (eş-Şankıtî, M. Muhtar. Edvâu’l-Beyân, s: 777)

Buradaki sebîli her türlü maddi ve manevi araç/imkan olarak anlamak mümkün. “Yani, onun üzerinde ve ondan yararlanarak hayatınızı sürdürmek, geçiminizi sağlamak için gerekli maddî ve zihnî her türlü yol ve vasıtayı size bahşeden O'dur.” (Esed, Muhammed. Kur’an Mesajı, 2/630) 

“Sizin için orada yollar açan...”sözü şu âyetlerdeki hatırlatmalara  benziyor: “Yeryüzünde dolaşabilmeniz, orada yollar ve geniş geçitlerden geçebilmeniz için, onu size yayan O'dur.” (Nuh 71/19-20). « O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar (sübülen) var edendir»(Zuhruf 43/10)

 *Kur’an, Lût kavminin çirkin fiilinden ve yol (sebîl) kesmelerinden bahsediyor.

Lût’a gelince o, kavmine demişti ki: “Siz öyle yüz kızartıcı bir suç işliyorsunuz ki, dünyada sizden önce hiç kimse bunu yapmamıştı. 

Allah'ın bu uyarmasından sonrasiz hâlâ şehvetle erkeklere varacak, yolu (es-sebîl’i) kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapmaya devam edecek misiniz? ? Kavminin tek cevabı şu oldu: “Hadi, doğru söyleyenlerden isen başımıza Allah’ın azabını getir de görelim.”(Ankebût 29/28-29. Lût kıssası için bak: A’raf 7/80-84. Hûd 11/77-83. Hıcr 15/57-77. Şuarâ 26/160-174. Saffât 37/133-136)

Âyet Lût (as) kavminin yaptıkları işin çirkin, iğrenç ve yanlış oldğunu onlara söylüyor. Lût kavminin çirkin işi kadınları bırakıp erkeklere yanaşmaları idi. Bu çirkin fiili ilk defa onların başlattığını bu âyetlerden anlıyoruz. Bu ise fıtrata aykırı, iğrenç ve anormal bir şey, insanın  ruhsal ve bedensel yapısını zedeleyen bir eylem idi. Allah (cc) neslin devamını eşler arasındaki meşru ilişkinin ürüne bağladı. Ancak bu toplumun icat ettiği bu ilişki öyle bir güzelliğe sahip olmadığı ve böyle bir sonucu yoktur. Zira insanın temiz fıtrata uygun değildir. (Kutub, Seyyid. Fi-Zılali’l-Kur’an, 4/2339)

Lût kavmi bu çirkin ve deni işi yapmakla kalmıyordu. Onlar kendilerine  elçi olarak gelen Lût’u yalanlıyor, ona muhalefet ediyor ve insanların yollarını kesiyorlardı. Bazen onları öldürüyor ve mallarını gasbediyorlardı. Hatta bu çirkinliği bir araya geldikleri zaman sözlü veya fiilen yapıyorlardı. Üstelik aralarında aklı başında hiç kimse de bu yaptıklarının yanlış olduğu konusunda onları uyarmıyordu. (İbni Kesir, Muhtasar Tefsir, 3/35)

Âyette geçen “kat’u’s-sebil-yolu kesmek” anlamı hakkında farklı görüşler var.

-Onlar bu kötü fiili yapmak için yolcuların önlerini kesiyorlardı. Kendilerine misafir olarak gelenlerle de bu çirkin işi yapmak isterlerdi.

-Onlar yolların üzerine toplanıp yolcuları rahatsız ediyorlardı. Yollarını kesiyorlar, ticaretlerine engel oluyorlardı, ya da mallarını gasbediyorlardı.

