Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler   |   Sesli Dersler    |   İlmi Yazilar    |   Yazarlar   |   Sorular ve Cevaplar   |   İletişim   |   Foto Galeriler   |   Ziyaretçi Defteri

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz Peygamberin Hayatı (s.a.v)

Sahabe Hayatı

İnsanı Tanımak (Radyo)

İnsanı Tanımak (Tv)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Özel Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Belgeseller

Aile Eğitim Seminerleri

Aile Eğitim Yazıları

Çocuk Eğitimi Yazıları

Kuran Araştırmaları

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Dünya İslama Koşuyor
Eğitimcilere ÖZEL
04- Gazze Duası
Avusturalyalı Gencin Müslüman Oluşu
Anne Babaya İtaat
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Ahmet El-Acemi / Dua
Ölüm- 3
Ölüm- 2
Ölüm- 1
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Esma'ül Hüsna

 

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 2765
Toplam 9226007
En Fazla 16179
Ortalama 2131
Üye Sayısı 1052
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci

Anket

KURAN OKUYORMUSUNUZ ?

Seçenekler

Ayda bir Kur'an okuyorum

Onbeş günde bir Kur'an okuyorum

Haftada bir Kur'an okuyorum

Hergün düzenli Kur'an okuyorum

Kur'an okumuyorum

Sonuçları Göster

 
 
 

BARIŞ DİNİ İSLAM

“Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Bakara, 2/208.)
16/09/2019

Yüce Allah Kur’an’da, yalnız dünyayı isteyen, sözü güzel, niyeti kötü; riyakâr ve bozguncu insanlardan söz ederken; kendisini Allah’ın rızasını kazanmaya adamış, kötü niteliklerden arınmış insanlardan da söz etmektedir. Yukarıda anılanın aksine, sözü ile yaşantısı uyumlu bir insan olmanın yolunun, aşağıdaki ayette zikredilen hakikati özümsemekten geçtiğini şöyle ifade etmektedir: “Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin.” (Bakara, 2/208.)

Ayetteki “silm” ifadesi, kıraat farklılığının da etkisiyle iki anlama gelmektedir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre burada kastedilen İslam’dır. (Razi, Mefatihu’l-Gayb, V, 352.) İman edenler için İslam’a girmek; İslam’da sebat etmek, onun koyduğu sınırlara bağlı kalmakta titiz davranmaktır. Bu ifade, Hz Peygambere yönelik; “Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme.” (Ahzab, 33/1.) ve müminlere yönelik;  “Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin.” (Nisa, 4/136.) ayetlerine benzemektedir.  Hep birlikte İslam’a bağlandıklarında bunun maslahatı hepsine birden dönecektir. Allah’a teslimiyetin sonucu olan davranışlarındaki güzellik, hepsi için saadete vesile olacaktır. Aksine, kötülüğün yaygınlaşması, sadece failleri için değil diğerleri için de huzursuzluk sebebidir. Dil kurallarına göre cümle, “Ey iman edenler! Dinin tamamı ile amel edin.” anlamına da gelmektedir. Müminlere, güçleri yettiğince dinin emirlerinin tamamını yapmak, yasakların tamamını terk etmek emredilmiştir. Zira İslam, bütün olarak anlaşıldığında akılları hidayete erdirir; kalplere şifa, bireysel ve toplumsal hastalıklara deva olur.

“İslam’a girme” emri, çeşitli inanç kesimlerine yönelik mesajlar da içermektedir. Dilleri ile iman eden münafıklar için “İslam’a girmek”, kalpleri ile iman etmek, zahiren olduğu gibi batınen de Allah’a teslim olup O’na itaat etmektir. İslam ile şereflenmiş kitap ehli için bütünüyle İslam’a girmektir. Bazı rivayetlerde ifade edildiğine göre onlar, Müslüman olduktan sonra cumartesi yasağına uymak gibi eski dinlerinin bazı hükümlerine bağlılıklarını sürdürmek istemişlerdi. Önceki peygamberlere iman etmiş ehli kitap için “İslam’a girmek”, Hz Muhammed’e (s.a.s.) iman ederek imanlarını ikmal etmektir. Son peygamber Hz Muhammed’e (s.a.s.) inanmadıkları ve Allah’ın insanlık için gönderdiği son din olan İslam’a girmedikleri takdirde imanları kendilerine fayda vermeyecektir.