-Kadınları bırakıp erkeklere meylettikleri için cinsellikte doğal yolu kapatıyorlardı. Böyle bir ilişkiden nesil üremeyeceği için bu da bir anlamda nesil yolunun kesilmesi demekti. (el-Ferrâ, Ziyâd b. Y. Meâni’l-Kur’an, 2/316. Taberî,  İbni Cerir. Câmiu’l-Beyan, 10/135. el-Cevzî, A. b. Muhammed. Zâdu’l-Mesîr, s: 1081. İbn Atıyye; Abdulhak. el-Muharriu’l-Vecîz, s: 1461. Zamahşerî, Ömer b. M. el-Keşşaf, 3/437)

Kat’u’s-sebîl belki bütün bu anlamları hepsini kapsar. Bu kötülükleri hepsi onlarda vardı. Hem yol kesip yolcuları rahatsız ediyorlardı, hem mallarını gasbediyorlardı, hem de nesli üremesinin önünü çirkin bir fiil ile kesiyorlardı. (Kurtubî, A.b. Muhammed. el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’an, 2/2386)

Rivâyet edildiğine göre Peygamber’e âyetin “toplantılarınızda edepsizlik yapıyorsunuz” kısmı hakkında soruldu. O da şöyle buyurdu: “Yoldan geçenleri ürkütüyorlardı ve onlarla alay ediyorlardı. İşte bu onların yapageldikleri edepsizlikti.” (Tirmizî, Tefsir/29 no: 3190. Ahmed b. Hanbel, Taberî ve Ebi Hâtem’den İbni Kesir, Ebu’l-Fidâ. Muhtasar Tefsir, 3/35)

-İnsanın önünde iki yol (sebîl)

Kıyâme Sûresi şu âyetlerle sona eriyor:

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?

O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?

Sonra bu, alaka (aşılanmış yumurta) olmuş, derken Allah onu (insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti.

Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.

Şimdi, bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?” (Kıyâme 75/36-40)

İnsanın yaratılışı, aslı, başıboş olmadığı, belli bir amaç yaratıldığı, sonra da irade sahibi kılındığı haber verilmesi açısından Kıyame ve İnsan Sureleri arasında bir irtibat söz konusu. Kıyâme insanın basit bir sudan yaratıldığı, ama şekil verilerek şerefli kılındığı, bu açıdan da başıboş bırakılmayacağı haberi ile sona eriyor. İnsan Sûresi ise yine insanın denemeya tabi tutulmak üzere karışık bir sudan yaratıldığı, ama değerli kılındığı, hayatını sürdürebilmesi ve kendi yolunu kendisinin belirleyebilmesi için gerekli kabiliyetlerle donatıldığı haberi ile başlıyor.

Her insanın önünde yaratılış (fıtrat) gereği iki sebîl (yol vardır).Kur’an bu gerçeğe işaret ediyor. İnsanı imtihan edilmesini ve bu denemenin iki yönünü açıklığa kavuşturmak üzere bir yerde şöyle diyor :

“İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?

Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.

Gerçek şu ki, Biz ona sebîl’i (yolu/yöntemi) gösterdik. Şükredici, ya da nankör (olması artık kendisine kalmıştır).

Doğrusu Biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.”(İnsan 76/1-4)

Âyetler öncelikle insanın yokluktan varlık âlemine çıkarılmasına ve şerefli kılınmasına işaret ediyorlar. Bu insanın kendisi emeği kazanamayacağı çok büyük bir nimettir. 3. âyette geçen hidâyet beyan etmek (açıklamak) irşad etmek, hak ve saadet yolunu göstermek anlamındadır. İnsana lutfedilen bu büyük nimet elçilerin gönderilmesi, kitapların indirilmesidir. Âlimlere göre burada ayrıca üç büyük nimete işaret var : İnsanın yaratılması, iman nimeti ve iman edenlere cennet va’di. Başka âyetlerde Allah (cc) insanın beşer olarak yaratılmasından övgü ile söz ediyor. (bak: Şûrâ 42/49-50)(eş-Şankıtî, M. Muhtar. Edvâu’l-Beyân, s: 1878)

Yani, onu yeryüzüne yerleştirdik ve onu şükreden veya nankörlük eden olmak üzere iki halden birini seçme kudreti verdik. Ya da biz onu aklî ve naklî delillerle İslâma davet ettik. Bu deliller kendisinde bilinir olduktan sonra ister iman eder, ister inkârcı olur. (Zamahşerî, Ö. b. Muhammed. el-Keşşâf, 4/654) 

Bu da –bir önceki âyette belirtildiği gibi- insanın deneme için yaratıldığı amacına uygun bir tasarruftur. İmtihan edilmek istenen kimseye uygun ortam hazırlanmalı. Önüne imtihanı kazanacak imkanlar konulmalı. İmtihanda serbest irade olmalı. Sonuçta kişi eldeki imkanları kullanarak kendisi imtihanı kazanmaya çalışır.

«Ona hak yolunu ve bâtıl yolları, hidâyeti ve dalâleti (sapıklığı) açıkladık. Hayr ve şer yolunu tanıttık.” Bazılarının görüşüne göe mana şöyledir. “Biz onu hidâyete doğru yola yönlendirdik.” Zira es-Sebîl kelimesi –diğer âyetlerde geçtiği gibi- sadece hidâyet yolunu işaret eder. (İbni Abbas, Tenvîru’l-Mikbâs, s: 627. el-Hâzin, İbrahim b. M. Tefsir, 4/377. Beğavî, Hüseyin b. M.  Tefsir, 4/427) Ya da “Biz çeşitli deliller göstererek ve elçiler göndererek insana hidâyet yolunu açıkladık. Bundan sonrası insanın kendi seçimine kalmıştır. (el-Cevzî, Muhammed b. A. Zâdu’l-Mesîr, s: 1496)

Allah (cc) insana fıtraten (tabii olarak) yolu-yordamı, onu amacına ulaştıracak doğru yolu gösterdi. Onu o yolu-yordamı bulabilecek kabiliyetletle donattı. Şükredici veya nankör olmak artık kendi tercihidir. Yaptıklarının sonucu kendisini bağlar.

Tefsirciler bu âyeti şöyle de açıkladılar: «Yani Biz ona bedbahlığa (şekâvete) ve mutluluğa (saadete) giden yolu açıklayıp gösterdik.»

Bu âyet «yaratılışı gereği ve aklı sayesinde kendisine fayda ve zarar verecek şeyleri görebilmesidir» şeklinde de açıklanmıştır. İnsan neyi seçerse seçsin, sonuçta Allah (cc) delilleri ortaya koymak sûretiyle ona her şeyi, tevhid yolunu açık-seçik haber vermiştir.(Kurtubî, M. b. Ahmed. el-Câmiu li-Ahkâmi’l-Kur’an, 2/3214. Mevdûdî, E. Tefhîmu’l-Kur’an (ter.), 6/557)

Allah (cc) insanı yalnızca “işitme ve görme duyuları”, yani akıl ve doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırdetme yeteneği ile donatmış değildir. Aynı zamanda vahiy yoluyla (peygamberler ve ilâhi kitaplarla) ona fiilen doğru yolu göstermektedir.” (Esed, Muhammed. Kur’an Mesajı, 3/1215)

Bununla birlikte hatırlamak gerekir ki; “işitme ve görme, anlama ve akletmeden kinâyedir.” (İslâmoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, 2/1201)

Âyetteki bu açıklama konuyla ilgili diğer âyetlerle birlikte düşünüldüğü zaman görülür ki burada geçen hidâyetin (yol göstermenin) yalnızca bir tek şekli değil, sayısız araçların ve imkanların hepsinin kasdedildiği anlaşılır. (Mevdûdî, E. Tefhîmu’l-Kur’an (ter.), 6/557)

 “Yolu (sebîli) gösterdi” ifadesi konusunda Kur’an yorumcularının farklı açıklamaları var. Şöyleki: a)Biz insana hidâyet ve dalâlet, hayır ve şer yollarını açıklayarak tanıttık,

b)Mutluluk ve mutsuzluk yollanını açıkladık,

c)Kâr ve zararını anlayacak yetenekte yarattık gibi.

Allah (cc) insanı akıllı, iradeli, iyiyi kötüden ayırma kabiliyetine sahip seçkin bir varlık olarak yarattı. Gönderdiği peygamberler ve indirdiği vahiy ile de ona doğru yolu gösterdi. Bunun yanında ona seçme hakkı da verdi. Artık bundan sonra o kendi iradesiyle ya şükreden bir kul olur, ya da nefsine ve şeytana uyarak Allah’ın verdiği bütün imkan ve kabiliyetleri unutup nankör, âsi, günahkâr bir kimse olur.” (Komisyon, Kur’an Yolu, 5/442)