Yüce Allah’ın bu emrine muhalefet ederek şeytanın adımlarına tabi olmak, kaygan bir yolda yürümek gibidir. Zira sonraki ayette; “Size apaçık deliller geldikten sonra yine de kayarsanız şunu iyi bilin ki Allah azizdir, hakîmdir.”  (Bakara, 2/209.) buyrulmuştur. Onlar, dinî hayatlarında büyük bir tehlike ve feci bir akıbetle karşı karşıyadırlar. Nitekim “Şeytanın adımları” ifadesinden anlaşıldığına göre o, insanı bir anda değil adım adım kötülüğe sürüklemektedir. Önce, en kolay ve en küçük olandan başlamakta, muhatabı küçüklüğüne aldanıp o kötülüğü işlemektedir. Buna alışınca daha büyüğünü, sonra daha da büyüğünü işlemeye onu teşvik etmektedir. Nihayet günahları onu kuşatmakta; artık tövbe etmesi zor, şerir bir kişi hâline gelmektedir. Şeytanın adımladığı yolun, insanı İslam’ın vadettiği güven ve huzura ulaştırmaktan oldukça uzak olduğu aşikârdır. Oysa “İslam’a girin” emrinde, İslam’ın kendisine sığınanları koruyacak sağlam bir kale gibi olduğuna işaret vardır. Bu yüzden maddi ve manevi hayatımıza yönelik tehlikeler karşısında güven duygusuna erişmenin yolu bu kaleye sığınmaktır. Müslümanlar arasında düşmanlığın, savaşın, zilletin, esaretin ve fakirliğin kol gezmesi, bu muhkem kalenin öneminden bigâne kalmanın ifadesidir.

Ayetteki “silm” kelimesinin ikinci anlamı “barış”tır. Müfessirlerin bir kısmına göre ayette müminlere, aralarında barışı hâkim kılma çağrısı yapılmaktadır. İman sıfatı, Cahiliye dönemindeki gibi birbirleri ile savaşmamalarını, geçmişte aralarında var olan düşmanlığı unutmalarını gerektirmektedir. İslam dini, müminler arasında barışı tesis edecek pek çok ilke vaz etmiştir. (Araf, 7/199; Enfal, 8/46; Hucurat, 49/9.) Müslümanlar arasında barışın temini, dinin gerekli kıldığı son derece önemli bir konu olmakla beraber Müslüman olmayanlarla barış da bu çağrının kapsamına dâhildir. Zira İslam, insanların hakkı özgür iradeleri ile kabul edebilecekleri barış ortamını tesis etmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu barış, güçlü olmakla elde edilebilecek bir barıştır. Saldırgana boyun eğmek barış değil zillettir. Böyle bir tavır, düşmanı zulme teşvik edecektir. (Ebu Zehre, Zühratü’t-Tefasir, II, 652.)

Ayete verilen bu iki anlam arasını telif eden âlimler de vardır. Buna göre “silm” kelimesinin yukarıda zikredilen her iki anlamı da birbiri ile irtibatlıdır. Zira kelime “boyun eğmek, itaat etmek” anlamına gelmektedir. İslam, Allah’a boyun eğmek, itaat etmek olduğu gibi (Bakara, 2/131.) iki kişinin barışmasında da birbirine boyun eğip itaat etme anlamı vardır. (Razi, a.g.e. V, 352.)  Müminlerin İslam ile olan ilişkileri, onda sebat etmek, onun koyduğu sınırlara bağlı kalmakta titiz davranmak şeklinde tezahür ettiğinde aralarında barış da tesis edilmiş olacaktır. Gerçek anlamda barış, Allah’a tam teslimiyet ile mümkün olabilecektir. Dolayısıyla ayet-i kerime, barışa susamış günümüz dünyasına da yönelmiş bir çağrıyı ifade etmektedir. Ancak bu çağrı öncelikle müminleri hedef almaktadır; öncelikle müminler barışmakla yükümlüdür. Sonrasında, barışı insanlık ölçeğinde tesis etmek de bu yükümlülüğün devamıdır. Bu surette barış kendi içlerinden başlayarak dalga dalga yayılacak, bütün insanlığa ulaşabilecektir. İslam’ın barış anlayışı, müfessir Şaravi’nin dilinde ifadesini şöyle bulmuştur: “İslam, seninle yaşadığın kâinat arasındaki savaşı sonlandırmak için gelmiştir. O, hem senin hem kâinatın maslahatı içindir; Allah ile kâinat ile insanlar ile ve kendinle barış içinde olman içindir. (II, 878.)

 

Dr. Abdülkadir ERKUT / DİYANET AYLIK DERGİ

 

Bu yazı 332 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

03/02/2020 - 10:48 PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAT Ü SELAMIN MANASI

n

16/12/2019 - 10:38 İNSANLIĞA ÖRNEK VE ÖNDER TOPLUM

n

14/10/2019 - 11:50 İNSANLIĞA ÖRNEK VE ÖNDER TOPLUM

n

16/09/2019 - 10:34 BARIŞ DİNİ İSLAM

n

17/12/2018 - 01:23 ALLAH DOSTLARI KİMLERDİR?

n

19/11/2018 - 10:32 Kur'an'ın ışığında insanlığa model gençler

n

17/10/2018 - 03:33 Kur'an ile Dirilmek

n

10/04/2018 - 01:33 DÜNYA HAYATINDA  ALLAH’IN TARAFINDA OLMAK

n

30/03/2018 - 12:04 DÜNYA VE AHİRET MUTLULUĞUNUN YOLU: AMEL-İ SALİH

n

30/03/2018 - 11:39 RABBİMİZİN BİZLERE KUTSAL EMANETLERİ: TOPRAK, SU, HAVA

n

30/03/2018 - 11:31 KUR’AN’DA MUSİBET KAVRAMI  ÜZERİNE PSİKO-SOSYOLOJİK  DEĞERLENDİRMELER

n

29/03/2018 - 01:10 İSLAM MEDENİYETİNİN BAŞKENTLERİ: MEKKE, MEDİNE, KUDÜS

n

03/01/2018 - 11:26 TAKLİDİ İMANDAN TAHKİKİ İMANA; GELİN KUTSAL KİTABIMIZI DOĞRU OKUYALIM

n

10/11/2017 - 01:44 TAKLİDİ İMANDAN TAHKİKİ İMANA: GELİN RABBİMİZİ DOĞRU TANIYALIM

n

02/10/2017 - 04:12 YARATILIŞ GAYEMİZ: İBADET/ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:43 İBADETLERİN  BİRLİĞİMİZE KATKISI

n

03/07/2017 - 04:09 AHD ve MİSAK SORUMLULUKTUR

n

13/06/2017 - 12:10 MANEVİ BAKIM AYI: RAMAZAN

n

18/04/2017 - 09:24 İLAHÎ RİSALET ELÇİLERİNİN MİSYONU: İNSANLIĞI ÇATIŞTIRMAK DEĞİL BARIŞTIRMAKTIR

n

28/03/2017 - 03:11 TEFEKKÜR

n

20/03/2017 - 01:07 İSLAM’IN HEDEFİNDE İNSAN VARDIR

n

17/02/2017 - 11:41 KUR’AN-I KERİM’DE MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ

n

29/12/2016 - 10:57 Kur’an’la İlişkilerimizde Tıkanıklık Var

n

19/12/2016 - 03:08 Kur’an’la İlişkilerimizde Tıkanıklık Var

n

07/11/2016 - 12:31   KUR’AN’DA VELÂYET KAVRAMI

n

18/10/2016 - 04:51 YÜREKLER ve YÖNELİŞLER

n

21/09/2016 - 03:28 İSLAM'IN İSTEDİĞİ DÜZEYE ULAŞMAK

n

14/06/2016 - 11:19 Mescitler Arasında Mescid-i Aksa’ya Dair

n

10/06/2016 - 10:09 GÜNLÜK HAYATIMIZDA KUR’AN

n

07/06/2016 - 02:46 İnsan Dünyaya Emanet

n

02/05/2016 - 12:32 KUR’AN AÇISINDAN MESCİD GERÇEĞİ

n

18/01/2016 - 02:22 EĞER BİLMİYORSANIZ

n

01/12/2015 - 03:35 KUR’AN’A GÖRE SAHABE GERÇEĞİ

n

20/11/2015 - 01:28 TAKVA

n

09/10/2015 - 02:44 Zaman, İnsan ve ziyan

n

07/09/2015 - 03:47 KUR’AN EĞİTİMİ

n

08/08/2015 - 10:46 KOMŞULUKTA KUR’ANİ ÖLÇÜ

n

06/07/2015 - 12:38 AZIKLARIN EN HAYIRLISI  VE EN SONSUZ OLANI

n

11/05/2015 - 02:51 HEPİNİZ ÂDEM’DENSİNİZ Âdem ise Topraktan

n

27/04/2015 - 12:27 Kur’an’ı, Tabiatı ve Tarihi Anlamak

n

23/12/2014 - 03:22 Şükür-Şâkir

n

27/10/2014 - 03:11 KURÂN KARŞISINDAKİ DURUŞUMUZ

n

24/10/2014 - 03:42 KURÂNIN METİNLEŞME TARİHİ

n

04/07/2014 - 04:28 Haram Lokma ve Toplumsal Kaos

n

30/06/2014 - 06:05 Oruç Kalkandır

n

05/05/2014 - 01:01 21. YÜZYILDA KUR’AN’I HAYATA TAŞIMAK

n

09/04/2014 - 03:17 Küfür-Kâfir

n

09/04/2014 - 12:49 HALKIN KUR’AN ANLAYIŞI

n

21/03/2014 - 05:05 Sorumluyu Başka Yerde Aramak

n

21/03/2014 - 03:35 Samimiyet: Hakikati, Fazileti ve Afetleri

n

10/02/2014 - 02:22 Her Dem İmtihan

n

04/10/2013 - 05:10 Kur’an’da Öfke Kontrolü

n

22/07/2013 - 03:37 Kimlik inşasında Kur’an öğretimi ve öğreniminin önemi

n

19/06/2013 - 04:10 Günümüz Gençliği

n

18/06/2013 - 03:35 Kur'an ve Sünnete Göre Kavmiyetçilik

n

15/05/2013 - 11:32 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?

n

14/03/2013 - 01:30 KUR’AN’DA KARDEŞLİK

n

14/03/2013 - 11:10 KURÂNIN BUGÜNE SESLENİŞİ

n

28/01/2013 - 01:55 KUR’ÂN’IN HAYATA MÜDAHALESİ

n

28/01/2013 - 01:51 KURANI OKUMA VE ANLAMA SORUMLULUĞU

n

28/12/2012 - 11:53 KUR’AN KENDİNİ NASIL TANITIYOR?

n

27/12/2012 - 04:19 KUR‘AN‘IN ANLAM DÜNYASI İLE BULUŞMAK

n

22/11/2012 - 11:38 Buhranlarımız günahlarımızdandır

n

05/10/2012 - 02:30 Kur’an-ı Kerim’de hak kavramı

n

03/09/2012 - 04:28 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?