Buradaki “sebîl”in mü’minleri ve inkârcıları kapsaması ihtimal dahilindedir. Böylece insana duyuların ve insanî fıtratın verilmesine, bunu yapan Yaratıcı’ya işaret edilmiş olabilir. Âyetteki hidâyeti şöyle anlamak mümkün: “İnsanı sırat-ı müstakim’e irşad ettiğimiz gibi sebîle de yönlendirdik”.  Sebîl’in cins isim olması muhtemeldir. Yani müslümana imana doğru, kafire de kendi küfrüne doğru yol gösterdik” anlamına gelebilir. (İbni Atıyye, Abdulhak. Muharriru’l-Vecîz, s: 1928)

Bunu, “herkesi kendi seçiminde serbest bıraktık, istediğini seçme kabiliyeti verdik” diye anlamak gerekir. Zira Allah (cc) kimseyi doğuştan müslüman veya inkârcı yaratmamıştır. Kimseyi de bu konularda icbar etmemiştir.

 Burada insana gösterilen “yol”dan maksat Fatiha’da “sırat-ı mustakim” olarak geçen, kişiyi doğrudan Allah’a götüren, Kur’an ile davet edilen hidâyet yolu İslâmdır. Âyet, insanın başlangıcı, sonu ve görevleri ilgili açıklamalar yapıldığını haber veriyor. İnsanın aklını, iradesini, duyularını kullanıp hidâyete ulaşması için önüne görülebilecek ve üzerinde düşünülebilecek pek çok Kur’an ve kâinat âyetleri, akla hitap eden deliller ve alâmetler konulduğu açıklanıyor. İnsan kendisine verilen kabiliyetler sayesinde hayatının gayesini, ne yapması gerektiğini, hangi yoldan gitmesi gerektiği bilebilir. Bu kabiliyet ve seçim gücü ona verilmiştir.

Bu ilâhi irşattan sonra dileyen hidâyeti seçip şükreden bir kul olur, dileyen hak davetten yüz çevirip nankörlük eden bir inkârcı olur. İsteyen hak yola girer, sıkı bir şekilde çalışır, yani kulluk görevlerini yapar ve ödülü hak eder. İsteyen de nefsinin hevâsına uyarak bu dünya imtihanını kaybeder. Her iki durumda insana yol gösterilmiştir.

 Hidâyet yolu da sapıklık yolu da, hangisi uyarsa sonunda ne olacağı ona açık bir şekilde anlatılmıştır. Bundan sonra insanlar “dilediklerini yapsınlar”. (Fussilet 41/40) İnsanın iradesine hitap edilmekte beraber burada bir vaad ve tehdit de söz konusudur. (Elmalılı, Hamdi Y. Hak Dini Kur’an Dili (sad.), 8/459)

 İnsanı karışık, yani çeşitli elementlerden meydana gelen bir özden mükemmel bir şekilde yaratan Allah (cc) elbette bunu boşuna, rastgele yapmadı. Bu yaratmanın elbette bir amacı olmalı. Allah (cc) insanı denemek istiyor. Aslında Allah insanla ilgili her şeyi önceden bilmektedir. Ancak O vahiy ile ona varlık gerçeğinin, imtihanın boyutlarının, sonunda ne olacağının ön bilgisini öğretiyor. Bundan dolayı onu iştici ve görücü kıldı. Yani akıl, bilgi, anlayış, algılama yeteneği, hüküm verebilme, seçim yapabilme gücünü verdi. İnsan bu irade ve güç ile başarıya giden düzgün yolu, ya da kaybettirecek eğri yolları kendisi seçer.

Burada hidâyet, yani doğru yola girme olayı şükür ile anlatılıyor. Zira hidâyete eren kişinin verebileceği en tabi karşılık şükürdür. Bunun tam tersi nankörlüktür. Doğru yolu bulan kişi anlar ki esasen insan anılmaya değer bir varlık değildi. Ama Allah (cc) onu değerli kılmak istedi. Bundan dolayı onu denemeye tabi tuttu, ona bazı yetenekler verdi, onu öğrenme gücü ile donattı. Hidâyetini ona uygun gördü. Gideceği yolu (sebîl’i) gösterdi. İnsan buna rağman şükretmezse nankör olur. (Kutub, Seyyid. fi-Zılâli’l-Kur’an, 6/3780)

 

(Devamı var)