n

03/09/2012 - 02:28 Kur’an karşısında nebevi duruş

n

13/07/2012 - 11:07 Ağır emanet

n

13/07/2012 - 10:59 Kur’an’ı öğrenmeyi/ öğretmeyi öğrenme üzerine

n

27/06/2012 - 11:06 Kur’an’a koşun

n

26/06/2012 - 04:04 Kendi dilinden Kur’an

n

25/04/2012 - 04:13 Hayata kulluk mührünü vurmak

n

02/04/2012 - 03:41 Ya Rabbi! Müminlere kin beslemekten bizleri koru!

n

12/03/2012 - 02:06 Duanın Önemi

n

12/03/2012 - 01:28 Kur'an-ı Kerim'de söz

n

05/03/2012 - 01:41 Müminler ancak kardeştir

n

23/01/2012 - 12:31 Dua Kavramının Anlamı

n

16/01/2012 - 01:48 Dinin şiarı:Ezan

n

03/01/2012 - 01:29 Kur’an’da Tevbe Kavramı

n

12/10/2011 - 02:01 Allah’a Gerektiği Gibi İnanmak

n

12/10/2011 - 01:58 Kur’an’ınTevhid Felsefesi

n

11/07/2011 - 03:04 Kur'an'ı sen de oku,anla ve yaşa!

n

06/06/2011 - 02:34 Kur’an’ın değerleri ve onların sıra düzeni

n

14/02/2011 - 16:28 Sahabenin Kur'an'ı öğrenme ve öğretme gayretleri

n

17/01/2011 - 14:37 Kur’an’ın Öngördüğü Model Mü'min

n

02/12/2010 - 17:03 Kur’an ve Hikmet Peygamberi

n

02/12/2010 - 16:10 Son Elçi ve Son Mesaj HZ.Muhammed ve Kur'an-ı Kerim

n

15/10/2010 - 18:42 Kur’an hayatımızın neresinde?

n

10/08/2010 - 14:58 Düşünmek Kur'anın Emri

n

28/04/2010 - 11:55 İlk muhatabının dilinden Kur’an

n

21/01/2010 - 10:31 Kur’an’ın Işığında Sorumluluk Duygusu ve Davranış Bilinci   

n

20/01/2010 - 10:54 Allah’a Tevekkül… AMA NASIL?

n

06/07/2009 - 15:11 Günlük Hayatımızda Kuran

n

06/07/2009 - 15:07 Kuran'i Kerimi Okuyanlar

n

04/05/2009 - 14:45 Kuran'i Kerimi Okuyanlar

n

04/05/2009 - 14:35 Kur'anla Bağlantı İçinde Olmak

n

21/03/2009 - 10:19 Kur'an'ı Nasıl Okuyalım ?

n

19/03/2009 - 15:17 Ashabın Kur'ân'ı Ezberleme ve Yazmadaki Gayretleri

n

31/12/2008 - 17:28 Kuran'ın Öngördüğü İdeal Aile - 2

n

10/11/2008 - 22:21 Kuran'ın Öngördüğü İdeal Aile - 1

n

27/04/2008 - 00:12 Elmalılı M.Hamdi Yazırın Müteşabih Ayetleri Anlamaya Katkısı
 

Site İçi Arama

  23.02.2020

29 Cemâziye'l-Âhir 1441

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Peygamberin emrine aykırı davrananlar, başlarına bir felâket gelmesinden veya kendilerine korkunç bir azâbın isâbet etmesinden sakınsınlar."

( Nûr sûresi - 63)

Bir Hadis

Ebû Abdullah Zübeyr İbni’l-Avvâm (ra)’den rivayet edildiğine göre;

Hz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi ve sırtına bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması ve Allah’ın bu sebeple onun yüz suyunu koruması, verseler de vermeseler de insanlardan bir şeyler dilenmesinden çok hayırlıdır.”


Buhârî, Zekât 50, 53; Büyû‘ 15, Müsâkât 13

Bir Dua

“Allah’ım! Lütfun, rahmetin, bereketin ve rızkından bana bolca ihsan eyle.”

(Hâkim, Deavât, No:1868)

Hikmetli Söz

Tatlı söz söyleyen, hiç kimseden kötü işitmez.

(Firdevs) 

Yazarlar

Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com