15.09.2017

Zaandam


Bu Makale 465 defa okunmuştur

 

Yazdır

YAZARIN DİĞER YAZILARI

©

13/08/2018 - 13:51 DOĞRU YOL İŞTE BUDUR-2

©

19/07/2018 - 12:54 DOĞRU YOL İŞTE BUDUR 1

©

18/06/2018 - 17:57 “BEN NEFSİMİ TEMİZE ÇIKARMAM”

©

25/05/2018 - 11:00 YOLUN EN DOĞRUSU YOLUN EN EĞRİSİ

©

20/04/2018 - 17:02 KUR’ANDA SEBÎL (YOL) KAVRAMI 7

©

23/03/2018 - 15:10 KUR’AN’DA MÜJDE ve EĞİTİM İLİŞKİSİ

©

19/02/2018 - 12:30 KUR’ANDA SEBÎL (YOL) KAVRAMI 6

©

19/01/2018 - 10:43 KUR’ANDA SEBÎL (YOL) KAVRAMI 5

©

25/12/2017 - 11:58 SELÂM OLARAK TAHİYYE

©

20/11/2017 - 10:27 KUR’ANDA SEBÎL (YOL) KAVRAMI 4

©

18/10/2017 - 10:33 KUR’ANDA SEBÎL (YOL) KAVRAMI 3

©

21/09/2017 - 12:14 KUR’ANDA SEBÎL (YOL) KAVRAMI 2

©

28/08/2017 - 09:17 KUR’ANDA SEBÎL (YOL) KAVRAMI 1

©

24/06/2017 - 12:14 ŞEHÂDET İMAN İDDİASIDIR AMA İSBATI GEREKİR

©

23/05/2017 - 16:44 ORUÇ İMSAK (TUTMAK)TIR

©

29/04/2017 - 11:52 BERAT GECESİNE FARKLI BİR BAKIŞ

©

29/03/2017 - 10:51 BU DEVİRDE PEYGAMBERİ ÖRNEK ALMAK 5

©

08/03/2017 - 16:07 BU DEVİRDE PEYGAMBERİ ÖRNEK ALMAK 4

©

04/02/2017 - 11:56 BU DEVİRDE PEYGAMBERİ ÖRNEK ALMAK 3

©

02/01/2017 - 10:23 BU DEVİRDE PEYGAMBERİ ÖRNEK ALMAK 2

©

05/12/2016 - 10:11 BU DEVİRDE PEYGAMBERİ ÖRNEK ALMAK 1

©

02/11/2016 - 10:38 KUR’AN’A GÖRE KUR’AN’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ

©

01/10/2016 - 11:23 SÖZÜN EN GÜZELİNE UYMAK İYİ SONUCA GÖTÜRÜR

©

08/09/2016 - 09:05 İBRAHİM’İN ve HÂCER’İN KURBANI

©

31/08/2016 - 10:15 ZALİMLERE YANAŞMAK TEHLİKELİDİR

©

15/07/2016 - 18:56 BİRİLERİ YALAN SÖYLEMEYE DEVAM EDİYOR

©

25/06/2016 - 09:34 TEZKİYE, RAMAZAN ve ORUÇ 5

©

18/06/2016 - 11:00 TEZKİYE, RAMAZAN ve ORUÇ 4

©

13/06/2016 - 10:16 TEZKİYE, RAMAZAN ve ORUÇ 3

©

06/06/2016 - 09:53 TEZKİYE, RAMAZAN ve ORUÇ 2

©

30/05/2016 - 12:45 TEZKİYE, RAMAZAN ve ORUÇ 1

©

05/05/2016 - 14:03 EN HAYIRLI TOPLULUK 3

©

11/04/2016 - 10:06 EN HAYIRLI TOPLULUK 2

©

14/03/2016 - 12:55 EN HAYIRLI TOPLULUK 1

©

16/02/2016 - 09:58 hz. ÂDEM’İN BABASI KİM

©

26/01/2016 - 18:23 hz. EBU BEKR SÜNNİ, hz. ALİ de ŞİȊ DEĞİLDİ

©

26/12/2015 - 15:13 PEYGAMBERE İHTİYAÇ VAR MI 10

©

23/11/2015 - 09:48 PEYGAMBERE İHTİYAÇ VAR MI 9

©

27/10/2015 - 16:44 PEYGAMBERE İHTİYAÇ VAR MI 8

©

28/08/2015 - 19:24 PEYGAMBERE İHTİYAÇ VAR MI 7

©

20/07/2015 - 18:04 ALLAHA’ YAKIN OLMA BİLİNCİ

©

30/06/2015 - 16:39 KUR’AN’DA RAMAZAN

©

29/05/2015 - 11:31 PEYGAMBERE İHTİYAÇ VAR MI 6

©

23/04/2015 - 12:54 PEYGAMBERE İHTİYAÇ VAR MI 5

©

03/04/2015 - 18:21 PEYGAMBERE İHTİYAÇ VAR MI 4

©

09/03/2015 - 13:03 PEYGAMBERE İHTİYAÇ VAR MI 3

©

03/02/2015 - 14:43 PEYGAMBERE İHTİYAÇ VAR MI 2

©

30/12/2014 - 13:11 PEYGAMBERE İHTİYAÇ VAR MI 1

©

27/11/2014 - 17:04 ALLAH’IN SELÂMINA LAYIK OLMAK 5

©

19/11/2014 - 12:19 ALLAH’IN SELÂMINA LAYIK OLMAK 4

©

20/10/2014 - 15:53 ALLAH’IN SELÂMINA LAYIK OLMAK 3

©

27/08/2014 - 13:16 ALLAH’IN SELÂMINA LAYIK OLMAK 2

©

01/08/2014 - 11:04 ALLAH’IN SELÂMINA LAYIK OLMAK 1

©

04/07/2014 - 16:31 BESMELE; İMAN ve SAYGI İKRARIDIR

©

30/05/2014 - 18:48 ABDEST ALMAK PEYGAMBER’E KARDEŞ OLMAKTIR

©

11/04/2014 - 10:53 AÇLIK ve KORKU UYARISI

©

09/04/2014 - 11:21 ENGELLER ve AYAK BAĞLARI 4

©

03/04/2014 - 14:39 ENGELLER ve AYAK BAĞLARI 3

©

10/01/2014 - 11:15 ENGELLER ve AYAK BAĞLARI 2

©

24/12/2013 - 14:11 ENGELLER ve AYAK BAĞLARI 1

©

11/11/2013 - 15:39 BÜYÜK HİCRETİN BÜYÜK SONUÇLARI

©

09/10/2013 - 10:15 PEYGAMBER’E İTAAT ŞART MI

©

03/09/2013 - 12:27 KUR’AN’DA AİLE MODELLERİ 2

©

12/08/2013 - 08:51 KUR’AN’DA AİLE MODELLERİ-1

©

08/07/2013 - 11:36 ORUÇ ve ÖZGÜRLÜK BİLİNCİ

©

17/06/2013 - 15:46 İMANIN KAZANIMLARI

©

21/05/2013 - 11:05 ALLAH’IN YARDIMCILARI (Ensâru’llah) 2

©

22/04/2013 - 10:26 ALLAH’IN YARDIMCILARI (Ensâru’llah) 1

©

19/03/2013 - 13:02 ALLAH’A HAKKIYLA SAYGI (Haşyetu’llah)

©

14/02/2013 - 13:37 ALÇAK DÜNYA (MI)

©

24/01/2013 - 14:11 ALLAH’TAN KORKMALI (MIYIZ?) 2

©

27/12/2012 - 10:14 ALLAH’TAN KORKMALI (MIYIZ?) 1

©

20/11/2012 - 10:13 ON MUHARREM’DE NE OLMUŞTU

©

19/10/2012 - 10:58 KURBAN: ALABİLMEK İÇİN VERMEKTİR

©

25/09/2012 - 10:56 ALLAH’IN DOSTLARI (Evliyâu’llah) 2

©

27/08/2012 - 15:54 ALLAH’IN DOSTLARI (Evliyâu’llah) 1

©

23/07/2012 - 11:13 RAMAZAN İSLÂMIN SEMBOLLERİNDENDİR (Şeâiru’llah) 3

©

26/06/2012 - 15:23 ALLAH’IN SEMBOLLERİ (Şeâiru’llah) 2

©

30/05/2012 - 16:11 ALLAH’IN SEMBOLLERİ (Şeâiru’llah) 1

©

26/03/2012 - 13:05 MUVAHHİDLERİN ÖZELLİKLERİ

©

29/02/2012 - 13:29 ALLAH’I UNUTANLAR GİBİ OLMAYIN

©

26/01/2012 - 14:37 DİNLEME AHLÂKI 4

©

28/12/2011 - 11:22 DİNLEME AHLAKI 3

©

28/11/2011 - 11:10 AZAPLA MÜJDELEME

©

20/10/2011 - 17:42 KURBAN; NE KADAR VAZGEÇEBİLİRSEN

©

07/09/2011 - 14:36 DEDİN Kİ…

©

05/08/2011 - 19:47 ORUÇ TAKVAYI GÜÇLENDİRİR

©

04/07/2011 - 14:35 DİNLEME AHLAKI 2

©

03/06/2011 - 12:02 DİNLEME AHLÂKI 1

©

09/05/2011 - 13:57 ALLAH’IN İPİ (HABLU’LLAH)

©

18/04/2011 - 14:24 ALLAH’IN BOYASI (Sibğatu’llah)

©

07/03/2011 - 13:00 ALLAH’IN HAKKI (Hakku’llah)

©

14/02/2011 - 12:04 Boş İşlere Müşteri Olmak

©

06/01/2011 - 10:38 ALLAH’IN KULLARI

©

22/11/2010 - 14:56 ALLAH’IN GÜNLERİ

©

14/10/2010 - 18:51 HARAM KAZANÇ İFSAT EDER

©

26/07/2010 - 14:14 Orucu Yürek İle Tutmak

©

22/06/2010 - 12:39 Okunması Gereken Üç Kitap

©

18/05/2010 - 11:47 Ahirete İman : Hesap Verme Bilinci

©

28/04/2010 - 11:02 MÜSRİF KİMDİR

©

22/03/2010 - 15:27 İSRAF; ÇAĞDAŞ AŞIRILIK (2)

©

22/02/2010 - 13:23 İSRAF; ÇAĞDAŞ AŞIRILIK (1)

©

30/12/2009 - 17:40 İSLÂMÎ KAYNAKLAR AÇISINDAN ŞİİR

©

23/11/2009 - 16:17 BAYRAMIN BAĞIŞLADIĞIN KADARDIR

©

19/10/2009 - 14:55 Vahiy Karşısında Peygamber

©

24/07/2009 - 11:15 ORUÇ ve DENGE

©

25/06/2009 - 09:29 MUHABBETULLAH (ALLAH SEVGİSİ) 4

©

01/06/2009 - 14:57 MUHABBETULLAH (ALLAH SEVGİSİ) 3

©

28/04/2009 - 16:06 MUHABBETULLAH (ALLAH SEVGİSİ) 2

©

16/02/2009 - 23:26 MUHABBETULLAH (ALLAH SEVGİSİ) 1

©

05/01/2009 - 23:03 HİCRET ÜZERİNE DİYALOĞ

©

22/12/2008 - 23:37 KUR’AN’DA KURBAN KAVRAMI (1)

©

17/11/2008 - 23:27 İnsaf ve Ahlak Adaletin Kaynağıdır

©

03/09/2008 - 22:03 İNSANIN GÖREVİ -2-

©

05/06/2008 - 23:35 İNSANIN GÖREVİ -1-

©

18/03/2008 - 01:09 HAYATA DÖNÜŞEN ZİKİR
 
 

Site İçi Arama

  21.09.2018

11 Muharrem 1440

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Rabbiniz şöyle buyurmuştu: "Andolsun, eğer şükrederseniz gerçekten size arttırırım ve andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, benim azabım pek şiddetlidir."

( İbrâhim sûresi - 7)

Bir Hadis

Enes radıyallahu anh şöyle dedi:

Hz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlâklısı idi.


Buhârî, Edeb 112; Müslim, Mesâcid 267, Edeb 30

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

“Rabbimiz! Nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla.
Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.”

(Tahrîm Suresi - 8)

Hikmetli Söz

Alan Sensin veren Sensin kılan Sensin / Ne verdinse odur dahi nemiz var / Hakikat üzre anlayıp bilen Sen / Ne verdinse odur dahi nemiz var.


Yazarlar

Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com